Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 84 článků

JEDEN Z PARADOXŮ DNEŠNÍ DOBY

ing. Ladislav Rosman

06.06.2019

Jeden z paradoxů dnešní doby

 Věda, i ta lékařská , pokročila za poslední desetiletí neuvěřitelně kupředu. To se m.j. promítá i do prodloužení doby dožití, u žen ještě cca o 4-5 let více než u mužské populace. Pokud trochu sledujete vývoj v nukleární medicíně a navazujících oborech, víte například, že se jeví dnes docela realistická perspektiva, že bude možno nahrazovat všechny orgány v těle a části těla, což navodí jakýsi stav mimořádné dlouhověkosti člověka. Opravovat DNA už vědci umějí…Samozřejmě s mnoha otazníky, neboť například 150 let starého člověka si lze dost obtížně představit s novými orgány, ale s přirozeně  zestařenou psychikou a elánem do života „na bodu mrazu“. Ale nechme tyto úvahy odborníkům… Jde mi v této úvaze zejména o připomenutí faktu, že se sice chceme dožít vysokého věku, ale pozor, nechceme být většinou na obtíž na stáří našim dětem či jiným rodinným příslušníkům. Dřívější generace lidí toto ani nenapadlo, umřít se patřilo doma s předchozí péčí na domácím lůžku. Dnes se to „povede“ jen části staré populace a je předpoklad, že se s nárůstem počtu seniorů zvýší mohutně i potřeba péče v pozdním věku, i paliativní péče člověku dosud cizími lidmi tak, jak to ostatně je vidět v celé vyspělé Evropě. Asi s tím nic nenaděláme ani v ČR a to, že tyto věci dnešní Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně neřeší, má svůj důvod v tom, že naléhavost podpory tzv. sociálního bydlení pro sociálně slabé lidi je v současné době ještě akutnější. No, a na všechno naráz příjmy našeho státu nestačí… Hodně se toho dlouhodobě zanedbalo, to už se ví !

A tak jsem přesvědčen o tom, že snaha o řešení předmětného problému v naší obci zatím samostatně, bez výrazné podpory státu ( mimo podpory slovní), má svůj reálný základ. Příklady z některých obcí jsou pro nás i silně motivující.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman

Předání kanalizace

ing. Ladislav Rosman

05.06.2019

Co to tam je za zelená chaloupka ?

 

Přiznám se, že mne hodně těší zájem občanů o nové stavby a objekty v obci. Setkal jsem se i s otázkami typu „cože to tam u Krympulca v Koukolné vyrostla za zelená chaloupka“ ? Napadlo mne, že bychom mohli dát do Okénka fotky obou nových čističek odpadních vod – pro informaci. Ta „zelená chaloupka“ je čistička odpadních vod pro Koukolnou, ta druhá – menší, „nechaloupka“ u Sokolovny je pro oblast splaškové kanalizace ZŠ + Šlog (střed obce). Myslím, že mi občané dají za pravdu, že jsou oba objekty stavebně úhledné a předchozí obavy z toho, že to budou velké hrncové nádrže s nevábným pachem do okolí, navíc i hlučné, to už, doufám, netvrdí ani předchozí nevěřící Tomášové…

V pátek, 31.5.2019 obec převzala stavbu i v části Koukolná, čehož se mimo činovníků obce zúčastnili i zástupci projektantů a realizačních firem.

V dalších etapách výstavby splaškové kanalizace vyrostou v obci ještě minimálně dvě další, větší, ale též úhledné „chaloupky“, u Mlýnky a u velké budovy DPS na sousedním travnatém prostranství. Ale to s výhledem tak do deseti let. Pokud vše dobře půjde.

 Přílohy : Fotodokumentace , obě ČOV, předání stavby, zatím v rubrice FOTOGALERIE

 6.5.2019 Ladislav Rosman

Naši hasiči mají defibrilátor

ing. Ladislav Rosman

04.06.2019

          Také naše obec má pro občany  defibrilátor

Poslední dobou probíhají ve sdělovacích prostředcích informace, že i obce a menší města mají defibrilátor. K tomu si naši občané určitě zaslouží zvýraznit informaci o tom, že i  naše obec toto zařízení má k dispozici. Není to úplně levná investice, ale naše zastupitelstvo schválilo nákup defibrilátoru již v loňském roce. K dispozici mají toto zařízení po zakoupení naši hasiči, tedy naše výjezdní šikovná jednotka, která má dispozice i pro úspěšné zasáhnutí s tímto přístojem v případě ohrožení života selháním srdeční činnosti. Samozřejmě funguje  i záchranka, ale naši hasiči přístroj mají i  například na různých akcích obce, kde situaci tak řečeno dozorují. Použití může pak být časově rychlejší než je dosažitelnost vozidla záchranky. Přejme si, aby přístroj naši hasiči využívali jen cvičně !

