Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 82 článků

Poděkování za organizaci oslav 100 let ČSR

ing. Ladislav Rosman

02.11.2018

Poděkování za organizaci nejen oslav 100-letého výročí ČSR.

Vážení spoluobčané, dovolte mi v této rubrice poděkovat pracovnici obecního úřadu paní Taťáně Čempelové za celkovou vynikající organizovanost u akcí, které byly naplánovány u příležitosti 100 letého výročí vzniku ČSR. Oslavy v naší obci probíhaly v několika dnech a podílely se na ní skupiny šikovných lidí i celé zde pracující spolky. Paní Čempelová byla  mozkem pro přípravné činnosti, i přičinlivým realizátorem zdárného průběhu oslav. Oslava proběhla v několika tematických blocích, od kladení věnců, pak byla výstava v Dělnickém domě, výstava veteránů motocyklů, módní přehlídka a organizační zajištění doběhu rodáka MUDr. Kuchaře do cíle dne 28.10. - zde všude byla znát „ruka“ p. Čempelové…   Plně si uvědomujeme cenu takového člověka v obci, který bez ohledu na volný čas dokáže souvisle s minimem odpočinku tyto činnosti po řadu dní za sebou zajišťovat a dokáže stmelit šikovné lidi v obci s výsledkem, který svou dokonalostí provedení vždy velmi potěší nejen naše občany, ale i například návštěvníky z okolních obcí.

                                                                                  Vedení obce a obecního úřadu

Komunální volby 2018

ing. Ladislav Rosman

16.10.2018

Poděkování voličům.

 Vážení spoluobčané.

 Komunální volby jsme „přežili ve zdraví“, kampaň stran byla celkem slušná a vyrojily se i další náměty na případné usměrnění Plánu rozvoje obce.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za účast ve volbách, která sice byla celkově nízká, ale lepší než v roce 2014. Výsledky voleb znáte, nebo je budete mít ve výtisku listopadového Okénka. Vzhledem k tomu, že do ustavujícího zasedání jsou dva týdny času, není zde ještě možno psát o výsledcích následných dohod stran v obci. Máme však právoplatně zvolených 15 nových zastupitelů a těmto lidem srdečně blahopřeji. Složení nové rady obce bude rovněž známo po ustavujícím zasedání, stejně jako budou známa jména nových předsedů výborů.

Ať již povede naši obec kdokoliv, jsem přesvědčen, že okruh starosty, radních, atd. musí mít na paměti především prospěch obce a její vedení bude od prvního dne pracovat na tom, aby se naše obec mohla poměřovat s těmi nejlepšími. Rychle se musí dále pracovat na dalších etapách splaškové kanalizace v obci, na řadě je velká stavba Domova pro seniory a nesmí se zapomenout na podmínky navozující dobré spolužití v obci, dobrou funkčnost a obslužnost služeb v obci. Důraz by měl být položen na podporu nejmladší a nejstarší generace lidí v obci. V neposlední řadě bude jistě zaměřena pozornost na kvalitu životního prostředí, přičemž již letos na podzim máme připraveny některé konkrétní postupy například na podporu zlepšování kvality ovzduší.

To je na osmi řádcích textu naše doporučená navazující strategie počínání v obci nejen na další 4 roky, ale i dále do budoucna,… a jsem přesvědčen o její správnosti. Ostatní pěkné věci, zatím úvodním způsobem rozvojově plánované, jsou vesměs jakousi další ( i časově) „přidanou hodnotou“ v návrzích, které teprve nové zastupitelstvo posoudí a možná dá i zcela nové impulsy. Je zbytečné je od začátku negovat a posmívat se z hloupých nápadů těch kdo je předkládají…

Doporučuji si vzpomenout na počátek diskusí někdy v roce 2013 kolem zařízení pro seniory…, dnes jsem ani v jednom letáku stran v obci negaci přípravy stavby Domova nezaznamenal. Možná to tak bude časem i například s rozhlednou…Kdo ví…

 

 17.10.2018, ing. Ladislav Rosman

Před komunálními volbami 2018

ing. Ladislav Rosman

19.09.2018

PŘEJI OBČANŮM ŠŤASTNOU VOLBU

( Dětmarovice musí patřit mezi nejlepší obce !)

