Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

K současné situaci v obci

ing. Ladislav Rosman

02.04.2020

Stručně některé postřehy z této doby

 Největším problémem obce v současnosti je přerušení naplánovaných společenských akcí, spolkové činnosti a kulturních akcí, které jsou v našem plánu na rok 2020. Přerušení výuky našich žáků je rovněž problém. Investice jsme ale nepřerušili a plán ve schválené dosud rekordní  nákladové výši 60,4 mil. Kč vidíme letos jako reálný. Společenské a spolkové dění v obci však letos utrpí a rovněž náš záměr s účastí v soutěži Vesnice roku 2020, jak se zdá, vezme za své.

Tradiční sounáležitost lidí v obci se dobře projevila i v této těžké době, kdy se zásadním způsobem nedostávaly potřebné roušky a ohroženy pak byly zejména skupiny seniorů. V obci máme dva domy s pečovatelskou službou. Svépomocí šikovných švadlenek v obci, ale i našich úřednic se však povedlo v krátké době vyrobit první tisícovku roušek, které jsme ihned distribuovali na konkrétní adresy lidí. Pomohli hasiči, kolektiv sociálních služeb - pečovatelky s paní vedoucí Hanuskovou, a přes víkend i naši úředníci, kteří obětavě roušky seniorům dováželi do bydliště. V krátké době měli všichni naši senioři 65+ v obci svoji roušku a vyrábějí se další. Všechny obětavé lidi bych rád velmi pochválil a ocenil.

Vedení našeho státu se ocitlo bez přípravy v jedinečně svízelné situaci a jsem toho názoru, že členové vlády dělají maximum, i když se jim některé věci úplně nedaří. Stát však vykazuje dobré výsledky ve srovnání i s „prémiovými“ zeměmi, kde mnohde i dost zaváhali. Vedení kraje jsme dle dispozic zaslali naše požadavky v tabulce v požadovaném termínu, ale jsem zatím dost zklamán. Ještě dnes, 1.4. 2020 nemáme v obci jedinou kompletní roušku od státu, jen jakési polotovary, které si máme došít. To by sice nebyl problém, ale materiál roušek není bavlna, ale látka připomínající například tesil. Nemáme již týden objednané ochranné obleky, ani respirátory a děsí mne představa případných problémů v již uváděných domovech s pečovatelskou službou… Příklady z jiných míst v ČR máme. Snahu sice vidět, ale nějak vázne organizace.

Přece jen se ale dnes, 2.4., povedlo zajistit pro naše DPS základní ochranné vybavení pečovatelek pro případ nákazy v našich objektech. Snad ale vybavení zůstane jen v pohotovosti a nebude je potřeba využít.

Hlavu vzhůru, to se zvládne !

 2.4.2020, ing. Ladislav Rosman

 

Další roušky na cestě

ing. Ladislav Rosman

25.03.2020

Druhá etapa roušek pro seniory v obci

 Jak jsme již uváděli, roušky byly rozdány 23.3. seniorům nad 70 let. Bylo jich celkem 551 a zatím jsme nemohli uspokojit  i potřebu lidi ve věku 65+. Tato situace se ale povedla nyní dalšími dodávkami roušek dále vylepšit a počínaje středou 25.3. začínáme dodávat roušky i seniorům nad 65 let. Podotýkám, že obci zatím nebyla dodána ani jedna rouška od státu, všechny jsou zajištěny společným úsilím lidí z naší obce a úřadu. Roušky lze sterilizovat při teplotě 100 st. Celsia a mnohokrát tak použít. Pro další výrobu máme dnes zajištěnou vhodnou textilii a počty roušek „vlastními silami“ se ještě jistě dále navýší.

Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy.

