Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

Některé důsledky počasí

ing. Ladislav Rosman

07.02.2022

Velké vichry pohánějí i turbíny hlouposti

 Jak máme nyní to protivné větrné počasí, bývá potmě naše veřejné osvětlení, nebo i máme kompletní výpadky el. proudu, na němž je závislé například i topení. Ve větru se ohýbají stromy, někdy i padají, lámou se větve, vodiče se nemístně houpou a distribuční síť ČEZ tak ukazuje kde má své slabiny.

No, a jak tak ty výpadky máme, dávají si to někteří občané do souvislosti s pochybným názorem, že je potřeba šetřit na elektřině a tudíž síť vypínat. Ubezpečuji vás, vážení občané, že se v naší obci šetřit na svícení nebude (i když by si to někteří reportéři a přátelé katastrofických událostí tak přáli…).

S ČEZ Distribuce časté poruchy projednáváme, výpadky v síti pomáháme i občanům řešit, ale to je tak vše co vedení obce může dokázat. Nezávidím opravářům ČEZu tu situaci, protože se musí pracovat za větru, deště, mrazu a potmě…

Musím zde poděkovat i naší výjezdní jednotce hasičů, která často při poruchách velmi záslužně spolupracuje.

Všem, kdo starají o to, abychom i za větrů a bouří svítili, a i topili držíme palce i u nohou.

 Ing. Ladislav Rosman

Jistota dodávek energie je klíčová

ing. Ladislav Rosman

02.02.2022

Riziko neúspěchu v řádu stamiliard může být reálné

 Podíl obnovitelných zdrojů v Česku zaostává za průměrem Evropské unie. Změnit to má aktuální dotační smršť: Na nové soláry a větrníky půjdou do konce dekády v ČR řádově stamiliardy korun.

Zatímco v Evropské unii pokrývají podle čerstvé zprávy Eurostatu obnovitelné zdroje v průměru něco přes pětinu spotřeby energie, česká „zelená“ energetika zajišťuje dnes jen něco přes 17 procent naší spotřeby. Tato čísla jsou ale dnes posuzována jako naprosto nedostatečná, pozor, posuzována zejména v EU, a to ještě „na dohled“ z Bruselu.

Podle tři roky starého Národního klimaticko-energetického plánu měl tento podíl v ČR do roku 2030 stoupnout na 22 procent. Evropa však, jak vidíme, urychluje boj s emisemi, a tak je jisté, že cíl z roku 2019 nebude stačit. A tak se zcela řízeně rozjíždí obrovský zelený boom tažený štědrými dotacemi. Naše státní dotační fondy jsou zelenou filozofií zcela prostoupeny.

Z Modernizačního fondu, Fondu spravedlivé transformace, Národního plánu obnovy, Nové zelené úsporám a dalších podpůrných programů směřují na podporu investic solárních a větrných investic stovky miliard korun.

Zatím nevíme, co všechno se za obrovský dotační balík může postavit. Limitem nebudou ani tak peníze, ale zřejmě omezené výrobní a stavební kapacity. Hlavní otázka však je, co může zelená smršť Česku přinést – nakolik ovlivní naše platby za energie a zda se zabezpečí jistota dodávek. Ta jistota, to je alfa a omega úspěchu. Ani dnes, ještě v době poctivé, stabilní uhelné energetiky, není jistota z distribuční sítě zdaleka stoprocentní…, foukne více vítr a výpadky jsou i na hodiny, v zimě ovšem nekonečné, protože nám nefunguje ani plynové topení…Obnovitelné zdroje v našich zeměpisných šířkách ve mně ale zatím příliš důvěru nevyvolávají… Fotovoltaika bez slunečního svitu je neúčinná a větrná kola v bezvětří tvoří jen nehybnou kulisu krajiny. Za sebe doporučuji každému chalupníkovi co nejobyčejnější, ale spolehlivý, záložní zdroj, zejména na teplo…

Vláda ještě nemá o svých zelených cílech jasno, nicméně ty stamiliardy korun již „do zelena“ začala štědře vysílat. Do roka slibuje vypracovat dopadové studie, aktualizovat do roku 2023 Státní energetickou koncepci a pro začátek podpořit budování fotovoltaických elektráren na 100 tisících střechách do roku 2025, což by zvedlo instalovaný výkon českých solárů z dnešních 2,1 gigawattu asi o polovinu. V Národním plánu obnovy je na to vyčleněno pět miliard korun. V tomto se vládě ale vůbec nesměju, správně koncepčně v této problematice rozhodnout se jeví vcelku jako úkol pro jasnovidce, a to ještě bez jasnovidecké koule.

Panely na střechách však mají být jen začátkem. Česko určitě nesplní evropské úkoly ve snižování emisí bez pozemních solárních parků a nových větrníků.

Původní Národní klimaticko-energetický plán počítal s instalovaným výkonem solárů a větrníků ve výši 4,7 gigawattu, což je zhruba dvojnásobek proti dnešku. Objevuje se však řada studií a doporučení, které vidí zelený potenciál české energetiky daleko, daleko, výš. A vedení EU zelený problém vidí jako své novodobé téměř náboženství, mnohdy jakoby bez posouzení hrozeb obřího zklamání. Ale možná to vidím moc pesimisticky.

 ( údaje převzaty z běžně dostupných zdrojů)

 Ing. Ladislav Rosman

 

PLÁN NA ROK 2022

ing. Ladislav Rosman

29.12.2021

Jaké má obec hlavní plány rozvoje do roku 2022

 Vážení spoluobčané

 Hospodaření obce bylo i v roce 2021 zodpovědné a vyvážené, o čemž mj. svědčí i velmi důstojná položka úspor finančních prostředků na kontech obce. Tento stav dává velmi dobré předpoklady realizace dalších postupů, jak jsou schváleny zastupitelstvem obce.

V první řadě musíme dostavět sportovní halu, jejíž stavba byla zazimována 22.12.2022 a bude se pokračovat, jakmile to podmínky dovolí, v půli ledna 2022. Stavba zatím vykazuje jen malé zpoždění vůči harmonogramu, ale před námi je ještě spousta práce. Z dalších větších položek jsou v plánu například generální rekonstrukce mostu přes Mlýnku, za tratí směrem k Lyngu /cca 2,5 mil. Kč/, výměna světel veřejného osvětlení /1 mil. Kč/, rekonstrukce koupelen DPS 670 /1 mil. Kč/ a nová dlážděná plocha včetně rekonstrukce odvodnění u kostela sv. Maří Magdaleny /1,2 mil. Kč/. Dle stavu financí na závěr roku 2021 bude zastupitelstvu navrženo zahájení stavby rozhledny  / 10 mil. Kč/. Samozřejmě se budou dále opravovat naše místní komunikace, z nichž největší položkou je dosud kamenitá cesta pod Wilczkovým kopcem až po křižovatku odbočení na Zálesí.

Dále jsou to zatím projekty „pod čarou“, tj. projekty, do jejichž realizace obec nepůjde bez státní dotace. Jsou to tyto položky: Stavba kanalizace -3. etapa – Střed, dále pokračování chodníku za řekou -2. část a zateplení vč. rekonstrukce vytápění u Dělnického domu. Stavební dokumentace k těmto položkám je rovněž hotová, jen čekáme na příslib státních peněz.

Pro přemýšlivé občany ještě uvádím, že si obec schválila přípravu projektů pro využití fotovoltaiky na obecních budovách, a to na podporu energetického provozu těchto budov, i s využitím bateriových uložišť. V naší zeměpisné poloze ve fotovoltaice osobně nějaké velké „štěstí“ nevidím, ale z EU budou do této oblasti nasměrovány početné miliardy…Bylo by určitě chybou tuto příležitost nevyužít. A předpokladem jsou samozřejmě hotové projekty pro přihlášku na dotační tituly. Kdo je nebude mít, na peníze si nesáhne.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozpočet obce

ing. Ladislav Rosman

22.12.2021

Co je rozpočet vyrovnaný a co schodkový

 Překvapilo mne, že jsem zaslechl kritiku našich pravidelně schodkových rozpočtů obce. Někteří občané v tom mají stále zmatek a myslí si, že rozpočet schodkový vede zaručeně k zadlužování. Tento pohled je však zavádějící a mylný. V případě naší obce a v podobných případech jiných obcí zcela určitě. Považuji za vhodné znovu věc vysvětlit.

