Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 140 článků

Větrné mlýnky jsou historie

ing. Ladislav Rosman

03.02.2021

       Větrné mlýnky v obci

( Dětmarovice „mlýnkovou velmocí“)

 V regionu severní Moravy byl kdysi rozšířen klasický malý větrný mlýnek a stával běžně v rozptýlené zástavbě selských stavení, pokud to příhodné povětrnostní podmínky jen trochu umožňovaly. Mlýnek sestával ze dřevěné boudy, uvnitř s mlecí sestavou, a nezbytným větrným lopatkovým kolem. Mlýnky z celé severní Moravy „odvál“ čas a jen někde zůstaly jejich trosky, často ale s docela zachovalou mechanikou mlýna. Stroj měl svůj značný dobový význam a nemyslím si, že by měl zmizet, aniž by naše děcka a vnuci o něm něco věděli. V naší obci máme zatím dvě repliky těchto mlýnků, které sestavili naši šikovní spolupracovníci ze zbytků, které byly v obci nalezeny a zrestaurovány tak, že na první pohled nepoznáte, že se jedná o repliku.

A pozor, budeme mít mlýnek číslo 3, a stavbu plánujeme realizovat na jaře letošního roku. Je to poměrně slušně dochovaná mechanika mletí, původem z Albrechtic u Českého Těšína, kde stála jeho ruina v zahradě jednoho stavení s malým hospodářstvím. Původní majitelé se ruiny rádi zbavili a naše obec má tak základ pro stavbu třetího mlýnku. Je to vpravdě mlýneček - menší než předchozí dva mlýnky, ale bude se určitě velmi dobře vyjímat na ploše původního Bendova statku, kde má svou pozici v hotovém projektu zpracovaném šikovným projektantem jako parkovou úpravu s prvky bývalých selských staveb. Časem tam podle projektu přibude i replika stodoly se selskými stroji a dobovým selským náčiním. A tak Bendův statek bude nejen oddechovou oblastí v centru obce, ale i střediskem pro připomenutí starých časů.

 Ing. Ladislav Rosman

Vzkříšení lékárny nepravděpodobné

ing. Ladislav Rosman

01.02.2021

Stále stesky po lékárně v obci ?

 Naši lékárnu v obci zrušili v roce 2018, aniž se s vedením obce někdo radil. A  důvod byl jediný : nízký měsíční obrat, z toho nízký ekonomický efekt a tudíž žádný další zájem provozující firmy naši lékárnu dále provozovat. Na objekt se pak přišlo ještě podívat několik zájemců i z řad velkých lékárenských řetězců. Byli asi 4 a ani jednomu se toto podnikání nejevilo perspektivní. Tržby na Sanorinu a Acylpyrinu, atd., neuděláte. Ani nabízená finanční pobídka obce nezabrala. Dokonce i současní majitelé objektu zájem o provozování lékárny rovněž měli, ale už to bohužel nevidí perspektivně…

Dnes si navíc všichni zvykli na levnější nákup v lékárně Kauflandu, takže návrat do původní lékárny v obci je málo pravděpodobný.

Osobně vidím jedinou naději v případném navázání lékárny na potřebu léků klientů nového Domova pro seniory. Ale pokud se toto nepovede, s lékárnou v naší obci se budeme muset definitivně rozloučit. S trvalou ztrátou v podnikání je její provozování samozřejmě naivní utopie.

 Ing. Ladislav Rosman

Děkujme za déšť i sníh

ing. Ladislav Rosman

29.01.2021

Vody je jak zamlada

Ještě nedávno, v předloňském roce, se zdálo, že naše země definitivně vyprahne jak končiny v Chorvatsku. Starostlivá naše ministerstva zemědělství a životního prostředí servírovala nejednu možnost dotace na stavbu rybníčků, tůní, mokřadů a intenzivní využití dešťové vody. Dlouhé měsíce se zdálo, že už nezaprší…Lehly smrky, ale uschly i borovice a modříny a kůrovec zažil svoji nebývalou životní konjunkturu. Po pěti letech sucha se ale spolu s příchodem Cd 19 situace změnila. V roce 2020 došlo dokonce k vyrovnání i deficitu spodní vody, děcka měla špatné počasí o prázdninách a zemědělcům se více urodilo. Ještě v roce 2019 chodili zasmušilí vědci po lánech s kritikou, že historické meliorační odvodnění je úplně špatně a potrubí je potřeba vykopat, protože odvádí množství drahocenné vody…

Dnes, když jdu naší ulicí, pod níž je zapuštěno našimi moudrými předky bytelné dešťové odvodnění z přilehlých lánů, slyším z kanalizačních poklopů temný hukot množství odváděných vod ze srážek zimních, ale i podzimních. Kanalizace jsou plné krásně čisté dešťové vody a ta hučí „jak v Niagaře“.

Děkuji v duchu nejen blahodárnému vzpamatování přírody v našem mírném podnebním pásmu, ale i našim prozíravým předkům, kteří tu dešťovou kanalizaci postavili, a ani ve snu by mne už nenapadlo vykopávat v šedesátých letech minulého století zapuštěné meliorační systémy. Jestli má ale na změnu podnebí a počasí ten zatracený covid 19, to nevím.

