Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 150 článků

Před komunálními volbami 2018

ing. Ladislav Rosman

19.09.2018

PŘEJI OBČANŮM ŠŤASTNOU VOLBU

( Dětmarovice musí patřit mezi nejlepší obce !)

Kampaň stran před komunálními volbami je až na výjimky vedena vcelku slušně, dokonce se tentokrát ani vylepené letáky nestrhávají. Představy stran jsou samozřejmě různé, což je zákonité. Nevadí mi, že někdo odmítá plány ke zvýšení turistické zajímavosti obce a třeba i realizaci sportovně-odpočinkové plochy u řeky. Ty plány ale opravdu nemají účel se zalíbit…, rozhlédněte se trochu dále kolem - po některých pěkných, vzorových obcích. Nevadí mi ani, že někdo urputně usiluje o strategické plánování, které je v obcích našeho typu tak na dvě věci…Někdo nesportuje, nechce tedy sportovní halu, která v moderní obci našeho typu má výhledově stoprocentně své místo, stejně jako domov pro seniory, který jsme začali po letech diskusí úvodním způsobem budovat. K tomu netřeba vysokou strategii ale jen kompetentní vedení obce a racionální zastupitelstvo. Ale budiž.

Velmi mi ale vadí například „letákové“ lži, že jsou výběrová řízení na firmy dělána dle známosti a že starosta má v tomto volebním období zvýšený tzv. reprefond, který se přitom dobře dá využít na obědy seniorů....  JSOU TO ÚČELOVÉ LŽI, které do naší obce nepatří ! Určitě ale nebudeme podávat trestní oznámení…, lidé si to sami přeberou.

Heslem dalšího volebního období bych já viděl například „ moc planě nemluvit (lidově „nekecat“), nevymýšlet si účelové chiméry, a hlavně smysluplně DĚLAT na čem se dohodneme. Jinak nám obce v okolí našich pěkných Dětmarovic znovu utečou, a to bych nerad. Dohání se to pak dost těžko, několik let, vím o čem mluvím! A musíme chtít být nejlepší minimálně v karvinském regionu. O tom jsem přesvědčen !

Vylepené letáky a tiskoviny stran jsou dle mého názoru v globále slušné, některé jsou skromnější, některé až bombastické, též i podle toho jak bohaté je příslušné ideologické zázemí. Ve velikosti plakátů a případně v nákladných jiných prezentacích to ale u nás též asi nikdy nebylo, pokud pamatuji.

  

A tak Vám, vážení spoluobčané,  přeji šťastnou ruku ve volbách,...ale hlavně hodně zdraví, spokojenosti a elánu do života.

 

 

 

 

 

19.9.2018, ing. Ladislav Rosman

GRAF POSTUPU ÚSPOR NA ÚČTECH OBCE

Ing. Ladislav Rosman

20.08.2018

GRAF POSTUPU ÚSPOR NA ÚČTECH OBCE

 

Stručný komentář k vývoji

Občas se v obci vynořují zasvěcené signály o potřebě úspornosti činění, o potřebě zvýšení průhlednosti hospodaření obce i případně o zadlužení obce. Proto uvádíme tento diagram postupného zvyšování konta úspor obce po jednotlivých letech. Obec hospodaří s relativně velkým přebytkem finančních prostředků, i když se masivně investuje. Takto jsou zcela cílevědomě postupně "skládány " prostředky na realizaci i velkých investičních staveb, které obec plánuje do budoucnosti.

OBEC JE BEZ DLUHŮ !

Pozn.: - rok 2018 je v diagramu s hodnotou ke 30.6.2018, celý rok bude hodnocen ke 31.12.2018.

          - údaje jsou převzaty z účetních podkladů.

19.7.2018, ing. Ladislav Rosman

 

Hrozí úbytek obyvatel v obci ?

31.07.2018

Hrozí úbytek obyvatel v obci ?

Zvláště nyní, před volbami, se můžete setkat i s názory, že politika vedení obce

navozuje tendence ke snižování počtu obyvatelstva. Jak možno vidět na diagramu,

není to pravda, počet obyvatelstva kontinuálně narůstá. Přibývá zde nových domků

jak hub po dešti, protože se k nám stěhují zejména mladší lidé z Orlové a Karviné.

A další široké možnosti zastavitelnosti dle územního plánu jsou k dispozici.

