Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

STAVBU SPORTOVNÍ HALY JSME ZAHÁJILI

ing. Ladislav Rosman

10.08.2021

Sportovní halu postavíme

Občané jistě zaregistrovali již úvodní přípravné práce na stavbě naší nové sportovní haly. Stát bude ve fotbalovém areálu SK Dětmarovice a stavbu realizuje vybraná firma BD Stav za vysoutěžených 91,7 mil. Kč včetně DPH. Stavba je dle našeho názoru architektonicky řešena  velmi zdařile, není to žádná „plechová škatule“, a obec tak bude mít pro lidi další pěkné stavební dílo, a to do „stoleté“ budoucnosti. Dle mého názoru bude hala ozdobou obce.

Se stavbou jsme i docela váhali, protože musí řadu měsíců běžet současně se stavbou Domova U Kaple, což znamená věcnou i nákladovou zátěž, o které  se - ne zas tak dávno-  ve vedení obce „ani nesnilo“.  Termín dostavby je striktně dán do konce roku 2022. Navíc se dnes nacházíme v docela složitých podmínkách stavební sféry obecně, neboť opravdu scházejí stavební materiály, a to ještě dále negativně situaci ovlivňují i zvýšené ceny, mnohdy v řádu sta procent…

Stavbu ale zvládneme. Máme na ni příslib státní dotace ve výši 30 mil. Kč a tu vracet obec nechce. Možná už ani takovou šanci na tuto dotaci tak brzo opět mít nebudeme a na ministerstvu bychom utržili nálepku váhavých střelců, když jsme jako obec byli pro dotaci vybráni jako jedni z patnácti vyvolených, z celé ČR. Celková nákladová bilance stavby s dotací není vůbec tak špatná a lepší v budoucnu nebude. Spolu s dobrými podmínkami na stavbu Domova U Kaple je vytvořena situace, kdy obec v jednom volebním období postaví dvě nové významné budovy a instituce, které tady budou mít naši následovníci pro zvýšení komfortu bydlení v obci stejně, jako dnes z minula my máme Dělnický dům, krásnou základní školu, sportovní areál, ale i jiné další objekty a budovy v obci. Ani u této investice obec nepočítá s úvěrem a budou využity naše uspořené finanční prostředky za období cca deseti let hospodaření.

 Vím, že se realizace tohoto záměru všem lidem v obci úplně nezamlouvá, ale to je v podobných případech snad vždy. Z období skoro před sto lety byly v obci například boje o stavbu budovy školy v Koukolné / dnes MŠ Koukolná/, byly i pochybnosti ke stavbě Sokolovny, kterou realizovali naši dědové v chudobném prostředí, bez dotací a z materiálu různých kvalit… To mi vyprávěl můj děda, a podívejte se, Sokolovna již slouží skoro 100 let, a jak jsou již mnohé generace našich občanů rády, že zde stavba je, včetně trvale krásného areálu Sokolského hřiště.

Jsem přesvědčen o tom, že se nová sportovní hala v obci dobře dostaví a dobře v budoucnosti uplatní.

8.8.2021, Ing. Ladislav Rosman

Náprava nesprávných údajů na mapě obce

ing. Ladislav Rosman

06.08.2021

Potok Krympulec je opět Krympulcem

Mapa naší obce má v současnosti snad 15 časem získaných nedostatků, přičemž obsahuje i některá zkomolená pojmenování. Proto zastupitelstvo obce schválilo opravu dle aktuálních údajů a zároveň, i ve spolupráci s naší kronikářkou Dagmar Šnapkovou, schválilo návrat k původnímu pojmenování. Jedná se zejména o potok Krympulec / dosud zkomoleno na Glembovec, či Krempulec/ a Wilczkův kopec / dosud nesprávně Vlčkův kopec/. U jména Něbrojův kopec a Něbrojova kaple je již dříve Státním katastrálním úřadem ujednocen název s odvozením od příjmení Něbroj, ale nutno dát pozor, aby se někdy neobjevovala zkomolenina Nebroj, což se u nových výtisků někdy stává.