 Ing. Ladislav Rosman

PODĚKOVÁNÍ

ing. Ladislav Rosman

23.03.2020

Poděkování

 Dovolte mi, abych vyjádřil poděkování všem lidem, kteří pomáhají zvládnout i v naší obci vzniklou obtížnou situaci s koronavirem. Děkuji hasičům, pečovatelkám, firmě seniortaxi, děkuji ochotným švadlenkám za šití nedostatkových roušek, kterými jsme mohli pokrýt aspoň základní potřebu seniorů v naší obci ve věku nad 70 let. Těchto lidí máme v obci 551 a bez obětavého přístupu i při rozvozu balení přes víkend 21.-22. března by se to nemohlo povést. Do šití roušek se zapojily i naše obětavé úřednice. V této souvislosti pak děkuji i našim úředníkům za operativní distribuci informačního letáků do každého domu a též za rozvoz roušek ve víkendovém období. Přeji všem hodně sil a zdraví s cílem zvládnutí dalšího náročného období.

 Ladislav Rosman

Dodání roušek

ing. Ladislav Rosman

19.03.2020

Vážení spoluobčané,

 ze sdělovacích prostředků jistě všichni zaregistrovali nedostatek ochranných prostředků, tedy respirátorů, roušek a desinfekce, a to dokonce například i v nemocnicích. Naše obec se snaží zajistit vlastními silami alespoň roušky pro naše občany ve věku 70+. Těch máme v obci cca 530. Tato dodaná rouška je v první etapě skutečně určená pro tyto naše seniory 70+, a pokud budou k dispozici i pro naši obec následně řádově tisíce kusů těchto žádaných výrobků, budeme pak rozdávat i dalším lidem. Děkujeme za pochopení, přejeme hodně zdraví !

 Kolektiv Obecního úřadu Dětmarovice

Ohrožení koronavirem

ing. Ladislav Rosman

17.03.2020

Vážení spoluobčané,

  Česká republika, Evropa, ale téměř celý svět prožívá těžkou dobu. Cílem této mé poznámky není rekapitulovat všechny kroky proti koronaviru, k tomu je spousta dostupných informací a situace se vyvíjí každým dnem. Chtěl bych v této souvislosti ocenit naše zdravotníky a sociální pracovníky, jejichž pracovní a nervové vypětí je na hranici únosnosti. Civilizace není připravena na takovou obří invazi vira, proti kterému není medikament. Proto to překvapení v Číně, Koreji, ale i Japonsku a nyní v Evropě. Vzpomeňme, že ještě počátkem roku jsme si v Evropě i utahovali z roušek v asijských státech a o to krutější je vystřízlivění nyní, a prakticky postupně od poloviny února letošního roku. Schází technika k vyšetření, ale i obyčejné roušky a dostatek desinfekce. Zdravotnictví jede na plné obrátky a skoro už nestačí. S takovým náporem nepočítaly ani krizové zásobovací scénáře a není divu, že dnes kroutíme hlavami nad tím, že ještě VŠICHNI nechodíme alespoň s těmi dříve posmívanými rouškami…, a nepracují s nimi mnohdy ani zdravotníci, ani pokladní, nemají je ani lidé ve veřejné dopravě a jinde. Nárazová potřeba těchto věcí v počtech kusů v číslech se sedmi nulami překonala možnosti výrobců a dodavatelů i v oblasti tak jednoduchého výrobku jako je například rouška a respirátor. Zdravotnictví se takto skokem ocitlo v nečekané nouzi.

Věříme ale, že se situace rychle změní, dělá se pro to nyní v ČR maximum. Chtěl bych zde v našem „obecním měřítku“ vyzvednout solidaritu a šikovnost dětmarovických žen, které se aktivně zapojily do eliminace naprostého nedostatku roušek pro potřeby zejména našich šikovných pečovatelek v domech s pečovatelskou službou, ale i pro naše senior-taxi, pro úředníky při kontaktech s obyvatelstvem, apod. Konečně, roušky bychom měli mít opravdu v této situaci všichni, do obchodu, k lékaři, na poštu, atd. TOTO PLATÍ ZEJMÉNA PRO SENIORY! Cokoliv čím si chráníme ústa a nos je lepší než nic. Poslouží například i šála nebo vhodně složený kousek bavlněné textilie, ale i jiný materiál. Prosím další šikovné švadlenky v obci, aby se přihlásily k posílení výrobních kapacit žádaných roušek pro každého obyvatele naší obce.

Přeji všem našim občanům rozvahu, zdraví a brzké vítězství nad nečekaným nepřítelem.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků