Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Rozhledna v obci

ing. Ladislav Rosman

07.12.2021

Postavíme v  Dětmarovicích rozhlednu ?

 Obec má hotový projekt věže rozhledny včetně jejího umístění a v řízení je stavební povolení. Vše samozřejmě prošlo schválením zastupitelstvem, které potvrdilo i vizuální podobu 28,5 metrů vysoké věže, jejíž hlavní konstrukce je z pozinkované oceli. Tvar věže připomíná vzdáleně Eifelovku a v našem případě se jedná o opakovanou realizaci již existující identické stavby ve městě Rokycany. Mimochodem, máme písemný souhlas zastupitelstva tohoto města se stavbou i u nás v obci. U nás bude mít ale věž v konturách navíc led osvětlení, takže bude i v noční době výraznou dominantou obce, viditelnou již zdaleka. Vzhledem k tomu, že bude stát uprostřed Něbrojova kopce, v nadmořské výšce cca 240 m, bude vizuálně mnohem vyšší než věž kostela. Provedení a stavba věže bude nákladově obnášet cca 10 mil. Kč, již po 100 % tním zdražení oceli, ale výběrové řízení na realizační firmu dosud nebylo i s tím, že v roce 2022 jsme si „nastolili“ úsporný režim obce, vzhledem ke schválení mohutné investice - sportovní haly v areálu SK Dětmarovice.

Vzhledem ale k dosavadnímu velmi dobrému vývoji financí obce, samozřejmě s pozitivním účinkem mohutného přísunu dotačních finančních prostředků státu do roku 2021, není zahájení stavby ještě v roce 2022 vyloučeno.

V obci jsou příznivci této stavby, ale i odpůrci, jak už to tak bývá. Pokládáme si otázku zda má v obci rozhledna stát či nikoliv. Argumenty pro jsou tyto :

 

1/ výrazné zvýšení zajímavosti a turistické přitažlivosti obce, další zvýšení prestiže obce

2/ vhodný,členitý, zvlněný povrch katastru obce s vyhlídkami do krajiny již jen z povrchu země

3/ dřívější existence dřevěné rozhledny – triangulace na Něbrojovém kopci cca před šedesáti – sedmdesáti lety

4/ dobrá finanční situace obce s předpokladem stavby rozhledny bez úvěru

5/ vznik nové charakteristické krásné dominanty obce na „sto let“

 

Argumenty proti :

1/ mám strach z výšek ?

2/ 10 mil. Kč je na rozhlednu moc peněz ?

3/…….?

 

Argumenty PRO převažují, to je zřejmé, a další zvýšení prestiže a významu obce v regionu máme v programu. Samozřejmě, obec bude žít i bez rozhledny, pokud ji lidé v obci nebudou chtít. Ale „držet se při zemi“ v rozvoji obce nepovažuji vůbec za dobré, to je naším heslem už 12 let…. A zkuste si představit, že někdo Paříži dnes vezme Eifelovku…Nebude se vám už potom zdát, že to město už není „co bývalo“?

 Ing. Ladislav Rosman

Zdánlivě neřešitelné věci

ing. Ladislav Rosman

15.11.2021

Neřešitelné se ukázalo řešitelným

Zdálo se, že si neporadíme s nepořádkem u odpadových kontejnerů, v Koukolné u Motorestu a též v centru obce.  Spíš bylo konstatováno, že problém s největší pravděpodobností nemá řešení…I takové problémy samozřejmě  jsou, ale... Náš případ vyřešení nepořádku u samoobsluhy a u Dělnického domu ( předtím u Motorestu ) však ukazuje, že se zásadní problém vyřešit dal, jen to chtělo nápad a pak dostatečný „tah na branku“, i trochu té nezbytné odvahy, vlastně celého zastupitelstva. Prvním úspěchem bylo zavedení čistoty a pořádku na původním kontejnerovém stanovišti u Motorestu a dále už to byla jen opakovaná realizace… A dobrá práce našich výkonných pracovníků Místního hospodářství. 

S výsledkem, který vidíme na snímcích na konci týdne, po víkendu. A výsledek je skvělý. Žádné povalující se nepořádky, žádné přeplněné kontejnery, posílené a kultivované prostory u kontejnerů, které jsme naopak posílili v okrajových částech obce. A situaci dále ještě určitě zlepšíme, to je jen otázka času a řídicí administrativy obce.

Příloha : Fotky kontejnerových zákoutí dnes, z neděle - do Okénka

 15.10.2021, ing. Ladislav Rosman

Domov pro seniory byl předán

ing. Ladislav Rosman

31.10.2021

Náš Domov pro seniory U Kaple jsme slavnostně otevřeli a předali

 Objekt Domova byl zdárně dostavěn a dne 27.10.2021 jsme jej, dle dřívějších ujednání, předali organizaci Charita Bohumín. V provozu pro celkem třicet klientů bude objekt od 1.1.2022.

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat zastupitelům a mým spolupracovníkům, kteří stavbu podporovali jako perspektivní a užitečnou i do další budoucnosti obce. Rád bych vzpomněl

na počáteční několikeré, pozitivní konzultace k této problematice, kterých jsme se zúčastnili společně s paní Miluší Krůlovou a paní Drahomírou Nogovou na Krajském úřadě MSK. Rád bych poděkoval panu projektantovi ing. Novotnému za kvalitně zpracovaný projekt, velmi děkuji stavební firmě zastoupené pány Piprekem, a Strijou za poctivě odvedenou práci dokonce ve zkráceném termínu a bez vícenákladů. Rovněž děkuji našemu panu Hubertovi Filipovi, který obětavě stavbu za obec administroval a dozoroval, i byl v kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rád bych uvedl, že stavba měla podporu i ze strany pana premiéra Babiše, který m.j. ocenil její význam pro současnost i další období.

Na slavnostním předání objektu přijala účast řada osobností, například členové Poslanecké sněmovny ČR paní Andrea Babišová a pan Jiří Navrátil, stavbu požehnal biskup Ostravsko opavské diecéze Monsiňor Martin David a zúčastnil se i pan farář Martin Pastrňák. Akce se m.j. zúčastnili i GŘ Elektrárny Dětmarovice pan Martin Hančar a ředitel firmy Trestles pan Jiří Koukola. Společně jsme objektu popřáli úspěšné provozování v rukou Charity Bohumín, zejména ve prospěch občanů naší obce Dětmarovice.

 30.10.2021, Ing. Ladislav Rosman

Malý komentář k výsledku voleb

ing. Ladislav Rosman

13.10.2021

Úvaha k výsledku voleb

 Výsledek voleb je nutno akceptovat, to je bez debat. Jsou zde však některé aspekty vyplývající z předvolebních koalic stran zcela účelově před volbami sloučených z důvodu

„bezmocnosti“ těchto stran mít úspěch jako samostatné volební volební subjekty. Prosadit se jako samostatné měly evidentně před volbami předem za ztracené, což se obecně i vědělo.

A napadá mne, že se mohly strany spojit hned raději v pětičlenném provedení, aby byl výsledek voleb poněkud lepší, než ten dosažený - tak, tak, …o pověstný fous, tedy s převahou několik desetin procenta, asi i se štěstím.

Bude-li premiérem pan Fiala, jistě si s rozličností názorů svých „různorodých“ministrů dobře poradí, když dnes hovoří, že budou žít všichni pěkně vedle sebe jako dobří sousedé…A osobně doufám, že, nedej bože, spory v názorech třeba nezabrzdí práci na zvelebování státu, na pokračování jeho rozvoje, abychom v pelotonu EU zase netratili drahocenný čas. Všichni si pamatujeme jak spory ve vládě ještě před takovými osmi lety převládly natolik, že se v ČR dostaly do téměř kolapsu dlouho neopravované dálnice, mosty, železnice, nádraží, apod. Nejmenší důchody a platy s odchody lidí do zahraničí za lepším k tomu.  Ale pan Fiala je jistě schopný lídr a účinně zabrání nějakému zabrždění postupů, které dnes za posledních osm let staré vlády vedou k rychlému a viditelnému zlepšování stavu země. Dohánět pak zbytečně vzniklá zpoždění v rozvoji státu / nakonec i obce/ je věc prekérní, a to myslím, že vím o čem mluvím.

Úspěch „sečtených“ menších pravicových stran má ještě rozměr, o kterém se příliš nemluví.

Voliči jedné velké strany mohou být frustrováni z důvodu pocitu nespravedlnosti, přičemž zde hraje i roli to, že povědomí této „ukřivděné“ skupiny lidí je nastaveno „vektorově“ jedním směrem. A jak známo, vektory působící v jednom směru lze celkem dobře sečíst, kdežto u různosměrných vektorů /i názorových/ u malých stran se sečítání komplikuje, někdy se i vzájemně mohou vyrušit…, apod.

Velmi špatné by bylo, kdyby se ve státě rozšířil pocit beznaděje, frustrace a apatie ze stále se prohlubujícího příkopu rozdělujícího naši populaci. I zde je velká zodpovědnost nové vlády, která mimo jiné musí najít konsensus i v řadách těch voličů, kteří /zatím/ jen kroutí hlavami a stále nemají dobře zdůvodněné a zažité příčiny své prohry.

 13.10.2021, ing. Ladislav Rosman

Moudrost nade vše

ing. Ladislav Rosman

23.09.2021

Máme to zakódováno v hlavách

 Myslím tím „pocit nespokojenosti“. Dle mého názoru s ním žijeme od počátku existence lidstva a tento „pocit“, neboli stav nespokojenosti je motorem rozvoje společnosti a obecně lidstva. Ve zvířecí říši tento fenomén nenajdeme, snad jen v náznacích, ale lidstvo a naše civilizace se řítí neustále vpřed a zejména technické obory stavějí člověka již dnes do mnohem vyšších pozic než se „snilo“ například ve Verneovkách. A tyto představy jsou dnes v realitě života dále rychle překonávány.

A tak jsme svědky stavů, i ve společnosti, že si kolem sebe nějak zvlášť průběhu zlepšení nevšímáme, zapomínáme rychle na překonané překážky a stavíme si dále stále vyšší a vyšší cíle. Občas se konstatuje, že jsme se i v ČR nikdy tak dobře neměli…Ihned se ale ozvou „spravedliví oponenti“, že vše je špatně a oni by to udělali lépe.

Funguje to ve státě i v obcích, a není toho ušetřena ani naše obec. Lidé, kteří často ani nemají o zlepšeních a postupech pořádný přehled ve svých obcích, kritizují, že se nepracuje na zlepšení stavu na dálnicích, ale i na místních komunikacích například u nás v obci, nevidí se například v obci nebývalá podpora seniorů, ale i dětí v naší škole, nevidí se nové zateplené fasády, opravené chodníky, nevidí se výrazná podpora spolkové činnosti a poplivávají se nové stavby počínaje novou klubovnou zahrádkářů, přes nový objekt pro seniory, až po stavbu sportovní haly a aktuálně projektované rozhledny. Nevidí se zkrášlená místa v obci, vydlážděné plochy a parkoviště. Dlouhodobé předchozí jen tlachání o nové kanalizaci se za posledních deset let povedlo převést do stavu realizace na čtyřech nezanedbatelných plochách našeho katastru, ale výsledkem je mnohdy jen nadávání na stočné, které se nyní musí dle zákona obcí vybírat…

A tak si často vzpomenu na starou ruskou pohádku O zlaté rybce. Přestože vznikla jistě dříve než před sto lety, je v ní moudrost, ke které se mnozí z nás nikdy za svůj život nepropracují…

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků