Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

Za pár měsíců máme volby

ing. Ladislav Rosman

18.05.2022

Malé zamyšlení nad příštím vedením obce

 Ještě pár měsíců, a budeme tady mít komunální volby, tedy volby nového vedení obce. Obec se za posledních dvanáct let změnila. Též jsem ale slyšel, že po dvanáctiletém, investičním období bude nyní pauza, či proluka, neboli „pohov“. Zaslechl jsem už všechny tři výrazy a nelíbí se mi ani jeden z nich. Doufám, že obec snad nemá upadnout do letargie a žít z toho co se udělalo. Rozhodně jsem proti takovým úvahám! V roce 2010 jsme přebírali obec s poloprázdnou pokladnou, ale vůbec ne s úmyslem jen jaksi přežívat, protože nebude peněz. Měli jsme od počátku náročný rozvojový program, nad kterým se nejen opozice tehdy smála, že jsou to neuskutečnitelné sny. A ta opozice v obci postupně umlkala, když viděla, že se oproti plánům a záměrům na papíře zrealizovalo mnoho položek ještě navíc…Musí se jen chtít, a ne hledat důvody proč „to nejde“. Uplatnění politiky rozvoje obce a preference obyvatelstva je politika nad zájmy a činěním všech stran a ideologií. Česky řečeno, práce s konkrétním výsledkem je nad politikařením a teoretizováním. Pozor, peníze jsou zde druhořadé a najdou se vždy, pokud je ovšem SNAHA je najít. Házet předem flintu do žita je úplně špatně. Třetí etapa kanalizace Střed je připravena, je to důležitý projekt, ale nesmí se zásadně omezit další postupy, jak je máme v Programu rozvoje obce. Jsou tam i jiné věci než kanalizace. Kanalizace je sice nutná a měla se dělat i dávno před rokem 2010, ale je to „jen“ standard, nic například oku lahodícího, nic zájmového, ani nic tak moc zajímavého…Naši investiční pracovníci jsou velmi zkušení lidé a zvládnou souběžně i další pěknější projekty. Je to ověřeno praxí. Peníze jsou opravdu druhořadé, musí se hlavně chtít a nebát se budoucnosti.

Obec bude v závěru volebního období  předána v dobrém stavu s mnoha realizovanými opravami a zlepšeními, která čtenář přehledně najde v Rubrice INVESTICE A OPRAVY www.detmarovice.cz po jednotlivých letech, s vyobrazením na fotodokumentaci. Myslím, že se není třeba stydět, ani hledat ve výčtu položku, která se udělala zbytečně, či se nepovedla. Na účtu obce také nebude položka na přežití, ale úctyhodná řada desítek milionů Kč, které se pak budou dále v čase úspěšně rozmnožovat, i když se ročně proinvestuje například 40 mil. Kč do dalšího rychlého rozvoje obce. Máme to vyzkoušeno za posledních cca 12 let a spolehlivě to funguje. Musí se ale i nadále usilovně pracovat na využití dotačních možností EU, státu a KÚ MSK. Nejsou zatím žádné signály, že by obec měla mít nižší příjmy! Umět včas požádat, včas natáhnout ruku a nebát se kontaktů i na ministerstvech je důležité. Naučit se orientovat v „dotační džungli“. Na místě a s velkým významem jsou ale i dva nezbytné atributy - - odvaha a zdravý risk. Pak vše půjde dále „jak na drátku“. A pozor, nikdo nemusí „padat únavou“, jen kontinuálně a s rozmyslem pokračovat v práci.

A tak žádná proluka, ani pauza, ani pohov nebudou ! Jsou nepřípustné. Peloton obcí pádí kupředu a v tempu rozvoje musíme myslet stále na pomyslný „žlutý trikot“, to mi nikdo nevymluví.

 Ing. Ladislav Rosman

 

 

 

 

FINANCE V ODPADECH OBCE

ing. Ladislav Rosman

21.04.2022

Některá čísla k našemu odpadovému hospodaření

 V obci Dětmarovice byl celkový náklad na financování odpadového hospodářství

 5.900.000 Kč. V tom je zahrnut svoz popelnic a kontejnerů, poplatky za uložení a rovněž celková funkčnost sběrného dvora.

Sběrný dvůr sám o sobě z této částky činí 1.600.000 Kč , včetně personálních nákladů. Uvedené údaje se vztahují k roku 2021, kde jsou zároveň evidovány celkové úhrady občanů za odvoz odpadu ve výši 1.200.000 Kč. Jednoduchým výpočtem tedy zjišťujeme, že čisté náklady obce na tuto kapitolu jsou 4.700.000 Kč.

Rok 2022 očekáváme zhruba v podobném provedení nákladů. Pozitivně hodnotím, že se u nás v obci lidé vcelku dobře přeorientovali na nový systém poplatků na litr odpadu, protože vím, že všude to tak hladce neproběhlo. Nutno znovu zopakovat, že změnu v tomto smyslu jsme nevymysleli „pro zábavu“ v obci Dětmarovice, ale že byla nadirigována novou legislativou z vlády a ministerstva ŽP. To uvádím proto, že do dnešní doby si někteří občané myslí, že jsme změnu vymysleli na obecním úřadě, což je omyl !

Ještě podotýkám, že sazby za odpady jsou u nás v obci bezkonkurenčně nízké, což si každý může zjistit dotazem u známých. Vymyká se v našem regionu město Karviná, kde poplatky stále nevybírají. Ale to je trochu složitější historie, kterou zde nechci rozebírat.

 Ing. Ladislav Rosman

Doba vyžaduje změnu

ing. Ladislav Rosman

04.04.2022

Doba přináší změnu priorit investic

Po covidovém dvouletém strádání je zde i strašák blízké války, která je jen 300 km od našich hranic. Pokud je válka v Sýrii, Libyi, Iráku, či Afghánistánu, naše znepokojení je o „několik řádů“ nižší, a je pravda, že ani ekonomické ohrožení státu se „z dáli“ nějak markantně neprojevuje…

Ukrajinsko-ruský konflikt přináší ale bezprostředně perspektivu snížení naší životní úrovně, energetickou krizi, ohrožení bezpečnosti a problémy migrace. Na jak dlouho, a s jakými dopady, nikdo neví.

Obce Dětmarovice se v této chvíli konflikt dotýká jen velmi okrajově. Pomoc se u nás organizuje a připravuje, to ano, ale na hospodaření obce a život v ní negativní vliv na štěstí zatím nevidíme. Jako opatrní hospodáři však nemůžeme rizika budoucnosti nevidět a jsem toho názoru, že je potřeba některé původní naše záměry v rozvoji obce poněkud korigovat. Jakkoliv mne to mrzí, doporučím zastupitelstvu odsunout projekt rozhledny / zhruba stavba za 10 mil. Kč/ na další volební období a navrhnu jiné priority pro investice letos a pak v období 2023-26. Rozhledna dnes není priorita…

Za prvé, jsem přesvědčen o tom, že naši hasiči musí mít již bezodkladně - pro nejbližší období 100 procentně schopnou novou autocisternu. Naše stará Tatra 148 je sice krásný, udržovaný veterán, ale ten by mohl v krizové situaci tragicky selhat, čemuž je potřeba zabránit. Jako náhradu máme již vytypovaný moderní stroj Tatra 815, CAS, jehož cena vč. DPH bude kolem 8,5 mil. Kč.

Za druhé, škola má jen malé rezervy v umisťování žáků a budovy mateřských  škol jsou naplněny přes 100 % kapacity. Navrhnu proto v dubnovém zastupitelstvu, abychom začali připravovat již prozíravě naprojektovanou nástavbu ZŠ nad jídelnou. Projekt máme hotov, za chvíli bude i stavební povolení a přibudou tak 4 plnohodnotné třídy vč. sociálního zázemí.

Jsem rovněž přesvědčen, že obec musí perspektivně postavit třetí budovu MŠ, protože stávající budovy nejsou nafukovací. Jsou zcela naplněny.  Obyvatel nám v obci utěšeně přibývá a v obci vítáme stále větší počet nových malých občánků. Umístění budovy doporučím na obecním pozemku vedle Domova U Kaple, místo je zde „jak stvořené“.

K problematice bude zaměřen jeden celý bod programu zasedání zastupitelstva již v dubnu, a tak i občané, které tyto věci zajímají, mohou být jednání účastni.

Ing. Ladislav Rosman

 

Ulice potmě

ing. Ladislav Rosman

28.02.2022

Proč nesvítíme na ulici u starého zdravotního střediska

 V naší ulici nesvítíme u cca měsíc. Příčinou je stromoví ve vodičích na zahradě rodinného domku, které je stále pod proudem, jinak by byly i domky v oblasti potmě. Problém vygradoval ve větrném počasí, kdy zkraty vyhazovaly připojené vedení v veřejnému osvětlení. Někdy byly zkraty příčinou i poruch na přívodech k rodinným domkům a ty byly potmě. Problém je řešen s ČEZ Distribuce majiteli zahrady a tedy i „majiteli problému“. Amatérský zásah zde není možný vzhledem k tomu, že jsou vodiče stále pod proudem. Stav musí řešit opravdu jen ČEZ Distribuce, což je urgováno i starostou obce…Lhůty na opravu jsou ale velmi dlouhé, a tak zatím nadáváme a chodíme potmě.

Uvedený stav je nepříjemný pro lidi zde bydlící již po řadu týdnů, a ne, a ne, se dočkat nápravy. Nezbývá než stále urgovat.

Nicméně, tento stav nevzniknul z roku na rok…stromy nám na zahradě rostou, a rostou a pokud se tomu včas ze strany majitelů zahrad nevěnuje pozornost, přeroste nám problém snadno „přes hlavu“ a pak jsme odkázáni jen na pomoc odborníků z ČEZu…A ti pak mají své poměrně i delší lhůty.

 Ing. Ladislav Rosman

Státní dluh a některé souvislosti

ing. Ladislav Rosman

10.02.2022

Jak je to s hodnocením vážnosti zadlužení státu

  ( aneb hurá na nákup do Žebrzydowic)

 Přiložená tabulka uvádí procento dluhu v závislosti na hrubém domácím produktu. ČR tam vychází nejlépe a v celé sedmadvacítce EU jsme potom šestí s nejnižším státním dluhem. Potom ovšem nechápu,  proč se ze zadlužení státu u nás dělá takto věda. Vždyť USA má dluh 135 % HDP, Japonsko 230 % HDP, …a ČR 44%.  Průměr států EU je na úrovni 97% !  A takové Polsko, přestože má 1,5 krát větší dluh než ČR, na začátku roku 2022 snížilo DPH, takže opět tiskne vesele další dluhové peníze…, o USA nemluvě, tam se nárůst dluhu na ozdravění hospodářství bez skrupulí počítá v dalších bilionech Kč. Jen u nás se musí přibrzdit kola národního hospodářství a snížit koupěschopnost obyvatelstva. Nezdá se to nikomu vůči našim lidem nespravedlivé ? Všude jinde si dovolují dluh dále navyšovat, aby se i obyčejní lidé měli lépe…, a u nás budeme na společnosti skrblit ? Proč ? Když stejně „za blíže neurčitý čas“ příjde nutně doba, kdy se řekne DOST, a všichni jedou znova – od nuly, aby se to lépe počítalo, když už bude inflace neudržitelná ?

Markantní rozdíl pojetí vážnosti dluhu vidíme dnes například srovnáním ČR a Polska. A tak alespoň u nás, v příhraničí, si po dobu půl roku budou moci lidé přemýšlet a porovnávat jaké by to bylo, kdyby se lidem tím snížením DPH pomohlo. Pozor, ale ti příliš chamtiví mohou s nepřiměřenou zásobou benzínu taky uhořet, nebo se může stát, že Polsko Čechům ty krásné nákupy i zakáže…

Vůbec nejsem pro dluhové hospodaření a také obec vedeme bez dluhu,…nicméně napadá mne příměr se situací, kdy by například v části obce všichni dostali finanční podporu na zvelebení svého domu, ale váš dům by zůstal bez podpory a modernizace, protože se takto chce přece ušetřit. V celostátním a evropském pojetí to ale znamená, že se v pelotonu zemí budeme bohužel zákonitě postupně propadat znovu na slabší a slabší místa.

 Ing. Ladislav Rosman

 

 Příloha : dle textu

 

 Deficit v čase koronaviru

v procentech HDP

 

 

2019

2020

2021

Česko

30,2

39,1

44

Polsko

46

60

60,2

Slovensko

48

61,8

60,6

Německo

59,5

73,3

72,2

Maďarsko

66,3

77,4

75,9

Rakousko

70,3

84,8

84,3

Zdroj: Zdroj: MMF

Údaje za Česko v roce 2021: Národní rozpočtová rada

 

 

 

Celkem 150 článků