Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

FINANCE JSOU DŮLEŽITÉ

ing. Ladislav Rosman

19.08.2021

Úvaha k finančním prostředkům obce

 Není pochyb o tom, že finance obce jsou v posledních deseti letech zdravé, narůstají úspory na účtech obce a obec je bez jakéhokoliv zadlužení, i když se ročně investuje v průměru 45 milionů Kč.

Občanům asi neuniklo, že stavba Domova U Kaple s financemi obce nijak zásadně nepohnula, i když se jedná o dílo za 65 mil. Kč. Jediný rok, kdy se přerušil „na chvíli“ kontinuální nárůst našich úspor byl rok 2018, kdy se platily velké faktury za stavby kanalizace v obci. Zajištěné státní dotace ale brzy zlom na grafu úspor „vyžehlily“ a v současné době obec disponuje

úsporami v celkové výši kolem devadesáti miliónů Kč.

Přesto ale vedení obce bude nadále velmi bedlivě sledovat vývoj obecních účtů i s tím, že rok 2022 bude muset být ve znamení omezení výdajů jen na nutnější položky. Investice a opravy se samozřejmě nezastaví, ale nebude jich takový běžný rozsah, na který jsme řadu let zvyklí. Co je toho příčinou ?

Je to další velká stavba, do které jsme se pustili po určitém váhání i v celkových souvislostech stavu společnosti po koronaviru 2020/2021. O stavbě sportovní haly za 91,7 mil. Kč se čtenář Okénka v září dočte na jiném místě. Náklad je to značný a vedení obce tento aspekt určitě nepodceňuje a nepodcení ani v roce 2022, kdy bude stavební firmou odvedena rozhodující část stavby. Až zhruba v polovině roku 2022 bude vedení obce zhruba vědět, s jakou bilancí na účtech roku 2022 budeme počítat. Neukazuje to na potřebu úvěru, ale jde o to, aby toto vedení obce nechalo do závěru volebního období pro nové vedení po volbách co nejlepší výchozí pozici.

 Srpen 2021, ing. Ladislav Rosman

STAVBU SPORTOVNÍ HALY JSME ZAHÁJILI

ing. Ladislav Rosman

10.08.2021

Sportovní halu postavíme

Občané jistě zaregistrovali již úvodní přípravné práce na stavbě naší nové sportovní haly. Stát bude ve fotbalovém areálu SK Dětmarovice a stavbu realizuje vybraná firma BD Stav za vysoutěžených 91,7 mil. Kč včetně DPH. Stavba je dle našeho názoru architektonicky řešena  velmi zdařile, není to žádná „plechová škatule“, a obec tak bude mít pro lidi další pěkné stavební dílo, a to do „stoleté“ budoucnosti. Dle mého názoru bude hala ozdobou obce.

Se stavbou jsme i docela váhali, protože musí řadu měsíců běžet současně se stavbou Domova U Kaple, což znamená věcnou i nákladovou zátěž, o které  se - ne zas tak dávno-  ve vedení obce „ani nesnilo“.  Termín dostavby je striktně dán do konce roku 2022. Navíc se dnes nacházíme v docela složitých podmínkách stavební sféry obecně, neboť opravdu scházejí stavební materiály, a to ještě dále negativně situaci ovlivňují i zvýšené ceny, mnohdy v řádu sta procent…

Stavbu ale zvládneme. Máme na ni příslib státní dotace ve výši 30 mil. Kč a tu vracet obec nechce. Možná už ani takovou šanci na tuto dotaci tak brzo opět mít nebudeme a na ministerstvu bychom utržili nálepku váhavých střelců, když jsme jako obec byli pro dotaci vybráni jako jedni z patnácti vyvolených, z celé ČR. Celková nákladová bilance stavby s dotací není vůbec tak špatná a lepší v budoucnu nebude. Spolu s dobrými podmínkami na stavbu Domova U Kaple je vytvořena situace, kdy obec v jednom volebním období postaví dvě nové významné budovy a instituce, které tady budou mít naši následovníci pro zvýšení komfortu bydlení v obci stejně, jako dnes z minula my máme Dělnický dům, krásnou základní školu, sportovní areál, ale i jiné další objekty a budovy v obci. Ani u této investice obec nepočítá s úvěrem a budou využity naše uspořené finanční prostředky za období cca deseti let hospodaření.

 Vím, že se realizace tohoto záměru všem lidem v obci úplně nezamlouvá, ale to je v podobných případech snad vždy. Z období skoro před sto lety byly v obci například boje o stavbu budovy školy v Koukolné / dnes MŠ Koukolná/, byly i pochybnosti ke stavbě Sokolovny, kterou realizovali naši dědové v chudobném prostředí, bez dotací a z materiálu různých kvalit… To mi vyprávěl můj děda, a podívejte se, Sokolovna již slouží skoro 100 let, a jak jsou již mnohé generace našich občanů rády, že zde stavba je, včetně trvale krásného areálu Sokolského hřiště.

Jsem přesvědčen o tom, že se nová sportovní hala v obci dobře dostaví a dobře v budoucnosti uplatní.

8.8.2021, Ing. Ladislav Rosman

Náprava nesprávných údajů na mapě obce

ing. Ladislav Rosman

06.08.2021

Potok Krympulec je opět Krympulcem

Mapa naší obce má v současnosti snad 15 časem získaných nedostatků, přičemž obsahuje i některá zkomolená pojmenování. Proto zastupitelstvo obce schválilo opravu dle aktuálních údajů a zároveň, i ve spolupráci s naší kronikářkou Dagmar Šnapkovou, schválilo návrat k původnímu pojmenování. Jedná se zejména o potok Krympulec / dosud zkomoleno na Glembovec, či Krempulec/ a Wilczkův kopec / dosud nesprávně Vlčkův kopec/. U jména Něbrojův kopec a Něbrojova kaple je již dříve Státním katastrálním úřadem ujednocen název s odvozením od příjmení Něbroj, ale nutno dát pozor, aby se někdy neobjevovala zkomolenina Nebroj, což se u nových výtisků někdy stává.

Je mi jasné, že problematika je zajímavá asi jen pro starousedlíky a občany starších ročníků narození. Nicméně význam je zde i v obecné rovině, a to v tom smyslu, že by se stará, původní pojmenování v obci neměla bezdůvodně měnit či komolit. Byl bych osobně rád, aby to pro příští generace občanů, kterých u nás  vcelku utěšeně přibývá, platilo i nadále.

Ladislav Rosman

Obsazení Domova pro seniory

ing. Ladislav Rosman

28.07.2021

Nový Domov U Kaple naplníme především občany Dětmarovic

 V obci jsem zaregistroval šířící se blábol, že v novém objektu našeho domova budou samí cizí občané, dětmarovických snad jen šest…Chtěl bych zdůraznit, že je to nesmysl, který evidentně šíří nepřátelé této stavby od samého počátku rozhodování o její realizaci v naší obci.

Dohoda s Charitou Bohumín o tom, že naši občané budou mít přednost k umístění je potvrzena ve smlouvě s obcí. A paní ředitelka Kniezková na posledním jednání v červenci potvrdila,,že první sestavu klientů od ledna 2022 budeme společně sestavovat především z řady zájemců, občanů Dětmarovic.

Na jiném místě tohoto výtisku Okénka se čtenář dočte o finančním daru firmy Trestles, a.s. na vnitřní vybavení budovy. Předběžně uvažujeme, že darovaný obnos 60.000,- Kč použijeme na nové televizní přijímače do pokojů klientů.

 Ladislav Rosman

Modernizace veřejného osvětlení

ing. Ladislav Rosman

07.07.2021

Vyplatilo se počkat

 Zhruba deset let registrujeme proces záměn svítidel pouličního osvětlení v obcích a městech ČR. Firmy se zvláště tak do roku 2015 předháněly v nabídkách svých různě kvalitních výrobků světel, přičemž obvykle jejich vhodnost k záměně přeháněly. Nezřídka jsme byli na různých prezentacích, kde vše vypadalo docela lákavě. Ve vedení obce jsme právě již kolem roku 2014 zvažovali zahájení výměny našeho osvětlení, protože proklamovaná úspora elektrické energie byla velmi zajímavá. No, nicméně, měli jsme obavy, abychom si kvalitu současného veřejného osvětlení nepoškodili. Myslím tím intenzitu osvícení prostoru, barevnost světla pro oko, apod. Z různých měst a obcí se totiž projevovala s novými světly i nespokojenost…A tak jsme si nové svítidlo prověřili zkouškou v noci na ztemnělém dvoře budovy OÚ. No, a tehdy se nám ty nepříliš optimistické zprávy potvrdily. Světlo bílé, mlhavé a nedosahující intenzity původní výbojky. Proto jsme obnovu VO v naší obci v čase dále posunuli. Technický vývoj je i u tohoto výrobku doslova překotný a světla se dále velmi rychle zlepšují. V naší obci jsme tak až letos začali s postupem změny osvětlení, tedy odchodem od původních lamp, sice původně s dobrým světlem, ale 2x vyšší spotřebou el. energie. V současné době již cca 3 měsíce svítí nově řada světel na Obecnině, a to v celkovém počtu 50 ks. Musíme konstatovat, že osvětlení má potřebnou intenzitu a kvalitu. A spotřeba ? Ta je na 50%-tní úrovni oproti původnímu stavu. Máme propočteno, že na padesáti světlech se při našem režimu svícení ušetří na elektřině cca 23 tis. Kč v roční spotřebě. A to není málo. Proto jsme rozhodnuti v obci s modernizací osvětlení postupně pokračovat, celkový počet světel je u nás kolem 900. Pro dokreslení informace, za obec a úřad úspěšně administruje obnovu veřejného osvětlení pan Hubert Filip, který se i této oblasti činění aktivně věnuje.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků