Obec Dětmarovice

Hlášení obecního rozhlasu

 

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky)

 

 

 

 

 

Toto mimořádné veterinární opatření, které je zveřejněno na úřední desce, je vydáváno na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava, v rámci Moravskoslezského kraje.

 

 

 

 

 

Od 23.02.2017 do 01.03.2017 bude provedeno další sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu i v registrovaném hospodářství V OCHRANNÉM PÁSMU. Ochranné pásmo je do 3 km od ohniska ptačí chřipky, které bylo zjištěno v obci Doubrava. V Dětmarovicích se tedy bude provádět sčítání u všech chovatelů, u nichž neproběhlo první sčítání ve dnech 07.02. – 13.02.2017 v důsledku tehdy zjištěného ohniska ptačí chřipky v Orlové Olmovci.  

 

Sčítání budou provádět úředníci Obce Dětmarovice, kteří mají pověření starosty obce. Prosíme proto občany, aby v dané věci poskytli potřebnou součinnost.

 

 

 

V případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků volejte „112“, „150“ nebo můžete uhynulého ptáka odevzdat na SBĚRNÝ DVŮR (dle otevírací doby).

 

 

 

V případě uhynulé vlastní drůbeže a ptactva volejte

 

 „112“

 

 „150“

 

Krajskou veterinární správu -  596 323 943

 

Státní veterinární správu – 596 781 911

 

 

 

 

 

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA OPAKOVANĚ VYZÝVÁ K DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ.