Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Jak pokračuje stavba

ing. Ladislav Rosman

16.04.2021

Stavba domova Pod kaplí rychle pokračuje

 Občané se jistě zajímají o tuto naši nejvýznamnější stavbu a veřejnost si zaslouží informaci

o pokračování realizace tohoto díla. Jen pro připomenutí, náklad stavby je 64,2 mil. Kč, přičemž obec obdržela od státu a z KÚ MSK celkem téměř 38 mil. Kč. Stavbu realizuje

po výběrovém řízení Beskydská stavební a zahájení stavby datujeme na duben 2020. V Dětmarovickém okénku uveřejňujeme postupně fotografie z průběhu stavby a na závěr stavby bude k dispozici zajímavý časosběrný snímek od základování až po finalizaci díla.

V současné době se pracuje intenzivně na interiérech budovy a je možno již nyní hodnotit krásné provedení vnitřních omítek i podlah, vybrané decentní obklady koupelen, i jiných prostor, pečlivě vybraná madla a kliky dveří, kvalitní prosklené plochy a celkové vzdušné a moderní pojetí prostor interiéru. Instalován je již prostorný výtah v budově a jsou vybrány decentní barevné odstíny stěn chodeb, obytných prostor, ale i fasády. Člověk mimoděk srovnává klasické dřívější stavební metody a technologie, například z osmdesátých let dvacátého století, se současným dokonalým pojetím těchto činností. Výsledkem nových technologií a postupů jsou například velmi rovinné podklady pod omítku, minimum omítkové hmoty s krásně rovinnými plochami a přesnými hranami a rohy na stropech, dokonale rovinné podlahové plochy a bezchybné provedení dlažeb. Na pravidelných kontrolních dnech 1x týdně se pozitivně hodnotí postup a kvalita práce, úroveň spolupracujících firem, ale i dodržení časového harmonogramu díla. Zatím jako zadavatelé musíme konstatovat, že se finále stavby již dobře rýsuje, a to ve slušném časovém předstihu oproti plánu. Dle vyjádření vedení naší stavby budou práce na budově s velkou pravděpodobností ukončeny již v srpnu 2021, přičemž na září je v plánu úprava zahradních ploch, pěšin a celkového okolí objektu. Vysázení okrasného rostlinstva se plánuje na období září- říjen 2021,…a to už bude finále. Kolaudace stavby bude zajišťována na měsíc září. Je třeba dodat, že stavbu za náš úřad dozoruje pan Hubert Filip, který má na starosti i řízení místního hospodářství, ale i některé další investice a opravy. Rád bych mu vyslovil poděkování za jeho práci.

Samozřejmě se pracuje na plynulém náběhu provozu nového zařízení od ledna 2022. Ve spolupráci s paní ředitelkou Charity paní Zdeňkou Kniezkovou máme již nyní zásobník pracovních sil pro objekt dle projeveného zájmu našich občanů, i lidí z okolí s dobrými referencemi z dřívějšího zaměstnání.

 Ing. Ladislav Rosman

SITUACE S COVIDEM NENÍ DOBRÁ

ing. Ladislav Rosman

12.03.2021

Sinusoida covidu

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám sdělil v aktuálním Okénku k této době něco výrazně pozitivního, pro každého z Vás. Pomíjím nyní to, jak se daří obci, protože cítím s rodinami, které ztratily předčasně své drahé. Cítím též s rodinami, když jejich děti denodenně  tratí drahocenný čas bez pořádného školního vzdělání…, smekám před mámami, co učí děcka doma, smekám před vytíženými zdravotníky, je mi líto jak těžké období prožívají naši podnikatelé. Co je to platné, že obec formálně prosperuje, když v rodině nečekaně a předčasně zemře babička, tatínek, maminka, apod. K tomu není co dodat. Chtěl bych vyslovit Vašim rodinám v těchto případech upřímnou spoluúčast a soustrast. To v první řadě…Zdraví obyvatelstva osobně stavím na první pozici, a až potom nějaké ekonomické a rozvojové úspěchy.

Vážení spoluobčané, je mi líto, že zatím nemohu uvést nic generálně povzbudivého, ale dovoluji si poznamenat, že, dle mého názoru, covid vítězí mnohdy též díky nedisciplinovanosti části obyvatelstva a díky i bezohlednosti lidí, kteří své ego nepokrytě prosazují „přes mrtvoly“, nebo si zřejmě neuvědomují důsledky svého chování. Zpochybňují covid, zpochybňují disciplínu při opatřeních vlády, zpochybňují napjatý stav na JIP, …a vše by dělali lépe. Nikdy však neřeknou konkrétně jak, to si všimněte,  a odpovědnost nepřevezmou. A pozor, tyto zpochybňovače nenajdete jenom v řadách mladých lidí, jsou i mezi pokročilými důchodci…, což už je, tak řečeno, definitivně „na palici“.

Sinusoida grafu výskytu onemocnění, dnes již ve třetím vrcholu v ČR, však ukazuje, jak úspěch rozvoje covidu do velkých čísel souvisí i s rozvolněním, lehkomyslností občanů, absencí základní občanské disciplíny , ale i nemístným optimismem vlády směrem k rozvolnění opatření. Křivka vývoje má svá logická maxima po letním uvolnění cestování a dále po vánočním uvolnění z důvodu nákupů. Nyní jsme ve třetím špičkovém období a teprve nyní, dva týdny po omezení mobility obyvatelstva, uzavření školek a prvních dvou tříd, zvýšení četnosti testování a očkování, atd. se zřejmě probleskává naděje na zlom v té uváděné, zlo přinášející sinusoidě – směrem k ose x. Děkuji našim spoluobčanům za pevné nervy a kázeň po dobu pandemie. U nás v obci jsme dosud žádné větší excesy při dodržování pravidel nezaznamenali, nicméně v používání roušek a respirátorů určitě najdeme rezervy.

Jsem toho názoru, že poučení z ročního vývoje pandemie máme již natolik velké, že víme jak omezovat nebezpečné kontakty, jak se chránit, jak se testovat a očkovat, apod. To je velmi důležité pro další existenci „s covidem“, který zde ještě bohužel bude. A co je velmi důležité, že lékaři a obecně lékařská věda za ten rok poznání velmi pokročili, mají přístroje a instrumenty, které loni o té době neměli… To jsou cenné pokroky a pomohou nám přežít další etapu nákazy. Osobně též doufám, že vláda nebude bezprostředně po zlepšení údajů na grafu průběhu epidemie opět uvolňovat ve všech směrech dřívější omezení. Uvolnění totiž mnoho lidí vede až k euforii a pak je nežádoucí odhození veškerých zábran. Když k tomu připočteme stále očekávané zmoudření některých „zbloudilých“ spoluobčanů, mohou se konečně denní počty nákaz dostat na nějaká přijatelná čísla.

Ing. Ladislav Rosman

 

 

FINANCE OBCE

ing. Ladislav Rosman

08.03.2021

Finanční situace naší obce je velmi dobrá, ale…

 Občas zaslechnu, že stát a české obce jsou na tom finančně bídně.  Osobně dosud, včetně roku 2020, mohu situaci hodnotit poněkud jinak. Základem i naší dlouhodobě dobré finanční pozice v Dětmarovicích je to, že stát vykazuje, i přes covidovou krizi, slušné finanční výsledky. Pravda, loni bylo vyvoláno další zadlužení našeho státu krizí v roce 2020, ale toto je obecně vynucený jev i v „prémiových“ zemích, a to v daleko vyšší úrovni. Německo má například dluh 70% hrubého domácího produktu /HDP/, Rakousko 75 % HDP, Francie 100% HDP, Itálie 120 % HDP, Polsko a Slovensko – oba 60% HDP, Řecko 170 %, Japonsko neuvěřitelných 230% HDP,…a Česko ani ne 40 % HDP. To je relativně velmi dobré číslo. Je rovněž faktem, že země se zadlužovaly dlouhodobě „před covidem“, ten pak jenom situaci západních ekonomik potuploval, ale to už je oblast s takovou šíří, že ji zde neobsáhneme. Asi občané rovněž zaregistrovali za rok 2020 i vynikající výsledek ČR u platební bilance se zahraničím s rekordním přebytkem financí v minulém „bídném“ roce, a to v úrovni +180,5 miliardy Kč. Stát by se mohl těmito výsledky v těžké době pro celý svět dle mého názoru i více pochválit.

Proto v roce 2020 naše města a obce v ČR skoro ani úbytek peněz neregistrovaly, ale již rok 2021 může být horší. Za první dva měsíce roku je totiž registrován výrazný pokles ve výběru daní. Nicméně, naše země má vůči okolním zemím v tomto směru ještě slušné rezervy. Proto se, dle mého názoru, zatím není potřeba bát velkých investic v obci, na kterých se v současné době pracuje, a o kterých se postupně naši občané dočítají v Okénku. I za stavu, kdy máme zaplaceny 4 nové oblasti stavby splaškové kanalizace, všechna zateplení budov, opravené cesty, hrubou stavbu domova pro seniory a další akce, má obec ke 31.1.2021 uloženo na účtech 87 milionů Kč, bez dluhu. Není to nic tajného, jsou to poctivé, našetřené, společné prostředky naší obce a nevím, proč by naši občané neměli vědět, že naše průběžné financování chodu obce má tento dobrý výsledek. Je to výsledek nás všech.

