Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 137 článků

AKTUÁLNĚ KE KORONAVIRU

ing. Ladislav Rosman

12.06.2020

Aktuálně ke koronaviru, nejen v obci

 Vážení spoluobčané,

vzhledem k akceleraci počtu případů prokázaného nakažení lidí v regionu chci uvést některé informace i v souvislosti se situací v obci.

Obec Dětmarovice si udržovala dlouho nulový stav infikovaných případů a již se i v rámci karvinského okresu jevila situace jako zvládnutá. Až do doby, kdy se objevila nákaza na Dole Darkov, ale i pak to byl u nás v obci jeden a později tři případy. Je však evidentní, že nákaza „chytila druhý dech“, což se zatím projevuje zejména v Karviné, ale i Orlové, dokonce v Petrovicích, apod. V naší obci jsou to stále „jen“ jednotky případů, ale je potřeba si uvědomit jak snadno k nakažení může dojít a jak rychle se virus dokáže v populaci šířit. Z pár případů nakažení mohou být snadno a rychle desítky, i stovky… Pozor, prosím, zvláště na seniory.

Situaci komplikuje i záměr dalšího uvolňování dříve přijatých opatření a osobně se velmi obávám otevření hranic s Polskem, ale mám i obavy z prázdninového cestování lidí, jak už mají dost situací s „náhubkama“ a sezení též doma. Přál bych všem samozřejmě maximální uvolnění situace, ale zároveň se domnívám, že je potřeba opět velmi zvýšit obezřetnost, dát si pozor s kým se setkávám, raději držet distanc, být ohleduplný v obchodním domě, či centru… Osobně bych zatím necestoval do Polska, protože za hranicí se nákaza docela masivně rozvinula. I přes oficiální otevření hranice…

Možná mi bude vytýkáno, že jsem zbytečně moc opatrný, ale situaci v regionu nemohu nevidět, přičemž je i dobrá rada drahá…, když se celostátně po měsících lidem sešněrovaný život uvolňuje a u nás teprve nakažení začali přibývat.

V Karviné znovu zasedá krizový štáb, do kterého rovněž docházím. Jakmile budou jasné směrnice k dalšímu postupu, jistě je rychle občanům sdělíme. Zatím doporučuji opatrnost,…a rovněž o ni i kvůli ostatním v obci prosím.

 12.6.2020, ing. Ladislav Rosman

Jak je to s financemi pro obce

ing. Ladislav Rosman

02.06.2020

Finanční podpora obcí státem, nejen v době „koronavirové“

                (Úspěch má základ v připravenosti projektů)

 Je celkem známo, že města a obce často žehrají na to, že se nedostává prostředků, aby se mohlo investovat. Ze strany obcí se očekává a žádá, aby rozpočtové určení daní ( RUD, tedy přísun peněz z daní pro obce) bylo státem nastaveno štědřeji, zejména pro regiony „nepražské“ a „nebrněnské“…, apod.

A nyní se z obcí aktuálně ozývá, aby od státu obce dostaly též masivnější dotace na své investice. Obecně nyní, po koronaviru,  je ten posledně jmenovaný způsob podpory nejvíce preferován i současnou vládou a zmiňuje jej často ministerstvo financí jako způsob lépe zaměřený na potřebné investice, zejména ty s multiplikačním účinkem. Není to v češtině nic jiného než podpora věcí, které pak následně po realizaci uspoří energii, drahocennou vodu, zlepší bydlení, sociální péči, apod. Prostým zvednutím RUD „bez cíle“ je, jak jsem zaslechl, navozena i teoretická možnost nežádoucího „projídání“ prostředků v obcích, kde není vedení příliš proinvestičně zaměřeno. Fakt je ten, že vedení státu po koronaviru výrazně ubyly použitelné finance, hrozí další zadlužování země a hledá se i v možnostech typu „sytý vlk, ale koza celá“…, a není se ani moc co divit, stát se enormně zadlužit nechce.

V naší obci si již řadu let nemůžeme stěžovat na nedostatek financí, přičemž se výrazně investuje. Proč tomu tak je ?  Zejména proto, že v našich financích pozitivně působí dříve zavedený zvýšený koeficient pro daně z nemovitostí, ale i proto, že má naše obec vždy dle schváleného programu rozvoje obce několik projektů v pohotovosti na dotační tituly státu a je schopna aktuálně na dotační témata reagovat připravenými projekty, které mají stavební povolení, nebo alespoň územní řízení za sebou. Jakkoliv to krátkodobě někomu může „ z dáli“ připadat jako neusměrněná činnost, vyžaduje tento stav připravenosti s projekty koncepční počínání v daném čase, a to bez pauzy. Pěkně jeden projekt za druhým..., některé současně, ale bez přestávky. Tak jsme postupně u nás s dotací zateplili a opravili obecní budovy, vybudovali odpočinkové zóny, postavili novou splaškovou kanalizaci ve třech částech obce, investovali do školy a sportu, zvelebili prostranství, apod. Za posledních deset let získala obec na různých dotacích v sumě ( včetně schválených dotací v r. 2020) 81 milionů 241 tis. Kč. Zároveň má obec na bankovních kontech velmi slušné uspořené prostředky a je dlouhodobě i perspektivně bez dluhů.

A obec má v pohotovosti další připravené projekty s realizací za podmínek státní dotace : pokračování stavby kanalizace, chodník v Koukolné, sportovní hala (projekt letos hotov), zateplení Děl. domu, parkoviště, prostranství Bendova statku…Pokud vláda splní svůj slib k cílevědomému dalšímu posílení objemu peněz do sféry státních dotací, nemám osobně obavy z nedostatku prostředků na uskutečnění schváleného Programu rozvoje obce do r. 2026.

 Ing. Ladislav Rosman

Stavíme domov pro seniory

ing. Ladislav Rosman

11.05.2020

STAVÍME KRÁSNÝ A MODERNÍ DOMOV PRO SENIORY

 Jak je zřejmé z předchozích několika let zasedání zastupitelstev a informací v Okénku, dospěli jsme do doby, kdy byla zahájena stavba Domova pro seniory, zatím s pracovním názvem „Pod kaplí“. Dílo realizuje po výběrovém řízení Beskydská stavební ve smluvní,

vysoutěžené hodnotě 64,2 mil. Kč a na nákladech se podílí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27,255 mil. Kč i dotace z KÚ Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 mil. Kč.

Objekt bude kapacitně pro 30 klientů nad 65 let věku, se zdravotním omezením a v zásadě též s potřebou dohledu zdravotníka po dobu 24 hodin, což naše stávající dva domy s pečovatelskou službou nemají. V současné době máme z řad občanů potenciální zájemce o umístění takto/ údaje z konce roku 2019/:

 

Skupina obyvatel

 

75 – 79 let

80 – 85 let

86 a více let

Občané bydlící v domě s pečovatelskou službou

6

7

4

Občané žijící v rod. domě pobírající peč. službu

9

6

5

Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovat. službou

8

2

3

Občané Dětmarovic celkem

153

85

50

 

 

Evidovaný počet občanů Dětmarovic umístěných již v jiných domovech pro seniory, v LDN + sociální lůžka

 

Druh zařízení

Umístění občané

Počet žádostí o umístění

Domov pro seniory

20

26

LDN + sociální lůžka

5

0

 

Celkový počet seniorů nad 70 let v obci je 551 a číslo stále rychle narůstá. Velikost a koncepce našeho zařízení byla doporučena odborníky a klíčová je zde potřeba udržení domáckého komunitního prostředí především pro lidi z naší obce. V počtu do třiceti klientů se to dá úspěšně realizovat.

Obec má zájem o umístění maximálního počtu našich občanů v tomto objektu, ale určitě se nevyhneme ani klientele z okolí naší obce. Náš nový ústav by měl být plně zprovozněn na jaře 2022. Do této doby provedeme v obci výběrové řízení firmy, která bude objekt ve vlastnictví obce provozovat. Firmu bychom chtěli vybrat do konce letošního roku i s tím, že budou finální práce na interiéru budovy již s tímto vybraným provozovatelem konzultovány.

