Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice v roce 2014

Oprava povrchu chodníku

Byla položena nová dlažba na chodníku u bytovky.

Chodník na hřbitově

Byla provedena rekonstrukce chodníku na hřbitově.

Motorestu v Koukolné

Bylo provedeno zateplení sálu a nová fasáda budovy Motorestu.

Zábradlí podél chodníku

Bylo instalováno nové zábradlí podél chodníku k bytovkám.

Rekonstrukce hygienického zařízení v budově čp. 110 – Dělnický dům

Byla provedena výměna stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace v prostorách sociálního zařízení, výměna otopných těles, úprava rozvodů elektro a výměna stávajících obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů.

Přechody pro chodce řízené SSZ

Byly instalovány semafory na přechodech pro chodce.

Sportovní areál ZŠ

Byla provedena rekonstrukce sportovního areálu ZŠ.

Výměna oken a dveří v kadeřnictví

Byla provedena výměna oken a dveří v provozovně kadeřnictví.

Rekonstrukce plynové kotelny v budově čp. 1120 – SK Dětmarovice

Jedná se provedení kompletní rekonstrukce plynové kotelny  + doplnění solárních kolektorů pro ohřev TÚV.

Výměna oken na budově čp. 1244 – smuteční síň

Byla provedena výměna oken.

Oprava povrchu místní komunikace na Zálesí

Byla provedena plošná oprava místní komunikace v délce cca 2.500 m.

Venkovní fitness

U dvou dětských hřišť bylo instalováno venkovní fitness.

Oprava povrchu místní komunikace na Olmovci

Byla provedena plošná oprava místní komunikace v délce cca 750 m.

Zateplení budovy Hasičské zbrojnice

Bylo provedeno zateplení  a nová fasáda budovy.

Zateplení budovy DPS 670

Bylo provedeno zateplení stěn a střechy.

Parkovště v Koukolné

Bylo vybudováno nové parkoviště pro sál  a odpočinkovou zónu v Koukolné.

Mapa na kopci

Byla instalována panoramatická mapa.