Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

Výročí májových dnů

ing. Ladislav Rosman

26.04.2019

Vážení spoluobčané,

v první dekádě nejkrásnějšího měsíce v roku si na celém světě lidé připomínají osvobození od fašistické poroby a den 8. května 1945 je u nás oficiálním dnem ukončení  2. světové války, Dnem vítězství, který se slaví jako státní svátek ČR. 1. máj se na světě slaví jako Svátek práce a považuji za vhodné si tento den v Dětmarovicích  opět více připomenout i v  souvislosti s tím, že se tato  událost kryje časově u nás v obci s osvobozením obce. Vzhledem k tomu, že se jedná již o časový odstup 74 let, ubývá zákonitě pamětníků 2. světové války, i pamětníků dne osvobození . Historikové se sice přou o to jestli byla 2. světová válka ukončena  8. května či  9. května, je ale jisté, že obec Dětmarovice byla osvobozena 1. května 1945 Rudou armádou, což je našim dětem určitě ve škole podrobně vysvětleno tak, aby pochopily i souvislosti s vývojem světa po válce. Jsem přesvědčen o nutnosti připomínat si fašistickou hrůzovládu, 2. světovou válku a obrovské oběti, které provázely toto hrůzné  období .  Je znepokojující, že i u nás existují tendence s odstupem času tuto zlou etapu dějin zlehčit a tendenčně komentovat tak, že je pohled na uvedené období výrazně zkreslován.  I v souvislosti s perspektivami  aktuálního vývoje celé naší společnosti je proto nutné našim dětem věci objektivně vysvětlovat ve škole, ale i v rodinách. Nikdy nesmíme zapomenout i na naše bývalé spoluobčany, kteří jsou mezi nesčetnými oběťmi mašinerie 2. světové války a jejichž jména jsou vyryta na našem kamenném památníku v parku. Nesmíme v této souvislosti zapomenout na četné  oběti na životech nevinných lidí v naší zemi , v Evropě a na celém světě. Nemůžeme být dostatečně vděčni  padlým osvoboditelům, vojákům Rudé armády a vojákům spojenců západních zemí . V naprosté většině se jednalo o mladé lidi, kteří v obrovských počtech položili životy za ukončení fašistické poroby.

Je na dalších generacích lidí , aby se minimalizovaly válečné konflikty na zemi, neboť přinášejí ta nejhorší utrpení. Přejme si, aby i tato naše vzpomínka přispěla k vývoji naší společnosti bez podobných tragických historických událostí jako byla druhá světová válka.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití nadcházejících májových dnů.

29.4.2019, ing. Ladislav Rosman, starosta obce

 

Problém služeb na vesnici

ing. Ladislav Rosman

17.04.2019

SLUŽBY, PRACOVNÍ NASAZENÍ A „ŽIJE SE JEN JEDNOU“?  

                       ( malé aktuální zamyšlení)

 Ty služby jsou dnes za peníze očekávaně lepší, ale…Moment peněz je tam zásadní a člověk v tom systému není první. Nechci být nezdravě nostalgický, ale v naší obci, i když měla jen 3000 obyvatel, byla tradičně lékárna, dětský doktor, zubař i pro pravidelné prohlídky žáků, galanterie, mandl, textilní obchod, narpa, dokonce prodejna obuvi, apod. Obchody byly sice zásobeny skromnějším sortimentem, ale například oblast zdravotnictví měla zelenou i v těch nejmenších obcích. Ve městech naopak nebýval přebytek například lékáren a obchodních center a uživili se všichni.

Zjišťujeme s podivem, hlavně ti dříve narození, že nemá lidem vadit, že musí jet za službami do města. Je pochopitelné, že těm mladším, s denně nezbytným autem to opravdu nevadí.

Služeb je obecně dostatek a jsou i kvalitní, ale mění se zásadně to, že celkem rychle mizí z menších obcí…Zákony trhu jsou neúprosné, přičemž mladá a střední generace to vidí zákonitě v lepším světle než generace starých a nejstarších lidí, kteří jsou odkázáni často na pomoc jiných. Nějaké organizované přidělování služeb do obcí z centra dávno nefunguje a dost mne i například překvapil fakt, že destinace velikosti a typu ostravské aglomerace jsou perspektivně ohroženy nedostatkem zubařů. Při projednávání našeho problému v obci jsme se na Všeobecné zdravotní pojišťovně v Ostravě m.j. dověděli, že ve městě a okolí funguje povětšinou generace zubařů - „pětašedesátníků“ s perspektivou brzkého odchodu do důchodu, přičemž noví stomatologové se neukazují a prostě nejsou. Třicet procent studentů stomatologie jsou prý Slováci, kteří často po studiu odejdou…, mnozí absolventi jdou vydělávat do Západní Evropy…, a ti kteří zůstanou, nemají už 2 000 klientů, jak mají staří praktici, … ale jen 500 ! Stačí jim denně 6 pacientů „za peníze“ a svoji životní seberealizaci mívají často úplně jinde než u zubařského křesla. Je potřeba užívat života, dokud jsme mladí…

Systém přináší i tyto nedobré, pro pamětníky neobvyklé důsledky. Jde to ale s dobou, mladí lidé dnes daleko méně lpí na majetku a jsou méně vázáni na rodinu. S heslem „žije se jen jednou“ je počínání dnešní mladší generace lidí opravdu někde jinde než za našich mladých let. A to se všemi doprovodnými jevy, ze kterých ale může někdy například i „mrazit v zádech“.

 Ing. Ladislav Rosman  

Pozor na nekalé praktiky

ing. Ladislav Rosman

09.04.2019

Nenechejte se napálit fušery a šmejdy

I v naší obci se občas objeví podivní lidé s podivnými nabídkami, za obvykle lákavých podmínek. Dokonce chtějí někteří i propagaci svých služeb na obecních stránkách obce. Tuto možnost ale nedáváme ani firmám známým, a už vůbec ne neznámým a cizím, a od počátku s pochybnostmi o prospěšnosti, o kvalitě služby, apod.

Obec přijala k této formě ekonomického počínání v obci Nařízení č.1/2017, TRŽNÍ ŘÁD, zákaz podomního prodeje.

V poslední době se objevili v okruhu našeho udržovaného hřbitova neznámí lidé nabízející přímo na místě udržovací práce a renovace pomníků. Někteří naši občané si již práci dle těchto nabídek vyzkoušeli… Nedobře odvedené dílo, nekvalita, platba předem a práce pak nikde, ..to jsou některé zkušenosti z této oblasti.

Pokud už je občan napálen, nebo je například zklamán kvalitou díla a finanční ztrátou, situaci musí řešit s Policií ČR. Vedení obce nemá dispozice pro nějaké účinné zásahy v tomto směru. A doporučuje se sjednání řádné, i když jednoduché smlouvy s případným dodavatelem prací. Vyplatí se to pro případ následných problémů. A každá, i jednoduchá smlouva, má mít část o věcném díle, o ceně, kvalitě, čase dodání a o případných sankcích za nedodržení podmínek z obou stran.

I v naší obci se poslední dobou objevili otravové, kteří nabízejí optimalizaci cen energií. Pozor, mohou mít i falešné průkazy a specializují se spíše na osaměle žijící lidi a seniory. Dejte si i na ně pozor, i na ně se vztahuje zákaz podomního „ekonomického počínání“, samozřejmě ve svůj prospěch. V dnešní době musí být člověk stále ve střehu a je potřebná od počátku rozvaha a selský rozum. Nedejme se obalamutit !

  1.4.2019                                 Ing. Ladislav Rosman

 

PROBLÉMY SYSTÉMU POSTAVENÉHO NA PENĚZÍCH

ing. Ladislav Rosman

27.03.2019

Některé důsledky systému postaveného hlavně na penězích

 Nikdo dnes asi nezpochybňuje, že je téměř všechno založeno na finanční úspěšnosti a rentabilitě. Lépe řečeno, co si na sebe nevydělá, je dlouhodobě neúnosné a neperspektivní. Nic by asi na tom nebylo ke zpochybnění a když například zavřou na vesnici „prodejnu papučí a ručníků“ z důvodu malého obratu, místní „babky“ ponadávají, ale dá se to unést, i pochopit. Jiné to ale je, když se jedná o oblast zdravotnictví… I to je nastaveno tak, že instituce nemohou být dlouhodobě prodělečné a též zdravotnický personál velmi hledí na to, aby jeho výplaty byly co nejdříve srovnatelné s výplatami v Západní Evropě…Bez ohledu na jiné profese, podle přísloví „bližší košile než kabát“. Neblahé výsledky působení tohoto systému na zdravotnické služby vidíme v okolí, ale i v naší obci. Není zde prostor celou věc rozebrat do důsledku, ale zaměřil bych se na dnes na již u nás neexistující lékárnu a bohužel i ohroženou stomatologii v naší obci. Obrat lékárny a její zisk v naší obci se firmě, která ji provozovala, jevil tak malý, že od dalšího provozování upustila. I jiné řetězce včetně Dr. Maxe nám provozování odmítly, dokonce i za stavu, kdy jsme ve vedení obce byli odhodláni nezanedbatelně lékárnu z prostředků obce dotovat ! V této souvislosti musím poděkovat řediteli Nemocnice Karviná - Havířov za nabídku realizace lékárenské výdejny s umístěním v naší obci. Už - už, se zdálo, že to bude řešení… Bohužel, nejsou lidi, kteří by byli ochotni jít obsluhovat do vesnické lékárenské výdejny za podmínek, které jsou ve městě podstatně jiné a lepší. Nepůjdou ani staří praktici, ani mladí lidé po vystudování, všichni se totiž tlačí do městských zařízení, která početně raketově narostla. Lékárnu v sousedních větších městech najdete skoro „na každém rohu“, v každém obchodním řetězci, ale v obci ne. Proč ? No proto, že zde je málo početná a ještě i „chudá“ klientela, a pak,… na acylpyrinu a sanorinu se nebohatne, to je podstatné ! To ví každý…

