Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice v roce 2011

Cyklotrasa Chotěbuz - Krzyzanowice

Nový chodník za motorestem v Koukolné vybudovaný v rámci výstavby cyklotrasy. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

Komunikace Mencner

Nová místní komunikace „Mencner – Mencner“ vybudovaná v rámci výstavby cyklotrasy. Projekt byl spolufinancován ze stejných zdrojů jako chodník v Koukolné.

Opěrná zeď Ryšková

Zpevnění části komunikace "Ryšková" bylo provedeno netradičním způsobem.

Obnova obrubníků a chodníku u hlavní silnice

Směrem ke Koukolné byly vyměněny rozpadlé obrubníky a u bývalého řeznictví Vaštyl položen nový asfaltový povrch.

Obnova fasády Dělnického domu

Na budově Dělnický dům byl proveden nátěr fasády.

Místní komunikace Ulman – Balon

Nový asfaltový povrch komunikace za pilou.

Odvodnění pozemku a komunikace vedoucí na Zálesí

Problém se zaplavováním místní komunikace vedoucí na Zálesí u domu čp. 48 odstranili pracovníci OÚ a majitel domu.

Nové auto hasičů

Hasičům zakoupila obec nové vozidlo FORD TRANZIT LWB 350 Kombi.

Nový chodník k Hospůdce Na statku

Nová dlažba na chodníku směřujícímu k Hospůdce Na statku v centru obce.

Chodníky směrem k Dolní Lutyni

Od oblasti pod Skotnicí směrem k Dolní Lutyni byl po obou stranách silnice položen nový asfaltový povrch chodníků.

Výměna oken a částečné zateplení budovy SK

Na budově Sportovního klubu Dětmarovice byla vyměněna okna a zateplena severní stěna budovy.

Chodník u Dělnického domu

U budovy Dělnický dům byla položena nová dlažba.

Místní komunikace na Glembovec

Místní komunikace na Glembovec byla zpevněna novým asfaltovým povrchem, na realizaci přispěla Nadace OKD.

Zateplení budovy čp. 942

Na budově knihovny byla vyměněna okna v prodejně a celá budova zateplena.

Odvodnění komunikace pč. 1200 na Olmovci

Po mnoha letech byly vyřešeny problémy s vodou na pč. 1200 na Olmovci.

Nový asfaltový povrch hlavní silnice

Opravu části okresní komunikace provedly Silnice Ostrava.

Výměna oken v DPS čp. 960

V domě s pečovatelskou službou (u školy) byla vyměněna okna.

Nový přístup k MŠ střed

K mateřské škole střed byl vybudován nový přístup včetně malého plůtku.

Nové žlaby na hřbitově

Podél chodníku u obřadní síně byly položeny žlaby.

Úpravu koryta Olše

Povodí Odry provedlo úpravu koryta a vyrovnání výškové úrovně hrází řeky Olše.