Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 173 článků

Májové dny

ing. Ladislav Rosman

26.04.2021

Vážení spoluobčané,

   dovolte mi, abych vás krátce pozdravil u příležitosti významných májových dnů.  První máj je celosvětově uznávaný Svátek práce a zároveň prvního května 1945 byla osvobozena naše obec z nacistického područí a otroctví Rudou armádou. Letos slavíme sedmdesáté šesté výročí této události. Pamětníci většinou zemřeli a dnes bývají tyto události často i tendenčně zlehčovány.  Dnešní svět prožívá sice docela konfliktní období, ale s válečnými útrapami se ta situace nedá srovnat. Nebezpečného harašení zbraněmi je nicméně ve světě stále mnoho. Někdy se zdá, jakoby se na pohnutou historii stále více zapomínalo a lidé si nevážili míru, ve kterém žijeme již relativně dlouhé období. Osobně jsem názoru, že osvobození části Evropy a našeho státu v roce 1945  Rudou armádou nelze zlehčovat, či dokonce negovat aktuálními událostmi.  Setkáváme se dnes příliš často s agresivními výklady,  chováním a postupy, i bagatelizací válečných útrap. Může to mít neblahé důsledky. Zapomnění na neblahou historii ale může například vyvolat i případné opakování zlé doby, kterou si naši předkové museli prožít. Je potřeba si i uvědomit kolik lidí různých národů a národností ve druhé světové válce muselo padnout. Jsem přesvědčen o tom, že není možné za žádných okolností vytěsňovat a překrucovat historickou pravdu o Mnichovské zradě, o tom, kdo a jak druhou světovou válku vyvolal a kdo a jakou měrou nakonec přispěl k porážce nacistického Německa. Na území ČR má pro osvobození velký význam Ostravská operace, kde zahynulo 20 tis. sovětských vojáků a asi tisíc vojáků československých.  Jsem přesvědčen, že se je potřeba v těchto dnech poklonit památce všech lidí bez rozdílu národností, kteří ve strašné mašinerii 2. světové války položili své životy v boji proti nacismu a fašismu.  Zároveň si je potřeba uvědomit i některé souvislosti s děním ve dnešním složitém světě i proto, aby se krutá historie nemusela opakovat.

Ing. Ladislav Rosman

  

   

Prognózy financování obcí

ing. Ladislav Rosman

19.04.2021

Signály k financování obcí po r. 2021

 V současné „nejisté“ době mají starostové obcí a měst oprávněnou starost o vývoj financování dalšího rozvoje. Je faktem, že málokdo umí zacházet s pověstnou křišťálovou koulí, nicméně základní rýsující se signály pro budoucnost v této oblasti zde máme a rád bych je, i v souvislosti s blížícím se novým volebním obdobím zmínil. Problematika se dotkne i Dětmarovic. Signály jsou pro obce kupodivu spíše pozitivní, na rozdíl od sféry, kde m.j. zapůsobí nově připravovaný systém intenzivního výběru daní včetně DPH za účelem sanace covidem zdevastovaného státního rozpočtu, a to v oblasti příjmů. Přeloženo do „češtiny“- rozvoj obcí a měst by na rozdíl od ostatních oblastí financí neměl utrpět, neboť přísun peněz z EU – specielně pro rozvoj obcí, by se měl dále významně zintenzivnit. Poměrně podrobný text k této problematice lze dohledat například v Deníku ze 14.4.2021, kde situaci vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Česko v nadcházejícím období má z Unie obdržet rekordní množství peněz směrovaných do obnovy hospodářství. Téměř bilion Kč (tedy 960 miliard), to je astronomické číslo se dvanácti nulami…Kam by se peníze měly nasměrovat je i na pětiset stranovém dokumentu Národní plán obnovy, do něhož jsme už dříve i z naší obce zaslali své cíle, zejména v oblasti dobudování splaškové kanalizace. Hodnota díla v tomto dokumentu je 191 miliard Kč, zatím samozřejmě jen „na papíře“. Pro naši obec je to dobrý signál. Občasný pesimismus vyplývající z obav o další vývoj s největší pravděpodobností není na místě. Máme další odvážné projekty, které naši obec posunou opět dále. S finanční podporou z Evropy a státu, která se nyní reálně rýsuje i pro období po roce 2021, nejsou naše záměry žádné nerealizovatelné chiméry. Pokud se zvídavý čtenář dostane například k výše uvedenému textu v Deníku 14.4., nalezne tam i naši dávno známou poučku pro úspěch v dotační politice : usilovně pracovat na příštích rozvojových projektech a připravit si je na vhodnou dobu „do šuflíku“. Kdo přípravu projektů zaspí, příležitosti mu nenávratně utečou.

 Ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje stavba

ing. Ladislav Rosman

16.04.2021

Stavba domova Pod kaplí rychle pokračuje

 Občané se jistě zajímají o tuto naši nejvýznamnější stavbu a veřejnost si zaslouží informaci

o pokračování realizace tohoto díla. Jen pro připomenutí, náklad stavby je 64,2 mil. Kč, přičemž obec obdržela od státu a z KÚ MSK celkem téměř 38 mil. Kč. Stavbu realizuje

po výběrovém řízení Beskydská stavební a zahájení stavby datujeme na duben 2020. V Dětmarovickém okénku uveřejňujeme postupně fotografie z průběhu stavby a na závěr stavby bude k dispozici zajímavý časosběrný snímek od základování až po finalizaci díla.

V současné době se pracuje intenzivně na interiérech budovy a je možno již nyní hodnotit krásné provedení vnitřních omítek i podlah, vybrané decentní obklady koupelen, i jiných prostor, pečlivě vybraná madla a kliky dveří, kvalitní prosklené plochy a celkové vzdušné a moderní pojetí prostor interiéru. Instalován je již prostorný výtah v budově a jsou vybrány decentní barevné odstíny stěn chodeb, obytných prostor, ale i fasády. Člověk mimoděk srovnává klasické dřívější stavební metody a technologie, například z osmdesátých let dvacátého století, se současným dokonalým pojetím těchto činností. Výsledkem nových technologií a postupů jsou například velmi rovinné podklady pod omítku, minimum omítkové hmoty s krásně rovinnými plochami a přesnými hranami a rohy na stropech, dokonale rovinné podlahové plochy a bezchybné provedení dlažeb. Na pravidelných kontrolních dnech 1x týdně se pozitivně hodnotí postup a kvalita práce, úroveň spolupracujících firem, ale i dodržení časového harmonogramu díla. Zatím jako zadavatelé musíme konstatovat, že se finále stavby již dobře rýsuje, a to ve slušném časovém předstihu oproti plánu. Dle vyjádření vedení naší stavby budou práce na budově s velkou pravděpodobností ukončeny již v srpnu 2021, přičemž na září je v plánu úprava zahradních ploch, pěšin a celkového okolí objektu. Vysázení okrasného rostlinstva se plánuje na období září- říjen 2021,…a to už bude finále. Kolaudace stavby bude zajišťována na měsíc září. Je třeba dodat, že stavbu za náš úřad dozoruje pan Hubert Filip, který má na starosti i řízení místního hospodářství, ale i některé další investice a opravy. Rád bych mu vyslovil poděkování za jeho práci.

Samozřejmě se pracuje na plynulém náběhu provozu nového zařízení od ledna 2022. Ve spolupráci s paní ředitelkou Charity paní Zdeňkou Kniezkovou máme již nyní zásobník pracovních sil pro objekt dle projeveného zájmu našich občanů, i lidí z okolí s dobrými referencemi z dřívějšího zaměstnání.

 Ing. Ladislav Rosman

SITUACE S COVIDEM NENÍ DOBRÁ

ing. Ladislav Rosman

12.03.2021

Sinusoida covidu

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám sdělil v aktuálním Okénku k této době něco výrazně pozitivního, pro každého z Vás. Pomíjím nyní to, jak se daří obci, protože cítím s rodinami, které ztratily předčasně své drahé. Cítím též s rodinami, když jejich děti denodenně  tratí drahocenný čas bez pořádného školního vzdělání…, smekám před mámami, co učí děcka doma, smekám před vytíženými zdravotníky, je mi líto jak těžké období prožívají naši podnikatelé. Co je to platné, že obec formálně prosperuje, když v rodině nečekaně a předčasně zemře babička, tatínek, maminka, apod. K tomu není co dodat. Chtěl bych vyslovit Vašim rodinám v těchto případech upřímnou spoluúčast a soustrast. To v první řadě…Zdraví obyvatelstva osobně stavím na první pozici, a až potom nějaké ekonomické a rozvojové úspěchy.

Vážení spoluobčané, je mi líto, že zatím nemohu uvést nic generálně povzbudivého, ale dovoluji si poznamenat, že, dle mého názoru, covid vítězí mnohdy též díky nedisciplinovanosti části obyvatelstva a díky i bezohlednosti lidí, kteří své ego nepokrytě prosazují „přes mrtvoly“, nebo si zřejmě neuvědomují důsledky svého chování. Zpochybňují covid, zpochybňují disciplínu při opatřeních vlády, zpochybňují napjatý stav na JIP, …a vše by dělali lépe. Nikdy však neřeknou konkrétně jak, to si všimněte,  a odpovědnost nepřevezmou. A pozor, tyto zpochybňovače nenajdete jenom v řadách mladých lidí, jsou i mezi pokročilými důchodci…, což už je, tak řečeno, definitivně „na palici“.

Sinusoida grafu výskytu onemocnění, dnes již ve třetím vrcholu v ČR, však ukazuje, jak úspěch rozvoje covidu do velkých čísel souvisí i s rozvolněním, lehkomyslností občanů, absencí základní občanské disciplíny , ale i nemístným optimismem vlády směrem k rozvolnění opatření. Křivka vývoje má svá logická maxima po letním uvolnění cestování a dále po vánočním uvolnění z důvodu nákupů. Nyní jsme ve třetím špičkovém období a teprve nyní, dva týdny po omezení mobility obyvatelstva, uzavření školek a prvních dvou tříd, zvýšení četnosti testování a očkování, atd. se zřejmě probleskává naděje na zlom v té uváděné, zlo přinášející sinusoidě – směrem k ose x. Děkuji našim spoluobčanům za pevné nervy a kázeň po dobu pandemie. U nás v obci jsme dosud žádné větší excesy při dodržování pravidel nezaznamenali, nicméně v používání roušek a respirátorů určitě najdeme rezervy.

Jsem toho názoru, že poučení z ročního vývoje pandemie máme již natolik velké, že víme jak omezovat nebezpečné kontakty, jak se chránit, jak se testovat a očkovat, apod. To je velmi důležité pro další existenci „s covidem“, který zde ještě bohužel bude. A co je velmi důležité, že lékaři a obecně lékařská věda za ten rok poznání velmi pokročili, mají přístroje a instrumenty, které loni o té době neměli… To jsou cenné pokroky a pomohou nám přežít další etapu nákazy. Osobně též doufám, že vláda nebude bezprostředně po zlepšení údajů na grafu průběhu epidemie opět uvolňovat ve všech směrech dřívější omezení. Uvolnění totiž mnoho lidí vede až k euforii a pak je nežádoucí odhození veškerých zábran. Když k tomu připočteme stále očekávané zmoudření některých „zbloudilých“ spoluobčanů, mohou se konečně denní počty nákaz dostat na nějaká přijatelná čísla.

Ing. Ladislav Rosman

 

 

FINANCE OBCE

ing. Ladislav Rosman

08.03.2021

Finanční situace naší obce je velmi dobrá, ale…

 Občas zaslechnu, že stát a české obce jsou na tom finančně bídně.  Osobně dosud, včetně roku 2020, mohu situaci hodnotit poněkud jinak. Základem i naší dlouhodobě dobré finanční pozice v Dětmarovicích je to, že stát vykazuje, i přes covidovou krizi, slušné finanční výsledky. Pravda, loni bylo vyvoláno další zadlužení našeho státu krizí v roce 2020, ale toto je obecně vynucený jev i v „prémiových“ zemích, a to v daleko vyšší úrovni. Německo má například dluh 70% hrubého domácího produktu /HDP/, Rakousko 75 % HDP, Francie 100% HDP, Itálie 120 % HDP, Polsko a Slovensko – oba 60% HDP, Řecko 170 %, Japonsko neuvěřitelných 230% HDP,…a Česko ani ne 40 % HDP. To je relativně velmi dobré číslo. Je rovněž faktem, že země se zadlužovaly dlouhodobě „před covidem“, ten pak jenom situaci západních ekonomik potuploval, ale to už je oblast s takovou šíří, že ji zde neobsáhneme. Asi občané rovněž zaregistrovali za rok 2020 i vynikající výsledek ČR u platební bilance se zahraničím s rekordním přebytkem financí v minulém „bídném“ roce, a to v úrovni +180,5 miliardy Kč. Stát by se mohl těmito výsledky v těžké době pro celý svět dle mého názoru i více pochválit.

Proto v roce 2020 naše města a obce v ČR skoro ani úbytek peněz neregistrovaly, ale již rok 2021 může být horší. Za první dva měsíce roku je totiž registrován výrazný pokles ve výběru daní. Nicméně, naše země má vůči okolním zemím v tomto směru ještě slušné rezervy. Proto se, dle mého názoru, zatím není potřeba bát velkých investic v obci, na kterých se v současné době pracuje, a o kterých se postupně naši občané dočítají v Okénku. I za stavu, kdy máme zaplaceny 4 nové oblasti stavby splaškové kanalizace, všechna zateplení budov, opravené cesty, hrubou stavbu domova pro seniory a další akce, má obec ke 31.1.2021 uloženo na účtech 87 milionů Kč, bez dluhu. Není to nic tajného, jsou to poctivé, našetřené, společné prostředky naší obce a nevím, proč by naši občané neměli vědět, že naše průběžné financování chodu obce má tento dobrý výsledek. Je to výsledek nás všech.

Pro budoucnost financování státu a obcí se však ukazuje, že udržet stávající tempo rozpočtů nebude lehké a zřejmě ani možné. Stát po Covidu nebude do nekonečna tisknout pro oslabené hospodářství dluhové peníze a na rozpočtech obcí se to nutně projeví. Sféra obcí dosud dlouhodobě každoročně vykazuje přebytek hospodaření, na rozdíl ovšem od Krajů a Státu. Myslím, že vše ukazuje na to, že se v budoucnosti i obce budou muset řízeně zadlužovat za podmínek, které stát nastaví tak, aby celkové finance a míra zadlužení územních celků byly ve státě vyvážené. Domnívám se, že i dotační politika státu bude dále upravena tak, aby se financování více přeneslo do úvěrové politiky obcí a měst. Bude pak záležet na vedení obcí jak si s novými podmínkami poradí.

Naše obec, myslím, dokázala štědrého období využít v dobré míře. Je jen škoda, že od roku 2020 Covid 19 tento vývoj s největší pravděpodobností přeruší, ale nic s tím nenaděláme, „nic neroste do nebe“, jak se praví... Zatím je za první dva měsíce 2021 evidentní výraznější pokles ve výběru daní státu, tj. přísun peněz i v Covidem zchudlé státní ekonomice je citelně menší než byl za stejné období loňského roku. A myslím, že zakrátko, jakkoliv jsem optimista, budeme tento negativní moment vidět i na financích měst a obcí.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Celkem 173 článků