Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice v roce 2017

Zpevnění břehu potoka Glembovec

Provedené rekonstrukce koupelen v budově čp. 670 v Dětmarovicích – DPS, velká budova

Revitalizace parčíku u Dělnického domu

Obnova kříže na hřbitově

Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy

.

Modernizace zdroje tepla na DPS, vč. solárního ohřevu

Odvodnění komunikace (položení žlabů) na Zálesí

Plošná oprava komunikace u nádraží ČD

Plošná oprava komunikace k Dolku

Plošná oprava komunikace k Doubravě

Plošná oprava komunikace u čp. 689

Plošná oprava komunikace na hranici s Doubravou

Plošná oprava komunikace za Hájenkou

Plošná oprava komunikace u čp. 184

Plošná oprava komunikace na hranici s Dolní Lutyní

Klubovna zahrádkářů

Řízení křižovatky semafory u Skotnice

Výměna schodů budova čp. 110 Dělnický dům

Rekonstrukce elektrorozvodů v základní škole - I. etapa

Výměna schodů budova čp. 942 bankomat