Kampaň stran před komunálními volbami je až na výjimky vedena vcelku slušně, dokonce se tentokrát ani vylepené letáky nestrhávají. Představy stran jsou samozřejmě různé, což je zákonité. Nevadí mi, že někdo odmítá plány ke zvýšení turistické zajímavosti obce a třeba i realizaci sportovně-odpočinkové plochy u řeky. Ty plány ale opravdu nemají účel se zalíbit…, rozhlédněte se trochu dále kolem - po některých pěkných, vzorových obcích. Nevadí mi ani, že někdo urputně usiluje o strategické plánování, které je v obcích našeho typu tak na dvě věci…Někdo nesportuje, nechce tedy sportovní halu, která v moderní obci našeho typu má výhledově stoprocentně své místo, stejně jako domov pro seniory, který jsme začali po letech diskusí úvodním způsobem budovat. K tomu netřeba vysokou strategii ale jen kompetentní vedení obce a racionální zastupitelstvo. Ale budiž.

Velmi mi ale vadí například „letákové“ lži, že jsou výběrová řízení na firmy dělána dle známosti a že starosta má v tomto volebním období zvýšený tzv. reprefond, který se přitom dobře dá využít na obědy seniorů....  JSOU TO ÚČELOVÉ LŽI, které do naší obce nepatří ! Určitě ale nebudeme podávat trestní oznámení…, lidé si to sami přeberou.

Heslem dalšího volebního období bych já viděl například „ moc planě nemluvit (lidově „nekecat“), nevymýšlet si účelové chiméry, a hlavně smysluplně DĚLAT na čem se dohodneme. Jinak nám obce v okolí našich pěkných Dětmarovic znovu utečou, a to bych nerad. Dohání se to pak dost těžko, několik let, vím o čem mluvím! A musíme chtít být nejlepší minimálně v karvinském regionu. O tom jsem přesvědčen !

Vylepené letáky a tiskoviny stran jsou dle mého názoru v globále slušné, některé jsou skromnější, některé až bombastické, též i podle toho jak bohaté je příslušné ideologické zázemí. Ve velikosti plakátů a případně v nákladných jiných prezentacích to ale u nás též asi nikdy nebylo, pokud pamatuji.

  

A tak Vám, vážení spoluobčané,  přeji šťastnou ruku ve volbách,...ale hlavně hodně zdraví, spokojenosti a elánu do života.

 

 

 

 

 

19.9.2018, ing. Ladislav Rosman

GRAF POSTUPU ÚSPOR NA ÚČTECH OBCE

Ing. Ladislav Rosman

20.08.2018

GRAF POSTUPU ÚSPOR NA ÚČTECH OBCE

 

Stručný komentář k vývoji

Občas se v obci vynořují zasvěcené signály o potřebě úspornosti činění, o potřebě zvýšení průhlednosti hospodaření obce i případně o zadlužení obce. Proto uvádíme tento diagram postupného zvyšování konta úspor obce po jednotlivých letech. Obec hospodaří s relativně velkým přebytkem finančních prostředků, i když se masivně investuje. Takto jsou zcela cílevědomě postupně "skládány " prostředky na realizaci i velkých investičních staveb, které obec plánuje do budoucnosti.

OBEC JE BEZ DLUHŮ !

Pozn.: - rok 2018 je v diagramu s hodnotou ke 30.6.2018, celý rok bude hodnocen ke 31.12.2018.

          - údaje jsou převzaty z účetních podkladů.

19.7.2018, ing. Ladislav Rosman

 

Hrozí úbytek obyvatel v obci ?

31.07.2018

Hrozí úbytek obyvatel v obci ?

Zvláště nyní, před volbami, se můžete setkat i s názory, že politika vedení obce

navozuje tendence ke snižování počtu obyvatelstva. Jak možno vidět na diagramu,

není to pravda, počet obyvatelstva kontinuálně narůstá. Přibývá zde nových domků

jak hub po dešti, protože se k nám stěhují zejména mladší lidé z Orlové a Karviné.

A další široké možnosti zastavitelnosti dle územního plánu jsou k dispozici.

Co je pravda, to musím potvrdit, že z naší pěkné obce nechceme být městem !

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice

 

Údaje jsou z matriky OÚ Dětmarovice.

23.7.2018, Ing. Ladislav Rosman

Celkem 82 článků