V úvaze jsou podstatné položky příjmů a na druhé straně položky výdajů. Pokud je na straně příjmů například 100 milionů Kč a v plánu například výdaje na 120 mil. Kč, pak se skutečně jedná o rozpočet schodkový, ale….Důležité je, jak plán výdajů předpokládá vzniklou „mezeru“ v penězích zaplnit. V případě naší obce je to VŽDY z přebytku hospodaření, tedy úspor předchozího účetního období. Za posledních minimálně 12 let obec žádný úvěr nečerpala, protože to nebylo zapotřebí !

Pozor ale, například stát nebo kraj hospodaří se schodkovými rozpočty, ale již s využitím úvěrů, jelikož takové úspory nemají,…a konečně, celý svět žije na obrovský dluh, který se mimochodem stále rychle zvětšuje. Naši obec ale v seznamu zadlužení opravdu nehledejte.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozhledna v obci

ing. Ladislav Rosman

07.12.2021

Postavíme v  Dětmarovicích rozhlednu ?

 Obec má hotový projekt věže rozhledny včetně jejího umístění a v řízení je stavební povolení. Vše samozřejmě prošlo schválením zastupitelstvem, které potvrdilo i vizuální podobu 28,5 metrů vysoké věže, jejíž hlavní konstrukce je z pozinkované oceli. Tvar věže připomíná vzdáleně Eifelovku a v našem případě se jedná o opakovanou realizaci již existující identické stavby ve městě Rokycany. Mimochodem, máme písemný souhlas zastupitelstva tohoto města se stavbou i u nás v obci. U nás bude mít ale věž v konturách navíc led osvětlení, takže bude i v noční době výraznou dominantou obce, viditelnou již zdaleka. Vzhledem k tomu, že bude stát uprostřed Něbrojova kopce, v nadmořské výšce cca 240 m, bude vizuálně mnohem vyšší než věž kostela. Provedení a stavba věže bude nákladově obnášet cca 10 mil. Kč, již po 100 % tním zdražení oceli, ale výběrové řízení na realizační firmu dosud nebylo i s tím, že v roce 2022 jsme si „nastolili“ úsporný režim obce, vzhledem ke schválení mohutné investice - sportovní haly v areálu SK Dětmarovice.

Vzhledem ale k dosavadnímu velmi dobrému vývoji financí obce, samozřejmě s pozitivním účinkem mohutného přísunu dotačních finančních prostředků státu do roku 2021, není zahájení stavby ještě v roce 2022 vyloučeno.

V obci jsou příznivci této stavby, ale i odpůrci, jak už to tak bývá. Pokládáme si otázku zda má v obci rozhledna stát či nikoliv. Argumenty pro jsou tyto :

 

1/ výrazné zvýšení zajímavosti a turistické přitažlivosti obce, další zvýšení prestiže obce

2/ vhodný,členitý, zvlněný povrch katastru obce s vyhlídkami do krajiny již jen z povrchu země

3/ dřívější existence dřevěné rozhledny – triangulace na Něbrojovém kopci cca před šedesáti – sedmdesáti lety

4/ dobrá finanční situace obce s předpokladem stavby rozhledny bez úvěru

5/ vznik nové charakteristické krásné dominanty obce na „sto let“

 

Argumenty proti :

1/ mám strach z výšek ?

2/ 10 mil. Kč je na rozhlednu moc peněz ?

3/…….?

 

Argumenty PRO převažují, to je zřejmé, a další zvýšení prestiže a významu obce v regionu máme v programu. Samozřejmě, obec bude žít i bez rozhledny, pokud ji lidé v obci nebudou chtít. Ale „držet se při zemi“ v rozvoji obce nepovažuji vůbec za dobré, to je naším heslem už 12 let…. A zkuste si představit, že někdo Paříži dnes vezme Eifelovku…Nebude se vám už potom zdát, že to město už není „co bývalo“?

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 150 článků