Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Odpady od r. 2022

ing. Ladislav Rosman

05.07.2021

Povede se u nás v obci revoluce v odpadech ?

 V prosinci 2020 schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlé změny odpadové legislativy a i přes odmítnutí v Senátu nabyly nové předpisy účinnost již k 1. lednu 2021. Letošní rok tedy v obcích doběhne v systému jak je dříve nastaven, ale od 1.1.2022 se obce již musí řídit novelou zákona o místních poplatcích. Tato novela radikálně mění dosavadní zavedené systémy vybírání poplatků a obce jsou nuceny změnit své dříve platné obecně závazné vyhlášky ( OZV ). I u nás v obci skončí tímto dosavadní zavedený systém a musíme si přijmout nový.

Úprava legislativy sleduje hlavně dva cíle :

1/ Přiblížit se optimu, kdy občan platí jen za odpad, který vytvoří za rok, přičemž je jeho množství jakž takž změřeno v litrech nebo kilogramech

2/ Systém v důsledku povede k praxi „málo dávám do odpadu, méně platím“, …a samozřejmě tím více vytřídím, což je hlavním smyslem tohoto činění.

 

Ale pozor. Zvažovali jsme ještě i jednodušší variantu zavedení místního poplatku na trvale žijící osobu a návrh byl zde například 300,- Kč/ osobu/ rok. V této variantě ale není zakomponována žádná motivace zlepšit třídění a tím snížit množství odpadu v popelnici. Pro 4 osoby v domku to znamená stabilně platbu 1200 Kč/rok, která bude v zodpovědnosti majitele objektu. Zastupitelstvo obce velmi rozumně zvolilo postup k platbě za skutečně vyprodukovaný odpad, což dává prostor směsný komunální odpad účelově omezovat.

 

Jak ale objem odpadu měřit ? Když víme, že objem popelnice je 120 litrů a naplní se například u nás v domku za 14 dnů, „jsme doma“. Někdo popelnici naplní až za měsíc, někdo za 2 měsíce…, každý si svobodně interval nastaví a nahlásí na úřadě. A obec bude mít nasazenou a zastupitelstvem schválenou sazbu za 1 litr, a to na celý rok. Záleží pak na tom, jestli bude mít odvozů za rok 26 ( 1x za 14 dní), nebo 13 (1x za měsíc). TO CO OBČAN NEHODÍ DO POPELNICE, ALE DÁ DO TŘÍDICÍHO PYTLE NA PLASTY NEBO PAPÍR, mu již do litrů nikdo nezapočítá a tím občan může šetřit svoji vlastní kapsu. A o to jde, protože to je v souvislosti s žádoucím vytříděním do oblasti sběru plastů a papíru.

 

Na technice provedení se pracuje v podstatě již nyní. Po zavedení pytlů na plasty a papír v části Koukolné chceme tyto pytle zavést i v centru obce. Občané budou brzy informováni nebo již dopis domů dostali. Pohodlně se tak bude třídit doma, s určenými odvozy zdarma, a navíc se výrazně omezí dosavadní škaredá kontejnerová hnízda, která dnes do kulturně vypadající obce se svým nepořádkem nepatří !

 

Zastupitelstvo mělo v „rukou“ 30.6.2021 volbu metodiky, ale vlastní nové dokumenty obecně závazné vyhlášky bude schvalovat na příštím zasedání, a to v září 2021. Do této doby si však musíme všechno dobře rozmyslet a nastavit si věci tak, aby měly „hlavu a patu“ pro další období. A je potřeba mít na paměti, že jsme si daleko dříve přijali zvýšený koeficient daně z nemovitosti – od r. 2013, čímž nastal dlouhou řadu let i „vyrovnávací“ efekt nejnižšího poplatku za odpady v širokém okolí. I „nové pořádky“ v odpadech to musí u nás udržet.

 1.7.2021, Ladislav Rosman

Přírodní pláž u Olše

ing. Ladislav Rosman

17.06.2021

Bude to letos na koupání ?