Co je pravda, to musím potvrdit, že z naší pěkné obce nechceme být městem !

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice

 

Údaje jsou z matriky OÚ Dětmarovice.

23.7.2018, Ing. Ladislav Rosman

Dotace získané v období 2014-2018

ing. Ladislav Rosman

25.07.2018

Výčet státních a jiných dotací za období 2015-2018

                       ( rok 2018 je ke 30.7.)

  

   Kanalizace ZŠ+Šlog (státní dot.)                            8.566.337,- Kč

   Kanalizace Koukolná  (státní dot.)                        17.647.405,-

   Sociální dotace na mzdy ošetřovatelek  (KÚ MSK)  849.000,-

   Sportovní areál ZŠ, zpětně přiznáno (státní d.)       4.152.000,-

   Úprava před budovou OÚ (OKD)                               200.000,-

   Úprava parku před Děl.domem (ČEZ + OKD)          150.000,-

   ZŠ, partnerství, ozdravné pobyty (ČEZ)                    130.000,-

   Film o obci (ČEZ)                                                        70.000,-

   Hřiště Zálesí (OKD)                                                    100.000,-

   Další dotace na podporu akcí v obci (ČEZ)              241.000,-

 

 Celkem za uvedené období                       32.105.742,- Kč

 

Dle dostupných pramenů je položka zatím nejvyšší v novodobé historii obce.

 30.7.2018, ing. Ladislav Rosman

Autobusová doprava v obci

ing. Ladislav Rosman

12.07.2018

Zase ty autobusy.

 

Občané asi většinou v předstihu věděli o připravovaných změnách v systému autobusové dopravy. Kdo trochu čte noviny ví, že změny jsou organizovány prakticky celostátně po velkých územních celcích. V našem Moravskoslezském kraji funguje Integrovaný dopravní systém MSK, ODIS – Správa Ostrava, tedy „ KODIS“, který po jednotlivých územních celcích zavádí nový systém autobusové dopravy. Je to akce docela náročná, připravovaná již několik let a v některých oblastech MSK mají již změnu „za sebou“. V letošním roce „postihly“ změny i oblast, ve které se nachází naše obec a přiznám se, že jsme zavedení  nových jízdních řádů čekali i s napětím, kolik zase chaosu změnou nastane… Nové jízdní řády jsou sice ve velké míře kopiemi těch původních, ale v některých ohledech přece jen změny nastaly. Podotýkám, že ve změněných detailech jsou některá překvapení, o nichž obec nemohla dopředu vědět, natož je dopředu řešit…Jak je zvykem, změny bývají i k horšímu, což se pak odráží ve stížnostech občanů. Je třeba poznamenat, že se zavedením to ani KODIS asi nemá lehké, vždyť například snad již tři týdny je bez odezvy stížnost na jízdní řád v elektronické podobě na našich zastávkách v centru obce. Kromě toho jsme registrovali dosud na našem obecním úřadu dvě další konkrétní připomínky našich občanů, kterými se ve spolupráci s MHD Orlová zabýváme a určitě je dořešíme. Je nám známo, že například v Karviné je problémů daleko více, což je celkem pochopitelné i vzhledem k velikosti území.

V této souvislosti se znovu objevily i hlasy, které žádají další časové a úsekové rozšíření autobusové dopravy v obci. Podotýkám, že i zde ale musí být pohled ekonomické efektivity, tj. případné desítky a stovky tisíc Kč obecních peněz za rok navíc například nelze „vysolit“ v zájmu jedince, který se vehementně hlásí, že by jezdil o jednu - dvě zastávky dále.

Oblast Koukolné chceme podporovat, to je snad zřejmé, ale pro jedince zastupitelstvo další peníze neodsouhlasí. Pokud je však v této části obce zájem skupinový o rozšíření dopravy MHD,  a ten se prokáže skupinovou žádostí, je věc pak jiná. Požadavek však musí být konkrétní, tj. je nutná představa o čase dopravy a musí být i hrubý odhad počtu přepravených lidí.  Pak je zde kompetence našich obecních volených orgánů o věci rozhodnout.

U problému spojených s výše uvedeným KODISEM naše kompetence je jen v oblasti připomínkování a jednání ve prospěch občanů. Jak ale píšu výše, určitě uděláme vše pro spokojenost našeho obyvatelstva.

 

 

12.7.2018, ing. Ladislav Rosman

 

Celkem 150 článků