Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

Zasedání zastupitelstva 12.6.2019

ing. Ladislav Rosman

14.06.2019

VÝJIMEČNÉ ZASTUPITELSTVO 12.6.2019

    ( úvaha v některých souvislostech)

 Ne, že by byl zvlášť zajímavý program zasedání, ani občané moc v tom vedru nepřišli…, ale přece jen.

Za skoro devět let mého setrvání ve funkci se stalo poprvé, že u všech bodů programu, a bylo jich celkem 20, všichni zastupitelé hlasovali jednotně PRO, ani jednou jsme nezaznamenali PROTI, nebo ZDRŽEL SE…Účast byla 14 zastupitelů, takže usnášeníschopnost je tady bezpochybná. Samozřejmě to beru s rezervou a nadhledem, nicméně něco to ukazuje. Zastupitelé, téměř všichni, akceptovali dohodnuté postupy jako racionální a normální, i se všemi případnými pochybnostmi v některých směrech, jak se poctivě v důvodových zprávách uvedlo. Nic není černobílé a najít optimum postupu, aby se neudělala chyba, to nebývá opravdu vždy jednoduchá věc. Proto je také zastupitelstvo složeno z volených lidí a to z různých „zájmových skupin“ obyvatelstva, aby se pestrost názorů ve výsledku projevila. Různost posuzování věcí jednotlivci je velmi důležitá a osobně si jí cením. Jsou mi ale protivné některé postupy s hlasováním „za každou cenu“ negativně, i u zřetelně dobrých věcí. Často v tom máme negativní „příklady“ například z parlamentní politiky, ale v našich podmínkách se zastupitelé, až na výjimky, těchto vzorů nedrží. Už dříve jsem psal, že neustálé konflikty, například ve vedení našeho státu, přinášejí m.j. brzdící efekty v rozvoji našeho státu. Úsilí se vynakládá do sporů a půtek a práce stojí, čas utíká… V našem státě tak máme například zbytečně zanedbané železnice a silniční síť, katastrofální nádražní budovy, vodohospodářství a energetiku bez slušných koncepcí, atd. Hádáním a mlácením „hubou“ se samy ty věci nespraví ! Jakkoliv to vyšlo z módy, jedině prací a úsilím se věci posouvají dopředu. A prací koncepční s trvalým tahem na branku, ne nárazovými hurá-akcemi s velkými prodlevami a i s „nohama na stole“.

Našeho zastupitelstva si vážím a jsem přesvědčen o tom, že ve zbývajícím čase volebního období zde bude dobrá vůle udělat pro naši obec maximum.

 Ing. Ladislav Rosman

 

STĚŽUJME SI "NA LAMPÁRNĚ"

ing. Ladislav Rosman

07.06.2019

Stěžujme si „na lampárně“

 Naše nádraží bylo nedávno zčásti opraveno. Týká se to zhruba 2/3 délky budovy s novou žlutou fasádou. Ta oprava byla provedena vlastníkem provozní části nádraží, tj. Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), což je část původní firmy ČSD. Zbývající část budovy, ta neopravená, zůstala v majetku firmy České dráhy, stejně jako pozemek s křovinami a zatravněnou plochou před budovou. Ta část původní firmy pod názvem SŽDC se nám určitě jeví jako hodně „čipernější“, neboť opravu budovy po našich četných urgencích zajistila a zároveň je to i realizátor rychlostní železniční tratě v úseku Bohumín-Č.Těšín. Nyní probíhá stavba druhé souběžné koleje trati včetně nového mostu přes Olzu. Firma se chová vzhledem k náročnosti stavby vůči okolí docela slušně a komunikuje s obcí. To je tedy ta lepší část…Je tu ale ta část Českých drah, ta zanedbaná, včetně neposečené trávy před budovou nádraží. Až dosud jsme po nevyslyšených požadavcích každoročně  trávu sekali silami obce, protože se stydíme, že cestující, i cizinci určitě hodnotí nedobře nekompetenci majitele a myslí tím mnohdy obec. Ale pozor, ten pozemek opravdu není obecní, stejně jako budova!  V letošním roce nám došla trpělivost a napsal jsme žádost přímo na nového ministra dopravy. Ten, zatím, zřejmě ani neví  kde na Východě naše obec leží a ani nikoho nepověřil nám odpovědět… A tráva mezitím „popojela“ dále o 10 cm k nebi. Možná je Ministerstvo dopravy zastáncem nových ekologických poznatků, že se tráva nemá sekat, aby se nevypudil užitečný hmyz…, nebo nevím. Tak jednoduchá věc…, jak má potom někdo řešit obchvaty, spravovat cesty, železnice…, hrůza pomyslet ! Dosavadní urgence a psaní ministrovi jsou zřejmě zbytečné počiny. A tak radši změním téma přemýšlení na problém „nesmrtelnosti chrousta“.