Obecný nedostatek těchto zařízení v ČR, rychle stárnoucí populace a zvýšení věku dožití, bohužel i za nedobrého zdravotního stavu, způsobují obecně velký zájem o umístění seniorů a silný přetlak poptávky nad nabídkou. Proto vedení obce považuje připravovaný objekt za velice potřebný, a to pro řadu příštích generací seniorů, kteří budou rychle i v naší obci přibývat.

Ladislav Rosman

Májové dny jsou za dveřmi

ing. Ladislav Rosman

23.04.2020

OPĚT JSOU ZDE MÁJOVÉ DNY

 Vážení spoluobčané,

 tradičně 1. května v 9.00 hrajeme v místním rozhlase na počest Svátku práce a na počest Osvobození naší obce Rudou armádou od fašistického Německa.

Svátek práce je mezinárodně uznávaný svátek, jehož historie sahá do roku 1886 v tehdejších Spojených státech amerických a váže se k masakru po stávce dělníků v Chicagu.

Letošní 8. květen znamená zároveň i 75 let od ukončení 2. světové války a tuto dobu je potřeba si stále připomínat. Fakt je, že někteří lidé u nás dost zapomínají a případně i znevažují hrdiny a oběti tehdejší doby. Zřejmě to souvisí s dnešní obecnou devalvací ceny lidského života, neumím to vysvětlit…Naše obec byla osvobozena 1. května a celý svět pak slaví osvobození 8. května. Jen v Ostravské operaci padlo 20 tisíc sovětských vojáků a jeden tisíc vojáků československých. Dnes si již málokdo vybavuje obrovské nadšení lidí z konce války a též obrovskou, upřímnou vděčnost věnovanou osvoboditelům. V letošním roce se u nás v obci neuskuteční tradiční pietní akt u památníku obětem druhé světové války. To nám však nebrání v tom, abychom se zastavili, zamysleli se nad vývojem světa a vzdali hold nejen našim občanům se jmény na desce památníku, ale všem lidem, kteří zemřeli nebo se obětovali pro vítězství nad německým fašismem. Důležité je, abychom našim dětem tuto hroznou dobu pravdivě vysvětlovali i v souvislostech s dnešním vývojem světa a s vazbou na budoucnost naší země.

Vážení spoluobčané,

letošní rok v jeho první téměř už polovině, nelze bohužel hodnotit pozitivně. Koronavirus dusí celý svět a v naší obci tak například nelze uskutečnit mnoho pěkných akcí, které byly v plánu. Zemědělce navíc dusí dlouhotrvající sucho, které se jistě projeví na úrodě. Nezvykle intenzivní jarní mrazy poničily zejména příští úrodu ovoce a z každodenní jasné oblohy se žhnoucím sluncem má radost stále méně lidí… V tomto roce bohužel též zemře i více lidí než je každoročně běžné. To vše je určitě špatné. Je třeba si ale uvědomit, že to stále zdaleka není rovnocenné například s válečným stavem, který již z dnešních generací pamatuje jen malá část obyvatelstva. Ani má generace již válku nezažila. To svízelné letošní období určitě překonáme a věřím, že si leckteré souvislosti i lidé uvědomí lépe než předtím. Naše společnost je silná a vyjdeme z toho nakonec v ještě lepší kondici.

Obec Dětmarovice je sice letos v oblasti společenského činění a života silně utlumena, ale  v oblasti investic a rozvoje neočekáváme žádné významné propady jednak v šíři problematiky, ale i v množství investovaných prostředků. Období bude využito pro výrazný posun v oblasti kvality života a jeho komfortu pro naše občany. Posílíme určitě dále základnu pro úspěšný další rozvoj obce. Věnujeme tomu maximum úsilí a důkladná příprava se vždy vyplácí.

Proto hlavu vzhůru, vážení spoluobčané, zlo prvního pololetí určitě překonáme, přeji vám pěkné a hlavně zdravé prožití májových dnů.

 Ing. Ladislav Rosman

KRÁSNÉ VELIKONOCE !

ing. Ladislav Rosman

08.04.2020

Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych Vám popřál za sebe, úředníky OÚ a za celé vedení obce Dětmarovice příjemné Velikonoce, v této době též zvláště hodně pevného zdraví a optimismu.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 137 článků