Je mi jasné, že problematika je zajímavá asi jen pro starousedlíky a občany starších ročníků narození. Nicméně význam je zde i v obecné rovině, a to v tom smyslu, že by se stará, původní pojmenování v obci neměla bezdůvodně měnit či komolit. Byl bych osobně rád, aby to pro příští generace občanů, kterých u nás  vcelku utěšeně přibývá, platilo i nadále.

Ladislav Rosman

Obsazení Domova pro seniory

ing. Ladislav Rosman

28.07.2021

Nový Domov U Kaple naplníme především občany Dětmarovic

 V obci jsem zaregistroval šířící se blábol, že v novém objektu našeho domova budou samí cizí občané, dětmarovických snad jen šest…Chtěl bych zdůraznit, že je to nesmysl, který evidentně šíří nepřátelé této stavby od samého počátku rozhodování o její realizaci v naší obci.

Dohoda s Charitou Bohumín o tom, že naši občané budou mít přednost k umístění je potvrzena ve smlouvě s obcí. A paní ředitelka Kniezková na posledním jednání v červenci potvrdila,,že první sestavu klientů od ledna 2022 budeme společně sestavovat především z řady zájemců, občanů Dětmarovic.

Na jiném místě tohoto výtisku Okénka se čtenář dočte o finančním daru firmy Trestles, a.s. na vnitřní vybavení budovy. Předběžně uvažujeme, že darovaný obnos 60.000,- Kč použijeme na nové televizní přijímače do pokojů klientů.

 Ladislav Rosman

Modernizace veřejného osvětlení

ing. Ladislav Rosman

07.07.2021

Vyplatilo se počkat

 Zhruba deset let registrujeme proces záměn svítidel pouličního osvětlení v obcích a městech ČR. Firmy se zvláště tak do roku 2015 předháněly v nabídkách svých různě kvalitních výrobků světel, přičemž obvykle jejich vhodnost k záměně přeháněly. Nezřídka jsme byli na různých prezentacích, kde vše vypadalo docela lákavě. Ve vedení obce jsme právě již kolem roku 2014 zvažovali zahájení výměny našeho osvětlení, protože proklamovaná úspora elektrické energie byla velmi zajímavá. No, nicméně, měli jsme obavy, abychom si kvalitu současného veřejného osvětlení nepoškodili. Myslím tím intenzitu osvícení prostoru, barevnost světla pro oko, apod. Z různých měst a obcí se totiž projevovala s novými světly i nespokojenost…A tak jsme si nové svítidlo prověřili zkouškou v noci na ztemnělém dvoře budovy OÚ. No, a tehdy se nám ty nepříliš optimistické zprávy potvrdily. Světlo bílé, mlhavé a nedosahující intenzity původní výbojky. Proto jsme obnovu VO v naší obci v čase dále posunuli. Technický vývoj je i u tohoto výrobku doslova překotný a světla se dále velmi rychle zlepšují. V naší obci jsme tak až letos začali s postupem změny osvětlení, tedy odchodem od původních lamp, sice původně s dobrým světlem, ale 2x vyšší spotřebou el. energie. V současné době již cca 3 měsíce svítí nově řada světel na Obecnině, a to v celkovém počtu 50 ks. Musíme konstatovat, že osvětlení má potřebnou intenzitu a kvalitu. A spotřeba ? Ta je na 50%-tní úrovni oproti původnímu stavu. Máme propočteno, že na padesáti světlech se při našem režimu svícení ušetří na elektřině cca 23 tis. Kč v roční spotřebě. A to není málo. Proto jsme rozhodnuti v obci s modernizací osvětlení postupně pokračovat, celkový počet světel je u nás kolem 900. Pro dokreslení informace, za obec a úřad úspěšně administruje obnovu veřejného osvětlení pan Hubert Filip, který se i této oblasti činění aktivně věnuje.

