Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Právní předpisy obce Dětmarovice

Soubory ke stažení

Závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 Požární řád obce Dětmarovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O stanovení místního koeficientu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 kterou se ruší obecně závaz. vyhláška 2/2011

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2019 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 7/96 o znaku a praporu obce Dětmarovice a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o st

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1 /2020 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 4/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Nařízení

Nařízení č.1/2017, tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej

Zásady

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice platné od 1.1.2018

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice platné od 1.1.2018 Dodatek č.1

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Ostatní

Kanalizační řád obce Dětmarovice

Plán odpadového hospodářství, období 2018 -2023