Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

Že by už počátek volebního klání ?

Ladislav Rosman

11.07.2016

Ač nerad, reaguji tímto na Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Dětmarovice ze 6.5.2016, léta Páně. Tento zveřejněný záznam doporučuji k přečtení, aby byl zájemce o informace dobře „zpraven“. Je zveřejněn na stránkách www. Pastorační rada Dětmarovice. Neubránil jsem se při jeho čtení m.j. překvapení , že začala předčasně ostrá předvolební příprava KDU ČSL...
Po přečtení jeho obsahu, zvláště statě 3. fara a opravy se mi ale spíše zdá, že byli, jistě nechtěně, opět po čase vypuštěni do světa naší poklidné obce démoni nesnášenlivosti a konfliktu v plné síle. A to nikým jiným než hlavními činovníky naší farní obce. S těmi démony to samozřejmě přeháním, ale konflikt zde nepochybně nastolen je.

Investice a opravy

Ladislav Rosman

04.07.2016

Vážení spoluobčané,

je vcelku už běžné, že Vás považuji za nutné průběžně informovat o postupech v oblasti investic a oprav. V roce 2016 jsme již v „poločase“ volebního období, takže určitě musí být vidět nějaký pohyb. Provedli jsme opravy některých dalších úseků komunikací v obci a další budou dle plánu ještě následovat. Na Olmovci vzniklo větší vodní dílo pro záchyt přívalové vody. Nová zádržná nádrž byla postavena poctivě, hlavní je její hráz, která má solidní základ, přestože se muselo bojovat s podzemními zřídly vody silnými jak ruka člověka. Nebylo to nic jednoduchého. V letošním roce již dílo podstoupilo jednu náporovou zkoušku, zatím s dobrým výsledkem. Na stadionu SK Dětmarovice vidíte postupnou přeměnu původního trávníku za nový se solidnější vrstvou zeminy, v myslivecké Hájence se nově leskne obnovená parketová plocha, jejíž kvalitu již prověřilo konání srnčích hodů v měsíci červnu.

Něco je někde špatně…

Ladislav Rosman

23.06.2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si po čase stručnou filosofickou poznámku vyplývající čistě z mého názoru. Jistě každý z nás sleduje okolí , i vývoj společnosti a světa obecně. Asi se mnou souhlasíte v tom, že o nějakém globálním, krásném a šťastném období si dále můžeme jen nechat zdát.  Jakkoliv byla velká naděje, že se po pádu Berlínské zdi uvolní napětí ve světě, musíme konstatovat, že napětí ve společnosti je dnes opět velké. Dokonce se stav někdy jeví jako otevřeně válečný, s mnoha mrtvými a raněnými… Zatím ne v naší zemi, ale už „za humny“.

Proč podpora technických oborů na naší základní škole.

Ladislav Rosman

08.04.2016

V souladu s proklamovanou politikou naší vlády, ale i s trendem ve vyspělém světě jsme se v radě obce rozhodli podpořit uvedený směr i u nás v obci.

Jaksi „od přírody“ lidé ze dvou třetin počtu tíhnou ke směrům humanitním a jen jedna třetina se orientuje na přírodní vědy, mnohdy ne cílevědomě. Ve školním prostředí všech stupňů se s tímto dělením setkáváme, což ve svém důsledku dnes například navozuje přebytek pracovní síly v oborech humanitních a její nedostatek v technických činnostech. Na dnešní obecně přiznávané technické nešikovnosti dorostu se ale podepsalo i období, kdy tzv. „dílny“ vymizely ze základních škol a osnov.

Postup v projektování obchvatu obce

Ladislav Rosman

29.02.2016

Na den 25.1.2016 byla u nás v obci plánovaně svolána schůzka zainteresovaných zástupců obcí a firem k problematice projektování silničního obchvatu obce, respektive k prezentaci výsledků auditu firmou VALBEK Liberec. Tato schůzka navázala na dohody vyplývající ze schůzky 9.11.2015, jejíž obsah jsme Vám prezentovali v prosincovém Okénku. Schůzka letos v lednu se uskutečnila za účasti osob v podobném složení jako v listopadu 2015. Byli přítomni zástupci samospráv Karviné, Dětmarovic, Dolní Lutyně a Bohumína, odborníci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborníci z Ředitelství silnic a dálnic Brna a Ostravy a zástupci firmy VALBEK.

Cílem schůzky bylo provedení prezentace auditu trasy za účelem dosažení stavebních úspor oproti předpokladu, který není zatím akceptovatelný pro realizaci stavby.

Celkem 161 článků