Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 128 článků

Význam zásobníku projektů

ing. Ladislav Rosman

24.02.2021

Nápad a projekt mají v rozvoji významné a nezastupitelné místo

 V rozvoji obce, ale i například fabriky jsou nápad a následný projekt nezastupitelné. Kde se invencí ve vedení nedostává, rozvoj ustrne a je to i brzo dobře vidět navenek. Vedení je vždy od toho, aby se s nápady pracovalo jako s něčím drahocenným, vůbec to nemusí být jen nápady vedení a všechny nápady ani nebývají hned vynikající. Některé nápady jsou dokonce i nerealizovatelné, nebo i zcestné, ale v případě obce jsou zde orgány, které návrhy posoudí a teprve následně případně schválí. Procedura k realizaci je pak u obce sice zdlouhavější než ve fabrice, ale když během roku nebo volebního období plynule nápady a projekty za sebou přibývají, ani to tak nevadí. Důležité je, aby byly projekty plynule v čase projednávány a schvalovány. Pak jich bývá zakrátko tolik, že je nestačíme realizovat…Ale to je neskonale lepší než kdyby nebyly žádné ! Na projektech se musí bez přestání pracovat, jinak se „stroj“ rozvoje zadrhne.

Nastavený systém státních a evropských dotací se nikomu příliš nezamlouvá hlavně z důvodu obří administrativy, ale jsem přesvědčen o tom, že se naše obec tomuto systému dokázala dobře přizpůsobit. Přizpůsobení je hlavně v tom, aby bylo neustále „v šuplíku“ několik živých projektů čekajících na vyhlášení dotačního titulu. Dnes už tuto jednoduchou poučku zastupitelé vědí, ale pozor, v nedávné minulosti to tak zdaleka nebylo. Část zastupitelů dokonce projekty odmítala. Absence projektů s územním rozhodnutím a stavebním povolením znamená jednoznačně i pauzu v investičním rozvoji obce a nemožnost se přihlásit na dotaci. Dnes, když už je tento moment jednoznačně a dostatečně znám, by ho i do budoucna mělo vedení naší obce akceptovat bez jakýchkoliv výhrad.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Odklízení sněhu je stále problém

ing. Ladislav Rosman

15.02.2021

Boj se sněhem ještě úplně nekončí

 Sluníčko je v polovině února již docela silné, stejně jsou silné ale dosud i noční mrazy. Poslední nadílka sněhu v období  12.2.-13.2. vyvolala opět výraznou kritiku ze strany spoluobčanů, zejména těch bydlících v okrajových částech obce a na samotách. Jen připomínám, že letos ošetřuje naše cesty organizace Služby města Orlová /SMO/, která v soutěži nabídek vyhrála nejnižší nabídnutou cenou prací. Ze stavu nepřesvědčivé připravenosti na tužší zimu u SMO je vedení obce silně rozladěno a chci jen tímto občany ubezpečit, že jsme v trvalém spojení s dispečinkem SMO, jako starosta obce pak věc komunikuji často se ředitelem SMO a samozřejmě využívám i svůj osobní kontakt na pana starostu města Orlové. To vše s cílem urgence odklízení sněhu na konkrétních neúnosných úsecích komunikací. Výsledek této snahy není bohužel uspokojivý, což m.j. vyhodnotíme na závěr letošní zimy, i pro výhled následující zimní sezóny 2021/2022.

V současné době si už nejvíce přejeme, aby další sníh raději nebyl…Nicméně za „starých časů“ ho bývalo hodně například i v měsíci březnu.

 Ing. Ladislav Rosman

Názvy ulic v obci

ing. Ladislav Rosman

08.02.2021

Ulice v obci Dětmarovice

 Názvy ulic tu nemáme, což je chyba. Podobně jako splaškovou kanalizaci – všude již historicky-dříve začali budovat, a u nás ne…, i ulice si všude v obcích už dávno nazvali,… u nás ne. Směřovali jsme tak v obci i v tomto směru neomylně ke skanzenu Moravskoslezského kraje.

