Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice v roce 2016

Nová dlažba chodníku na hřbitově

Výměna dveří ve smuteční síní

Oprava plotu u restaurace Rumcajs

Plošná oprava komunikace na Zálesí

Oprava parketové podlahy v Hájence

Plošná oprava komunikace k Dolku

Plošná oprava komunikace k vodárně

Plošná oprava komunikace na Glembovec

Plošná oprava komunikace nad OÚ

Oprava retenční nádrže na Olmovci

Plošná oprava komunikace u Dělnického domu

Klimatizace SK

Nový plot DPS čp. 960, malá budova

Plošná oprava komunikace a parkovací plochy u bytovek

Plošná oprava komunikace na Olmovci

Plošné opravy místních komunikací návozem recyklátu, jeho rozprostřením a zhutněním (zaválcováním) u čp. 60

Plošné opravy místních komunikací návozem recyklátu, jeho rozprostřením a zhutněním (zaválcováním) u čp. 340

Plošné opravy místních komunikací návozem recyklátu, jeho rozprostřením a zhutněním (zaválcováním) u čp. 639

Plošné opravy místních komunikací návozem recyklátu, jeho rozprostřením a zhutněním (zaválcováním) u čp. 315

Provedené rekonstrukce koupelen v budově čp. 670 v Dětmarovicích – DPS, velká budova

Provedení opravy břehů Hraničního potoka plůtkování

Plošná oprava komunikace k nádraží

Úprava prostranství před OÚ

Plošná oprava komunikace, spojka nad Dělnickým domem

Odvodnění komunikace nad Dělnickým domem

Odvodnění části komunikace na Zálesí