Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

Stavíme domov pro seniory

ing. Ladislav Rosman

11.05.2020

STAVÍME KRÁSNÝ A MODERNÍ DOMOV PRO SENIORY

 Jak je zřejmé z předchozích několika let zasedání zastupitelstev a informací v Okénku, dospěli jsme do doby, kdy byla zahájena stavba Domova pro seniory, zatím s pracovním názvem „Pod kaplí“. Dílo realizuje po výběrovém řízení Beskydská stavební ve smluvní,

vysoutěžené hodnotě 64,2 mil. Kč a na nákladech se podílí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27,255 mil. Kč i dotace z KÚ Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 mil. Kč.

Objekt bude kapacitně pro 30 klientů nad 65 let věku, se zdravotním omezením a v zásadě též s potřebou dohledu zdravotníka po dobu 24 hodin, což naše stávající dva domy s pečovatelskou službou nemají. V současné době máme z řad občanů potenciální zájemce o umístění takto/ údaje z konce roku 2019/:

 

Skupina obyvatel

 

75 – 79 let

80 – 85 let

86 a více let

Občané bydlící v domě s pečovatelskou službou

6

7

4

Občané žijící v rod. domě pobírající peč. službu

9

6

5

Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovat. službou

8

2

3

Občané Dětmarovic celkem

153

85

50

 

 

Evidovaný počet občanů Dětmarovic umístěných již v jiných domovech pro seniory, v LDN + sociální lůžka

 

Druh zařízení

Umístění občané

Počet žádostí o umístění

Domov pro seniory

20

26

LDN + sociální lůžka

5

0

 

Celkový počet seniorů nad 70 let v obci je 551 a číslo stále rychle narůstá. Velikost a koncepce našeho zařízení byla doporučena odborníky a klíčová je zde potřeba udržení domáckého komunitního prostředí především pro lidi z naší obce. V počtu do třiceti klientů se to dá úspěšně realizovat.

Obec má zájem o umístění maximálního počtu našich občanů v tomto objektu, ale určitě se nevyhneme ani klientele z okolí naší obce. Náš nový ústav by měl být plně zprovozněn na jaře 2022. Do této doby provedeme v obci výběrové řízení firmy, která bude objekt ve vlastnictví obce provozovat. Firmu bychom chtěli vybrat do konce letošního roku i s tím, že budou finální práce na interiéru budovy již s tímto vybraným provozovatelem konzultovány.

Obecný nedostatek těchto zařízení v ČR, rychle stárnoucí populace a zvýšení věku dožití, bohužel i za nedobrého zdravotního stavu, způsobují obecně velký zájem o umístění seniorů a silný přetlak poptávky nad nabídkou. Proto vedení obce považuje připravovaný objekt za velice potřebný, a to pro řadu příštích generací seniorů, kteří budou rychle i v naší obci přibývat.

Ladislav Rosman

Májové dny jsou za dveřmi

ing. Ladislav Rosman

23.04.2020

OPĚT JSOU ZDE MÁJOVÉ DNY

 Vážení spoluobčané,

 tradičně 1. května v 9.00 hrajeme v místním rozhlase na počest Svátku práce a na počest Osvobození naší obce Rudou armádou od fašistického Německa.

Svátek práce je mezinárodně uznávaný svátek, jehož historie sahá do roku 1886 v tehdejších Spojených státech amerických a váže se k masakru po stávce dělníků v Chicagu.

Letošní 8. květen znamená zároveň i 75 let od ukončení 2. světové války a tuto dobu je potřeba si stále připomínat. Fakt je, že někteří lidé u nás dost zapomínají a případně i znevažují hrdiny a oběti tehdejší doby. Zřejmě to souvisí s dnešní obecnou devalvací ceny lidského života, neumím to vysvětlit…Naše obec byla osvobozena 1. května a celý svět pak slaví osvobození 8. května. Jen v Ostravské operaci padlo 20 tisíc sovětských vojáků a jeden tisíc vojáků československých. Dnes si již málokdo vybavuje obrovské nadšení lidí z konce války a též obrovskou, upřímnou vděčnost věnovanou osvoboditelům. V letošním roce se u nás v obci neuskuteční tradiční pietní akt u památníku obětem druhé světové války. To nám však nebrání v tom, abychom se zastavili, zamysleli se nad vývojem světa a vzdali hold nejen našim občanům se jmény na desce památníku, ale všem lidem, kteří zemřeli nebo se obětovali pro vítězství nad německým fašismem. Důležité je, abychom našim dětem tuto hroznou dobu pravdivě vysvětlovali i v souvislostech s dnešním vývojem světa a s vazbou na budoucnost naší země.

Vážení spoluobčané,

letošní rok v jeho první téměř už polovině, nelze bohužel hodnotit pozitivně. Koronavirus dusí celý svět a v naší obci tak například nelze uskutečnit mnoho pěkných akcí, které byly v plánu. Zemědělce navíc dusí dlouhotrvající sucho, které se jistě projeví na úrodě. Nezvykle intenzivní jarní mrazy poničily zejména příští úrodu ovoce a z každodenní jasné oblohy se žhnoucím sluncem má radost stále méně lidí… V tomto roce bohužel též zemře i více lidí než je každoročně běžné. To vše je určitě špatné. Je třeba si ale uvědomit, že to stále zdaleka není rovnocenné například s válečným stavem, který již z dnešních generací pamatuje jen malá část obyvatelstva. Ani má generace již válku nezažila. To svízelné letošní období určitě překonáme a věřím, že si leckteré souvislosti i lidé uvědomí lépe než předtím. Naše společnost je silná a vyjdeme z toho nakonec v ještě lepší kondici.

Obec Dětmarovice je sice letos v oblasti společenského činění a života silně utlumena, ale  v oblasti investic a rozvoje neočekáváme žádné významné propady jednak v šíři problematiky, ale i v množství investovaných prostředků. Období bude využito pro výrazný posun v oblasti kvality života a jeho komfortu pro naše občany. Posílíme určitě dále základnu pro úspěšný další rozvoj obce. Věnujeme tomu maximum úsilí a důkladná příprava se vždy vyplácí.

Proto hlavu vzhůru, vážení spoluobčané, zlo prvního pololetí určitě překonáme, přeji vám pěkné a hlavně zdravé prožití májových dnů.

 Ing. Ladislav Rosman

KRÁSNÉ VELIKONOCE !

ing. Ladislav Rosman

08.04.2020

Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych Vám popřál za sebe, úředníky OÚ a za celé vedení obce Dětmarovice příjemné Velikonoce, v této době též zvláště hodně pevného zdraví a optimismu.

 Ing. Ladislav Rosman

K současné situaci v obci

ing. Ladislav Rosman

02.04.2020

Stručně některé postřehy z této doby

 Největším problémem obce v současnosti je přerušení naplánovaných společenských akcí, spolkové činnosti a kulturních akcí, které jsou v našem plánu na rok 2020. Přerušení výuky našich žáků je rovněž problém. Investice jsme ale nepřerušili a plán ve schválené dosud rekordní  nákladové výši 60,4 mil. Kč vidíme letos jako reálný. Společenské a spolkové dění v obci však letos utrpí a rovněž náš záměr s účastí v soutěži Vesnice roku 2020, jak se zdá, vezme za své.

Tradiční sounáležitost lidí v obci se dobře projevila i v této těžké době, kdy se zásadním způsobem nedostávaly potřebné roušky a ohroženy pak byly zejména skupiny seniorů. V obci máme dva domy s pečovatelskou službou. Svépomocí šikovných švadlenek v obci, ale i našich úřednic se však povedlo v krátké době vyrobit první tisícovku roušek, které jsme ihned distribuovali na konkrétní adresy lidí. Pomohli hasiči, kolektiv sociálních služeb - pečovatelky s paní vedoucí Hanuskovou, a přes víkend i naši úředníci, kteří obětavě roušky seniorům dováželi do bydliště. V krátké době měli všichni naši senioři 65+ v obci svoji roušku a vyrábějí se další. Všechny obětavé lidi bych rád velmi pochválil a ocenil.

Vedení našeho státu se ocitlo bez přípravy v jedinečně svízelné situaci a jsem toho názoru, že členové vlády dělají maximum, i když se jim některé věci úplně nedaří. Stát však vykazuje dobré výsledky ve srovnání i s „prémiovými“ zeměmi, kde mnohde i dost zaváhali. Vedení kraje jsme dle dispozic zaslali naše požadavky v tabulce v požadovaném termínu, ale jsem zatím dost zklamán. Ještě dnes, 1.4. 2020 nemáme v obci jedinou kompletní roušku od státu, jen jakési polotovary, které si máme došít. To by sice nebyl problém, ale materiál roušek není bavlna, ale látka připomínající například tesil. Nemáme již týden objednané ochranné obleky, ani respirátory a děsí mne představa případných problémů v již uváděných domovech s pečovatelskou službou… Příklady z jiných míst v ČR máme. Snahu sice vidět, ale nějak vázne organizace.

Přece jen se ale dnes, 2.4., povedlo zajistit pro naše DPS základní ochranné vybavení pečovatelek pro případ nákazy v našich objektech. Snad ale vybavení zůstane jen v pohotovosti a nebude je potřeba využít.

Hlavu vzhůru, to se zvládne !

 2.4.2020, ing. Ladislav Rosman

 

Další roušky na cestě

ing. Ladislav Rosman

25.03.2020

Druhá etapa roušek pro seniory v obci

 Jak jsme již uváděli, roušky byly rozdány 23.3. seniorům nad 70 let. Bylo jich celkem 551 a zatím jsme nemohli uspokojit  i potřebu lidi ve věku 65+. Tato situace se ale povedla nyní dalšími dodávkami roušek dále vylepšit a počínaje středou 25.3. začínáme dodávat roušky i seniorům nad 65 let. Podotýkám, že obci zatím nebyla dodána ani jedna rouška od státu, všechny jsou zajištěny společným úsilím lidí z naší obce a úřadu. Roušky lze sterilizovat při teplotě 100 st. Celsia a mnohokrát tak použít. Pro další výrobu máme dnes zajištěnou vhodnou textilii a počty roušek „vlastními silami“ se ještě jistě dále navýší.

Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 150 článků