Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 168 článků

Tři důležité zdroje financování obce

ing. Ladislav Rosman

04.01.2023

Které finanční efekty kladně působily na rozvoj v obci za posledních 12 let

          (…i na vysvětlení k některým pokusům o bagatelizaci postupů) 

Je nesporné, že se oproti období před rokem 2011 výrazně zvýšily finanční možnosti naší obce, což umožnilo rychlé realizace nových investic a oprav, ale byla vytvořena i možnost finanční podpory obyvatelstva naší obce v úrovni, kterou v okolních obcích standardně nemají.

 Je nutné si ale uvědomit které finanční efekty, a v jaké míře, stav v naší obci zlepšily. Ty efekty jsou tři hlavní a nezačaly totiž působit současně a většinou vůbec ne samočinně. Nejdříve, v období 2011/2012 bylo pozitivně uplatněno nové státní rozpočtové určení daní ( RUD) a v naší obci to znamenalo do rozpočtu cca 10 mil. Kč/ rok navíc, za 12 let tedy asi plus 120 mil.Kč. Následovalo, po schválení v našem zastupitelstvu, od roku 2014 navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a zvýšení přísunu peněz do rozpočtu obce – i přes kompenzaci občanům v ceně svozu odpadu – cca o dalších  min.12 mil. Kč/rok, tedy za 8 let o 100 mil. Kč. Třetí významnou položkou v rozpočtu se staly státní a jiné dotace postupně v čase na investice, ale i do jiných oblastí života v obci. Pozor, na tyto dotace není právní nárok a jejich získávání vyžaduje velké úsilí a množství práce !  Průběh dotací v čase je na stránkách www.cz zveřejněn. Za posledních 11 let byla hodnota dotací od roku 2011 cca 150 milionů Kč  a jen v období 2018-2022 to bylo rekordních 80 mil. Kč/.

Objektivně vzato, vedení obce nemělo vliv pouze na státní RUD, ale ostatní dva důležité pozitivní finanční efekty jsou zcela jednoznačně s vlivem práce vedení obce.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozvoj obce poběží dle plánu

ing. Ladislav Rosman

15.12.2022

Jaké jsou plány investic na rok 2023 a dále

 Rozpočet obce a věcný i nákladový program investic byl zastupitelstvem schválen 14.12.2022. Jestliže někdo očekává v rozvoji obce po velkých investicích 2018-2022 nějakou větší „oddechovou“ pauzu, musíme ho zklamat. I další volební období totiž máme ve výhledu velmi nákladné investiční záměry a postupy, které vyžadují náročnou přípravu projektů a rovněž velké úsilí v dotační mašinérii, aby se záměry mohly realizovat s minimálními případnými úvěry k tíži obce. Z největších projektů, které máme připraveny, uvedu 3. etapu kanalizace v očekávaném nákladu cca 180 mil. Kč a nádstavbu čtyř nových tříd nad jídelní části stávající budovy ZŠ – s očekávaným nákladem dle projektu 17 mil. Kč. Obě tyto hlavní investice tohoto volebního období budou muset být se státní dotací, o kterou budeme v roce 2023 usilovat. Kromě těchto investic bude do pololetí 2023 dokončeno zateplení Dělnického domu a pak  postupně bude prováděná rekonstrukce interiérů tohoto objektu, stavba dalšího nového mostu přes Mlýnku za tratí, opravy komunikací – pokládka dalších asfaltových koberců na vybraných úsecích místních komunikací, další výměna svítidel na veřejném osvětlení, chodníky na hřbitově, atd. Na projektu využití fotovoltaiky na budovách obce se pracuje a v roce 2023 budeme usilovat i na tuto realizaci o státní dotaci.

Pozorní čtenáři našeho Okénka vědí, že se nám potažmo v Tatrovce připravuje naše nová autocisterna pro hasiče, která je po schválení zastupitelstvem schválenou investicí za cca 9,5 mil. Kč. Auto bude k dodání zhruba v polovině roku 2023 a osobně se na něho těším …, no skoro jak aktivní hasič. Nákladné auto koupí obec jen za své peníze. Ale uděláme tomu asi v červnu 2023 v obci velkou parádu ! Na Sokolském hřišti, s představením auta a dalším programem…

Už jsem vysvětloval, že peníze, pokud přibývají na našem účtu, nejsou vůbec „mrtvé“, jak se někomu pozdává, ale mají dávno své určení na schválené investice i několik let před zahájením jejich spotřeby. Pokud by na účtech nebyly, musel by se čerpat úvěr…Sto milionů obec nenaspoří na jednu cílovou věc za jeden nebo dva roky, to máte jako doma se spořením, například na auto… Teď si snad budeme všichni držet palce, aby po mohutných výdajích 2018-2022 na nové stavby nastalo opět období, kdy nám na účtech bude rychle přibývat. O úrovni peněz na účtech obce má občan právo vědět a informovanost i v tomto směru určitě udržíme.