Pro budoucnost financování státu a obcí se však ukazuje, že udržet stávající tempo rozpočtů nebude lehké a zřejmě ani možné. Stát po Covidu nebude do nekonečna tisknout pro oslabené hospodářství dluhové peníze a na rozpočtech obcí se to nutně projeví. Sféra obcí dosud dlouhodobě každoročně vykazuje přebytek hospodaření, na rozdíl ovšem od Krajů a Státu. Myslím, že vše ukazuje na to, že se v budoucnosti i obce budou muset řízeně zadlužovat za podmínek, které stát nastaví tak, aby celkové finance a míra zadlužení územních celků byly ve státě vyvážené. Domnívám se, že i dotační politika státu bude dále upravena tak, aby se financování více přeneslo do úvěrové politiky obcí a měst. Bude pak záležet na vedení obcí jak si s novými podmínkami poradí.

Naše obec, myslím, dokázala štědrého období využít v dobré míře. Je jen škoda, že od roku 2020 Covid 19 tento vývoj s největší pravděpodobností přeruší, ale nic s tím nenaděláme, „nic neroste do nebe“, jak se praví... Zatím je za první dva měsíce 2021 evidentní výraznější pokles ve výběru daní státu, tj. přísun peněz i v Covidem zchudlé státní ekonomice je citelně menší než byl za stejné období loňského roku. A myslím, že zakrátko, jakkoliv jsem optimista, budeme tento negativní moment vidět i na financích měst a obcí.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Význam zásobníku projektů

ing. Ladislav Rosman

24.02.2021

Nápad a projekt mají v rozvoji významné a nezastupitelné místo

 V rozvoji obce, ale i například fabriky jsou nápad a následný projekt nezastupitelné. Kde se invencí ve vedení nedostává, rozvoj ustrne a je to i brzo dobře vidět navenek. Vedení je vždy od toho, aby se s nápady pracovalo jako s něčím drahocenným, vůbec to nemusí být jen nápady vedení a všechny nápady ani nebývají hned vynikající. Některé nápady jsou dokonce i nerealizovatelné, nebo i zcestné, ale v případě obce jsou zde orgány, které návrhy posoudí a teprve následně případně schválí. Procedura k realizaci je pak u obce sice zdlouhavější než ve fabrice, ale když během roku nebo volebního období plynule nápady a projekty za sebou přibývají, ani to tak nevadí. Důležité je, aby byly projekty plynule v čase projednávány a schvalovány. Pak jich bývá zakrátko tolik, že je nestačíme realizovat…Ale to je neskonale lepší než kdyby nebyly žádné ! Na projektech se musí bez přestání pracovat, jinak se „stroj“ rozvoje zadrhne.

Nastavený systém státních a evropských dotací se nikomu příliš nezamlouvá hlavně z důvodu obří administrativy, ale jsem přesvědčen o tom, že se naše obec tomuto systému dokázala dobře přizpůsobit. Přizpůsobení je hlavně v tom, aby bylo neustále „v šuplíku“ několik živých projektů čekajících na vyhlášení dotačního titulu. Dnes už tuto jednoduchou poučku zastupitelé vědí, ale pozor, v nedávné minulosti to tak zdaleka nebylo. Část zastupitelů dokonce projekty odmítala. Absence projektů s územním rozhodnutím a stavebním povolením znamená jednoznačně i pauzu v investičním rozvoji obce a nemožnost se přihlásit na dotaci. Dnes, když už je tento moment jednoznačně a dostatečně znám, by ho i do budoucna mělo vedení naší obce akceptovat bez jakýchkoliv výhrad.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Odklízení sněhu je stále problém

ing. Ladislav Rosman

15.02.2021

Boj se sněhem ještě úplně nekončí

 Sluníčko je v polovině února již docela silné, stejně jsou silné ale dosud i noční mrazy. Poslední nadílka sněhu v období  12.2.-13.2. vyvolala opět výraznou kritiku ze strany spoluobčanů, zejména těch bydlících v okrajových částech obce a na samotách. Jen připomínám, že letos ošetřuje naše cesty organizace Služby města Orlová /SMO/, která v soutěži nabídek vyhrála nejnižší nabídnutou cenou prací. Ze stavu nepřesvědčivé připravenosti na tužší zimu u SMO je vedení obce silně rozladěno a chci jen tímto občany ubezpečit, že jsme v trvalém spojení s dispečinkem SMO, jako starosta obce pak věc komunikuji často se ředitelem SMO a samozřejmě využívám i svůj osobní kontakt na pana starostu města Orlové. To vše s cílem urgence odklízení sněhu na konkrétních neúnosných úsecích komunikací. Výsledek této snahy není bohužel uspokojivý, což m.j. vyhodnotíme na závěr letošní zimy, i pro výhled následující zimní sezóny 2021/2022.

V současné době si už nejvíce přejeme, aby další sníh raději nebyl…Nicméně za „starých časů“ ho bývalo hodně například i v měsíci březnu.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků