Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 157 článků

Jak uvažuje vedení obce o jejím dalším rozvoji.

ing. Ladislav Rosman

09.08.2017

Některé úvahy k dalšímu rozvoji obce.

 

Jak jsem již zmínil dříve, obec má velmi dobré podmínky pro další rozvoj, a to pro všechny skupiny obyvatelstva. A jsem toho názoru, že vytyčení plánu postupu na dalších cca 5 let je velmi nutné, aby se zbytečně netratil čas. Ten čas v jednom volebním čtyřletém období je skutečně krátký. Pokud přijdete do stavu věcí, kdy není nic v plánu, ani žádná koncepce, pak je čtyřletý interval volebního období  velmi krátký -na rozvahu, projekt,  stavební řízení a konečně realizaci… Vidíme to bohužel i na vládní úrovni, kdy se vládní garnitury a ministerstva personálně tak často střídají, že o nějaké souvislé koncepci rozvoje a státních investic není ani řeči. Postup je chaotický, málo věcí se dotáhne, i když se najdou třeba schopní…, a ČR bohužel ještě i proto bude dlouho v tzv. druhé – té slabší skupině zemí evropského kontinentu. Nedávno zveřejněné tristní hodnocení stavu „nedohánění“nejvýkonnějších ekonomik naším státem po 27 letech od převratu je toho důkazem.

Na obecní úrovni lze tento nedobrý model kopírovat, nebo se snažit o něco lepšího. Rozhodně jsem pro to druhé, tj. pro praktickou a neformální koncepci rozvoje a plán na min. 5 let tak, jak jsme postupy v obci řídili posledních cca 6 let. Jsem ale proti nákladným Plánům rozvoje obce zpracovávaným cizími neznalými „odborníky“ podle mustru za statisíce Kč, s obří „omáčkou“, kdy to nejcennější na „díle“- ten praktický konkrétní postup rozvoje,  tam buď schází, nebo je v podobě, kterou tam vloží zas jen znalá místní samospráva obce, nikdy ne cizí lidé. V našem regionu Sdružení měst a obcí Karviná jsou s tím zásadně jen špatné zkušenosti. Peníze za dílo jsou pak utraceny vždy zbytečně. Proto jsem pro strohý, věcný postup a výhled v čase – projednaný důkladně v obci a zde též samozřejmě i akceptovaný lidmi zde žijícími.

Je třeba uvést, že se jedno a půl volebního období věnovalo u nás v obci především opravám všeho, co už po opravě úpěnlivě volalo, opravám chodníků, fasád, mostů, veřejných prostranství, hlavních tahů komunikací, zřídili jsme nové odpočinkové zóny, hříště, zahájili stavbu moderní splaškové kanalizace, realizovali nové zdravotní středisko, odpadové hospodářství, apod. Zlepšili jsme některé momenty v podpoře seniorů, školních dětí, ale i jiných skupin obyvatelstva.

Nyní je čas se zamyslet nad tím, co obec bude dále výhledově potřebovat. V obci jsou i názory, že není potřebný další rozvoj, jen udržet co je… Osobně tento pohodlný názor nezastávám a proto se snažíme plán dalšího rozvoje vytýčit alespoň v hrubých rysech. Doufám, že se případná pohodlnost neusadí po komunálních volbách 2018 v řízení naší obce. Jsem rád, že v této souvislosti současné zastupitelstvo převážně podobně uvažuje a podporuje například i nákup pozemků s výhledem dobrého využití i pro nové obecní stavby, pro další zlepšení života v obci. Kromě připravované stavby Domova pro seniory dnes již obec vlastní krásný pozemek například pro stavbu sportovní haly. O tomto objektu v obci nyní vážně uvažujeme a snad již pro příští rok zastupitelstvo schválí zpracování alespoň úvodní studie k této stavbě. Nákladově tato stavba představuje cca 40 mil. Kč. Dle našeho názoru v obci tento objekt  již znatelně chybí a bude chybět stále naléhavěji. Je to znát například i na vytíženosti Sokolovny a tělocvičny ZŠ v době určené i pro veřejnost. Koncepci splaškové kanalizace v celkem pěti etapách včetně Koukolné jsem již popsal dříve a nebudu se k ní nyní vracet. Máme v tom směru co dělat ještě minimálně 10 let, a to se nesmí polevit. V záměru máme i realizaci rekreační zóny v obci a dalšího krásného odpočinkového veřejného prostranství prakticky v centru obce. V případě potřeby jsme dále schopni poměrně rychle navýšit kapacitu v objektu MŠ Koukolná, jsme schopni kapacitně „nadstavit“ i objekt ZŠ, což ale v realitě příliš nepředpokládáme. V okolních městech se totiž vyprazdňují spolu s byty i vybavené školní budovy a kapacitní možnosti regionu jsou v tomto směru značné. Nový územní plán ve Změně č.1 nám dnes dále v obci umožňuje stavbu i areálu pro sportovně- rekreační vyžití ve vhodných lesních plochách, takže za podpory myslivců a jiných držitelů zbraní v obci uvažujeme například i o stavbě rekreační střelnice pro veřejnost. Terénní podmínky jsou na zájmové ploše mimořádně dobré a objekt by byl zcela mimo zástavbu. V Moravskoslezském regionu de facto tato zařízení nejsou k dispozici, nebo jen omezeně, s pořadníkem pro zájemce o rekreační sportovní střelbu. Domnívám se, že i v nastávajících podmínkách obnovené podpory branných činností ve státě nejsou uvedené úvahy plané. Podotýkám přitom, že vůbec nejsem zastáncem „Chovancovy“ propagace používání zbraní držených obyvatelstvem tak , jak záležitost kupodivu prošla nedávno i parlamentem.

Oblast související se zvýšením atraktivity obce i pro turisty je též „polem neoraným“. Stále vedeme v patrnosti například i diskutovanou rozhlednu, která v obci v minulosti byla. Již cca 5 let jsou zde úvahy i o založení muzea s předměty z historie obce, a nejen z ní. Též z okolí naší obce, případně se zaměřením i na Těšínské Slezsko a spřátelenou polskou obec Hažlach.

Náměty tedy pro toto i nové zastupitelstvo obce jsou a důležité bude „zatáhnout“ do rozvoje co nejvíce i mladé generace a chtít věci realizovat. Rozumné naplánování zajímavých věcí a postupů je pro další rozvoj obce nejdůležitější a vůbec není nutné se přitom „držet při zemi“, jak se to případně ozývá. Potom vlastní realizace, to už je většinou rutinní práce, kterou naši lidé umějí dobře a na konci je radost z podařeného díla.

 

červenec/srpen, 2017

Ing. Ladislav Rosman

Ještě k některým financím investic

ing. Ladislav Rosman

27.07.2017

Ještě k některým financím investování do zvelebování obce.

Obyčejný úplněk měsíce.

ing. Ladislav Rosman

30.06.2017

Odlehčené téma na prázdniny.

Hlučnost akcí v Dělnickém domě.

ing. Ladislav Rosman

23.05.2017

Znovu ke kraválu z hudební produkce, i ve středu obce.

 

Občany oprávněně pobouřil hluk z hudební a jiné produkce, tentokrát ve „velkém stylu“ z Dělnického domu, i do širšího okolí, v pátek 20.5.2017. I otrlejší občané konstatovali, že to už bylo příliš a někteří přicházeli i po půlnoci za mnou s dotazem jak je možné, že jsem toto boží dopuštění schválil, což lidem vtipně sdělili členové místního oddělení Policie ČR. Takto poučení lidé si pak v noci starostovi osobně stěžovali, neboť ten za situaci může, povolil ji přece. Já jsem již problematiku vysvětloval loni v Okénku, i na webu obce, ale lidé situaci stejně asi nerozumějí. Proto uvedu znovu některé zásadní momenty :

1/ Obecní úřad povoluje všechny hudební produkce pouze formálně s tím, že se předpokládá, že se dodrží zákonná hodina 22.00 nočního klidu. TO JE ZÁKONNÁ POVINNOST KAŽDÉHO! Za dodržení jsou na formuláři uvedeni ohlašovatel, tedy organizátor akce, hlavní, i jeho náhradník. Obecní úřad dále danou akci nedozoruje , ani ji neřídí! ZA PRŮBĚH VŽDY ZODPOVÍDÁ POŘADATEL ! Ten je povinen akci organizovat tak, aby zákonem stanovený rozsah nočního klidu od 22.00 byl dodržen.

2/ V případě, že je zákon o dodržení nočního klidu porušen, volá se k nápravě vždy jen Policie ČR, a ne starosta obce, neboť ten s akcí nemá nic společného, MNOHDY O AKCI ANI NEVÍ,  a nemá žádné prostředky pro okamžité zjednání nápravy. Nápravu je povinna zjednat ZÁSADNĚ jen Policie ČR, pokud už pořadatelé zábavy neumějí zasáhnout. Těžko si ovšem představit jak zjednávají nápravu dva členové hlídky u bavícího se shluku cca 300 lidí, kolem půlnoci rozlezlých i po širším okolí Dělnického domu s doprovodným bezohledně hlučným chováním. A v tom je kámen úrazu !

3/ Vzhledem k neřešitelnosti této situace jsem názoru, že by se v období květen – září měly v Dělnickém domě hudební akce tohoto druhu, tj. s přesahem zákonné hodiny 22.00 úplně zakázat, což nyní chci prosadit. Nabízí se myšlenka povolit hudební produkci do 22.00. Uznáte ale, že by to musely být akce jen pro školou povinné děti a maximálně se sodovkou na stole. Jinak není nikdo schopen nic zaručit. Vždyť i dnes ten limit 22.00 vážně existuje a málokdo jej zvláště v létě dodržuje, přičemž represivní složky jeho dodržování vynutit neumějí, nebo nechtějí…

4/Takzvaná „hluková vyhláška“ v obci nic neřeší, jen situaci dále zamotává a komplikuje. Je to i názor starostů z našeho regionu. Obecní vyhláška například totiž vymezuje přesně akce v roce schválené zastupitelstvem. Jakmile by tedy někdo mimo tento schválený program v obci chtěl například něco na zahradě oslavovat – mimo seznam schválených akcí - vystavil by se ihned případnému sankcionování. Navíc, ta hodina 22.00 je zde vždy „povinná“ a Policie ČR by už potom musela zakročovat, bez výmluv na starostu a jsem zvědav jak, když to nyní neumí, resp. nemá na to síly.

Pozn. : Rada obce bude 5.6. přijímat opatření, zatím se mi jeví nutné tyto akce dále zakázat.

 

23.5.2016, Ladislav Rosman

Jak pokračuje letos investiční výstavba a opravy

ing. Ladislav Rosman

17.05.2017

Jak pokračuje letos investiční výstavba a opravy.

Celkem 157 článků