Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky obce Dětmarovice jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu.

Webové stránky splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.detmarovice.cz.

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Kód webových stránek je vytvořen v souladu s normou HTML5, s využitím kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 11.9.2020

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na správce obsahu.

Václav Kyjonka
Mobil: +420 774 716 267
E-mail: webmaster@detmarovice.cz

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-;.