 Ing. Ladislav Rosman

Klíčový úspěch roku 2020

ing. Ladislav Rosman

26.01.2021

Klíčový úspěch loňského roku

Když jsme jako zastupitelé v lednovém Okénku hodnotili úspěchy loňského roku, byly hlavními tématy úspěšné historicky vysoké dotace, probíhající stavba Domova Pod kaplí a příprava stavby sportovní haly, stavby kanalizace, atd.

Dle mého názoru je ale klíčovým úspěchem ještě i jiná věc. Zatím vypadá nenápadně, ale pro obec bude mít do budoucnosti význam přímo obří. Kdo trochu texty v Okénku a na www. stránkách obce sleduje, zaznamenal určitě z posledních měsíců roku 2020 zprávy o obchvatu. Pozorný občan zaznamenal, že jsme spolu se starostou Bohumína panem Víchou vyvinuli velkou snahu o oživení stavby obchvatu obce, která byla již „pohřbena“ Ministerstvem dopravy se zvýrazněním priority jiné trasy – a to I/68 z Vrbice do Havířova. Nebyla síla to zvrátit, vypadalo to zcela beznadějně…, a museli jsme se obrátit až na předsedu vlády pana Babiše. A musím konstatovat, že se i za přispění poslankyně paní Andrey Babišové situace zcela změnila, a to ve prospěch Dětmarovic. JE TO I HISTORICKY ZCELA VÝJIMEČNÉ ! Přiznám se, že jsem na tuto nyní reálnou změnu už ani příliš nevěřil a o to větší je moje radost z následujícího postupu. Původní negativní pozice Centrální komise Ministerstva dopravy se totiž „skokem“ změnila na pozici pozitivní a obec má dnes k dispozici záznam z jednání i další rozhodující dokument, kterým se určují postupy pro provedení šetření vlivu na životní prostředí – EIA – a zároveň byly již pro rok 2021 vyčleněny prostředky pro projektování a další postupy. Je to výrazný zlom situace, který povede jistě, jak je v plánu, k zahájení stavby v roce 2028. Dnes už tomu lze věřit. Termínů bylo již sice v minulosti více, ale tentokrát již je zakotvena stavba v plánech ŘSD velmi bezprostředně a aktuálně, již pro tento rok. Předseda vlády naši stavbu osobně podpořil, to v minulosti nikdy nebylo ! Nová cesta bude navazovat na obchvat Karviné, který je již ve výstavbě a v únoru proběhne koordinace propojení obou staveb. Je třeba ale sdělit, že se jedná o zřejmě nejdražší stavbu obchvatu v ČR ! Náklady jsou totiž vyčísleny na 3,9 miliardy vč. DPH. Na území naší obce povede cesta  na pilotech- ve výšce nad terénem…Běžné náklady na obchvaty obcí „po zemi“ jsou v úrovni kolem 500 milionů Kč… Pokud bude zájem občanů se s projektem seznámit, uskutečníme velkou prezentaci na novém pětimetrovém plátně ve velkém sále Dělnického domu.

Současný stav je nesporný další velký úspěch obce a pro mne se potvrzuje opět to, že promyšlený, trvalý a důrazný „tah na branku“ bývá korunován úspěchem.  A tento moment je pro rozvoj obce velmi důležitý, a to i pro další období rozvoje obce.

Ing. Ladislav Rosman

Trocha sněhu nás zaskočila

ing. Ladislav Rosman

14.01.2021

Omluva občanům Dětmarovic

 Vážení spoluobčané,

registrovali jsme aktuálně oprávněnou nespokojenost s kvalitou zimní údržby komunikací a veřejných prostor v obci. Po lehkém nasněžení ve dnech 12.1 až 14.1. jsme se dočkali nemilého zjištění, že Služby města Orlové mají problém naše cesty uklidit tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí jinými minulými dodavateli této služby.

Hlavní trasy sice uklizené a vydatně prosolené, ale boční ulice a cesty k samotám – stav bídný, ani po 36 hodinách bez známky průjezdu odklízecí technikou.

Nutno říci, že jsme jisté problémy očekávali, ale takto velké ne. Na štěstí bylo sněhu pár centimetrů, ale kdyby spadlo takových 15 čísel, to už by byl rachot !

Firma Služby města Orlové byla pro tuto úklidovou činnost obci již v minulosti vehementně  doporučována, například i zastupitelkou obce, ale nikdy v soutěži nabídek nevyhrála. Pro rok 2021 však nabídli konkurenční – nízké ceny -  a v tendru zvítězili. Letos u nás uklízejí sníh poprvé.

V současné době se snažíme zjednat u Služeb města Orlová rychlou nápravu, máme schůzku v Orlové, připravený záznam s nedostatky a v případě, že se nedohodneme, smlouvu zrušíme a dáme rychle příležitost například druhému v pořadí výsledku soutěže nabídek.

Zatím, prosím, přijměte naši omluvu a dbejte maximálně o své zdraví, i při pohybu a dopravě na zimních komunikacích.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 140 článků