Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 104 článků

K situaci na přetížené "Buvolí stezce"

ing. Ladislav Rosman

16.10.2017

Ještě k „Buvolí stezce“.

 

Jak již jsem uvedl dříve, firma provádějící stavbu nového nadjezdu na Závadu – SŽDC Olomouc v plánu oficiálních objízdných tras má zásadně jen objížďky na Karvinou o délce 13-16 km. Naše cesta pod rybníkem Větrov NENÍ STANOVENOU OBJÍZDNOU TRASOU !  Na vcelku naléhavou žádost občanů Závady a vedení radnice obce Petrovice jsme připustili možnost zkratky pro občany Závady nejblíže bydlící v lokalitě sousedící s naším územím.

Naše obavy se ale rychle naplnily – zkratku se zákonitě naučilo používat mnoho lidí ze Závady, ale i Petrovic, dokonce i ze sousedního Polska. Stav je pro tuto komunikaci naprosto dále neúnosný, proto dneškem žádáme Magistrát města Karviné a Policii ČR o  instalaci dopravních značek- zákazu vjezdu motorových vozidel mimo osob zde bydlících.

Komunikace bude uvedena do původního stavu.

 

 

16.10.2017, ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

10.10.2017

Jak se pokračuje s novou splaškovou kanalizací.

 ( Reakce na dotazy občanů)

 

Dovolte mi stručně komentovat současný stav výstavby nové kanalizační sítě v obci.

Ve středu obce je vybudována páteřní síť potrubí kanalizace ZŠ + Šlog, 1. a 2. etapa, ta je vyzkoušena tlakovou zkouškou a zároveň proběhla několikadenní zkouška provozování nové ČOV. V současné době probíhá umísťování přečerpávacích stanic u RD pro oblasti s tlakovým systémem a čekáme na hromadný územní souhlas pro připojování jednotlivých objektů na systém, přičemž jako první budou připojeny objekty ZŠ, hasičská zbrojnice a budova SK . Tyto objekty a snad ještě i další gravitační úseky budou připojeny dle harmonogramu do konce r. 2017, ostatní pak v průběhu r. 2018.

Zahájena byla stavba kanalizace Koukolná, přičemž do konce r. 2017 má být postavena ČOV. Dále se zde bude pokračovat na jaře 2018, a to výkopy na trasách páteřního potrubí, převážně v komunikacích. Podobně jako u již ukončené stavební části ve středu obce, i zde bude obec a realizační firma hledat optimum řešení pro občany zejména pro možnosti parkování a dojezdu. Pro realizaci hlavních tras je dle harmonogramu celý rok 2018, přičemž etapa připojování objektů na nový systém je plánována do konce r. 2019.

Pro etapu připojování v Koukolné jsou pro občany obecně v platnosti všechny postupy, které jsme již sdělili dříve, tj. dokumentace připojení v režii obce, revize zařízení elektro v režii obce a samozřejmě přečerpávací stanice na náklady obce. Občan si provede výkop a napojení svým potrubím na systém od RD  ke stanici, přičemž obdrží od obce finanční podporu 10.000,- Kč na jedno připojení jednoho objektu. Pro výkopové práce má obec vybrány dvě firmy, které lidem tuto práci na objednání zrealizují.

Třetí etapa zahrnující oblast „od Mrazíka“ po Dělnický dům, včetně oblastí na výše položených svahových plochách obce je projektována a s občany jsou postupně  realizovány smluvní vztahy pro základní trasy potrubí a napojení. U této etapy předpokládáme stavební povolení dle harmonogramu v průběhu roku 2018.

Čtvrtou etapu od Dělnického domu až po DPS č.p. 670 ( u nadjezdu) zatím jen „nosíme v hlavě“ a celkově máme s moderní kanalizací práci v obci tak na 10 let. O postupu budete dále informováni.

 

 

 Říjen 2017, ing. Ladislav Rosman

Někteří lidé nám nepomáhají

ing. Ladislav Rosman

04.10.2017

Někteří občané nám nepomáhají…

 

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s komunikacemi, s pracovníky z úřadu práce,…atd., ale i s některými spoluobčany. Je dokázáno, že v lidské společnosti je určité procento jedinců „neobvyklého“ smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci projevuje, převážně samozřejmě negativně a konfliktně. Asi je každému jasné oč běží, nicméně uvedu pár příkladů, samozřejmě v obecné rovině.

Neplánovaná silniční zkratka ?

ing. Rosman

25.09.2017

Naše silniční zkratka do Závady během stavby nadjezdu.

 

Jak je dnes známo, stavba nového silničního nadjezdu je naplánována do konce dubna 2018 a má samozřejmě i své nepříjemné souvislosti. Vynucené objíždění přerušené trasy do Závady dnes už pociťujeme zejména na silniční zkratce od železničního přejezdu až po „myší díru“ – podjezd pod železniční tratí při výjezdu na silnici 1. třídy. Původně zamýšlené průjezdy pro občany Závady se automaticky silně zmnožily i pro další lidi z Petrovic a dokonce pro občany Polska. Cesta po třech týdnech je hrozná, ještě i s přispěním deštivého počasí…Nějaké poškození průjezdy jsme předpokládali, proto je ve smluvní korespondenci i náš požadavek na realizační firmu SŽDC, aby byla po stavbě komunikace uvedena do původního stavu. Proto byl původní stav cesty i pasportizován a po stavbě je slíbena cesta nová.