Se zubařinou ve vesnicích je to stejné, ne-li horší. Staří přesvědčení praktici pomalu odcházejí na zasloužený odpočinek a noví ? Zoufale nejsou…a hned tak nebudou ! Plombování zubů a jejich pracné léčení za nízké, zanedbané taxy dle starých tabulek pojišťoven, uvádějících dle prezidenta stomatologické komory pana Šmuclera dnes směšně nízké a nerealistické hodnoty, to opravdu není pro mladé zubaře zajímavé. Proto je na vesnici nikdo nedostane „ani párem volů“ ! Je třeba jít po škole zase do města, nejlépe většího, krajského, s podstatně bohatší klientelou, dělat implantáty, moderní nadstavby a nápravy s využitím moderních technologií. To se jinak platí než vesnické plomby „dědkům a babkám“ ! Člověk, a ještě například senior v tomto jistě není na prvním místě…, zase jej ty prachy v pomyslném běhu života předběhly,... a doběhly, neboť mu statisíce na nové „žuby“ obvykle scházejí.

V naší obci si zatím velmi považujeme pečlivou práci naší paní doktorky stomatoložky. Paní doktorka však signalizuje možný odchod do důchodu, čemuž se nelze divit. Proto již obec pár měsíců intenzivně hledá v regionu náhradu. Nabízíme ordinaci i s vybavením…, i další případné výhody. Myslíte, že se někdo alespoň ohlásil, připtal se, měl zájem ? Za několik měsíců ani jeden zájemce !

A tak si , vážení spoluobčané, čistěte dobře svůj chrup, aby opravdu vydržel co nejdéle. Nechci strašit, ale může být časem hůře…

 Ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

11.03.2019

JAK POKRAČUJEME S NOVOU SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ V OBCI

 Pro  zastupitele byl na 13.3.2019 připraven stručný popis stavu v oblasti stavby rozpracovaných etap, ale i výhled do dalšího počínání pro celkové odkanalizování naší obce.

Domnívám se, že problematika zajímá většinu občanů, proto jsme do Okénka ještě v rychlosti zařadili i uvedené téma :

a/ na 1. a 2. etapě „Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň jsou oba systémy ve zkušebním provozu. Kolaudaci celého kompletu předpokládáme ve druhé polovině roku 2019,

b/ U nově vybudovaného kanalizačního systému Koukolná, 1. etapa probíhá předávání stavby a připravuje se dokumentace pro postupné připojování objektů. ČOV je zde zatím v provozu bez zátěže. Kolaudace systému proběhne v r. 2020.

c/ U stavby kanalizace na Olmovci čekáme každým dnem na stavební povolení. Chtěli jsme začít už na podzim 2018, ale průtahy s vlastnictvím pozemků řízení řádně protáhly. Záležitost je na MM Karviná od 1.3.2018 ! Mnohokrát urgováno.

d/ Projekt kanalizace 3. etapy střed je v závěru svého obtížného zrodu a dokumentace bude podána pro územní souhlas do 31.3.2019. Po ukončení řízení s dokumentací 3. etapy otevřeme bez prodlení práce na projektu 4. etapy zahrnující oblast od Dělnického domu až k DPS č.p. 670, kde bude stát ČOV č.4.

e/ Oblast Glembovce a okolí máme v záměru řešit spádově do oblasti pozemků 3627/1 a 3627/5, kde by byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují přírodním způsobem již dnes…Návrh řešení nám už stručně posoudili i odborníci dvou nezávislých firem, a mělo by to jít. Řešení by mohlo být levnější a rada obce 4.3. schválila zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení povedlo, znamenalo by to velké zrychlení stavby v místech, které byly původně uvažovány až pro následné období, po roce 2028.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Celkem 161 článků