Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Rozpočtový výhled do roku 2026

ing. Ladislav Rosman

21.09.2023

 K ROZPOČTOVÉMU VÝHLEDU 2024-2026

 Rozpočtový výhled je nezávazný výhled, který je následně zpřesňován rozpočtem obce na daný aktuální rok hospodaření. Rozpočtové výhledy na 2 až 5 let musí zastupitelstvo obce před „ostrým“ rozpočtem na následující rok mít schváleno a v naší obci jej zastupitelstvo schválilo většinou hlasů 20.9.2023. Tradičně jsme stavbu tohoto výhledu zpracovali poctivě, bohužel s dosud nejistými základními údaji z Ministerstva financí, kde nemáme zatím jistotu ani v Rozpočtovém určení daní, ani v propočtu daně z nemovitosti…

Filosofie našeho aktuálního rozpočtového výhledu je založena zásadně na největší dosud připravené investici – 3. etapa kanalizace, se zpřesněným nákladem 255 mil. Kč. Zahájení stavby předpokládáme v polovině roku 2024, za předpokladu získání dotace, o kterou jsme požádali v řádném termínu na SFŽP. Výše dotace by měla být dle instrukcí v našem případě na úrovni 138,4 mil. Kč. Na profinancování obcí z vlastních zdrojů zbývá 59,3 mil. Kč a míra výhledu úvěru, který bude jistě nutný, je zatím matematicky vypočtena. Její výše je hypotetická. Podotýkám, že se jedná o hodnoty z projektu a je možné, že čísla po vysoutěžení provádění díla budou nižší, resp. odlišná. Od vysoutěženého nákladu se pak odvine přesněji i velikost úvěru, který by se čerpal od roku 2025.

Příležitost získat na takovou stavbu obří dotaci je jednou za 5-6 let a nelze ji nechat „utéct“. Nyní ta příležitost je. Uděláme vše pro to, aby ty peníze obec získala. Především z nákladových důvodů vedle kanalizace poněkud upozadíme další větší akce, abychom obec zadlužili minimálně. Nicméně, pokud stavbu 3. etapy kanalizace v roce 2024 zahájíme, neznamená to, že se nic dalšího nebude dělat. Budou se opravovat cesty, dále pracovat na hřbitově, pokračovat s interiérem na Dělnickém domě, atd.

Nádstavbu školy úplně akutně řešit není třeba, můžeme ji tedy přesunout například do roku 2025-26, stejně i obnovu sokolovny, apod. Souběžné investice sice v naší obci umíme, ale suma celkových investičních nákladů by s kanalizací zcela přesáhla realistickou úroveň a velké, spíše obří,  zadlužení obce nikdo nechce.

Úroveń příjmů obcí je aktuálně v prognóze mírně pesimistická. Rozhodně se čeká pokles financí z Rozpočtového určení daní, přičemž u ostatních daňových položek budeme rádi, když zůstanou na dnešní úrovni.

Poměrně dobře vysvětluje předseda Svazu měst a obcí Lukl tuto problematiku v obsáhlém článku v DENÍKU z 19.9.2023. Optimismus nad vývojem financí pro příští období v textu příliš nehledejte…A pan Lukl má jistě lepší informace než máme na naší úrovni.

Pokud by naše obec dotaci nedostala (na dotace není právní nárok), samozřejmě rychle přehodnotíme pořadník našich investic a místo kanalizace se třeba může s případnou možností dotace nadstavit dříve budova školy, apod. Ale to je varianta B) , kterou si pak schválíme třeba v únoru 2024, kdy už bude jasné o obří dotaci na kanalizaci, jestli velké státní peníze budou naší obci poskytnuty nebo ne.

Zatím pracujeme ale s variantou A) …, a na tom je postaven i rozpočtový výhled.

 

21.9.2023

Ing. Ladislav Rosman

 

 

Zase jsme měli štěstí...

ing. Ladislav Rosman

31.08.2023

Zubní ordinaci v Dětmarovicích nezavřeme !

V naší obci pečuje o zuby občanů naše paní MUDr. Marie Langrová, které si velmi vážíme pro její poctivý přístup „k řemeslu“, ale i proto, že u nás obětavě pracuje i dávno po dosažení svého důchodového věku. Mnohým nám zuby zachránila i po dřívějších postupech plombování a po nedokonalých provedeních můstků, korunek, atd. Mnohým nám rovněž podrobně vysvětlila, že dobře čištěný zub musí vydržet celý život a je to v rukou každého z nás.

Jenže čas je neúprosně plynoucí veličina a paní MUDr. Langrová, která nastoupila do naší obce v roce 2013, tedy čerstvě po vybudování nového Zdravotnického zařízení, již pár let očekávala, že bude moci konečně odejít do zaslouženého důchodu. Vždy se nám povedlo ji uprosit, aby ještě vydržela, za což jí i osobně děkuji.

A naši obec štěstí zase neopustilo,… na náš inzerát se nám přihlásila mladá stomatoložka, sympatická paní MDDr. Adéla Sobková. Mladá dáma zahájí provoz své ordinace od 1.2.2024 po tom, co si zadaptuje vybavení ordinace a všech prostor podle svého s tím, že v začátku převezme zařízení ordinace od paní MUDr. Marie Langrové. Smlouvu o pronájmu máme oboustranně podepsanou a těšíme se na novou spolupráci.

Občané se nás ptají, jestli se už mají přihlašovat jako klienti. Prosím Vás, ještě vyčkejme. Přihlašování spustíme od 1. února 2024, ale to už asi vydržíme. Občané naší obce budou mít samozřejmě přednost. Do konce roku 2023 bude ještě pro naši obec pracovat paní MUDr. Langrová v rozsahu vypsaných ordinačních hodin.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Sezóna trávy dá zabrat

ing. Ladislav Rosman

14.08.2023

Trávník na zahradě není tepich v obýváku

            ( stále ještě letní fejeton)

 Sezóna trávy „dá zabrat“ každoročně našemu místnímu hospodářství a jen s vypětím všech sil se zvládá posečení všech obecních ploch, i obsekání krajnic místních a účelových komunikací, kterých tu máme celkem 100 km délky.

Samozřejmě, i doma si na zahradě trávník většinou každý velmi udržuje a někteří spoluobčané zažívají každoročně i kult krásného trávníku, který zdobí jejich sídla a zahrady. Někde jsem se dočetl, že tento „kult“ vznikl v Anglii a Francii v období šlechtického středověku, kdy majitelé zámků dávali na odiv svoji dokonalost, bohatství a přepych velmi rádi právě i kvalitním trávníkem. A to neměli Mountfield…Dodnes vás v Anglii překvapí ty krásně udržované trávníky ve městech, i na venkově.  Navíc je tam trávník až neskutečně zelený, což je, myslím, dáno hlavně místním podnebím v přímořských oblastech, s vydatnými dešťovými srážkami. A tak máme vzor, který se u nás kopíruje s daleko větším úsilím, zvláště, když vám trávník vypaluje žhnoucí slunce. K tomu připočtěme jarní „tragické“ porosty fialových kvítečků popence břečťanovitého v zahradách na celém katastru obce, nemilý je pak urputný výskyt sedmikrásek, ale i pampelišek, jitrocele, atd. No, a na konci léta přicházejí  ty  „nešťastné“ koberce bílého jetelíčku… Ten je u pravověrných „trávníkářů“ velmi nevítaný, protože se dobře rozrůstá a tvoří bílé koberce se bzučícími včelami a jiným hmyzem.

Trávníky tedy, mimo naší dokonalé sekací techniky nejen od Mountfieldu, stále v pohotovostním stavu okamžitého startu, vydatně skrápíme účinnými herbicidy proti dvouděložným rostlinám, aby ani lísteček, ani ten chrobáček, nepřežil. Ještě, že tu máme ten skvělý obchod pana Kolakowského, tam si koupíte Bofixu kolik potřebujete. Včeličky ať si najdou nějakou jinou pastvu,… moucha a motýli, to jsou dnes tvorové zejména v dětských knížkách na pěkných obrázcích. Trávníček je pak krásný, …a sterilní. Můžete po něm proběhnout i bosky a nemusíte mít obavu ze včelího žihadla…

Ale pozor, někde jsem se dočetl, že se v západní Evropě, i USA stávají moderní kvetoucí louky, namísto těch trávníčků. Louka se rovněž udržuje sečením, ale už to nevyžaduje tu urputnost a četnost počínání v technologickém postupu. A kvetoucí louka je přece krásná, a plná bzučícího hmyzu. Zřejmě i nákladově a časově je toto řešení pozitivní, o prospěšnosti přírodě nemluvě. 

A tak si myslím, že tento staronový způsob travnatých ploch dostane i k nám. Jen mám trochu obavu, aby se nám tu neobjevily opět neudržované třičtvrtě metru vysoké pangejty, ale zato krásně kvetoucí…

No, ale léto nám pomalu přechází do podzimu, blíží se útlum vegetace a s ním pak můžeme téma trávníků tak na půl roku opustit.

 Ing. Ladislav  Rosman

HASIČI ODVEDLI DOBROU PRÁCI

ing. Ladislav Rosman

07.08.2023

Hasiči zorganizovali skvělou oslavu

Kdo přišel v sobotu 5.8. odpoledne na Sokolské hřiště, určitě nelitoval. Klobouk dolů, akce s prezentací nové autocisterny Tatra CAS se jim opravdu povedla. Po úvodních proslovech po čtrnácté hodině bylo naše nové vozidlo požehnáno naším panem farářem Martinem Pastrňákem, který měl i velmi účinnou přímluvu u patrona hasičů sv. Floriána co se týče počasí. Všude v republice pršelo, ale u nás ne…

Přítomni byli se svou technikou hasiči ze širšího  okolí a přijeli i „družební“ hasiči z Godówa a Koňczyc Wielkich.

Návštěvníci měli hned v úvodu programu možnost vidět množství seřazené novodobé techniky, ale i veteránů hasičské výzbroje, která byly předvedena i v akci. Bylo předvedeno vystříhání a záchrana osoby z havarovaného osobního auta, i hašení vraku po jeho zahoření. Děti byly u vytržení a závěrečné „bahnění“ v pěnové peřině, to bylo opravdu něco. Program byl prokládán pěkným vystoupení již u nás osvědčené dechovky Sušanka z Horní Suché. Samozřejmě, k dispozici pro návštěvníky bylo dobré jídlo a kvalitní pití všeho druhu. Ve vzduchu poletoval dron, s jehož technikou bylo sečteno cca 700 přítomných diváků na předváděcích akcích.

V 18 hodin pak na pódiu začala „úřadovat“ kapela HEC, která zahrála množství líbivých skladeb ze svého repertoáru.

Akci hodnotíme nejen jako prezentaci dětmarovických hasičů, ale zároveň i jako další z úspěšných prezentací celé naší obce.

Ing. Ladislav Rosman

Chraňme si své zdraví

ing. Ladislav Rosman

31.07.2023

Hazard se zdravím

Naše hlavní cesta – komunikace první třídy je „balvan“ obce i v oblasti bezpečnosti a zdraví všech kdo se pohybují na ní, i na sousedících chodnících. O tom není pochyb. Chtěl bych jen zdůraznit, že mne osobně jímá hrůza, když vidím prázdninové a jiné cyklisty, jak se například v dopoledních hodinách, nebo pak až tak do 16-té odpolední hodiny vydávají do dopravní vřavy této naší cesty, kterou využívají velmi zhusta i třicetitunové kamiony …, ale i například bezohlední řidiči osobních aut, kteří na cyklisty nadávají, protože je „brzdí v rozletu“. Občas vidíme cyklistu i na chodníku, což by mohlo být lepší, jenomže tam může dojít ke kolizi s chodcem a následně i k pádu do jízdní dráhy jedoucího vozidla…

Osobně považuji jízdu na kole po silnici první třídy jen o málo přijatelnější záležitost než zákonem zakázanou jízdu cyklistů po dálnici…Můžeme si blahopřát, že jsou havárie s cyklisty na I/67 tak řídké, nicméně neštěstí nechodí po horách, jak je známo…

Apeluji na všechny cyklisty, aby zejména ve špičce provozu po hlavní silnici nejezdili. Určitě se vyplatí sjet na cyklotrasu nebo na některou z obecních komunikací a do cíle tak dojet s výrazným snížením rizikem vzniku kolizní situace, kde je vždy slabším článkem chudák cyklista.

Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků

best swiss rolex datejust uomini m126301 0002 41mm bracciale del giubileo has a fancy and unique excellent within a.necktie vape 30ml e jugo vino tinto range of designs to meet the requirements diverse character.