Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 173 článků

Proč podpora technických oborů na naší základní škole.

Ladislav Rosman

08.04.2016

V souladu s proklamovanou politikou naší vlády, ale i s trendem ve vyspělém světě jsme se v radě obce rozhodli podpořit uvedený směr i u nás v obci.

Jaksi „od přírody“ lidé ze dvou třetin počtu tíhnou ke směrům humanitním a jen jedna třetina se orientuje na přírodní vědy, mnohdy ne cílevědomě. Ve školním prostředí všech stupňů se s tímto dělením setkáváme, což ve svém důsledku dnes například navozuje přebytek pracovní síly v oborech humanitních a její nedostatek v technických činnostech. Na dnešní obecně přiznávané technické nešikovnosti dorostu se ale podepsalo i období, kdy tzv. „dílny“ vymizely ze základních škol a osnov.

Postup v projektování obchvatu obce

Ladislav Rosman

29.02.2016

Na den 25.1.2016 byla u nás v obci plánovaně svolána schůzka zainteresovaných zástupců obcí a firem k problematice projektování silničního obchvatu obce, respektive k prezentaci výsledků auditu firmou VALBEK Liberec. Tato schůzka navázala na dohody vyplývající ze schůzky 9.11.2015, jejíž obsah jsme Vám prezentovali v prosincovém Okénku. Schůzka letos v lednu se uskutečnila za účasti osob v podobném složení jako v listopadu 2015. Byli přítomni zástupci samospráv Karviné, Dětmarovic, Dolní Lutyně a Bohumína, odborníci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborníci z Ředitelství silnic a dálnic Brna a Ostravy a zástupci firmy VALBEK.

Cílem schůzky bylo provedení prezentace auditu trasy za účelem dosažení stavebních úspor oproti předpokladu, který není zatím akceptovatelný pro realizaci stavby.

Zájem o setkání

Ladislav Rosman

01.01.2016

V případě zájmu občanů o setkání s místostarosty jsou k dispozici vymezené pravidelné časové úseky každé pondělí od 15. hod. V této době bude vždy minimálně jeden z místostarostů přítomen v budově obecního úřadu, zájem o setkání není nutno předem oznamovat. Starosta je k dispozici pro setkání s občany každodenně dle vypsané pracovní doby. Doporučuje se předchozí oznámení termínu návštěvy na sekretariátu obecního úřadu , tel. 596 540 140.

Ing. Ladislav Rosman – starosta obce

Celkem 173 článků