 Závěrem : Člověk by myslel, že už po dvanácti letech intenzivních investičních postupů bude nových záměrů zvelebování obce ubývat… Nicméně, není tomu tak, ukazují se stále další a další potřeby… Ale to je přece ten rozvoj obce, nebo ne ?

 Ing. Ladislav Rosman

Harmonogram využití haly je již téměř plný...

ing. Ladislav Rosman

29.11.2022

Pochybnosti o využití naší haly ?

 Občas slyším v obci i pochybnosti o využití stavby tohoto našeho nového objektu. Je to podobné jako u stavby již druhý rok dobře funkčního Domova U Kaple…I v zastupitelstvu se občas vyskytují jedinci, kteří by raději o některých investičních krocích dlouho diskutovali, nejlépe „do ztracena“…

V případě naší nové sportovní haly bylo naše zastupitelstvo na velkých „vážkách“ zda stavět, …a to, prosím byla již schválena státní dotace ve výši 30 mil. Kč. Na štěstí převládla odvaha a zdravý risk se nám vyplatil. I v této obtížné době jsme za 16 měsíců vystavěli dílo za 95 mil. Kč, a to, prosím, téměř bez vícenákladů.

Stavba bude sloužit pověstných 100 let a nové generace vedení naší obce si mohou na dlouhé roky v seznamu obecních potřebných investic „udělat fajfku“ a tématem se nezabývat. Provoz haly bude spuštěn v prvním kvartále 2023, ale již od listopadu pracuje vedení obce na způsobu využití nového zařízení, a zdůrazňuji, s převahou zájmu našich občanů. Na harmonogramu využití pracuje naše nová spolupracovnice paní Monika Szlaurová, která se ve sportovní problematice velmi dobře orientuje a je již nyní v kontaktu se všemi dosud se jevícími zájmovými skupinami pro využívání nového objektu. A již nyní se jeví pozitivní fakt, že se v naší obci zvedne nebývalým způsobem i zájem o sporty, které dosud bez haly lidé provozovali v jiných městech, nebo bylo jejich provozování spíše utlumeno. Osobně mám velkou radost například z velkého zájmu v obci o badminton, ale ukazuje se zájem o florbal a obsazení haly si zajistili i fotbalisté, ale i například mladí hasiči vedeni paní Kateřinou Čempelovou, ředitelkou MŠ Střed. Část doby využití si rezervuje i naše základní škola. Zájem o využití haly registrujeme ale i například ze sousední Orlové, kde podobné kapacity nejsou dostatečné. Již nyní se jeví v harmonogramu určitý přetlak zájmu a doba pro veřejnost bude zejména ve víkendových dnech.

 Ing. Ladislav Rosman

Ke vzhledu nové haly

ing. Ladislav Rosman

21.11.2022

Jak bude vypadat naše sportovní hala

 Pan projektant vzal v úvahu naše přání mít naši halu architektonicky zajímavou, ne úplně obyčejnou, jak se třeba i z úsporných a jiných důvodů stavějí, ale takovou, aby byla ozdobou naší obce, a to na mnoho desetiletí. Ke gabionovému obkladu fasády jsem ještě svolal těsně před volbami zastupitelstvo přímo na stavbu, abychom si potvrdili, že toto provedení fasády chceme v plném rozsahu realizovat.

Fasáda je dnes i objektem kritiky některých našich spoluobčanů, zatím ale registruji jen jednotlivce na sítích, a nikdo z nich evidentně není na problematiku odborník. Ani já samozřejmě stavební odborník nejsem, ale už jsem se i z internetu poučil a některé věci jsem si nechal vysvětlit. Rád bych stručně některé, zejména ty uváděné, pochybnosti o technologii gabionových obkladů fasád budov, rozptýlil. Tak tedy : To oranžové pod gabionovou stěnou je fasádní omítka, která chrání samotné keramické zdivo před povětrnostními vlivy a obsahuje také přísady proti řasám a plísním. Konstrukce gabionové stěny má jednak základ na zemi, v terénu u zdi, a dále je kotvena do stěny, tak aby každý díl, cca 1x0,5 m, byl samostatně nesen. Kovové sítě jsou opatřeny speciální povrchovou úpravou odpovídající životnosti celé budovy. Tíha kamení spočívá na základu v zemi. V nadpraží stavebních otvorů jsou vloženy ocelové překlady zpevňující tyto části stěny, konstrukce je skládána z uvedených nevelkých dílů a může vykazovat určité nerovnosti a deformace, které na únosnost ale nemají žádný vliv. Vše je skládáno ručně a je použito přírodní kamenivo, které může být i  různobarevné podle toho, jak bylo v lomu vytěženo a jak jsou jednotlivé geologické vrstvy v zemi uloženy. I v delším čase může dojít ještě ke změnám barevnosti vlivem povětrnosti, oxidace některých obsažených minerálů,  apod. Toto řešení bylo zvoleno jako protipól standardních staveb sportovních hal této velikosti, opírající se většinou o kovové průmyslové fasády.

Dalším důvodem, proč byla tato fasáda zvolena je začlenění zeleně do areálu sportovní haly, a to nejen výsadbou stromů a keřů, ale hlavně výsadbou popínavých rostlin, které brzo pokryjí část gabionových ploch. V sestavě výsadby jsou například přísavník pětilistý, jasmínovník vonný, trubač kořenující, javor mleč, jalovec polehlý, zlatice, a další.

Část kamenné plochy tak bude překryta rostlinstvem, ale samozřejmě ten dojem přírodního provedení celé krásné stavby oku pozorovatele neunikne… A to je účelem tohoto řešení !  Znovu dodávám, že vlhkost stavbě nehrozí, ani žádné plísně. Dešťová voda steče po listí popínavých rostlin a podkladní omítce dolů na zem. A ještě jeden moment je potřeba si uvědomit : Systém kamene s pnoucími rostlinami bude mít ještě jeden významný efekt zejména v letním období, kdy odcloní tepelné záření od stěn objektu a napomůže lepším podmínkám v interiéru haly.

Už nyní, před dokončením, je stavba krásná a celý dojem se ještě dotvoří. O estetickém působení každé stavby lze jistě vést nekonečné diskuze, neboť co člověk, to názor…

Tolik zatím k fasádě. Na jiném místě se pak ještě budu věnovat některým pochybnostem k využití naší haly. A jen předesílám, že již z dnešního stavu přípravy harmonogramu využití,  případné pochybnosti opět rozptýlím.

 Ing. Ladislav Rosman

Odvozy odpadu v obci

ing. Ladislav Rosman

04.11.2022

Jak dále s odvozem odpadů a s jeho naceněním

 Odvoz odpadů je u nás v obci pro občany zpoplatněn ve srovnatelných objemových - litrových údajích několikanásobně menší položkou než je tomu v okolních obcích. Zavedením pytlových sběrů v některých částech obce jsme odstranili dříve otřesná sběrová místa v Koukolné u Motorestu, u Dělnického domu a u naší samoobsluhy COOP. Povedlo se velmi plynule přejít v obci na sofistikovanější systém v údajích na objemové jednotky a lidé si dle své produkce odpadu mohou vybrat četnost odvozu a odpovídající „litráž“ své sběrné nádoby. Lidé si mohou objednávat zdarma i hnědé popelnice bio. V obci máme celkem čisto a nikde jsme nezaznamenali vznik nové černé skládky…, mimo některé vandalské případy vyhozené sedačky, kusu nábytku, pneumatik, apod. Ale těch, si myslím, bude postupně ubývat. Celkově lze tedy, si myslím, stav zdokonalování v této oblasti hodnotit pozitivně.

Toto zdokonalování ovšem není zadarmo, nicméně zatím zvýšení nákladů / řádově plus milion za rok/ vyrovnáváme z obecních prostředků a lidem chceme komfort stále zdokonalovat.

Jak už to bývá, lidé jsou stále náročnější a tak se již nějakou dobu ozývají hlasy, aby zavedené pytle na plast a papír byly nahrazeny popelnicemi navíc, samozřejmě ke každému domu. Nad touto variantou zdokonalení uvažujeme zhruba celý rok, a to, že tento systém zatím nebyl u nás zaveden má dva hlavní důvody : 1/ Další zvýšení nákladů už by jen obec nemohla nést a museli bychom provést novou kalkulaci nákladů s cenou ne 30 haléřů za litr, ale cenou vyšší, 2/ Zdaleka ne všichni lidé v obci si přejí mít u vrátek tolik popelnic, tedy pak celkem a/ směsný odpad b/ bioodpad – často 2 ks, c/ papír, d/ plasty. A je potřeba si uvědomit, že kromě již zavedených odvozů-  dnes na 3 způsoby – už nebudeme do stávající nejednoduché odvozové kombinace vnášet další nový způsob. Překombinování systému by přineslo chyby v jeho fungování a spokojenost lidí se spolehlivostí odvozů ve stanovený čas má svou velmi vysokou důležitost.

Nová komise pro životní prostředí v obci se jistě problematikou bude dále zabývat. A jak to budou lidé v obci chtít, tak to zavedeme.

 3.11.2022, Ladislav Rosman

Celkem 168 článků