Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 143 článků

Jak pokračuje letos investiční výstavba a opravy

ing. Ladislav Rosman

17.05.2017

Jak pokračuje letos investiční výstavba a opravy.

Některá rizika v lese

ing. Ladislav Rosman

26.04.2017

Nebezpečí nemusí být daleko.

( Myslivci vědí své )

 

V poslední době se opět rozmáhá jev, že se lidé vydávají do lesa na houby například se svými čtyřnohými miláčky, na kole, na motorce, na koni, případně táboří a hlučně se chovají až do božího rána. I v naší obci je z posledního období čerstvý případ, kdy dva potulující se „vořeši“ statečně na Glembovci uhnali březí srnu nedlouho před narozením mladých… Přesile se, chudák, neubránila, s hendikepem vysoké březosti nemohla uniknout a tak ji zardousili. Psi chodili na volno, jeden chycený „při činu“ měl vzornou psí známku…, ale jeho lovecké geny ho, jak se říká, „spustily z řetězu. Ten druhý výtečník utekl z místa činu. Majitelé těchto psů, minimálně jeden, jsou dohledatelní a budou mít problémy. Zvláště v období května a června je zvěř, kdy má mladé, velmi zranitelná například i bezohlednými turisty a návštěvníky lesa, kteří se chovají nešetrně k přírodě. Ohrožená je zvěř spárkatá a též drobná, které je v naší přírodě už tak velmi poskrovnu. Nešetrnost člověka k přírodě, která je už tak dána v období sečení luk m.j. dokonalostí zemědělské techniky je tak velmi „potuplována“ ještě tímto způsobem.

Ale pozor, příroda není tak bezbranná jak by se myslelo, ani v našich končinách. Sami myslivci to vědí velmi dobře a počínají si při svých pochůzkách velmi opatrně. Ke zvěři spárkaté se totiž řadí i prase divoké, jehož vlastnosti a inteligence jsou generacemi velmi vypracované a mohou být i nebezpečím pro lidi. O rozpáraných a ve špitále pracně sešitých lidech, i zkušených myslivcích, už všichni jistě slyšeli a četli. Divočák může vážit i například 300kg a není to žádný nemotora. Umí uhánět jak závodní kůň, rychle měnit směr a to ještě v těžkém terénu. Má špičkový čich, sluch jak sova a inteligenci na úrovni psa. Má bytelné páráky nebo háky…V naší obci se nedávno povedlo jednoho většího ulovit, vážil po vyvržení 162 kg…, Těch „menších“, kolem 80-100 kg bylo uloveno více, velké kusy jsou v našich končinách výjimečnější, nicméně jakou myslíte, že má při setkání šanci váš obdivovaný velký třicetikilový pes, který má o možné existenci divočáka ale jen kdesi dobře založenou genovou informaci ? I když je prase „jen“ osmdesátikilové a páráky má menší ? Jeho šance jsou zřetelná nula, zvláště když se jedná o bachyňku, i jen loňskou, vodící svých pět prvních malých pokladů. Zrovna v dubnu - květnu lze rodinky potkat nezřídka a zcela nečekaně i blíž okraje lesa. Nedávný případ napadení prasetem v bohumínské honitbě ukazuje, že se tyto případy stávají a mívají nedobré důsledky. V naší honitbě je největší potenciální pravděpodobnost kontaktu s prasetem v Lyngu, tj. zejména za EDĚ a v úseku podél řeky od Koukolné až po soutok Mlýnky s Olzou.

Mimo tyto aspekty je zde ještě jeden, o němž vědí zase zejména myslivci, i když ve sdělovacích prostředcích můžete zprávy zachytit též stále častěji. Divočák, je jak známo, i rezervoár zárodků organismů způsobujících různá onemocnění. Pominu už situaci, kdy si lidé nedočkavě dělají tatarák z čerstvě uloveného divočáka, aniž by si nechali zjistit případnou existenci napadení svalovcem /trichinelóza/, který se ochotně stěhuje do organizmu člověka a zde se usazuje prakticky kdekoliv, je odstranitelný jen operativně a s velkými problémy. Ohrožuje tak člověka na životě. Přenáší se i na jinou zvěř, ale i na psy a kočky. Přenášeny jsou však z divočáků na domácí zvířata i virové nemoci jako je mor prasat, slintavka, kulhavka, vzteklina, metastrongylóza /hlístice/, apod. No a v poslední době se i v ČR stále více mluví o případech Aujezskyho choroby a to právě u psů, kteří byli v kontaktu s lesem a divočáky. Myslivečtí psi a psi pohybující se blízko lesa mají riziko onemocnění nejvyšší. Každý myslivec ví, že pro jeho psa by nákaza znamenala vždy neprodlenou přípravu hrobu pro jeho dobrého kamaráda a pomocníka. Jedná se o onemocnění s bleskovým nástupem a úhynem zvířete do 24 hodin na tzv. pseudovzteklinu. Divočák však je schopen vesele přežívat a trousit dále po cestě životem virovou nástrahu i na psy nemyslivecké, nemoc je ale dobře přenosná i na kočky, fretky, ovce, kozy, myši, atd.

Nechtěl jsem článkem obyvatelstvo vystrašit, jen uvádím reálná nebezpečí, která si třeba běžný návštěvník lesa, například se svým psem „na volno“ ani neuvědomuje.

 

27.4.2017, L. Rosman

Výhled financí obce.

ing. Ladislav Rosman

24.03.2017

                    JAK JE TO S VÝHLEDEM FINANCÍ OBCE NA DALŠÍCH PĚT LET.

 

Vážení spoluobčané,

zaslechl jsem, že vedení obce nebezpečně prosazuje zahájení několika významných staveb v obci současně v krátkém časovém úseku a že se tím uvrhne obec do velkých dluhů. Připadá mi, že jsou tyto informace  záměrně živeny některými osobami , které nepřejí současnému dění v obci. Snažím se to pak na zasedáních, výborech a komisích opakovaně vysvětlovat, ale přítomnost občanů zde bývá malá... Proto tyto věci musím vysvětlit lidem i tímto psaným způsobem.

Znovu potvrzuji, že obec má za poslední 4 roky značné úspory, dnes například ve výši celých nákladů na plánovanou stavbu objektu nového Domova pro seniory.  Nemá dluh ani jednu Kč. To je mimořádně dobrý základ pro další úvahy k financování investic tak, jak jsou dále naplánovány.  Kanalizace se staví se státní dotací. Musím dále zdůraznit, že náš obecní příjem financí není ohrožen například případným kolapsem OKD, jak tomu je u některých šachtou podporovaných jiných obcí. Naopak , podpora obcí státem v období konjunktury se čeká stále lepší.  Dobrá kondice asi  5-ti největších pěkných a perspektivních závodů na našem území je dále v dobrém předpokladu. Jejich daňové odvody ve prospěch obce jsou pro finanční možnosti obce rozhodující. A těším se na budoucnost obce tak za 10 let, protože věřím, že se uskuteční záměry, které máme pro naše lidi v úmyslu zařadit do plánu dalšího rozvoje obce.  Jedno je plán, druhé je realizace.  U piva se toho může namluvit dost...Též když si  zvolíme do vedení obce pohodlné lidi a neumětely, bude třeba dále stoupat naše obecní konto úspor, ale bez užitku pro naše občany. Proto přikládám novému plánu rozvoje velký význam. Též ale i komunálním volbám 2018.

Velmi důležité je, aby dále pokračoval i úsporný režim úřadu, protože peníze lze, jak je známo, i dobře „probendit“. Současné případné fámy po obci o tom, že se peníze nehospodárně v obci využívají, považuji za mimořádně nepatřičné a odsouzeníhodné.

Současně s moderní kanalizací, kterou jsme konečně začali loni budovat, je tedy zastupitelstvem obce schváleno i letošní zahájení stavby Domova pro seniory. Téma Domova si zaslouží další článek zvlášť. Mohu Vám garantovat, že zprovozněním tohoto zařízení nabude obec většího významu v širokém okolí. Výrazně stoupne prestiž obce. Velmi  mne potěšilo, že i na stavby těchto objektů byla vyhlášena státní dotační výzva, takže se zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 věnovalo hlavně tomuto tématu. S pozitivním přístupem všech zastupitelů, již jen s jediným hlasem proti, který byl proti postupu... Přitom pokud obec dostane tuto dotaci, nebude potřeba žádný úvěr ...Máme možnost získat od státu až 75 % uznatelných nákladů stavby, cca 35 mil. Kč...A máme velkou podporu Krajského úřadu MSK.

Poplach ve financích obce signalizuje a zbytečně rozšiřuje  malá skupina občanů  v obci, je třeba si to uvědomit. Řeči jsou to politicky účelové a neopodstatněné. Obec má velkou perspektivu dalšího rozvoje, jen je ji potřeba dobře naplánovat a pak realizovat.

A to je plně v rukou nás všech.

 

 

Březen 2017, Ing. Ladislav Rosman

Vyhodnocení lednové dotazníkové akce.

ing. Ladislav Rosman

22.03.2017

Vyhodnocení lednové dotazníkové akce.

Od roku 1989 jsme v ČR měli být dál.

ing. Ladislav Rosman

08.03.2017

VOLBY MOŽNÁ PROČISTÍ POLITICKOU SITUACI V ČR

Celkem 143 článků