Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Někteří lidé nám nepomáhají

ing. Ladislav Rosman

04.10.2017

Někteří občané nám nepomáhají…

 

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s komunikacemi, s pracovníky z úřadu práce,…atd., ale i s některými spoluobčany. Je dokázáno, že v lidské společnosti je určité procento jedinců „neobvyklého“ smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci projevuje, převážně samozřejmě negativně a konfliktně. Asi je každému jasné oč běží, nicméně uvedu pár příkladů, samozřejmě v obecné rovině.

Neplánovaná silniční zkratka ?

ing. Rosman

25.09.2017

Naše silniční zkratka do Závady během stavby nadjezdu.

 

Jak je dnes známo, stavba nového silničního nadjezdu je naplánována do konce dubna 2018 a má samozřejmě i své nepříjemné souvislosti. Vynucené objíždění přerušené trasy do Závady dnes už pociťujeme zejména na silniční zkratce od železničního přejezdu až po „myší díru“ – podjezd pod železniční tratí při výjezdu na silnici 1. třídy. Původně zamýšlené průjezdy pro občany Závady se automaticky silně zmnožily i pro další lidi z Petrovic a dokonce pro občany Polska. Cesta po třech týdnech je hrozná, ještě i s přispěním deštivého počasí…Nějaké poškození průjezdy jsme předpokládali, proto je ve smluvní korespondenci i náš požadavek na realizační firmu SŽDC, aby byla po stavbě komunikace uvedena do původního stavu. Proto byl původní stav cesty i pasportizován a po stavbě je slíbena cesta nová.

Co ale nyní ? Dobré v tomto směru je, že firma EUROVIA, která stavbu provádí , se k problému hlásí, a původně byl i příslib opravy cesty již o víkendu 23./24.9. Pro deštivé počasí je ale oprava dle informace z EUROVIE posunutá na poslední zářijový týden. Doufám , že sliby budou naplněny. Stejně je ale signalizováno, že investor, tj. SŽDC s průběžnými náklady tohoto typu na této konkrétní komunikaci nepočítal ! S obcemi ani o riziku těchto nákladů nikdo v předstihu ani nejednal ! Divné je už to, že s touto trasou jako objízdnou investor vůbec nekalkuloval… Chyba se někde „ evidentně vloudila“, a to chyba manažersky komunikační na straně investora, a jsme ve vedení obce zvědavi kdo bude do cesty půl roku – přes zimu - nalévat neplánované údržbářské peníze…  Ze strany Petrovic je pozitivní příslib údržby této cesty v zimním období.

Vyvolaný stav je tedy zatím dost nepříjemný, nicméně určitě je  zvládnutelný. Zatím je nutné se na všech frontách  obrnit dobrými nervy, za což především našim občanům děkuji.

 

25.9.2017, Ing. Ladislav Rosman

Předvolební rétorika stran bez vize rozvoje státu ?

ing. Ladislav Rosman

15.09.2017

Předvolební rétorika bez vize rozvoje státu ?

Před parlamentními volbami se přetřásají volebními lídry zejména platové úrovně hlavně některých profesí, slibují se nesplnitelné věci, vytahují se nepěkné věci na druhé, řeší se potažmo právnická a trestní, či policejní problematika, již méně jsou slyšet řeči o důchodech, o dalším vývoji ve zdravotnictví, co nového ve školství, apod….a téměř vůbec neslyšet o tom, co ve státě jednotlivé strany mají v záměru nového pro lidi vybudovat, jak dále s infrastrukturou, obecně s dopravou, jak v oblasti potřebného zvýšení technické konkurenceschopnosti státu na úkor zavádění „montovenského“ zpracování dnes v masovém měřítku, jaké kroky v politice rozvoje hospodářství a ekonomiky budou podniknuty pro snížení míry závislosti na automobilovém průmyslu, atd. Neslyšet též nic o koncepci energetiky… Slyšet je kdo koho by nechal zavřít, to jo. Ale slyšel někdo o srozumitelné koncepci rozvoje státu na 5-10 let ? Slyšel někdo ze stran zřetelně slovo o tom, že je potřeba nutně zvednout výkon celé společnosti a hospodářství, aby bylo více na důchody a aby se další generace lidí u nás měly lépe ? Co se stárnutím obyvatelstva ? Co dále v republice s odpady ?

Dle mého názoru zde všem stranám předvolebně schází zcela téma dalšího rozvoje, až na vcelku výjimečný vizionářský pohled vydaný dokonce knižně Babišovou stranou…Tuto lidově zpracovanou a m.j.  srozumitelnou koncepci  ANO však vláda nikdy nemohla projednat a jinou nikdo nevytvořil, pokud vím …

Asi nejen mne zaráží, že se politici dokážou pár týdnů před volbami přít před národem o různých věcech,  ale souvislá praktická koncepce rozvoje státu ve všech důležitých směrech, bez ohledu na krátké životnosti vlád i krátká volební období v našem státě schází !  Přitom vzory konstruktivního myšlení v tomto směru například v Německu a Rakousku jsou, tam je to jiné ! To je chceme dohnat, když se potácíme zleva doprava ? Podle mého názoru, jakkoliv to nikdo – asi záměrně - neprezentuje, se jedná o zásadní negativní moment, který je pro další vývoj státu i velmi nebezpečný…

Dále mám dlouhodobý dojem, že výběr lidí do řízení státu nemá potřebnou kvalitu. Vyplývá to z naší všeobecně zažité filosofie, že řízení státu je tak jednoduchá věc, že ji zvládne každý, kdo má dostatečně ostré lokty a propracuje se někam na volební kandidátky vlivných stran a umí co nejplynuleji mluvit. Co mluví, není až tak důležité…O personální vyprahlosti ve stranách není pochyb, protože ti nejlepší a dobří do mnohdy špinavé politiky nechtějí. Vládne nám pak elita národa ? Vůbec o tom nejsem přesvědčen…

Divíme se, že naše platy ještě dlouho ukazují na zásadní neporovnatelnost s evropskou špičkou. Ale pokud se peníze ve společnosti nevygenerují, je pak velký problém s jejich přerozdělováním a stále pak někde chybějí. Vidíme to, někam přidáte, jinde chybějí…Princip je jednoduchý a podobnost s ekonomikou domácnosti , obcí a měst je jednoznačná…A společnost roztříštěná, „bez nápadu, pracovitosti a snahy“ další peníze nemá šanci vygenerovat ! Nikdo dnes ale o pracovitosti a o potřebě zvýšení výkonu dnes nemluví ! To jsou přece pojmy, které jsme zatratili v roce 1989, že ?

Naslibováno je nyní „předvolebně“ peněz obyvatelstvu stranami velmi mnoho a neseriozní sliby po volbách splasknou a zmizí v propadlišti. Pokud ovšem někdo nedoporučí natisknout peníze mimo dimenzi poctivého reálného rozpočtu ČR, i tak se to někdy dělá. Ale to už je o jevech inflace, v učebnicích ekonomie mají tyto záležitosti své významné místo.

14.9.2017, ing. Ladislav Rosman

Ke stavu na našem stavebním úřadě

ing. Ladislav Rosman

18.08.2017

INFORMACE K SITUACI NA NAŠEM STAVEBNÍM ÚŘADĚ.

 

Občané jsou silně rozladěni lhůtami vyřizování svých stavebních záležitostí. Musím konstatovat, že oprávněně. Na úřadě je „zasilážováno“ spousta nevyřízené dokumentace občanů, ale  věřte, váznou zde i projekty obecní, například stavební povolení k akci řízení křižovatky na Skotnici, celkem 4 trasy vodovodů v obci, komunikace na Olmovci – parcela 1.200, kanalizace na Olmovci nebo i Domov pro seniory, apod. Tyto akce a stavební dokumentace občanů silně uvázly. Je třeba říct, že jsme přes obecní zájem neupřednostnili obecní projekty, spíše naopak ! Přednost mají věci občanů, ale stejně je to bída. Situaci konzultuji s nadřízeným stavebním odborem na KÚ MSK v Ostravě, neboť tam je pravé vedení i našeho stavebního úřadu.

Jak situace vznikla ? Nespokojenost s tempem práce byla už dříve, ale letos se nám stavební úřad sesypal personálně úplně. Nebudu zde uvádět podrobnosti, ale bylo zde rizikové těhotenství a jsou  zde dále naráz souběžně dvě dlouho trvající nemocnosti současných pracovníků. Vypadávají tak 3! lidé, tedy komplet oddělení. Výběrové řízení, které jsme provedli nedávno, nám na štěstí vyprodukovalo jednu šikovnou mladou dámu, která teď zastává práci celého oddělení. Jinak se nově nepřihlásil nikdo použitelný! Ale i tato mladá maminka potřebuje po dvou měsících nepřetržité práce aspoň týden dovolenou – s malým dítětem…No, nevyhovte člověkovi, který se snaží obci nyní maximálně pomoci… To je ten 34. týden s avízem na vstupních dveřích.

Co tedy dále ? Nemocnost zřejmě potrvá, z rizikového je šťastně narozené dítě, a kancelář je prázdná…Prázdná ale nezůstane. Realizovali jsme další výběrové řízení na obsazení pracovišť, tentokrát s větším štěstím. Od 4.9. nám nastoupí minimálně dva až tři pracovníci, kteří se jeví schopně, takže se těším, že postupně „ z bahna“ vybředneme. Využijeme i pomoc nadřízeného stavebního odboru KÚ MSK.

Co je prapůvodem těchto stavů, nejen na našem stavebním úřadě ? Samozřejmě je hodně v lidech, ale zvažte, kdo tuto náročnou práci dneska bude chtít dělat za tabulkových 20 tis. hrubého ? A s vysokou školou ?

V naší radě obce jsme se dohodli, že uděláme postup, aby byla ta práce zajímavější hlavně po finanční stránce. Jinak si noví lidé mohou zase najít něco lepšího !

 

18.8.2018, ing. Ladislav Rosman

 

Obchvat v nedohlednu

11.08.2017

Po poslední korespondenci s vedením ŘSD mohu občanům poctivě sdělit, že stavba našeho obchvatu ještě dlouho nebude stavební prioritou. Některé náznaky pozitivního přístupu ze strany ŘSD a Ministerstva dopravy v minulých třech letech se mi dnes jeví jako klasické „slibem nezarmoutíš“,nebo lépe „vodění za nos“. 

Celkem 152 článků