Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Investice v roce 2012

Stavební úpravy budovy č.p. 900 v k.ú. Dětmarovice

Stavební úpravy spočívaly v úpravách dispozičního řešení v I. NP objektu a to ve změně užívání z obchodních prostorů na prostory ordinace praktického lékaře, stomatologické ordinace a čekárny.

Odpočinková plocha pro občany v Dětmarovicích

Využití veřejného prostranství pro občany v centru obce. Tato akce byla realizována díky dotaci z Nadace OKD z programu „Pro budoucnost“.

Oprava fasády věže kostela

Značně poškozená fasáda věže kostela byla opravena.

Renovace větrného mlýna

Byl renovován větrný mlýn – dar rodiny Kempných.

Instalace bankomatu čp. 942

Bankomat v obci je nainstalován u vchodu do prodejny potravin od března.

Výměna oken a vchodových dveří na budově Domu s pečovatelskou službou čp. 670

Byla provedena výměna  13 ks oken a 1ks vchodových dveří.

Výměna rozvodů vody v budově Domu s pečovatelskou službou čp. 670

V budově Domu s pečovatelskou službou byly provedeny nové rozvody vody.

Broušení a lakování podlahy v sále Dělnického domu čp.110 v Dětmarovicích

V sále Dělnického domu broušení a lakování podlahy.

Výměna oken a vchodových dveří na budově Domu s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou (u školy) byla vyměněna okna a vchodové dveře.

Výměna 2ks vchodových dveří do budovy SK

Byla provedena výměna 2ks vchodových dveří do budovy.

Stavební úprava povrchu stávajících chodníků v katastru obce

Byla položena nová dlažba na chodníku jak podél silnice I/67 tak i na hřbitově.

Místní komunikace spojka Glembovec - Zálesí

Místní komunikace spojka Glembovec - Zálesí byla zpevněna novým asfaltovým povrchem, na realizaci přispělo OKD.

Výměna oken v budově SK

Na budově Sportovního klubu Dětmarovice byla vyměněna okna.

Nový asfaltový povrch hlavní silnice

Opravu části okresní komunikace provedly Silnice Ostrava.