Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice v roce 2021

Výstavba domova pro seniory

Úprava prostranství u restaurace Rumcajs

Kanalizace na Olmovci

Chodník ke kolumbáriu na hřbitově

Zpevněná plocha pro kontejnery

Chodník před kostelem

Nové parkoviště

Renovace větrného mlýna

Byl renovován větrný mlýn na ploše původního Bendova statku