 Ing. Ladislav Rosman

JEDEN Z PARADOXŮ DNEŠNÍ DOBY

ing. Ladislav Rosman

06.06.2019

Jeden z paradoxů dnešní doby

 Věda, i ta lékařská , pokročila za poslední desetiletí neuvěřitelně kupředu. To se m.j. promítá i do prodloužení doby dožití, u žen ještě cca o 4-5 let více než u mužské populace. Pokud trochu sledujete vývoj v nukleární medicíně a navazujících oborech, víte například, že se jeví dnes docela realistická perspektiva, že bude možno nahrazovat všechny orgány v těle a části těla, což navodí jakýsi stav mimořádné dlouhověkosti člověka. Opravovat DNA už vědci umějí…Samozřejmě s mnoha otazníky, neboť například 150 let starého člověka si lze dost obtížně představit s novými orgány, ale s přirozeně  zestařenou psychikou a elánem do života „na bodu mrazu“. Ale nechme tyto úvahy odborníkům… Jde mi v této úvaze zejména o připomenutí faktu, že se sice chceme dožít vysokého věku, ale pozor, nechceme být většinou na obtíž na stáří našim dětem či jiným rodinným příslušníkům. Dřívější generace lidí toto ani nenapadlo, umřít se patřilo doma s předchozí péčí na domácím lůžku. Dnes se to „povede“ jen části staré populace a je předpoklad, že se s nárůstem počtu seniorů zvýší mohutně i potřeba péče v pozdním věku, i paliativní péče člověku dosud cizími lidmi tak, jak to ostatně je vidět v celé vyspělé Evropě. Asi s tím nic nenaděláme ani v ČR a to, že tyto věci dnešní Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně neřeší, má svůj důvod v tom, že naléhavost podpory tzv. sociálního bydlení pro sociálně slabé lidi je v současné době ještě akutnější. No, a na všechno naráz příjmy našeho státu nestačí… Hodně se toho dlouhodobě zanedbalo, to už se ví !

A tak jsem přesvědčen o tom, že snaha o řešení předmětného problému v naší obci zatím samostatně, bez výrazné podpory státu ( mimo podpory slovní), má svůj reálný základ. Příklady z některých obcí jsou pro nás i silně motivující.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman

Předání kanalizace

ing. Ladislav Rosman

05.06.2019

Co to tam je za zelená chaloupka ?

 

Přiznám se, že mne hodně těší zájem občanů o nové stavby a objekty v obci. Setkal jsem se i s otázkami typu „cože to tam u Krympulca v Koukolné vyrostla za zelená chaloupka“ ? Napadlo mne, že bychom mohli dát do Okénka fotky obou nových čističek odpadních vod – pro informaci. Ta „zelená chaloupka“ je čistička odpadních vod pro Koukolnou, ta druhá – menší, „nechaloupka“ u Sokolovny je pro oblast splaškové kanalizace ZŠ + Šlog (střed obce). Myslím, že mi občané dají za pravdu, že jsou oba objekty stavebně úhledné a předchozí obavy z toho, že to budou velké hrncové nádrže s nevábným pachem do okolí, navíc i hlučné, to už, doufám, netvrdí ani předchozí nevěřící Tomášové…

V pátek, 31.5.2019 obec převzala stavbu i v části Koukolná, čehož se mimo činovníků obce zúčastnili i zástupci projektantů a realizačních firem.

V dalších etapách výstavby splaškové kanalizace vyrostou v obci ještě minimálně dvě další, větší, ale též úhledné „chaloupky“, u Mlýnky a u velké budovy DPS na sousedním travnatém prostranství. Ale to s výhledem tak do deseti let. Pokud vše dobře půjde.

 Přílohy : Fotodokumentace , obě ČOV, předání stavby, zatím v rubrice FOTOGALERIE

 6.5.2019 Ladislav Rosman

Naši hasiči mají defibrilátor

ing. Ladislav Rosman

04.06.2019

          Také naše obec má pro občany  defibrilátor

Poslední dobou probíhají ve sdělovacích prostředcích informace, že i obce a menší města mají defibrilátor. K tomu si naši občané určitě zaslouží zvýraznit informaci o tom, že i  naše obec toto zařízení má k dispozici. Není to úplně levná investice, ale naše zastupitelstvo schválilo nákup defibrilátoru již v loňském roce. K dispozici mají toto zařízení po zakoupení naši hasiči, tedy naše výjezdní šikovná jednotka, která má dispozice i pro úspěšné zasáhnutí s tímto přístojem v případě ohrožení života selháním srdeční činnosti. Samozřejmě funguje  i záchranka, ale naši hasiči přístroj mají i  například na různých akcích obce, kde situaci tak řečeno dozorují. Použití může pak být časově rychlejší než je dosažitelnost vozidla záchranky. Přejme si, aby přístroj naši hasiči využívali jen cvičně !

Ladislav Rosman

Celkem 161 článků