Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 109 článků

Hrubá stavba do konce roku

ing. Ladislav Rosman

23.10.2020

STAVBA A PŘÍPRAVA DOMOVA PRO SENIORY

 Vážení spoluobčané,

 jsem přesvědčen, že naši občané sledují naši největší stavbu v obci, jak pokračuje dle plánu, který stanovuje, že do konce roku 2020 bude hrubá stavba pod střechou. Přes nepřízeň počasí je dosavadní harmonogram stavby téměř plněn a pro příští rok nám zbývá stavbu dokončit s cílem rozjezdu režimu s klienty od 1. kvartálu 2022. Jen připomínám, že objekt staví v solidním režimu a podmínkách Beskydská stavební a státní dotace činí 36,8 mil. Kč. Objekt bude mít dispozice pro celkem 30 klientů vyžadujících péči a dohled po dobu 24 hodin.

Již od léta 2020  obec pracuje na optimalizaci podmínek vedení Domova, jehož pracovní název Pod kaplí se obecně celkem líbí a myslím, i sedí, ale pokud by někdo přišel s něčím jiným - lepším, věc je otevřená. Samotný rodící se název objektu sice někteří, možná, až příliš prožívají, ale co se týče mne, je mi skoro lhostejný. Na rozdíl ovšem od plánované úrovně života a komfortu v objektu, což jsou veličiny, kde budu vyžadovat pro naše občany to nejlepší a tam neuhnu ani o píď. Zde bych i spoléhal na naši sociální komisi, aby pomohla.

Důležitý bude způsob vedení našeho objektu. Až bude číst občan v prosincovém Okénku tento článek, bude pravděpodobně již vybrán způsob provozování, případně firma, která obci objekt povede dle podmínek, které budou součástí uzavřené smlouvy.

V objektu bude zaměstnáno cca 15 lidí, z toho asi 12 pro přímou péči, dále sestry a nasmlouvaný lékař. Pokud by měla některá z občanek naší obce zájem o práci v objektu, a to pravděpodobně od 1.1.2022, může se zatím nezávazně přihlásit u starosty, tajemnice nebo vedoucí sociálního oddělení. Práce to bude v pěkném novém prostředí a všichni vidí, že jsme v období, kdy si konečně společnost uvědomuje důležitost sociální oblasti. Lékařská sféra a sociální oblast jsou dnes konečně „královské disciplíny“ s významnou preferencí společnosti. To konečně přináší s sebou i postupné zlepšování pracovních podmínek, včetně podmínek platových. Na potenciální zájemkyně se velmi těšíme.

 Ing. Ladislav Rosman

Význam disciplíny v krizovém stavu

ing. Ladislav Rosman

20.10.2020

Situace s Covidem 19

 Nedá mi to, musím učinit pár poznámek, aby i lidé v obci znali můj názor na situaci, která je pro celou naši společnost jistě velmi složitá a nepřehledná.

1. Je neuvěřitelné, kolik se vyrojilo politických talentů s hodnocením „tragického pochybení“ vlády, například s otevřením hranic na začátku prázdnin, ale i „sundáním roušek“ v červenci, apod. „To se mělo vědět,… Pomozme si sami, vládě navzdory“, atd. To se dočítáme v aktuálním tisku. Tito „vynikající prognostici“ jsou jistě ztracené talenty, jenom jsem zvědav co by psali, kdyby se vláda tehdy navzdory obří společenské poptávce, například ty hranice v červnu rozhodla nechat uzavřené a do Chorvatska by se tak nejelo.

2. To, že i autority jako „Žaloudík, Pirk, Klaus, Šmucler“, apod., veřejně píšou, že aféra Covid 19 je jen jakési marketingové dílo, chřipečka, a tím se zblbnul nepatřičně celý svět, považuji za zvláště nebezpečný jev. Poznámky tohoto druhu ze strany těchto autorit totiž značně rozkolísávají celou společnost, polarizují ji a účinný postup proti nákaze pak nelze uřídit. Část obyvatelstva se směje autoritám, nedodržuje opatření, demonstruje s trestuhodným podtextem a velmi škodí našemu státu. Velmi blízko je pak už celková anarchie společnosti.

3. Polarizace společnosti působí i na vládu a její rozhodování, neboť i tam jsou jen lidé, kteří nejsou jasnovidci, jak to po nich usilovně vyžadují zvláště reportéři ČT libující si zvláště v ohlížení se zpět, co se udělalo špatně a co se vědělo dopředu. Přitom po celou dobu vláda nedělá nic jiného, než že hledá optimální postup se změnami v krátkých časových úsecích tak, aby i vyhověla společenské poptávce co největší části obyvatelstva.

4. Obecně zřejmě není dostatečně pochopeno, že virus působí na každého specificky, zejména podle dědičných dispozic člověka, podle tělesné váhy, atd. Proto se někdo nakažený cítí jako zdravý, ale někdo na nákazu může i zemřít. Ale u někoho je to stále chřipečka…

5. V této situaci velmi obdivuji naši frontu zdravotníků. Ti si mnohde už sáhli na dno možností, a když si tuto představu konfrontuji s demonstranty proti opatření, jímá mne vztek a hrůza. Policie správně zasahuje při porušování zákona i aktuálních opatření vlády.

 Ing. Ladislav Rosman

Rekreační místo v obci

ing. Ladislav Rosman

06.10.2020

Mnohdy nevíme jak tu máme krásně

 Kdo sleduje investiční rozvoj v obci ví, že se pár let plánuje i odpočinkové místo s koupáním v řece Olši. Jako děcka jsme se koupali v této řece, kterou protékala většinou červená voda, uplně bez ryb. Někdy měla voda barvu tmavě hnědou. U splavu v Koukolné nám to ale nevadilo a dováděli jsme tam, přestože voda i nedobře páchla. Mnoho děcek se tam naučilo plavat…

Olza dnes, to je zcela jiný příběh. Voda je tam čistá a vidět je do hloubky 75 cm. Žijí zde ve velkém množství ryby a živočichové, kteří si „zakládají“ na čistotě vody. Z pohledu stupnice čistoty vody dle laboratoře jsme zde na stupni 3 z pětistupňové škály, přičemž 1 znamená přírodně pitnou vodu.

Je škoda, že naši občané zatím nemají podmínky, ale ani nasměrování na místa vhodná k regeneraci sil. A taková místa zde jsou. Přírodní pláž, krásný sestup do vody, písčito-oblázková docela dlouhá pláž pozvolný sestup po štěrku do hloubek až 2,8 m, mírný proud, krásné prostředí…No, jedním slovem – nádhera.

Náš původní záměr realizace odpočinkové plochy blíže silničního mostu jsme nedávno překonali právě tím, že jsme nalezli výše proti proudu velmi pěkné místo, které už nemusí být v podstatě ani nijak uměle dále upravováno. Zásah zde bude jen minimální, žádná stavba, snad jen ohniště, TOI –toaleta, nádoba na odpadky, a to je vše. Součástí záměru je parkoviště – to ale bude až u zmíněného mostu. Na pláž se bude chodit pěšky nebo na kole tak, aby se krásné přírodní prostředí nepoškodilo.

No, a tento jednoduchý, ale pěkný záměr chceme uskutečnit již od letní sezony 2021. Sám se na to velmi těším, začneme v malém a časem si místo lidé jistě oblíbí.

 Ing. Ladislav Rosman

 Příloha : foto 

OBCHVAT ZNOVU V NEDOHLEDNU

15.09.2020

Obchvat = co se vleče, neuteče, (znovu ve slepé ulici)

 Jak jsem informoval v Okénku, rozhodnout o dalším postupu k obchvatu naší obce měla CENTRÁLNÍ KOMISE Ministerstva dopravy, a to asi v polovině letošního roku.

Vzhledem k posledním pozitivně se jevícím výpočtům efektivity stavby jsme žili až do 2.9.2020 v mírném optimismu, že se moje generace obchvatu aspoň dožije někde kolem roku 2028. Nedožije…, obchvat zamítli na svém posledním zasedání s tím, že lepší je se spolehnout na přeložku cesty I/68 ve Vrbici a pak směr Havířov a Třanovice, která našemu směru odčerpá údajně 3.200 vozidel/24 h a budeme to pak mít dobré… Pozor ale, po této cestě se bude jezdit dle příznačně vetchých plánů ŘSD až od r. 2040 ! Aby měl náš občan závěr Centrální komise „na dlani“ je zde opsán následující odstavec :

 Závěr Centrální komise ze zasedání (doslovný přepis) :

 Záměr projektu I/67 Bohumín - Karviná byl Centrální komisí Ministerstva dopravy posouzen spolu s materiálem s názvem ,,Dopravní model silničního tahu I/68 a I/1l v úseku D1 (Vrbice) - D48 (Třanovice)", zpracovaným pro ŘSD ČR v 05/2020. RSD CR předložilo na základě výsledků jednání CK ze dne 18.8.2020 interně zpracovaný přepočet dopadů modelového zprovoznění stavby I/68 a I/11 v úseku D1 (Vrbice) - Havířov v roce 2040, z něhož vyplývá, že byla-li by tato stavba k roku 2040 realizována, bude předložený záměr projektu I/67 Bohumín - Karviná ekonomicky neefektivní. S ohledem na to, že koridor Bohumín - Havířov - Třanovice - Mosty u Jablunkova - hranice ČR/SR (- Žilina), tj. koridor odpovídající stavbě I/68 a I/11 v úseku D1 (Vrbice) - D48 (Třanovice), je v PÚR vymezen jako kapacitní koridor silniční komunikace S6 (článek 115 PÚR), musí být jeho předpokládaná realizace při posuzování záměru I/67 brána v potaz. Rok 2040 lze pro její zprovoznění uvažovat za nejpozději přípustný. Centrální komise na základě výše uvedeného neschvaluje záměr projektu I/67 Bohumín - Karviná a ukládá ŘSD ČR zahájit investorskou přípravu stavby I/68 (I/11) v úseku D1 (Vrbice) - Havířov. Příprava stavby I/67 Bohumín - Karviná nebude na základě výše uvedeného pokračovat. Do doby nalezení proveditelného řešení silnice I/68 v úseku D1 (Vrbice) - D48 (Třanovice) zůstává silnice I/67 v úseku Bohumín - Karviná i nadále chráněna v územně plánovacích dokumentacích.

 

Závěry hodnotíme jako neuvěřitelné pohrdání obyvatelstvem našich dotčených obcí a obecně  neuvěřitelnou, i hloupou aroganci Ministerstva dopravy vůči lidem. Po tolika jednáních, úpravách propočtu ekonomiky stavby…, šmahem byla dána přednost řešení nového silničního tahu ( má být funkční až od roku 2040 !), který v naší obci, ale ani ve Skřečoni, dopravní situaci vůbec neřeší a dle názoru bohumíňáků není tento záměr ani reálný.

Našim občanům mohu slíbit, že to tak určitě nenecháme a využijeme ve spolupráci s bohumínským starostou a senátorem ing. Víchou všechny možnosti ke zvrácení předmětného závěru ŘSD.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Podpora Dělnického domu

ing. Ladislav Rosman

31.08.2020

PODPOŘME DĚLNICKÝ DŮM

 Neměl bych se jako představitel obce ve tvrdém kapitalismu přimlouvat ve prospěch soukromého podnikání, to je jasné. Udělám ale přece jen výjimku. Objekt Dělnického domu je totiž v majetku obce a je od dubna pronajat soukromému podnikateli, který je povinen platit obci sjednané částky za využívání objektu, tedy pronájem. Musím zároveň konstatovat, že si vedení obce nového podnikatele váží. Vzít si totiž „na hrb“ tak velký objekt se všemi režiemi a s personálními náklady, to vyžaduje i kus podnikatelské odvahy. Pronájem platí podnikatel ze zisku, především z restaurace, a pokud zisk není, podnikatel musí dotovat objekt z vlastní kapsy. Samozřejmě ne do nekonečna. Letos ještě všechna ta omezení s koronavirem…, žádné velké akce, dokonce ani akce menší,…velmi těžký začátek podnikání, to musíme uznat.

A tak Vás, vážení spoluobčané, prosím, choďte více na dobré zdejší pivo, využívejte nabídky denního menu a podpořte náš tradiční Dělnický dům. To pivo je zde na výběr, skutečně kvalitní, ale co je, i podle zjištění jiných lidí, důležitější, kuchař zde nyní vaří excelentně. Doporučuji vyzkoušet, ceny jsou mírné a s obsluhou budete rovněž spokojeni.

Například víkendové rodinné obědy, posezení s místní pizzou, apod. mohu velmi doporučit. Společně máme v rukou prosperitu tohoto obecního tradičního zařízení a nechci ani domyslet, že zde můžeme dopadnout například jako s lékárnou, či se snahou o omlazení obsazení zubní ordinace, kde nám paní doktorka, jak známo, chce odejít do důchodu.

 Ladislav Rosman

Celkem 109 článků