 Ing. Ladislav Rosman

Odpady od r. 2022

ing. Ladislav Rosman

05.07.2021

Povede se u nás v obci revoluce v odpadech ?

 V prosinci 2020 schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlé změny odpadové legislativy a i přes odmítnutí v Senátu nabyly nové předpisy účinnost již k 1. lednu 2021. Letošní rok tedy v obcích doběhne v systému jak je dříve nastaven, ale od 1.1.2022 se obce již musí řídit novelou zákona o místních poplatcích. Tato novela radikálně mění dosavadní zavedené systémy vybírání poplatků a obce jsou nuceny změnit své dříve platné obecně závazné vyhlášky ( OZV ). I u nás v obci skončí tímto dosavadní zavedený systém a musíme si přijmout nový.

Úprava legislativy sleduje hlavně dva cíle :

1/ Přiblížit se optimu, kdy občan platí jen za odpad, který vytvoří za rok, přičemž je jeho množství jakž takž změřeno v litrech nebo kilogramech

2/ Systém v důsledku povede k praxi „málo dávám do odpadu, méně platím“, …a samozřejmě tím více vytřídím, což je hlavním smyslem tohoto činění.

 

Ale pozor. Zvažovali jsme ještě i jednodušší variantu zavedení místního poplatku na trvale žijící osobu a návrh byl zde například 300,- Kč/ osobu/ rok. V této variantě ale není zakomponována žádná motivace zlepšit třídění a tím snížit množství odpadu v popelnici. Pro 4 osoby v domku to znamená stabilně platbu 1200 Kč/rok, která bude v zodpovědnosti majitele objektu. Zastupitelstvo obce velmi rozumně zvolilo postup k platbě za skutečně vyprodukovaný odpad, což dává prostor směsný komunální odpad účelově omezovat.

 

Jak ale objem odpadu měřit ? Když víme, že objem popelnice je 120 litrů a naplní se například u nás v domku za 14 dnů, „jsme doma“. Někdo popelnici naplní až za měsíc, někdo za 2 měsíce…, každý si svobodně interval nastaví a nahlásí na úřadě. A obec bude mít nasazenou a zastupitelstvem schválenou sazbu za 1 litr, a to na celý rok. Záleží pak na tom, jestli bude mít odvozů za rok 26 ( 1x za 14 dní), nebo 13 (1x za měsíc). TO CO OBČAN NEHODÍ DO POPELNICE, ALE DÁ DO TŘÍDICÍHO PYTLE NA PLASTY NEBO PAPÍR, mu již do litrů nikdo nezapočítá a tím občan může šetřit svoji vlastní kapsu. A o to jde, protože to je v souvislosti s žádoucím vytříděním do oblasti sběru plastů a papíru.

 

Na technice provedení se pracuje v podstatě již nyní. Po zavedení pytlů na plasty a papír v části Koukolné chceme tyto pytle zavést i v centru obce. Občané budou brzy informováni nebo již dopis domů dostali. Pohodlně se tak bude třídit doma, s určenými odvozy zdarma, a navíc se výrazně omezí dosavadní škaredá kontejnerová hnízda, která dnes do kulturně vypadající obce se svým nepořádkem nepatří !

 

Zastupitelstvo mělo v „rukou“ 30.6.2021 volbu metodiky, ale vlastní nové dokumenty obecně závazné vyhlášky bude schvalovat na příštím zasedání, a to v září 2021. Do této doby si však musíme všechno dobře rozmyslet a nastavit si věci tak, aby měly „hlavu a patu“ pro další období. A je potřeba mít na paměti, že jsme si daleko dříve přijali zvýšený koeficient daně z nemovitosti – od r. 2013, čímž nastal dlouhou řadu let i „vyrovnávací“ efekt nejnižšího poplatku za odpady v širokém okolí. I „nové pořádky“ v odpadech to musí u nás udržet.

 1.7.2021, Ladislav Rosman

Celkem 150 článků