Ladislav Rosman

Výročí májových dnů

ing. Ladislav Rosman

26.04.2019

Vážení spoluobčané,

v první dekádě nejkrásnějšího měsíce v roku si na celém světě lidé připomínají osvobození od fašistické poroby a den 8. května 1945 je u nás oficiálním dnem ukončení  2. světové války, Dnem vítězství, který se slaví jako státní svátek ČR. 1. máj se na světě slaví jako Svátek práce a považuji za vhodné si tento den v Dětmarovicích  opět více připomenout i v  souvislosti s tím, že se tato  událost kryje časově u nás v obci s osvobozením obce. Vzhledem k tomu, že se jedná již o časový odstup 74 let, ubývá zákonitě pamětníků 2. světové války, i pamětníků dne osvobození . Historikové se sice přou o to jestli byla 2. světová válka ukončena  8. května či  9. května, je ale jisté, že obec Dětmarovice byla osvobozena 1. května 1945 Rudou armádou, což je našim dětem určitě ve škole podrobně vysvětleno tak, aby pochopily i souvislosti s vývojem světa po válce. Jsem přesvědčen o nutnosti připomínat si fašistickou hrůzovládu, 2. světovou válku a obrovské oběti, které provázely toto hrůzné  období .  Je znepokojující, že i u nás existují tendence s odstupem času tuto zlou etapu dějin zlehčit a tendenčně komentovat tak, že je pohled na uvedené období výrazně zkreslován.  I v souvislosti s perspektivami  aktuálního vývoje celé naší společnosti je proto nutné našim dětem věci objektivně vysvětlovat ve škole, ale i v rodinách. Nikdy nesmíme zapomenout i na naše bývalé spoluobčany, kteří jsou mezi nesčetnými oběťmi mašinerie 2. světové války a jejichž jména jsou vyryta na našem kamenném památníku v parku. Nesmíme v této souvislosti zapomenout na četné  oběti na životech nevinných lidí v naší zemi , v Evropě a na celém světě. Nemůžeme být dostatečně vděčni  padlým osvoboditelům, vojákům Rudé armády a vojákům spojenců západních zemí . V naprosté většině se jednalo o mladé lidi, kteří v obrovských počtech položili životy za ukončení fašistické poroby.

Je na dalších generacích lidí , aby se minimalizovaly válečné konflikty na zemi, neboť přinášejí ta nejhorší utrpení. Přejme si, aby i tato naše vzpomínka přispěla k vývoji naší společnosti bez podobných tragických historických událostí jako byla druhá světová válka.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití nadcházejících májových dnů.

29.4.2019, ing. Ladislav Rosman, starosta obce

 

Problém služeb na vesnici

ing. Ladislav Rosman

17.04.2019

SLUŽBY, PRACOVNÍ NASAZENÍ A „ŽIJE SE JEN JEDNOU“?  

                       ( malé aktuální zamyšlení)

 Ty služby jsou dnes za peníze očekávaně lepší, ale…Moment peněz je tam zásadní a člověk v tom systému není první. Nechci být nezdravě nostalgický, ale v naší obci, i když měla jen 3000 obyvatel, byla tradičně lékárna, dětský doktor, zubař i pro pravidelné prohlídky žáků, galanterie, mandl, textilní obchod, narpa, dokonce prodejna obuvi, apod. Obchody byly sice zásobeny skromnějším sortimentem, ale například oblast zdravotnictví měla zelenou i v těch nejmenších obcích. Ve městech naopak nebýval přebytek například lékáren a obchodních center a uživili se všichni.

Zjišťujeme s podivem, hlavně ti dříve narození, že nemá lidem vadit, že musí jet za službami do města. Je pochopitelné, že těm mladším, s denně nezbytným autem to opravdu nevadí.

Služeb je obecně dostatek a jsou i kvalitní, ale mění se zásadně to, že celkem rychle mizí z menších obcí…Zákony trhu jsou neúprosné, přičemž mladá a střední generace to vidí zákonitě v lepším světle než generace starých a nejstarších lidí, kteří jsou odkázáni často na pomoc jiných. Nějaké organizované přidělování služeb do obcí z centra dávno nefunguje a dost mne i například překvapil fakt, že destinace velikosti a typu ostravské aglomerace jsou perspektivně ohroženy nedostatkem zubařů. Při projednávání našeho problému v obci jsme se na Všeobecné zdravotní pojišťovně v Ostravě m.j. dověděli, že ve městě a okolí funguje povětšinou generace zubařů - „pětašedesátníků“ s perspektivou brzkého odchodu do důchodu, přičemž noví stomatologové se neukazují a prostě nejsou. Třicet procent studentů stomatologie jsou prý Slováci, kteří často po studiu odejdou…, mnozí absolventi jdou vydělávat do Západní Evropy…, a ti kteří zůstanou, nemají už 2 000 klientů, jak mají staří praktici, … ale jen 500 ! Stačí jim denně 6 pacientů „za peníze“ a svoji životní seberealizaci mívají často úplně jinde než u zubařského křesla. Je potřeba užívat života, dokud jsme mladí…

Systém přináší i tyto nedobré, pro pamětníky neobvyklé důsledky. Jde to ale s dobou, mladí lidé dnes daleko méně lpí na majetku a jsou méně vázáni na rodinu. S heslem „žije se jen jednou“ je počínání dnešní mladší generace lidí opravdu někde jinde než za našich mladých let. A to se všemi doprovodnými jevy, ze kterých ale může někdy například i „mrazit v zádech“.

 Ing. Ladislav Rosman  

Celkem 84 článků