Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

POKRAČOVÁNÍ REALIZACE PLÁNOVANÝCH INVESTIC

ing. Ladislav Rosman

25.04.2018

Aktuální situace v obecních investicích roku 2018.

 

V našem Dětmarovickém okénku a například i v Rubrice starosty na stránkách www.detmarovice.cz se snažíme naše občany informovat i o dění v investicích. Fotografie realizovaných investic jsou v rubrice Investice a opravy . 

Naši lékárnu bezohledně zavřou.

ing. Ladislav Rosman

23.04.2018

Lékárnu bezohledně zavřou.

Soukromá společnost Lékárna u nemocnice, s.r.o  vlastnící a provozující  i naši Dětmarovickou lékárnu oznámila prostřednictvím své zaměstnankyně paní magistry Roudenské našemu vedení obce v poslední dekádě března 2018 nemilou zprávu, že se objekt uzavírá dnem 1.5.2018. Příčinou je údajná ztrátovost prodejny a trvající poklesy počtu zákazníků, i v prvním kvartále 2018.  Narychlo jsme ještě na Velikonočním jarmarku dali občanům k podpisu petici za ponechání této služby, ale stovka podpisů rozhodnutí firmy nezabránila. Proto jsme v dubnové radě obce pozitivně projednali možnost finanční podpory z prostředků obce, aby se efekt , tj. ziskovost podnikání v tomto dětmarovickém objektu dostala na +/- nulu. Hrubý propočet těchto nákladů k eliminaci míry ztrátovosti naší lékárny ukazuje na cca 150 tis. Kč za rok a jsem rád, že členové rady podporu pro období květen-prosinec 2018 podpořili bez výhrad. Projevili opět jasnou solidaritu především se staršími občany, aniž bychom společně tušili, že věc má ještě jiné „pozadí“. O to větší bylo naše překvapení, když nám vedení firmy následně sdělilo, že obci za nabídku děkuje, ale lékárnu uzavře i tak, neboť tím musí řešit ještě jiné problémy…Zcela bezohledný přístup k občanům Dětmarovic, po tolika letech tradiční funkčnosti lékárny v obci. Pro naši obec je to citelná ztráta hlavně pro lidi v kategorii seniorů a lidi s menší mobilitou. Ne každý „hupsne“ do auta a jede do Orlové ! Opět se potvrdilo m.j. pokrytectví často dnes používaného hesla „člověk na prvním místě“…

Vedení obce je přístupem firmy velmi zklamané a rozešli jsme se s nimi de facto ve zlém. Jen ještě zdůrazňuji, paní magistra Roudenská nemá na bezohledném postupu vlastníků firmy žádný podíl, spíše jí za dlouholetou práci chceme poděkovat. Její zájem byl lékárnu zde zachovat. Snahou vedení obce bude tradiční službu lékárny v obci obnovit, ale to bude složité a vyžádá si to určitě delší čas i značné úsilí, což již bude spíše v kompetenci nového vedení obce. Zajistit prostory a personální obsazení specializované pozice, která na „trhu“ velmi schází, nebude nikterak lehké, možná i nemožné.

Po dobu časové prodlevy těchto služeb v obci prosíme naše občany o pochopení situace a budeme velmi rádi za každý nápad, který bude pro obnovu lékárny v obci užitečný.

 

 

19.4.2018, ing. Ladislav Rosman

MÍT KVALITNÍ OKNA A TA UZAVŘÍT

ing. Ladislav Rosman

20.04.2018

Zásada : MÍT KVALITNÍ OKNA A TA UZAVŘÍT.

 

Starší občané ještě dobře pamatují tzv. civilní obranu a protichemickou přípravu obyvatelstva, která fungovala od školního věku, ale i na středních školách a učilištích, pak na vojně, ve fabrikách, prostřednictvím Svazarmu, atd. S rokem 1989 se tyto praxe vytratily, neboť došlo k výraznému uvolnění vojenského napětí ve světě.

Není účelem zde komentovat míru vojensko-politického napětí v současné době, ale jen lehce připomenout, že se ta původní příprava netýkala jen vojenské oblasti, ale i oblastí spojených se živelnými pohromami a též s průmyslovými haváriemi a jejich důsledky. Jejich určité riziko nezmizelo.

Nemá se přivolávat neštěstí, ale jak víme, „nechodí to po horách , ale po lidech“, a též „čert nikdy nespí“. Právě je tato moje úvaha o případném potenciálním ohrožení z nedalekého průmyslového Bohumína, konkrétně z BOCHEMIE, kde je m.j. pro výrobu produktů firmy i zásobník tekutého chlóru. Proto je v Bohumíně obyvatelstvo města a okolí organizovaně poučeno o chování za stavu ohrožení chlórem, který je jedovatý a v plynném skupenství může být větrem zanesen i směrem k naší obci, i když již určitě v méně koncentrované podobě. A tak, KDO JE PŘIPRAVEN, JE MÉNĚ OHROŽEN ! Určitě se najdou tací co se mi vysmějí, že straším obyvatelstvo…Kousek od nás – v Bohumíně  - to tak však lidé na „lehkou váhu“ neberou.

 

Pozn. : Přiložen výstražný leták s poučením obyvatelstva co dělat v případě ohrožení.

 

22.4.2018, ing. Ladislav Rosman

Lákavé půjčky.

ing. Ladislav Rosman

16.04.2018

Půjčka ? Jasně, beru !

Není žádným tajemstvím, že má celostátně zhruba desetina obyvatelstva problém se solvencí, tj. například schopností splácet své finanční závazky. Z toho pramení problémy, kdy pak mají lidé problémy i s exekucemi, apod. Jsou to situace velmi svízelné, ale jist si před nimi v podstatě není nikdo. Každý se může dostat do podobné situace například nečekanými tzv. osudovými zvraty v životě. Lidí v exekuci v ČR přibývá , a to ve všech věkových kategoriích. Tyto stavy se nevyhýbají ani seniorům, ale ohroženějším „druhem“ jsou mladší ročníky, kdy se půjčky berou na cokoliv co se mi momentálně líbí, též na dárky na Vánoce na dovolené, různé oslavy, apod. Sdělovací prostředky nás přímo masírují, abychom neváhali s půjčkou… Žijeme přece dnes,..a co bude zítra, není podstatné. Že je úrok nepříjemně vysoký a splátky jej „dohánějí“ jen pomalu, je při rozhodování o půjčce věcí vedlejší. Bohužel, celosvětové hospodaření je v podstatě postaveno na dluhovém efektu, který ale  mnoha státním ekonomikách „přerostl přes hlavu“. Co pak chceme od obyvatelstva, které má své velké vzory všude kam se podívá ? Škudlení a odpor k zadlužování u starších generací, případně myšlenky na časy příští,… a třeba již horší po všech stránkách, to se dnes do naší úspěšné doby nehodí. Sny je potřeba uskutečňovat rychle, nabídka možností je přece předestřena v široké paletě !

V naší obci se s exekucemi setkáváme rovněž, ale dle aktuálních údajů z celostátní statistiky máme údaj o podílu občanů s exekucí v kraji a našem regionu „razovitem“ jeden z nejmenších. Není předmětem tohoto textu uvedený stav vysvětlovat, v podstatě mi příčiny ani nejsou příliš  jasné. A tak  dáváme našim občanům k nahlédnutí údaje dle obcí a měst v našem regionu jen pro informaci.

Příloha : Údaje o podílu občanů s exekucí.

Podíl občanů v exekuci dle obcí a měst regionu.

 

 

 

(údaje v procentech)

 

 

 

 

 

město/obec

 

podíl občanů v exekuci

občané v exekuci nad 65

 

Rychvald

 

6,5

 

5

 

 

Karviná

 

15,44

 

6

 

 

Doubrava

 

16,44

 

5

 

 

Dětmarovice

3,93

 

5

 

 

Dolní Lutyně

 

7,5

 

8

 

 

Ostrava

 

14,38

 

7

 

 

Havířov

 

15,09

 

6

 

 

Stonava

 

8,45

 

5

 

 

Těrlicko

 

2,91

 

7

 

 

Albrechtice

 

7,23

 

7

 

 

Orlová

 

16,86

 

5

 

 

Bohumín

 

14,54

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celostátně

 

9,7

 

bez údaje

 

 

Moravskoslezský kraj

10,87

 

bez údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : Celostátní statistika a statistika MSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2018, Ladislav Rosman

Dětmarovičtí kalousi, hřbitovní.

ing. Ladislav Rosman

12.04.2018

Ach ti dětmarovičtí kalousi ušatí…

 

Kalous ušatý je sova z čeledi puštíkovitých. Zde jsou přičleněny prakticky všechny naše sovy včetně největšího výra velkého. Kalous je svým vzhledem jeho jakousi zmenšeninou a není tak vzácný jako výr, nicméně je samozřejmě chráněným živočichem. Jeho výskyt je v různých modifikacích  téměř po celém světě a vyskytuje se i v našich Dětmarovicích. Samotný kalous si hnízdo stavět neumí a tak využívá možnosti opuštěných hnízd především po havranovitých ptácích, kde pak klade samička vajíčka, sedí na nich 27 dnů hned v počátku jarního období a mladí jsou schopni letu po pěti týdnech od vylíhnutí. Typické houkání hu-hu je slyšet vzácně, ale ptáci se lidí nebojí, můžete je zahlédnout i ve dne na větvích tújí na hřbitově v naší obci, kde má náš hrobník, pan Kempný, vypozorováno osm zde přebývajících jedinců. Ve dne se, jako typické sovy, schovávají ve větvích a jejich čas nastává po setmění, přičemž je jejich let zcela bezhlučný. Od jiných sov se celkem dobře za letu rozeznávají, mají štíhlá křídla, tedy myslivecky letky, kterými o sebe samci umějí i zatleskat, to jen ale před časem hnízdění, v okolí umístění hnízda. Kalousi se živí hraboši, ale nepohrdnou ani ptáky do velikosti kosa. Sami mají přirozené nepřátele ve větších dravých ptácích.

Naši kalousi ušatí nám sice zajímavě oživují hřbitovní „zahradu“, nicméně několik hrobů velmi trpí jejich přítomností. Jejich trus je velmi „intenzivní“ a bělavé fleky na krásných leštěných kamenných deskách majitelů těchto postižených hrobů jsou opravdu smutnou věcí. Věcí, se kterou si moc neumíme poradit… Pták sedící celý den na stromě na  jednom místě, dokáže udělat opravdu spoušť, které by se snad dalo zabránit jen překrytím desek hrobů igelitovou fólií… Vymýšleli jsme nějaká stříšková nadkrytí, ale všechny nápady byly zatím nerealizovatelné nebo neúčinné. A nějaká větší příkoří těmto ptákům dělat ze zákona ani nesmíme, hrozí zde pokuta až 2 mil. Kč…

A tak se majitelům postižených hrobů za naše hřbitovní bezohledné kalousy omlouváme. Pokud by některého občana napadlo realizovatelné řešení tohoto problému, budeme mu vděčni.

 

12.4.2018, ing. Ladislav Rosman

Celkem 161 článků