Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Pozdravení občanům v novém roce

02.01.2017

Vážení spoluobčané,

 

přehoupli jsme se do roku 2017. Všem Vám přeji ještě jednou hodně zdraví, úspěchů i sil k překonávání případných překážek.

V životě obce se budeme řídit schváleným rozpočtem obce na rok 2017, o kterém jsem se zmínil ve svých textech na konci roku 2016. Kdo má zájem, vyčte v rozpočtu obce podrobnosti, které zde dnes nechci rozvádět. Chtěl bych ale zdůraznit, že podpora obce bude dále nasměrována zejména na naše seniory a hlavně děti , které je nutno považovat za důležitou perspektivu  obce v budoucnosti. Udržíme úroveň podpor, ale i poplatků a například u nově narozených a obřadem vítaných dětí bude od ledna 2017 předávat obec dar v podobě poukázky na odběr užitečného zboží z určené prodejny. Budeme dále , v okolí nadstandardně, finančně podporovat naše zájmové organizace. Dále bude fungovat za nezměněných podmínek naše dobře fungující Senior a Baby – taxi, podpoříme dále seniory od 65 let při rekreaci, apod. 

Přece jen bych se alespoň rámcově dotknul mého „oblíbeného tématu“ investic. Chtěl bych například zdůraznit, že regulace Krempulce /Glembovce/ neprovádí Povodí Odry, jak jsem „se dověděl“... Je to plánovaná investice obce, poslední v roce 2016, ještě v lednu k dokončení. Něco jiného je prohlubování toku Mlýnka , to je  opravdu akce Povodí Odry. Hlavními pilíři investování v novém roce jsou tři etapy kanalizace v obci, jejíž stavba byla zahájena v roce 2016. Na jaře postavíme novou Klubovnu zahrádkářů a na podzim pak začneme se stavbou Domova pro seniory. Opravíme další cesty v obci, pracujeme  projektově na čtyřech nutných nových vodovodech, zpracovává se navazující projekt kanalizace ve 3. etapě – střed obce, a dále projekt lokální kanalizace na Olmovci – u 5. etapy, Orlová. Výčet by mohl pokračovat dále...

V těchto lednových dnech se, vážení občané, m.j. setkáte s dotazníkem, který se týká m.j. zjištění míry spokojenosti- nespokojenosti občanů v obci. Dotazník je anonymní a organizuje jej obecní úřad. K výsledků šetření vedení obce přihlédne při plánování dalšího rozvoje obce, proto Vás prosím o čas k vyplnění formulářů a předem děkuji za jejich navrácení na sběrná místa.

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

Krajské volby

Ladislav Rosman

10.10.2016

Vážení spoluobčané,

máme po krajských volbách a chtěl bych osobně poděkovat za hlasy, které jste mi odevzdali. Domnívám se, že ve volbách zaslouženě i u nás vyhrálo hnutí ANO. Říkají sice, že hnutí nemá program, ale jeho linie je jasná a přitažlivá: Lépe hospodařit s finančními prostředky státu a zvednout úroveň naší ekonomiky tak, abychom se mohli vyrovnávat s nejlepšími ekonomikami v Evropě. Přiznejme, že je šéf hnutí machr na finance, i státu, což je , myslím, podceněno i členy vládní koalice v čele s předsedou. To, že je šéf hnutí oligarcha, všichni věděli od počátku. Osobně hnutí ANO fandím, jde teď jen o to, aby též lidé z tohoto hnutí na důležitých postech krajů, obcí a státu měli očekávanou kvalitu, na kterou šéf hnutí jistě spoléhá.

Kdo sleduje vývoj obce

Ladislav Rosman

11.08.2016

Pro někoho, kdo sleduje vývoj obce, jsou následující informace třeba zajímavé. To neplatí samozřejmě pro občany, kteří si Okénko ani nepřečtou. Rozhodl jsem se pro ty se zájmem o dění vypíchnout několik aktualit.

Hluk z restaurací a zábavných akcí v obci

Ladislav Rosman

28.07.2016

Letní období má např. výhodu odstaveného topení v domech, kromě lepšího vzduchu k dýchání má samozřejmě ještě i další výhody, nicméně přináší každoročně jiný obecně dost protivný efekt. Lidé bydlící v okolí restaurací a zábavných prostranství mi dají za pravdu…Jedná se o opakující hluk, někdy až do ranního kuropění, způsobený veselícími se lidmi, kteří se vůbec netrápí pomyšlením, že bývá pozdě v noci již jejich nota poněkud falešná a hlavně svou intenzitou nepatřičně působí na lidi, kteří chtějí v klidu a míru v nočním čase obvykle především spát. Spát v klidu a míru ve svých příbytcích se svými rodinami tak, jak se v noci konečně patří.

Že by už počátek volebního klání ?

Ladislav Rosman

11.07.2016

Ač nerad, reaguji tímto na Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Dětmarovice ze 6.5.2016, léta Páně. Tento zveřejněný záznam doporučuji k přečtení, aby byl zájemce o informace dobře „zpraven“. Je zveřejněn na stránkách www. Pastorační rada Dětmarovice. Neubránil jsem se při jeho čtení m.j. překvapení , že začala předčasně ostrá předvolební příprava KDU ČSL...
Po přečtení jeho obsahu, zvláště statě 3. fara a opravy se mi ale spíše zdá, že byli, jistě nechtěně, opět po čase vypuštěni do světa naší poklidné obce démoni nesnášenlivosti a konfliktu v plné síle. A to nikým jiným než hlavními činovníky naší farní obce. S těmi démony to samozřejmě přeháním, ale konflikt zde nepochybně nastolen je.

Celkem 100 článků