Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Investice v roce 2013

Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích části Koukolná

V sále motorestu bylo provedeno broušení a lakování podlahy.

Oprava povrchu komunikace v katastru obce Dětmarovice

Byla provedena v délce 165 m plošná oprava komunikace.

Výměna oken a vchodových dveří na budově čp. 334 v Dětmarovicích – rest. Rumcajs

Byla provedena výměna oken a vchodových dveří.

Výměna oken a vchodových dveří na budově Dělnický Dům čp. 110 v Dětmarovicích

Byla provedena výměna oken a vchodových dveří.

Výměna oken a vchodových dveří na budově Hasičské zbrojnice čp. 45 v Dětmarovicích

Byla provedena výměna oken a vchodových dveří.

Nový vjezd do budovy čp. 900 v Dětmarovicích

Bylo provedeno položení zámkové dlažby.

Zateplení budov mateřských školek v Dětmarovicích

Zateplení budov mateřských školek- výměna oken a dveří, zateplení stěn a střech.

Oprava kaple v Dětmarovicích

Byla provedena oprava fasády.

Komunikace v Dětmarovicích

Byla provedena výhybna a položení finálního asfaltového povrchu na místní komunikaci (Kniezek-Rak).

Oprava povrchu komunikace v katastru obce Dětmarovice

Místní komunikace na Glembovci byla zpevněna novým asfaltovým povrchem, na realizaci přispělo OKD.

Oprava vstupu do budovy Domu s pečovatelskou službou čp. 670

Byla provedena oprava schodů a nájezdové rampy pro tělesně postižené.

Dětské hřiště ve sportovním areálu Dětmarovice

Využití veřejného prostranství pro občany ve sportovní areálu SK.

Oprava a nátěr fasády na budově Domu s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou (u školy) byla provedena oprava a nátěr fasády.

Dětské hřiště v Koukolné

Využití veřejného prostranství pro občany u motorestu v Koukolné. Tato akce byla realizována díky dotaci z Nadace OKD z programu „Pro budoucnost“.

Sběrný dvůr v Dětmarovicích

Byla provedena výstavba zpevněné plochy, veřejné přístupné účelové komunikace, obslužné buňky, přístřešku na odpad, žumpy a vsakovací jímky včetně akumulační nádrže.

Nový malotraktor

Obec zakoupila nový malotraktor Same Solaris 45 DT.