Co ale nyní ? Dobré v tomto směru je, že firma EUROVIA, která stavbu provádí , se k problému hlásí, a původně byl i příslib opravy cesty již o víkendu 23./24.9. Pro deštivé počasí je ale oprava dle informace z EUROVIE posunutá na poslední zářijový týden. Doufám , že sliby budou naplněny. Stejně je ale signalizováno, že investor, tj. SŽDC s průběžnými náklady tohoto typu na této konkrétní komunikaci nepočítal ! S obcemi ani o riziku těchto nákladů nikdo v předstihu ani nejednal ! Divné je už to, že s touto trasou jako objízdnou investor vůbec nekalkuloval… Chyba se někde „ evidentně vloudila“, a to chyba manažersky komunikační na straně investora, a jsme ve vedení obce zvědavi kdo bude do cesty půl roku – přes zimu - nalévat neplánované údržbářské peníze…  Ze strany Petrovic je pozitivní příslib údržby této cesty v zimním období.

Vyvolaný stav je tedy zatím dost nepříjemný, nicméně určitě je  zvládnutelný. Zatím je nutné se na všech frontách  obrnit dobrými nervy, za což především našim občanům děkuji.

 

25.9.2017, Ing. Ladislav Rosman

Předvolební rétorika stran bez vize rozvoje státu ?

ing. Ladislav Rosman

15.09.2017

Předvolební rétorika bez vize rozvoje státu ?

Před parlamentními volbami se přetřásají volebními lídry zejména platové úrovně hlavně některých profesí, slibují se nesplnitelné věci, vytahují se nepěkné věci na druhé, řeší se potažmo právnická a trestní, či policejní problematika, již méně jsou slyšet řeči o důchodech, o dalším vývoji ve zdravotnictví, co nového ve školství, apod….a téměř vůbec neslyšet o tom, co ve státě jednotlivé strany mají v záměru nového pro lidi vybudovat, jak dále s infrastrukturou, obecně s dopravou, jak v oblasti potřebného zvýšení technické konkurenceschopnosti státu na úkor zavádění „montovenského“ zpracování dnes v masovém měřítku, jaké kroky v politice rozvoje hospodářství a ekonomiky budou podniknuty pro snížení míry závislosti na automobilovém průmyslu, atd. Neslyšet též nic o koncepci energetiky… Slyšet je kdo koho by nechal zavřít, to jo. Ale slyšel někdo o srozumitelné koncepci rozvoje státu na 5-10 let ? Slyšel někdo ze stran zřetelně slovo o tom, že je potřeba nutně zvednout výkon celé společnosti a hospodářství, aby bylo více na důchody a aby se další generace lidí u nás měly lépe ? Co se stárnutím obyvatelstva ? Co dále v republice s odpady ?

Dle mého názoru zde všem stranám předvolebně schází zcela téma dalšího rozvoje, až na vcelku výjimečný vizionářský pohled vydaný dokonce knižně Babišovou stranou…Tuto lidově zpracovanou a m.j.  srozumitelnou koncepci  ANO však vláda nikdy nemohla projednat a jinou nikdo nevytvořil, pokud vím …

Asi nejen mne zaráží, že se politici dokážou pár týdnů před volbami přít před národem o různých věcech,  ale souvislá praktická koncepce rozvoje státu ve všech důležitých směrech, bez ohledu na krátké životnosti vlád i krátká volební období v našem státě schází !  Přitom vzory konstruktivního myšlení v tomto směru například v Německu a Rakousku jsou, tam je to jiné ! To je chceme dohnat, když se potácíme zleva doprava ? Podle mého názoru, jakkoliv to nikdo – asi záměrně - neprezentuje, se jedná o zásadní negativní moment, který je pro další vývoj státu i velmi nebezpečný…

Dále mám dlouhodobý dojem, že výběr lidí do řízení státu nemá potřebnou kvalitu. Vyplývá to z naší všeobecně zažité filosofie, že řízení státu je tak jednoduchá věc, že ji zvládne každý, kdo má dostatečně ostré lokty a propracuje se někam na volební kandidátky vlivných stran a umí co nejplynuleji mluvit. Co mluví, není až tak důležité…O personální vyprahlosti ve stranách není pochyb, protože ti nejlepší a dobří do mnohdy špinavé politiky nechtějí. Vládne nám pak elita národa ? Vůbec o tom nejsem přesvědčen…

Divíme se, že naše platy ještě dlouho ukazují na zásadní neporovnatelnost s evropskou špičkou. Ale pokud se peníze ve společnosti nevygenerují, je pak velký problém s jejich přerozdělováním a stále pak někde chybějí. Vidíme to, někam přidáte, jinde chybějí…Princip je jednoduchý a podobnost s ekonomikou domácnosti , obcí a měst je jednoznačná…A společnost roztříštěná, „bez nápadu, pracovitosti a snahy“ další peníze nemá šanci vygenerovat ! Nikdo dnes ale o pracovitosti a o potřebě zvýšení výkonu dnes nemluví ! To jsou přece pojmy, které jsme zatratili v roce 1989, že ?

Naslibováno je nyní „předvolebně“ peněz obyvatelstvu stranami velmi mnoho a neseriozní sliby po volbách splasknou a zmizí v propadlišti. Pokud ovšem někdo nedoporučí natisknout peníze mimo dimenzi poctivého reálného rozpočtu ČR, i tak se to někdy dělá. Ale to už je o jevech inflace, v učebnicích ekonomie mají tyto záležitosti své významné místo.

14.9.2017, ing. Ladislav Rosman

Celkem 104 článků