Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

Problémy s počasím

ing. Ladislav Rosman

30.06.2020

Vykopeme dávné meliorace ?

 Oficiální vědecká, odborná a vládní prohlášení k boji proti dlouhodobému klimatickému suchu jsou plná moudrých návrhů opatření. Od jednoduchých postupů typu „dešťovka“ až po návrhy nových přehrad, celkem rovných třiceti v ČR - výhledově plánovaných. Nelze v tomto článku posoudit jednotlivé záměry a opatření, to by bylo na samostatné vydání Okénka.

Po posledních vydatných deštích jsou ale zřejmě na pochybách o správnosti úvah o očekávaném kontinuálním suchu nejen amatéři mého provedení, ale i přesvědčení odborníci, jimž asi deštivý letošní rok do kontinuity vývoje suchého počasí a klimatu rovněž moc nepasuje. Nebude dalších pět let podobně deštivých ? Nejsou úvahy o nutnosti zlikvidování melioračních odvodňovacích tras na kdysi vlhkých polích  zcestné ? Není zcestné odvádět ve všech případech nových staveb dešťovou vodu do zasakování ? Je dobré dláždit velké plochy svých nádvoří bez ohledu na bližního svého, zvláště sídlícího po svahu níže nebo dokonce nejníže ? Je dobré cílevědomě zakládat mokřiny na místech jejich dřívějšího vysušování ? Je dobré dříve narovnané toky řek a potoků posunout zpět do původních meandrujících koryt i se záplavovým účinkem ? Je dobré vjezd na pozemek realizovat bez potrubí pro odvod dešťové vody ? Je dobré se léta nestarat o příkopky, jejichž nedobrý stav může být následnou komplikací s odvodem dešťové vody od mého obydlí ? Neprovedl jsem si náhodou sám nějaký neuvážený zásah na pozemku s potenciální komplikací a ohrožením za intenzivního deště ? Je dobré složit ruce v klín a čekat, že někdo za mně můj problém vyřeší ?

To jsou jen některé otázky, jak mne napadají. A nevěřím, že nám někdo univerzálně tuto problematiku správně okomentuje bez pověstné „křišťálové koule“, aspoň takové malé, jen se specializací na předpověď počasí, případně klimatu, stačilo by aspoň v našem mírném pásu…

  Červen 2020, Ing. Ladislav Rosman

Sportovní hala

ing. Ladislav Rosman

29.06.2020

Budeme stavět současně i sportovní halu ?

 Zastupitelstvo se dne 24.6.2020 pro mne vcelku nečekaně přiklonilo k aktuálnímu zahájení příprav k  využití aktuálně vydané možnosti státní dotace m.j. i na sportovní haly v obcích do 10 000 obyvatel. Podmínky pro dotaci naše obec vcelku splňuje, takže si můžeme sáhnout na podporu stavby maximálně na 30 milionů, přičemž projektová cena – náklad na stavbu je cca 70 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k nedávnému úspěchu s dotací na Domov pro seniory dnes vidíme, že „nic není nemožné“, přičemž lze i očekávat podporu našeho zkoušeného regionu, takže uvidíme…

To zasedání 24.6. nicméně nebylo úplně jednotné, neboť jsem se sám jako jediný ze dvanácti zastupitelů zdržel hlasování, ostatní však byli PRO zahájení mašinerie příprav. Vzhledem k výsledku hlasování, které bylo tak výrazně v můj neprospěch, a to takto poprvé za deset let, jsem nabyl přesvědčení, že mou konstrukci úvahy, kterou jsem předložil na zasedání, bych měl k posouzení sdělit i občanům, kteří na zastupitelstvu nebyli.

Snad mne nikdo nepovažuje za starostu, který obecně nechce investice a tak i krásnou halu v naší obci, nicméně mám poměrně zásadní argumenty pro odložení realizace této stavby, tak jak máme i v Programu rozvoje obce. Na sportovní hřiště nebo haly se vyhlašují dotace skoro každý rok, takže odklad přihlášky někam do roku 2022 nepovažuji vůbec za něco nemístného a aktuálně nehrozí například vrácení peněz za projekt, které jsme již dostali z Kraje. Dotace budou dále, jak hlásá vláda ČR. Současná doba je z pohledu financí obce bezpečně zvládnutelná pro jednu velkou stavbu za 64 milionů, kterou zrovna máme v realizaci, ale už nikdo neví, jak to bude v případě nutnosti zahájení ještě druhé takové velké stavby, která se musí nákladově pokrýt. Z podmínek dotace totiž m.j. vyplývá povinnost kolaudovat dílo do 31.12.2022. Velmi šibeniční termín.

Hala se nesmí pak komerčně pronajímat, provozní náklad jde tedy zcela za obcí. Doba je ale s koronavirem nejistá, tahoun státního hospodářství – automobilový průmysl – jede na 50 %, výhled státních financí je nedobrý,..., a o tisknutí jalových peněz píšu už v jiném článečku tohoto výtisku. Možná mi dnes už schází potřebná odvaha, ale osobně bych dnes obec netlačil do většího adrenalinového finančního dobrodružství. Dvě takto velké stavby realizované současně, i když s dotací, budou již jistě s potřebou úvěru. Nehledě na to, že bych dal přednost pokračování se třetí etapou kanalizace – a tam bude náklad min. 80 mil. Kč. A kde jsou další pěkné plány rozvoje ? Asi se starám zbytečně a dotaci na halu letos obec nedostane. Pokud ale ano, jsem zvědav, co si o nás na ministerstvu řeknou, když jim poděkujeme a například třicet milionů vrátíme, že jsme si to rozmysleli. Dají nám dotaci ještě někdy podruhé ?

Jeden moment je mi však na celé záležitosti velmi sympatický. Když jsem nastoupil do funkce v r. 2010, tak většinou „nic nešlo“ a přesvědčovat jsme museli tehdejší zastupitelstvo o nutnosti realizace například bankomatu, sběrného dvora, dětských hřišť, ale i parkoviště, kanalizace ve středu obce, apod. Za deset let je to opačně, vidíte tu změnu ? Zastupitelstvo postrkává a přesvědčuje starostu…, to je výrazná změna, ze které mám radost. Takže nemám už například obavy, že by nám snad někdy v budoucnu rozvoj naší obce uvázl na místě.

 Ing. Ladislav Rosman

Příroda a život na vsi

ing. Ladislav Rosman

17.06.2020

Kmotra liška, kuna lesní a ostatní ta havěť

 V naší, dnes již hustě obydlené obci, žijeme ne v úplném souladu i s lesními tvory. U nás s tvory malými, tedy s menšími problémy, někde ale i například s medvědy…Na štěstí jsou u nás tito tvorové menší, ale starostí nám způsobí i tak až, až. O co jsou menší, o to jsou šikovnější a jsou též i méně vidět. K těm výše jmenovaným dvěma zástupcům – lišce a kuně - se u nás řadí ještě například psík mývalovitý, rovnocenný to predátor lišce obecné, ale zatím méně četný a k obydlí se méně odvažující. O jezevcích z čeledi lasicovitých nemluvě, ti do kurníků nechodí. Zejména v období odchovu mladých dokáže být liška našim občanům velmi nepříjemným soupeřem a je likvidátorem chovu slepic a ostatní drůbeže. Naši vážení myslivci mají sice velkou snahu občanům pomoci, ale jejich možnosti jsou dost omezené. Na lišku se musí čekat zejména ve večerních hodinách a brzo ráno, ale i tak je úspěšnost lovu tak 1 ku pěti, i méně. Liška je vychytralá a cokoliv je trochu podezřelé, je pro ni odhaleným nebezpečím, do kterého nejde. Její nos je stokrát jemnější než čich člověka. Občané si myslivcům stěžují a myslivci bývají i někdy z toho podrážděni, neboť je jejich snaha pomoci zdaleka ne vždy korunována dobrým výsledkem. A to lišky zrovna vítají,… lidi se hádají a o to více dělají chyb v počínání ve prospěch nezvaných hostů.

Kuna je rovněž zdatným protivníkem. Je menší a protáhne se i pěticentimetrovou mezerou, aby se dostala tam kam potřebuje, zejména v chladných dnech za teplem, které má velmi ráda.

A tak se nám kvartýruje na půdy, do kůlen, ale i přebývá ráda na vyhřátém motoru auta, kam si nosí třeba i své večeře, například čerstvě ulovené myši. Slušná kuna se v zahřátém motorovém prostoru vyspí a nad ránem prostor opustí. Případně ponechá jen zbytky například té nešťastné myši. Horší je, že se někdy kuna uchyluje i  k cílevědomému počínání za účelem poškození majetku člověka domácího. Dokáže v autě pokousat izolace kabelů, umí zničit pryžové díly, protihlukové obložení, vykuchá vám vzduchový filtr motoru, apod. Ráno se pak prý nedá někdy nastartovat…, a opravy jsou nákladné.

No, a kuna na půdě například nad ložnicí je doslova neštěstí. Ozývající se lomoz je až děsivý…

Na internetu najde zájemce celou paletu metod boje s kunou, ale výsledky nebývají zaručené. Smyslem tohoto článku není doporučení účinných metod v boji s nezvanými hosty. Je to spíše jen připomenutí problémů soužití s tvory, kteří patří do lesa, ale naše obydlí je stále více přiblíženo do oblastí, kde byla původně doména zvěře. Její prostor k životu se stále zmenšuje a nedivme se, že tím narůstají konfliktní situace, kterých do budoucna méně asi nebude.

 Červen 2020, ing. Ladislav Rosman

AKTUÁLNĚ KE KORONAVIRU

ing. Ladislav Rosman

12.06.2020

Aktuálně ke koronaviru, nejen v obci

 Vážení spoluobčané,

vzhledem k akceleraci počtu případů prokázaného nakažení lidí v regionu chci uvést některé informace i v souvislosti se situací v obci.

Obec Dětmarovice si udržovala dlouho nulový stav infikovaných případů a již se i v rámci karvinského okresu jevila situace jako zvládnutá. Až do doby, kdy se objevila nákaza na Dole Darkov, ale i pak to byl u nás v obci jeden a později tři případy. Je však evidentní, že nákaza „chytila druhý dech“, což se zatím projevuje zejména v Karviné, ale i Orlové, dokonce v Petrovicích, apod. V naší obci jsou to stále „jen“ jednotky případů, ale je potřeba si uvědomit jak snadno k nakažení může dojít a jak rychle se virus dokáže v populaci šířit. Z pár případů nakažení mohou být snadno a rychle desítky, i stovky… Pozor, prosím, zvláště na seniory.

Situaci komplikuje i záměr dalšího uvolňování dříve přijatých opatření a osobně se velmi obávám otevření hranic s Polskem, ale mám i obavy z prázdninového cestování lidí, jak už mají dost situací s „náhubkama“ a sezení též doma. Přál bych všem samozřejmě maximální uvolnění situace, ale zároveň se domnívám, že je potřeba opět velmi zvýšit obezřetnost, dát si pozor s kým se setkávám, raději držet distanc, být ohleduplný v obchodním domě, či centru… Osobně bych zatím necestoval do Polska, protože za hranicí se nákaza docela masivně rozvinula. I přes oficiální otevření hranice…

Možná mi bude vytýkáno, že jsem zbytečně moc opatrný, ale situaci v regionu nemohu nevidět, přičemž je i dobrá rada drahá…, když se celostátně po měsících lidem sešněrovaný život uvolňuje a u nás teprve nakažení začali přibývat.

V Karviné znovu zasedá krizový štáb, do kterého rovněž docházím. Jakmile budou jasné směrnice k dalšímu postupu, jistě je rychle občanům sdělíme. Zatím doporučuji opatrnost,…a rovněž o ni i kvůli ostatním v obci prosím.

 12.6.2020, ing. Ladislav Rosman

Jak je to s financemi pro obce

ing. Ladislav Rosman

02.06.2020

Finanční podpora obcí státem, nejen v době „koronavirové“

                (Úspěch má základ v připravenosti projektů)

 Je celkem známo, že města a obce často žehrají na to, že se nedostává prostředků, aby se mohlo investovat. Ze strany obcí se očekává a žádá, aby rozpočtové určení daní ( RUD, tedy přísun peněz z daní pro obce) bylo státem nastaveno štědřeji, zejména pro regiony „nepražské“ a „nebrněnské“…, apod.

A nyní se z obcí aktuálně ozývá, aby od státu obce dostaly též masivnější dotace na své investice. Obecně nyní, po koronaviru,  je ten posledně jmenovaný způsob podpory nejvíce preferován i současnou vládou a zmiňuje jej často ministerstvo financí jako způsob lépe zaměřený na potřebné investice, zejména ty s multiplikačním účinkem. Není to v češtině nic jiného než podpora věcí, které pak následně po realizaci uspoří energii, drahocennou vodu, zlepší bydlení, sociální péči, apod. Prostým zvednutím RUD „bez cíle“ je, jak jsem zaslechl, navozena i teoretická možnost nežádoucího „projídání“ prostředků v obcích, kde není vedení příliš proinvestičně zaměřeno. Fakt je ten, že vedení státu po koronaviru výrazně ubyly použitelné finance, hrozí další zadlužování země a hledá se i v možnostech typu „sytý vlk, ale koza celá“…, a není se ani moc co divit, stát se enormně zadlužit nechce.

V naší obci si již řadu let nemůžeme stěžovat na nedostatek financí, přičemž se výrazně investuje. Proč tomu tak je ?  Zejména proto, že v našich financích pozitivně působí dříve zavedený zvýšený koeficient pro daně z nemovitostí, ale i proto, že má naše obec vždy dle schváleného programu rozvoje obce několik projektů v pohotovosti na dotační tituly státu a je schopna aktuálně na dotační témata reagovat připravenými projekty, které mají stavební povolení, nebo alespoň územní řízení za sebou. Jakkoliv to krátkodobě někomu může „ z dáli“ připadat jako neusměrněná činnost, vyžaduje tento stav připravenosti s projekty koncepční počínání v daném čase, a to bez pauzy. Pěkně jeden projekt za druhým..., některé současně, ale bez přestávky. Tak jsme postupně u nás s dotací zateplili a opravili obecní budovy, vybudovali odpočinkové zóny, postavili novou splaškovou kanalizaci ve třech částech obce, investovali do školy a sportu, zvelebili prostranství, apod. Za posledních deset let získala obec na různých dotacích v sumě ( včetně schválených dotací v r. 2020) 81 milionů 241 tis. Kč. Zároveň má obec na bankovních kontech velmi slušné uspořené prostředky a je dlouhodobě i perspektivně bez dluhů.

A obec má v pohotovosti další připravené projekty s realizací za podmínek státní dotace : pokračování stavby kanalizace, chodník v Koukolné, sportovní hala (projekt letos hotov), zateplení Děl. domu, parkoviště, prostranství Bendova statku…Pokud vláda splní svůj slib k cílevědomému dalšímu posílení objemu peněz do sféry státních dotací, nemám osobně obavy z nedostatku prostředků na uskutečnění schváleného Programu rozvoje obce do r. 2026.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 150 článků