Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

PODĚKOVÁNÍ

ing. Ladislav Rosman

23.03.2020

Poděkování

 Dovolte mi, abych vyjádřil poděkování všem lidem, kteří pomáhají zvládnout i v naší obci vzniklou obtížnou situaci s koronavirem. Děkuji hasičům, pečovatelkám, firmě seniortaxi, děkuji ochotným švadlenkám za šití nedostatkových roušek, kterými jsme mohli pokrýt aspoň základní potřebu seniorů v naší obci ve věku nad 70 let. Těchto lidí máme v obci 551 a bez obětavého přístupu i při rozvozu balení přes víkend 21.-22. března by se to nemohlo povést. Do šití roušek se zapojily i naše obětavé úřednice. V této souvislosti pak děkuji i našim úředníkům za operativní distribuci informačního letáků do každého domu a též za rozvoz roušek ve víkendovém období. Přeji všem hodně sil a zdraví s cílem zvládnutí dalšího náročného období.

 Ladislav Rosman

Dodání roušek

ing. Ladislav Rosman

19.03.2020

Vážení spoluobčané,

 ze sdělovacích prostředků jistě všichni zaregistrovali nedostatek ochranných prostředků, tedy respirátorů, roušek a desinfekce, a to dokonce například i v nemocnicích. Naše obec se snaží zajistit vlastními silami alespoň roušky pro naše občany ve věku 70+. Těch máme v obci cca 530. Tato dodaná rouška je v první etapě skutečně určená pro tyto naše seniory 70+, a pokud budou k dispozici i pro naši obec následně řádově tisíce kusů těchto žádaných výrobků, budeme pak rozdávat i dalším lidem. Děkujeme za pochopení, přejeme hodně zdraví !

 Kolektiv Obecního úřadu Dětmarovice

Ohrožení koronavirem

ing. Ladislav Rosman

17.03.2020

Vážení spoluobčané,

  Česká republika, Evropa, ale téměř celý svět prožívá těžkou dobu. Cílem této mé poznámky není rekapitulovat všechny kroky proti koronaviru, k tomu je spousta dostupných informací a situace se vyvíjí každým dnem. Chtěl bych v této souvislosti ocenit naše zdravotníky a sociální pracovníky, jejichž pracovní a nervové vypětí je na hranici únosnosti. Civilizace není připravena na takovou obří invazi vira, proti kterému není medikament. Proto to překvapení v Číně, Koreji, ale i Japonsku a nyní v Evropě. Vzpomeňme, že ještě počátkem roku jsme si v Evropě i utahovali z roušek v asijských státech a o to krutější je vystřízlivění nyní, a prakticky postupně od poloviny února letošního roku. Schází technika k vyšetření, ale i obyčejné roušky a dostatek desinfekce. Zdravotnictví jede na plné obrátky a skoro už nestačí. S takovým náporem nepočítaly ani krizové zásobovací scénáře a není divu, že dnes kroutíme hlavami nad tím, že ještě VŠICHNI nechodíme alespoň s těmi dříve posmívanými rouškami…, a nepracují s nimi mnohdy ani zdravotníci, ani pokladní, nemají je ani lidé ve veřejné dopravě a jinde. Nárazová potřeba těchto věcí v počtech kusů v číslech se sedmi nulami překonala možnosti výrobců a dodavatelů i v oblasti tak jednoduchého výrobku jako je například rouška a respirátor. Zdravotnictví se takto skokem ocitlo v nečekané nouzi.

Věříme ale, že se situace rychle změní, dělá se pro to nyní v ČR maximum. Chtěl bych zde v našem „obecním měřítku“ vyzvednout solidaritu a šikovnost dětmarovických žen, které se aktivně zapojily do eliminace naprostého nedostatku roušek pro potřeby zejména našich šikovných pečovatelek v domech s pečovatelskou službou, ale i pro naše senior-taxi, pro úředníky při kontaktech s obyvatelstvem, apod. Konečně, roušky bychom měli mít opravdu v této situaci všichni, do obchodu, k lékaři, na poštu, atd. TOTO PLATÍ ZEJMÉNA PRO SENIORY! Cokoliv čím si chráníme ústa a nos je lepší než nic. Poslouží například i šála nebo vhodně složený kousek bavlněné textilie, ale i jiný materiál. Prosím další šikovné švadlenky v obci, aby se přihlásily k posílení výrobních kapacit žádaných roušek pro každého obyvatele naší obce.

Přeji všem našim občanům rozvahu, zdraví a brzké vítězství nad nečekaným nepřítelem.

 Ing. Ladislav Rosman

Postup prací v r. 2020

ing. Ladislav Rosman

06.03.2020

Postup prací dle schváleného programu a rozpočtu obce v r. 2020

V prvé řadě je potřeba dokončit rozestavěné akce. K nim náleží připojování rodinných domů na instalované páteřní potrubí nové kanalizace v etapách ZŠ + Šlog (1. a 2. etapa) a následně v Koukolné a pak na Olmovci. Celkem se jedná o délku instalovaných nových páteřních tras cca 6,5 km, přičemž zbývá na Olmovci položit novou vrstvu asfaltu po uložení potrubí do komunikace. Práce by ale mohly jít rychleji, brzdí nás kvalita práce projektantů a zdlouhavé řízení k vodoprávní problematice. V poslední době se ale přece jen situace zlepšila.

Nově zahajované stavby a opravy letos jsou tyto :  Domov pro seniory, zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem, generální oprava WC v přísálí Motorestu Koukolná ( již probíhá), výměna elektrorozvodů v budově Hasičárny, destrukce budovy Bendova statku a úprava terénu, odpočinková plocha s přístupem do vody u Olše, stavební opravy na budově Pošty,

Zahájení realizace investic za předpokladu dotace v r. 2020 : nový chodník v Koukolné za mostem, nový vodovod -1. etapa, ….na obě akce je státní dotace požádána,

Rozpracované projekty s ukončením v r. 2020 : Kanalizace 3. etapa, parkoviště ve středu obce, sportovní hala – viz podrobněji jinde v tomto tisku,

Nově zahajované, zastupitelstvem schválené projekty, i s možností státní dotace : Zachycování vody v krajině - oblast Zálesí, stavba rozhledny na Něbrojově kopci, odpočinková zóna na prostranství Bendova statku.

Opravy komunikací v roce 2020 : Oprava bude provedena v celkové hodnotě díla cca 2,5 mil. Kč na vybraných úsecích komunikací, plus výše uváděná nová cesta na Olmovci financovaná z prostředků na kanalizaci v této části obce. Budou použity technologie pokládka asfaltu finišerem, pokládka recyklátu a zástřik. S pracemi se začne letos již v květnu a výrazně bude převažovat práce s finišerem.

V roce 2020 prostaví a opraví obec dle plánu dílo za 61 mil. Kč, což je historický rekord obce. V záměru není čerpání úvěru, obec je stále bez dluhů.

Rád bych i touto cestou poděkoval panu Václavu Kyjonkovi a panu Hubertu Filipovi, pracovníkům, kteří stavby připravují, vedou je, i administrují agendu s dotační mašinérií. Rozsah činností je mimořádně obsáhlý a tito lidé věnují zvládnutí úkolů i svůj volný čas. Bez takových pracovníků by se práce a záměry obce nezvládly.

ing. Ladislav Rosman

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ing. Ladislav Rosman

27.02.2020

Jak dál s komunálním odpadem ve státě, i v obci

 Komunální odpad je noční můrou nejen v ČR. V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu, takže na jednoho obyvatele připadá 351 kg/rok. Recyklace včetně kompostování biologického odpadu tvořila v roce 2018  jen 34 hmotnostních % . Spáleno bylo cca 20 hmotnostních % z celkového množství a zbytek byl uložen na skládkách. Špatně ! Původní záměr ukončit skládkování v roce 2023 se jevil již před lety jako chiméra, vzhledem k tomu, že se o zpracování odpadu dosud u nás více namluvilo a napsalo, než by se v realitě udělalo ! Výsledek je ten, že nás předběhlo například Polsko se svým systémem četných spaloven a třídicích linek, ale i Litva, Estonsko, Francie, Itálie, apod. Špičky ve zpracování odpadu pak hledejme mezi takovými státy jako jsou Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Belgie…, atd. V těchto zemích se již neskládkuje nic. U nás opět jedeme podle hesla „co se vleče, neuteče“. Vzhledem ke vzniklé situaci a váháním

o způsobech likvidace odpadů byl „realisticky“ odsunut termín ukončení skládkování ve státě na rok 2030, ale pokud se nezačne rychle něco dělat, bude stejné rozčarování i kolem roku 2029!  Bohužel, ukazuje se, že bez spalování odpadu to zatím nepůjde, čemuž se lidé pochopitelně v obcích a městech brání… Nikdo spalovny nechce. Čas letí jak splašený kůň a kdo si to neuvědomuje, je zakrátko outsiderem, a to platí ve všech oborech činění. Spalování odpadu je sice z pohledu životního prostředí špatné řešení, ale stav techniky a technologií zpracování vytříděných podílů je i obecně poměrně v plenkách. Zavaluje nás pečlivě vytříděný papír, kterého je tolik, že dnes musejí obce platit za odvoz a zpracování…Na skládkách jsou tisíce tun papíru, přičemž lepenky, pěkně zabalené v úhledných obřích krychlích, nikdo nechce. Z tohoto materiálu se totiž kvalitní papír nevyrábí ! Sběr barevných pet-láhví je smutná věc, smysluplné technologie pro zpracování nejsou příliš k dispozici. Proto objevujeme například i ty vratné pet-láhve v Německu. Čiré láhve se ještě dají převést do stavu vloček pro další výrobu plastů, ale v praxi to stejně příliš nefunguje… O ty vločky pak není zájem, jsou  sice technologicky zpracovatelné, ale jsou nákladné, lepší je vyrábět umělé hmoty ze základních surovin a vločky do postupu nemíchat. To samé s granulemi a nejhorší jsou fólie. Že to ale jde líp než u nás v ČR je nepochybné. Musí být pro to ale vhodná legislativa a finanční systém, nejen technika. Příkladem jsou ty výše jmenované státy, ve kterých jsou už mnohem dál. Je však nutné si uvědomit, že ty státy s úspěšnými údaji jsou státy bohaté a do odpadových technik a technologií se zde vrhají daleko vyšší prostředky než u nás. A evidentně je tam obyvatelstvo nastaveno pozitivněji i k tomu spalování, bez něhož by ty výsledky práce s odpadem nemohly být tak dobré…I v této souvislosti je jasné, že nelze polevit ve třídění odpadu obyvatelstvem a připravovat se tak na dobu, kdy už i u nás bude koncovka zpracování na takové úrovni, že se nám nebudou odpady hromadit na zásobách a na skládkách. Bohužel, včetně spalovacích procesů. S ohledem na zvyšující se náklady v této souvislosti budeme muset i u nás v obci postupně zvedat taxy za odvoz komunálního odpadu jako jinde, jinak poplatky za uložení komunálního odpadu v plánovaně čtyřnásobném provedení v roce 2030 oproti dnešku obec velmi silně a nežádoucím způsobem finančně zatíží.

 L. Rosman

Celkem 150 článků