Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

SOUTĚŽ VESNICE ROKU

ing. Ladislav Rosman

01.03.2019

Obec přihlásíme do soutěže VESNICE ROKU

 Jedním z bodů programu zastupitelstva obce 13.3. k projednání bude návrh k přihlášení naší obce do předmětné prestižní soutěže, která má své krajské, celostátní a dokonce „evropské“ kolo. Uvažovali jsme o tom i dříve, ale v obci jsme neměli z minulosti ani částečně moderní splaškovou kanalizaci, což by v soutěži bylo tak na pořádně velkou ostudu ! Naše rada již účast v soutěži projednala a byl informován i finanční výbor.

V kolektivu „přípravného výboru“ jsme přesvědčení, že naše obec má na to, aby se slušně navenek uvedla, nicméně, aby byla příprava důkladná, doporučili jsme naši účast až v roce 2020. Pro letošní rok tak máme čas na důkladnou přípravu prezentačních postupů, podkladů a materiálů, i na případné získávání zkušeností z jiných obcí, které již soutěž v ČR absolvovaly.

Jsme přesvědčeni o tom, že především úroveň spolkové práce, škola, podpora seniorů, zpracování kroniky, stav místních komunikací, ale i vzhled obce a oblast jejího rozvoje s plánováním na další roky jsou v naší obci na slušné úrovni, která se dá úspěšně prezentovat. Největší devízou jsou ale přičinliví lidé v obci, kteří umějí udělat takové akce jako jsou Medové dny, oslavy 100 let ČSR, prezentace historie obce, apod. Myslím, že to bude prestižní akce občanů – nás všech - a že se třeba objeví i další nové tváře s novými nápady jak obec navenek ukázat. Osobně se na účast v soutěži těším a spoléhám na to, že naši občané nezůstanou stranou tohoto dění.

 1.3. 2019, ing. Ladislav Rosman

ODPADY JSOU OBROVSKÝ PROBLÉM

ing. Ladislav Rosman

13.02.2019

Odpady jsou kardinálním problémem lidstva

 

Falešně, prosím, ne!

ing. Ladislav Rosman

30.01.2019

A  tož to zas ne !

 Článek zastupitelky v lednovém Okénku byl tentokrát částečně ve verších. To se jistě velmi cení, ale něco mi na tom díle vadí. Ostatní zastupitelé jsou zde totiž vykresleni jako nepochopitelní „balíci“, kteří sami od sebe nemají cit pro kulturní památky v obci. Proto, jak je uvedeno, pan farář – on, Slovák, prosil, zastupitele - Čechy a rodáky…, aby obec přispěla na dětmarovické varhany. Zastupitelce bylo přitom údajně i těžko na duši…, jak píše. Slza větší velikosti by se určitě zaleskla v mém oku, kdybych nevěděl, že to je zase jedna z těch průhledných a falešných dezorientací , či typické překroucení situace podle vlastní představivosti. Zastupitelce totiž fakticky vůbec nemohlo být „těžko na duši“ jak uvádí v textu…Proč, to hned vysvětlím.

Pan farář již m.j. více než rok nezavítal na běžné zastupitelstvo, což mu tímto nezazlívám, ale reálně nemohl tedy k zastupitelům vznášet ony v textu uváděné prosby – k čemukoliv a jakkoliv úpěnlivě…BYLO TO TOTIŽ CELÉ JINAK :

Farní obec si dala letos řádně žádost o finanční příspěvek obce ve výši 200 tis. Kč s využitím na opravu varhan a výměnu červotočem sežrané podlahy na kůru. A pozor ! V radě 7.1.2019 tento požadavek „nevetoval“ naprosto nikdo, a na zastupitelstvu 16.1. všech 15 členů žádost odsouhlasilo naprosto hladce, nebyla ani jedna připomínka! Žádné prosby pana faráře zde nebyly, ani nebyly nutné. Chápu předmětné literární počínání paní zastupitelky v Okénku, protože se již „nějaký pátek“ známe a tento styl jí z jakýchsi důvodů vždy vyhovoval. Zaslechl jsem též, že si lidé (nejen z naší obce) již na tento její neobvyklý styl zvykli jako na nějaký zábavný folklór, takže, prosím, nepřeceňovat. Ale za sebe bych byl  rád, aby v obci tento „falšovaný“ způsob projevu například i na úkor ostatních zastupitelů byl opravdu výjimečný a ojedinělý.

 Ing. Ladislav Rosman

K dalšímu rozvoji obce

ing. Ladislav Rosman

21.01.2019

Několik poznámek ke strategii a k rozvoji obce.

 Zastupitelstvo obce schválilo návrh strategie dalšího postupu k rozvoji obce jehož součástí je i Program rozvoje obce do roku 2022. Uvedené podklady jsou dle naší praxe od r.2011 stále živé a vždy nejpozději v prosinci jsou aktualizované s aktuálními podmínkami a rozpočtem následujícího roku. Podklady jsou na stránkách www.detmarovice.cz v RUBRICE STAROSTY. V zásadě bude současné vedení obce chtít udržet tempo rozvoje, ponechat všechny dosavadní výhody v sociální oblasti, podporu mládeže a seniorů, podporu spolkové činnosti, zlepšování životního prostředí, atd.

Zastupitelstvo obce dále podpořilo další rozvoj projektů dle zpracovaných studií, které jsou i v dlouhodobějším dalším výhledu rozvoje obce. U těchto studií bych se rád zastavil. Oceňuji, že již někteří občané, i zastupitelé přestali zesměšňovat některé návrhy, k čemuž přispěla i vizualizace projektů na zastupitelstvu 16.ledna. Prezentace je k nahlédnutí i v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách obce. Jen poznamenávám, že studie není projekt, má za cíl nastolit reálné řešení, ke kterému se dá smysluplně diskutovat a záměr pak v projektu precizovat. Tak tomu bude i nyní :

1)     Projekt odpočinkové plochy u řeky Olše. Zde je vazba i na stávající cyklotrasu, která nemá žádné zázemí v podobě parkoviště pro bruslaře, nemá lavičku na přezouvání, apod. Hodilo by se sem i malé občerstvení v sezonním období. Dále je zde plánován přístup do vody, ať už pro lodičky nebo pro koupání, pokud se najde vstřícný přístup Povodí Odry s.p.

2)     Projekt rozhledny v obci osobně podporuji, návrh je konečně „na světě“ a nejen podle mého mínění bude tato stavba dle studie krásnou dominantou obce. V záměru musíme najít ale i nákladový kompromis, určitě nebudeme stavět nějakou nákladnou například zděnou Dětmarovickou trúbu. Plán stavby je v roce 2021.

3)     Projekt střelnice již v obci překonal první negativní nápor a bariéru odporu některých „pacifistů“. Záměr je perfektně zpracován zkušeným projektantem a pokud bude realizován, bude pro obec m.j. i významně výdělečnou investicí. Realizace je ale během na delší trať.

4)     Konečně projekt sportovní haly v obci je dle mého názoru velmi oprávněný, neboť nám přibývají v obci mladí a sport „letí“...Už v současné době jsou sportovní kapacity „pod střechou“ vytíženy na 110 %. V případě haly se již dle dřívějšího schválení zastupitelstvem pracuje na reálném projektu stavby.

Uvedené aktivity nejsou priority investic v následujícím čtyřletém období. Minimálně ale jednu z nich zrealizujeme do r. 2022. Tyto projekty však budou připraveny pro vhodně vyhlašované dotační možnosti. V tomto roce by například bylo možno přihlásit některé naše záměry pro aktivní odpočinek na upraveném veřejném prostranství nebo na podporu turistické zajímavosti naší obce. K tomuto ale JE TŘEBA mít zpracované projekty „v pohotovostní“ poloze. Jsem rád, že to pochopili i všichni zastupitelé.

 22.1.2019, ing. Ladislav Rosman

 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice od roku 2011

Ing. Ladislav Rosman

17.01.2019

Celkem 161 článků