Od roku 2010 jsem do zastupitelstva 2x předkládal návrh na vyřešení tohoto problému

a pokaždé byl návrh zastupitelstvem zamítnut. Překážkou ani nebyla ta práce s názvy ulic, ale hlavně to, že se změna v adrese dotkne všech dokumentů, a to u každého občana…Do vyřizování nových „papírů“ se pochopitelně nikomu nechce. A pozor, není to jen občanka a řidičák, ale i například listy vlastnictví, apod. Problém nezmizel, jen jsme ho před sebou valili,…jak ten brouk hovnivál, navíc s přibývající dobou je stále větší, už jen proto, že se navyšuje počet obyvatelstva.

Potřeba názvů ulic je ale stále akutnější, pro hasiče, pro poštu, úklid sněhu, záchranku, apod.

Pověstnou kouli hovnivála proto již dále koulet nelze !

Znovu téma do zastupitelstva předložíme a musíme se dát do práce, napřed na úřadě a následně v každé domácnosti, nic se nedá dělat. Až to budeme mít hotovo, budeme rádi, že jsme se do toho dali. V Okénku budou mít občané podrobné informace k aktualizaci osobních dokumentů a ostatních listin občana.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Větrné mlýnky jsou historie

ing. Ladislav Rosman

03.02.2021

       Větrné mlýnky v obci

( Dětmarovice „mlýnkovou velmocí“)

 V regionu severní Moravy byl kdysi rozšířen klasický malý větrný mlýnek a stával běžně v rozptýlené zástavbě selských stavení, pokud to příhodné povětrnostní podmínky jen trochu umožňovaly. Mlýnek sestával ze dřevěné boudy, uvnitř s mlecí sestavou, a nezbytným větrným lopatkovým kolem. Mlýnky z celé severní Moravy „odvál“ čas a jen někde zůstaly jejich trosky, často ale s docela zachovalou mechanikou mlýna. Stroj měl svůj značný dobový význam a nemyslím si, že by měl zmizet, aniž by naše děcka a vnuci o něm něco věděli. V naší obci máme zatím dvě repliky těchto mlýnků, které sestavili naši šikovní spolupracovníci ze zbytků, které byly v obci nalezeny a zrestaurovány tak, že na první pohled nepoznáte, že se jedná o repliku.

A pozor, budeme mít mlýnek číslo 3, a stavbu plánujeme realizovat na jaře letošního roku. Je to poměrně slušně dochovaná mechanika mletí, původem z Albrechtic u Českého Těšína, kde stála jeho ruina v zahradě jednoho stavení s malým hospodářstvím. Původní majitelé se ruiny rádi zbavili a naše obec má tak základ pro stavbu třetího mlýnku. Je to vpravdě mlýneček - menší než předchozí dva mlýnky, ale bude se určitě velmi dobře vyjímat na ploše původního Bendova statku, kde má svou pozici v hotovém projektu zpracovaném šikovným projektantem jako parkovou úpravu s prvky bývalých selských staveb. Časem tam podle projektu přibude i replika stodoly se selskými stroji a dobovým selským náčiním. A tak Bendův statek bude nejen oddechovou oblastí v centru obce, ale i střediskem pro připomenutí starých časů.

 Ing. Ladislav Rosman

Vzkříšení lékárny nepravděpodobné

ing. Ladislav Rosman

01.02.2021

Stále stesky po lékárně v obci ?

 Naši lékárnu v obci zrušili v roce 2018, aniž se s vedením obce někdo radil. A  důvod byl jediný : nízký měsíční obrat, z toho nízký ekonomický efekt a tudíž žádný další zájem provozující firmy naši lékárnu dále provozovat. Na objekt se pak přišlo ještě podívat několik zájemců i z řad velkých lékárenských řetězců. Byli asi 4 a ani jednomu se toto podnikání nejevilo perspektivní. Tržby na Sanorinu a Acylpyrinu, atd., neuděláte. Ani nabízená finanční pobídka obce nezabrala. Dokonce i současní majitelé objektu zájem o provozování lékárny rovněž měli, ale už to bohužel nevidí perspektivně…

Dnes si navíc všichni zvykli na levnější nákup v lékárně Kauflandu, takže návrat do původní lékárny v obci je málo pravděpodobný.

Osobně vidím jedinou naději v případném navázání lékárny na potřebu léků klientů nového Domova pro seniory. Ale pokud se toto nepovede, s lékárnou v naší obci se budeme muset definitivně rozloučit. S trvalou ztrátou v podnikání je její provozování samozřejmě naivní utopie.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 128 článků