Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Kontakty

Ing. Ladislav Rosman

starosta obce

E-mail:  starosta@detmarovice.cz

tel.: 596 540 141

Bc. Šárka Kepenyesová

tajemnice obecního úřadu

E-mail: kepenyesova.sarka@detmarovice.cz 

E-mail:  tajemnik@detmarovice.cz

tel.: 596 540 142

Kateřina Richterová

sekretariát starosty,  ověřování,  pokladna, zemědělství, školství, veřejné sbírky, CzechPoint

E-mail:  richterova.katerina@detmarovice.cz 

E-mail:  sekretariat@detmarovice.cz

E-mail:  obec@detmarovice.cz

tel.:  596 540 140

tel.:  596 550 165

tel.:  595 178 078

Bc. Lenka Hanusková

sociální záležitosti, DPS, kultura, výherní hrací přístroje, podatelna, správa obecních bytů

E-mail:  hanuskova.lenka@detmarovice.cz

E-mail:  socialni@detmarovice.cz

tel.: 596 540 143

tel.: 739 292 550

Ing. Radka Filipová

účtárna, rozpočet

E-mail: filipova.radka@detmarovice.cz 

E-mail:  ucetni@detmarovice.cz

tel.: 596 540 144

Eva Witová

účtárna, majetek

E-mail:  witova.eva@detmarovice.cz 

tel.: 596 540 157

Jaromír Piprek

správa obecního majetku a komunikací

E-mail:  piprek.jaromir@detmarovice.cz 

tel.: 596 540 145

tel.: 739 219 369

Mgr. Marek Grác

ČOV, kanalizace a vodní hospodářství

E-mail: grac.marek@detmarovice.cz 

tel.: 596 540 159

tel.: 734 202 904

Ing. Jana Timko

matrika, evidence obyvatel, ověřování, správa hřbitova, CzechPoint, evidence psů

E-mail: timko.jana@detmarovice.cz 

E-mail:  matrika@detmarovice.cz

tel.: 596 540 146

Taťána Čempelová

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, péče o zeleň, nájmy nebytových prostor, místní rozhlas

E-mail: cempelova.tatana@detmarovice.cz 

E-mail:  ekolog@detmarovice.cz

tel.: 596 540 147

Hubert Filip

údržba obecních budov, komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a místního rozhlasu

E-mail:  filip.hubert@detmarovice.cz

E-mail:  mh@detmarovice.cz

tel.: 596 540 148

tel.: 774 716 268

Václav Kyjonka

investiční výstavba, správa počítačové sítě

E-mail:  vystavba@detmarovice.cz

E-mail:  ict@detmarovice.cz

tel.: 596 540 149

tel.: 774 716 267

Stavební úřad

E-mail:  stavebni@detmarovice.cz

tel.: 737 656 752

David Gorgol

E-mail:  gorgol@detmarovice.cz 

tel.: 596 540 150 

Bc. Jan Mončka

E-mail:  moncka@detmarovice.cz

tel.: 596 540 151

 

Alžbeta Jendryščíková

knihovna

E-mail:  knihovna@detmarovice.cz

tel.: 596 550 071

tel.: 595 178 079

Domy s pečovatelskou službou

DPS čp. 960 (malá)

tel.: 596 550 176

tel.: 734 202 919

E-mail: dps960@detmarovice.cz

DPS čp. 670 (velká)

tel.: 596 544 282

tel.: 734 202 921

E-mail: dps670@detmarovice.cz

Pečovatelská služba

tel.: 733 533 160