Mám na mysli koupání v řece Olši na upraveném místě přírodní štěrkopískové pláže v příjemném přírodním prostředí. Jak už jsem psal dříve, ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. bylo místo upraveno a je přístupné z cyklotrasy do Karviné, ve směru proudu na pravém břehu toku. Začátek příprav místa je opožděn kvůli počasí a nečekaně vzrostlému porostu protivné, invazivní rostliny křídlatky. Po předchozích jarních stavech 1. povodňového stupně s velkou intenzitou proudění se předpokládá čisté, vydrhnuté, oblázkové dno, což je důležitým předpokladem příjemného koupání. Jen připomínám, že u pravého břehu je hloubka vody i pro děti s dozorem rodičů, nicméně dále k levému břehu byla Povodím Odry naměřena hloubka vody 2,80 m, takže pozor na bezpečnost. Je to v přírodě, bez plavčíka a zcela na vlastní nebezpečí. Obec vybaví časem místo lavičkami, odpadkovým košem a TOI WC a uvidíme dále jak se lidem místo zalíbí. K místu budou zájemci nasměrováni směrovou tabulí od cyklotrasy. No, a teď jen počkáme, jestli bude letos o prázdninách počasí na koupání.

7.6.2021, ing. Ladislav Rosman

REVOLUCE V ENERGETICE

ing. Ladislav Rosman

26.05.2021

NEPŘEHÁNÍME TO S TOU NEGACÍ UHLÍ (… A ROPY) ?

       ( Malá soukromá úvaha na velmi aktuální téma )

V Evropě, tedy i v ČR jsme svědky revolučního pojetí budoucnosti energetiky. A změna je to ve velmi krátkém časovém období. Ještě i v roce 2015 jsme v obci vedli s OKD vážné rozhovory, abychom ochránili naše území před vlivem těžby a postupy počítaly i v tomto směru s trvajícími problémy. A doslova za pár let ? Je rozhodnuto. Těžba černého uhlí v našem regionu postupně skončí úplně do r. 2023. Naše energetika s ním už dále nepočítá…Musí být totiž co nejdříve bezemisní ! Šachty tak budou nenávratně zasypány a skončí jejich cca 200 let trvající historie s neodmyslitelnou vazbou na náš region. A skončí bleskově například i výroba elektrické energie z černého uhlí na EDĚ a teplo z uhlí pro Orlovou a Bohumín se už dávno z uhlí nevyrábí – jede se na plyn. Možná si to příliš neuvědomujeme, ale je to zásadní energetická revoluce. Hnědé uhlí ještě tak deset- patnáct let snad dle plánu „pojede“ – pro elektrárny v Čechách, ale drahé povolenky konec výrazně uspíší. Ceny povolenek na emise každou elektrárnu na uhlí brzo zardousí…Nemůže to přežít ani jediná. A co je divné, že i zemní plyn, jakožto dnes čistá a podporované komodita je již v ohrožení též, tiskem prošla zpráva, že vážená organizace  Mezinárodní energetická instituce prosazuje ukončení spalování plynu pro topení a energetiku už do roku 2025 ! Emise CO2 jsou totiž z plynu jen na polovině emisí z uhlí… Lovím tedy v paměti další možnosti, jak budeme v zimě například doma topit, ale nic kloudného mě nenapadá. Odpadu pro spálení je sice „hromada“, ale pro celkovou koncepci energetiky je to zanedbatelné množství. Energie z nových atomových agregátů bude kdoví kdy, a kdoví jestli…Za této situace ovšem nezávidím úlohu státních a krajských institucí, které mají rychle vypracovat novou, reálnou energetickou koncepci ČR a Krajů na řadu dalších let, nejlépe bezemisní a úplně bez uhlíkové stopy.

 Ministerstvo životního prostředí dál trvá na tom, že Česko by mělo odstavit uhlí nejpozději v roce 2033. Uhelná komise a ministerstvo průmyslu a obchodu se však kloní až k roku 2038. Prognózy nicméně avizují růst cen emisních povolenek i na 70 až 80 eur (uhelná komise přitom počítá s cenou 30 eur za tunu), což by při avizovaném roce 2038 znamenalo obrovské ceny energií. Již dnes jsou povolenky s cenou 55 eur, což je pro klasickou energetiku likvidační. Tuto zátěž neustojí nikdo.

A jak to je s uhlím ve světě? Pokud někoho napadne co se asi děje v Polsku, které má dnes ještě 80% elektřiny z uhelných zdrojů ( v ČR 45%), buďme zatím bez starosti. Polsko si totiž v Bruselu vyjednalo do r. 2025 významnou kompenzaci negativního vlivu  vysoké ceny povolenek, které jsou jinak ale všude jinde velmi likvidační, včetně ostravských hutí a třeba i Východoslovenských železáren.

A razance postupů mimo Evropu se mi srovnatelná nejeví už vůbec…

Spotřeba uhlí by v Číně, Indii i Spojených státech měla podle odhadů letos vzrůst na úroveň před vypuknutím pandemie covidu-19. Důvodem je také vyšší spotřeba některých průmyslových odvětví, která by se měla vrátit na úroveň z roku 2019. Elektrárny v USA by podle amerického Energetického úřadu měly v letošním roce spotřebovat až o 16 procent více uhlí než v roce 2020 ! 

V roce 2022 by se jeho spalování mělo navýšit ještě o další tři procenta. Mohou za to zejména vyšší ceny zemního plynu, které jsou oproti loňskému roku až o 40 procent vyšší a ceny by se podle analytiků neměly příliš měnit ani do konce roku 2022. Společnosti v USA tak vůči zemnímu plynu našly alternativu v uhlí, jehož spalování je nyní levnější

Dalším důvodem vyšší očekávané spotřeby je ale i návrat zpět k normálu po několikaměsíční pandemii. Změny v tomto směru neplánuje ani Čína a Indie. A pozor, tyto obrovské země se globálně na spalování uhlí podílejí asi dvěma třetinami, emise z Evropy jsou v globále zanedbatelně malé. Uvedené země tak nadále počítají s uhlím jako s dominantním zdrojem pro výrobu energie. Přesto však Čína i Indie postupně více a více investují i do obnovitelných zdrojů, jako je zejména solární a větrná energetika. Do konce roku 2060 pak chce být Čína uhlíkově neutrální. Indie však podobný záměr doposud neoznámila.

 

Německo stále více uvažuje o podpoře přeměny uhelných elektráren na spalování biomasy. Následovalo by tak Velkou Británii, Dánsko a Holandsko, které dovážejí masy dřevní hmoty v podobě pelet a spalují je pro výrobu elektřiny. Evropská unie sice tuto produkci elektřiny považuje za bezemisní a čistou, reálně však zřejmě jde, jak jsem se dočetl, o environmentální zločin. Toto spalování zdaleka tragicky vysoké povolenky neohrožují,…kupodivu.

 V  bývalých uhelných elektrárnách v Dánsku a Velké Británii se už řada let spaluje…, ne uhlí, ne plyn…, ale dřevní hmota, a považuje se to za ekologické počínání.. Tak to tvrdí legislativa . Spíš to ale je, myslím, ten výše uvedený ekologický zločin. Tyto země nemají dostatek lesů na tak masivní pálení pro výrobu elektřiny a  dovážejí dřevo, a to v obrovských objemech. Dřevěné pelety nebo dřevní hmota v jiné podobě se zejména dovážejí z Ruska, severu Evropy a Ameriky. Z environmentálního hlediska se to stane opravdu katastrofou, až se k této tendenci připojí Německo. Zajímavě se to  zatím jeví jen proto, že je takto nastavena evropská legislativa. Spalování pelet je bráno jako by bylo téměř bezemisní, tedy bez nutnosti drahých povolenek, které u uhlí tvoří obří náklady například pro elektrárny. Přitom je dřevo, jak známo, nic jiného než „nejmladší uhlí“…, s velkými emisemi při jeho spalování !

Vzhledem k tomu, že energie z obnovitelných zdrojů začíná v Evropě stále více nabývat na významu, nutně je potřeba počítat i se stavy, kdy příroda vytvoří občas takové podmínky, že se větrná kola turbín nebudou točit dostatečně intenzivně a též i fotovoltaika může zklamat… Pak ovšem bez jiné energetické zálohy může asi nastat onen obávaný energetický kolaps, a to se všemi důsledky. O problémech tohoto charakteru ve Švédsku, ale i v Německu již slyšet je.

Spolu s činěním a úsilím proti spalovacím motorům aut se dnes výše uvedené energetické hrozby a nejasnosti proto i z laického pohledu jeví docela jako strašák. A nejhorší je, že pochybnosti vznikající i v laické veřejnosti vůbec nikdo zatím seriozně nerozptyluje, a to ani ve sféře odborníků, ani ve sféře politiků. Někdy mi to připadá, jakoby to byla obdoba situace, kdy už jen dítě má odvahu říct, „že král je nahý“. Ale možná se mýlím…

 Údaje z běžně publikovaných a dostupných podkladů k vývoji energetiky

 21.5.2021, ing. Ladislav Rosman

Májové dny

ing. Ladislav Rosman

26.04.2021

Vážení spoluobčané,

   dovolte mi, abych vás krátce pozdravil u příležitosti významných májových dnů.  První máj je celosvětově uznávaný Svátek práce a zároveň prvního května 1945 byla osvobozena naše obec z nacistického područí a otroctví Rudou armádou. Letos slavíme sedmdesáté šesté výročí této události. Pamětníci většinou zemřeli a dnes bývají tyto události často i tendenčně zlehčovány.  Dnešní svět prožívá sice docela konfliktní období, ale s válečnými útrapami se ta situace nedá srovnat. Nebezpečného harašení zbraněmi je nicméně ve světě stále mnoho. Někdy se zdá, jakoby se na pohnutou historii stále více zapomínalo a lidé si nevážili míru, ve kterém žijeme již relativně dlouhé období. Osobně jsem názoru, že osvobození části Evropy a našeho státu v roce 1945  Rudou armádou nelze zlehčovat, či dokonce negovat aktuálními událostmi.  Setkáváme se dnes příliš často s agresivními výklady,  chováním a postupy, i bagatelizací válečných útrap. Může to mít neblahé důsledky. Zapomnění na neblahou historii ale může například vyvolat i případné opakování zlé doby, kterou si naši předkové museli prožít. Je potřeba si i uvědomit kolik lidí různých národů a národností ve druhé světové válce muselo padnout. Jsem přesvědčen o tom, že není možné za žádných okolností vytěsňovat a překrucovat historickou pravdu o Mnichovské zradě, o tom, kdo a jak druhou světovou válku vyvolal a kdo a jakou měrou nakonec přispěl k porážce nacistického Německa. Na území ČR má pro osvobození velký význam Ostravská operace, kde zahynulo 20 tis. sovětských vojáků a asi tisíc vojáků československých.  Jsem přesvědčen, že se je potřeba v těchto dnech poklonit památce všech lidí bez rozdílu národností, kteří ve strašné mašinerii 2. světové války položili své životy v boji proti nacismu a fašismu.  Zároveň si je potřeba uvědomit i některé souvislosti s děním ve dnešním složitém světě i proto, aby se krutá historie nemusela opakovat.

Ing. Ladislav Rosman

  

   

Prognózy financování obcí

ing. Ladislav Rosman

19.04.2021

Signály k financování obcí po r. 2021

 V současné „nejisté“ době mají starostové obcí a měst oprávněnou starost o vývoj financování dalšího rozvoje. Je faktem, že málokdo umí zacházet s pověstnou křišťálovou koulí, nicméně základní rýsující se signály pro budoucnost v této oblasti zde máme a rád bych je, i v souvislosti s blížícím se novým volebním obdobím zmínil. Problematika se dotkne i Dětmarovic. Signály jsou pro obce kupodivu spíše pozitivní, na rozdíl od sféry, kde m.j. zapůsobí nově připravovaný systém intenzivního výběru daní včetně DPH za účelem sanace covidem zdevastovaného státního rozpočtu, a to v oblasti příjmů. Přeloženo do „češtiny“- rozvoj obcí a měst by na rozdíl od ostatních oblastí financí neměl utrpět, neboť přísun peněz z EU – specielně pro rozvoj obcí, by se měl dále významně zintenzivnit. Poměrně podrobný text k této problematice lze dohledat například v Deníku ze 14.4.2021, kde situaci vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Česko v nadcházejícím období má z Unie obdržet rekordní množství peněz směrovaných do obnovy hospodářství. Téměř bilion Kč (tedy 960 miliard), to je astronomické číslo se dvanácti nulami…Kam by se peníze měly nasměrovat je i na pětiset stranovém dokumentu Národní plán obnovy, do něhož jsme už dříve i z naší obce zaslali své cíle, zejména v oblasti dobudování splaškové kanalizace. Hodnota díla v tomto dokumentu je 191 miliard Kč, zatím samozřejmě jen „na papíře“. Pro naši obec je to dobrý signál. Občasný pesimismus vyplývající z obav o další vývoj s největší pravděpodobností není na místě. Máme další odvážné projekty, které naši obec posunou opět dále. S finanční podporou z Evropy a státu, která se nyní reálně rýsuje i pro období po roce 2021, nejsou naše záměry žádné nerealizovatelné chiméry. Pokud se zvídavý čtenář dostane například k výše uvedenému textu v Deníku 14.4., nalezne tam i naši dávno známou poučku pro úspěch v dotační politice : usilovně pracovat na příštích rozvojových projektech a připravit si je na vhodnou dobu „do šuflíku“. Kdo přípravu projektů zaspí, příležitosti mu nenávratně utečou.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků