Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Harmonogram využití haly je již téměř plný...

ing. Ladislav Rosman

29.11.2022

Pochybnosti o využití naší haly ?

 Občas slyším v obci i pochybnosti o využití stavby tohoto našeho nového objektu. Je to podobné jako u stavby již druhý rok dobře funkčního Domova U Kaple…I v zastupitelstvu se občas vyskytují jedinci, kteří by raději o některých investičních krocích dlouho diskutovali, nejlépe „do ztracena“…

V případě naší nové sportovní haly bylo naše zastupitelstvo na velkých „vážkách“ zda stavět, …a to, prosím byla již schválena státní dotace ve výši 30 mil. Kč. Na štěstí převládla odvaha a zdravý risk se nám vyplatil. I v této obtížné době jsme za 16 měsíců vystavěli dílo za 95 mil. Kč, a to, prosím, téměř bez vícenákladů.

Stavba bude sloužit pověstných 100 let a nové generace vedení naší obce si mohou na dlouhé roky v seznamu obecních potřebných investic „udělat fajfku“ a tématem se nezabývat. Provoz haly bude spuštěn v prvním kvartále 2023, ale již od listopadu pracuje vedení obce na způsobu využití nového zařízení, a zdůrazňuji, s převahou zájmu našich občanů. Na harmonogramu využití pracuje naše nová spolupracovnice paní Monika Szlaurová, která se ve sportovní problematice velmi dobře orientuje a je již nyní v kontaktu se všemi dosud se jevícími zájmovými skupinami pro využívání nového objektu. A již nyní se jeví pozitivní fakt, že se v naší obci zvedne nebývalým způsobem i zájem o sporty, které dosud bez haly lidé provozovali v jiných městech, nebo bylo jejich provozování spíše utlumeno. Osobně mám velkou radost například z velkého zájmu v obci o badminton, ale ukazuje se zájem o florbal a obsazení haly si zajistili i fotbalisté, ale i například mladí hasiči vedeni paní Kateřinou Čempelovou, ředitelkou MŠ Střed. Část doby využití si rezervuje i naše základní škola. Zájem o využití haly registrujeme ale i například ze sousední Orlové, kde podobné kapacity nejsou dostatečné. Již nyní se jeví v harmonogramu určitý přetlak zájmu a doba pro veřejnost bude zejména ve víkendových dnech.

 Ing. Ladislav Rosman

Ke vzhledu nové haly

ing. Ladislav Rosman

21.11.2022

Jak bude vypadat naše sportovní hala

 Pan projektant vzal v úvahu naše přání mít naši halu architektonicky zajímavou, ne úplně obyčejnou, jak se třeba i z úsporných a jiných důvodů stavějí, ale takovou, aby byla ozdobou naší obce, a to na mnoho desetiletí. Ke gabionovému obkladu fasády jsem ještě svolal těsně před volbami zastupitelstvo přímo na stavbu, abychom si potvrdili, že toto provedení fasády chceme v plném rozsahu realizovat.

Fasáda je dnes i objektem kritiky některých našich spoluobčanů, zatím ale registruji jen jednotlivce na sítích, a nikdo z nich evidentně není na problematiku odborník. Ani já samozřejmě stavební odborník nejsem, ale už jsem se i z internetu poučil a některé věci jsem si nechal vysvětlit. Rád bych stručně některé, zejména ty uváděné, pochybnosti o technologii gabionových obkladů fasád budov, rozptýlil. Tak tedy : To oranžové pod gabionovou stěnou je fasádní omítka, která chrání samotné keramické zdivo před povětrnostními vlivy a obsahuje také přísady proti řasám a plísním. Konstrukce gabionové stěny má jednak základ na zemi, v terénu u zdi, a dále je kotvena do stěny, tak aby každý díl, cca 1x0,5 m, byl samostatně nesen. Kovové sítě jsou opatřeny speciální povrchovou úpravou odpovídající životnosti celé budovy. Tíha kamení spočívá na základu v zemi. V nadpraží stavebních otvorů jsou vloženy ocelové překlady zpevňující tyto části stěny, konstrukce je skládána z uvedených nevelkých dílů a může vykazovat určité nerovnosti a deformace, které na únosnost ale nemají žádný vliv. Vše je skládáno ručně a je použito přírodní kamenivo, které může být i  různobarevné podle toho, jak bylo v lomu vytěženo a jak jsou jednotlivé geologické vrstvy v zemi uloženy. I v delším čase může dojít ještě ke změnám barevnosti vlivem povětrnosti, oxidace některých obsažených minerálů,  apod. Toto řešení bylo zvoleno jako protipól standardních staveb sportovních hal této velikosti, opírající se většinou o kovové průmyslové fasády.

Dalším důvodem, proč byla tato fasáda zvolena je začlenění zeleně do areálu sportovní haly, a to nejen výsadbou stromů a keřů, ale hlavně výsadbou popínavých rostlin, které brzo pokryjí část gabionových ploch. V sestavě výsadby jsou například přísavník pětilistý, jasmínovník vonný, trubač kořenující, javor mleč, jalovec polehlý, zlatice, a další.

Část kamenné plochy tak bude překryta rostlinstvem, ale samozřejmě ten dojem přírodního provedení celé krásné stavby oku pozorovatele neunikne… A to je účelem tohoto řešení !  Znovu dodávám, že vlhkost stavbě nehrozí, ani žádné plísně. Dešťová voda steče po listí popínavých rostlin a podkladní omítce dolů na zem. A ještě jeden moment je potřeba si uvědomit : Systém kamene s pnoucími rostlinami bude mít ještě jeden významný efekt zejména v letním období, kdy odcloní tepelné záření od stěn objektu a napomůže lepším podmínkám v interiéru haly.

Už nyní, před dokončením, je stavba krásná a celý dojem se ještě dotvoří. O estetickém působení každé stavby lze jistě vést nekonečné diskuze, neboť co člověk, to názor…

Tolik zatím k fasádě. Na jiném místě se pak ještě budu věnovat některým pochybnostem k využití naší haly. A jen předesílám, že již z dnešního stavu přípravy harmonogramu využití,  případné pochybnosti opět rozptýlím.

 Ing. Ladislav Rosman

Odvozy odpadu v obci

ing. Ladislav Rosman

04.11.2022

Jak dále s odvozem odpadů a s jeho naceněním

 Odvoz odpadů je u nás v obci pro občany zpoplatněn ve srovnatelných objemových - litrových údajích několikanásobně menší položkou než je tomu v okolních obcích. Zavedením pytlových sběrů v některých částech obce jsme odstranili dříve otřesná sběrová místa v Koukolné u Motorestu, u Dělnického domu a u naší samoobsluhy COOP. Povedlo se velmi plynule přejít v obci na sofistikovanější systém v údajích na objemové jednotky a lidé si dle své produkce odpadu mohou vybrat četnost odvozu a odpovídající „litráž“ své sběrné nádoby. Lidé si mohou objednávat zdarma i hnědé popelnice bio. V obci máme celkem čisto a nikde jsme nezaznamenali vznik nové černé skládky…, mimo některé vandalské případy vyhozené sedačky, kusu nábytku, pneumatik, apod. Ale těch, si myslím, bude postupně ubývat. Celkově lze tedy, si myslím, stav zdokonalování v této oblasti hodnotit pozitivně.

Toto zdokonalování ovšem není zadarmo, nicméně zatím zvýšení nákladů / řádově plus milion za rok/ vyrovnáváme z obecních prostředků a lidem chceme komfort stále zdokonalovat.

Jak už to bývá, lidé jsou stále náročnější a tak se již nějakou dobu ozývají hlasy, aby zavedené pytle na plast a papír byly nahrazeny popelnicemi navíc, samozřejmě ke každému domu. Nad touto variantou zdokonalení uvažujeme zhruba celý rok, a to, že tento systém zatím nebyl u nás zaveden má dva hlavní důvody : 1/ Další zvýšení nákladů už by jen obec nemohla nést a museli bychom provést novou kalkulaci nákladů s cenou ne 30 haléřů za litr, ale cenou vyšší, 2/ Zdaleka ne všichni lidé v obci si přejí mít u vrátek tolik popelnic, tedy pak celkem a/ směsný odpad b/ bioodpad – často 2 ks, c/ papír, d/ plasty. A je potřeba si uvědomit, že kromě již zavedených odvozů-  dnes na 3 způsoby – už nebudeme do stávající nejednoduché odvozové kombinace vnášet další nový způsob. Překombinování systému by přineslo chyby v jeho fungování a spokojenost lidí se spolehlivostí odvozů ve stanovený čas má svou velmi vysokou důležitost.

Nová komise pro životní prostředí v obci se jistě problematikou bude dále zabývat. A jak to budou lidé v obci chtít, tak to zavedeme.

 3.11.2022, Ladislav Rosman

Nezájem obyvatelstva

ing. Ladislav Rosman

27.10.2022

Angažovanost ve veřejné sféře lidi dnes nepřitahuje

 Vážení spoluobčané,

 máme zhruba měsíc po komunálních volbách, jejichž výsledek, jak už to bývá, třeba všem nevyhovuje, ale není pochyb, že průběh byl podle demokratických pravidel. Chtěl bych ještě dodatečně poděkovat všem, kdo se voleb zúčastnili a blahopřeji nově zvoleným zastupitelům.

Účast ve volbách, v naší obci lehce nad 40%, je nízká jako ostatně v celé republice a vyjadřuje mimo jiné i malý zájem lidí o angažovanost ve veřejné sféře. V naší obci je již docela hodně „nepůvodních“ obyvatel, kteří se ale z pohledu starousedlíků stále ještě s obcí neztotožnili a jejich zájem o dění je zde opravdu minimální. A tak nám zde vyrostly dnes už stovky nových krásných rodinných sídel, ale kdo v nich bydlí a jak smýšlí, to příliš nikdo neví…, snad ani sousedé vzájemně. Mimo poměrně malé skupiny diskutérů na sítích se z této generace lidí skoro nikdo neobjevuje a neprojevuje navenek, o účasti na veřejném životě v obci ani nemluvě. Je mi z toho docela smutno. Každému musí být jasné, že jakmile pomine dnešní generace starších lidí dnes ještě poctivě chodících například k volbám, nastane situace, kdy se k volbám nebo na schůzi bude obtěžovat už jen málokdo. A kdo se dostaví na Hovory se starostou, to rovněž dnes není vidět…Ono psát na sítích je pohodlnější. Výsledek z toho pro obec ale většinou kloudný nebývá. A bohužel, ani cílené pokusy vtáhnout lidi do dění v obci se zatím příliš nesetkaly s úspěchem.

 Ing. Ladislav Rosman

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

ing. Ladislav Rosman

29.09.2022

Vážení spoluobčané,

máme po volbách a společně pogratulujme nově zvoleným členům příštího zastupitelstva, přičemž ustavující zasedání je naplánováno na 19.10.2022. Z důvodu rekonstrukcí na budově Dělnického domu bude toto první zasedání v sále Motorestu v Koukolné.

Průběh voleb byl klidný a prezentace volebních stran byla slušná. Výsledky voleb jsou podrobně k dispozici i na našich stránkách www.detmarovice.cz. Nejvíce hlasů získalo opět hnutí založené v roce 2014 PŘÁTELÉ ROZVOJE OBCE, které bylo po dobu osmi let tahounem rozvoje v naší obci. Děkuji všem voličům za účast v letošních komunálních volbách.

Doba je divná, nepříjemná, až nejistá, a naši občané znovu podpořili sestavu PRO, jako již známou z vedení obce z dřívějších osmi let. Za sebe mohu potvrdit, že chceme nadále plnit co nejlépe naše sliby a co je dopředu nesplnitelné, nebudeme slibovat.

Pokud bude na ustavujícím zastupitelstvu vůle svěřit funkci starosty opět uskupení PRO, mohu za zvolené zastupitele slíbit, že uděláme vše co je v našich silách, abychom obyvatele v obci nezklamali.

ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků