Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 173 článků

PLÁN NA ROK 2022

ing. Ladislav Rosman

29.12.2021

Jaké má obec hlavní plány rozvoje do roku 2022

 Vážení spoluobčané

 Hospodaření obce bylo i v roce 2021 zodpovědné a vyvážené, o čemž mj. svědčí i velmi důstojná položka úspor finančních prostředků na kontech obce. Tento stav dává velmi dobré předpoklady realizace dalších postupů, jak jsou schváleny zastupitelstvem obce.

V první řadě musíme dostavět sportovní halu, jejíž stavba byla zazimována 22.12.2022 a bude se pokračovat, jakmile to podmínky dovolí, v půli ledna 2022. Stavba zatím vykazuje jen malé zpoždění vůči harmonogramu, ale před námi je ještě spousta práce. Z dalších větších položek jsou v plánu například generální rekonstrukce mostu přes Mlýnku, za tratí směrem k Lyngu /cca 2,5 mil. Kč/, výměna světel veřejného osvětlení /1 mil. Kč/, rekonstrukce koupelen DPS 670 /1 mil. Kč/ a nová dlážděná plocha včetně rekonstrukce odvodnění u kostela sv. Maří Magdaleny /1,2 mil. Kč/. Dle stavu financí na závěr roku 2021 bude zastupitelstvu navrženo zahájení stavby rozhledny  / 10 mil. Kč/. Samozřejmě se budou dále opravovat naše místní komunikace, z nichž největší položkou je dosud kamenitá cesta pod Wilczkovým kopcem až po křižovatku odbočení na Zálesí.

Dále jsou to zatím projekty „pod čarou“, tj. projekty, do jejichž realizace obec nepůjde bez státní dotace. Jsou to tyto položky: Stavba kanalizace -3. etapa – Střed, dále pokračování chodníku za řekou -2. část a zateplení vč. rekonstrukce vytápění u Dělnického domu. Stavební dokumentace k těmto položkám je rovněž hotová, jen čekáme na příslib státních peněz.

Pro přemýšlivé občany ještě uvádím, že si obec schválila přípravu projektů pro využití fotovoltaiky na obecních budovách, a to na podporu energetického provozu těchto budov, i s využitím bateriových uložišť. V naší zeměpisné poloze ve fotovoltaice osobně nějaké velké „štěstí“ nevidím, ale z EU budou do této oblasti nasměrovány početné miliardy…Bylo by určitě chybou tuto příležitost nevyužít. A předpokladem jsou samozřejmě hotové projekty pro přihlášku na dotační tituly. Kdo je nebude mít, na peníze si nesáhne.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozpočet obce

ing. Ladislav Rosman

22.12.2021

Co je rozpočet vyrovnaný a co schodkový

 Překvapilo mne, že jsem zaslechl kritiku našich pravidelně schodkových rozpočtů obce. Někteří občané v tom mají stále zmatek a myslí si, že rozpočet schodkový vede zaručeně k zadlužování. Tento pohled je však zavádějící a mylný. V případě naší obce a v podobných případech jiných obcí zcela určitě. Považuji za vhodné znovu věc vysvětlit.

V úvaze jsou podstatné položky příjmů a na druhé straně položky výdajů. Pokud je na straně příjmů například 100 milionů Kč a v plánu například výdaje na 120 mil. Kč, pak se skutečně jedná o rozpočet schodkový, ale….Důležité je, jak plán výdajů předpokládá vzniklou „mezeru“ v penězích zaplnit. V případě naší obce je to VŽDY z přebytku hospodaření, tedy úspor předchozího účetního období. Za posledních minimálně 12 let obec žádný úvěr nečerpala, protože to nebylo zapotřebí !

Pozor ale, například stát nebo kraj hospodaří se schodkovými rozpočty, ale již s využitím úvěrů, jelikož takové úspory nemají,…a konečně, celý svět žije na obrovský dluh, který se mimochodem stále rychle zvětšuje. Naši obec ale v seznamu zadlužení opravdu nehledejte.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozhledna v obci

ing. Ladislav Rosman

07.12.2021

Postavíme v  Dětmarovicích rozhlednu ?

 Obec má hotový projekt věže rozhledny včetně jejího umístění a v řízení je stavební povolení. Vše samozřejmě prošlo schválením zastupitelstvem, které potvrdilo i vizuální podobu 28,5 metrů vysoké věže, jejíž hlavní konstrukce je z pozinkované oceli. Tvar věže připomíná vzdáleně Eifelovku a v našem případě se jedná o opakovanou realizaci již existující identické stavby ve městě Rokycany. Mimochodem, máme písemný souhlas zastupitelstva tohoto města se stavbou i u nás v obci. U nás bude mít ale věž v konturách navíc led osvětlení, takže bude i v noční době výraznou dominantou obce, viditelnou již zdaleka. Vzhledem k tomu, že bude stát uprostřed Něbrojova kopce, v nadmořské výšce cca 240 m, bude vizuálně mnohem vyšší než věž kostela. Provedení a stavba věže bude nákladově obnášet cca 10 mil. Kč, již po 100 % tním zdražení oceli, ale výběrové řízení na realizační firmu dosud nebylo i s tím, že v roce 2022 jsme si „nastolili“ úsporný režim obce, vzhledem ke schválení mohutné investice - sportovní haly v areálu SK Dětmarovice.

Vzhledem ale k dosavadnímu velmi dobrému vývoji financí obce, samozřejmě s pozitivním účinkem mohutného přísunu dotačních finančních prostředků státu do roku 2021, není zahájení stavby ještě v roce 2022 vyloučeno.

V obci jsou příznivci této stavby, ale i odpůrci, jak už to tak bývá. Pokládáme si otázku zda má v obci rozhledna stát či nikoliv. Argumenty pro jsou tyto :

 

1/ výrazné zvýšení zajímavosti a turistické přitažlivosti obce, další zvýšení prestiže obce

2/ vhodný,členitý, zvlněný povrch katastru obce s vyhlídkami do krajiny již jen z povrchu země

3/ dřívější existence dřevěné rozhledny – triangulace na Něbrojovém kopci cca před šedesáti – sedmdesáti lety

4/ dobrá finanční situace obce s předpokladem stavby rozhledny bez úvěru

5/ vznik nové charakteristické krásné dominanty obce na „sto let“

 

Argumenty proti :

1/ mám strach z výšek ?

2/ 10 mil. Kč je na rozhlednu moc peněz ?

3/…….?

 

Argumenty PRO převažují, to je zřejmé, a další zvýšení prestiže a významu obce v regionu máme v programu. Samozřejmě, obec bude žít i bez rozhledny, pokud ji lidé v obci nebudou chtít. Ale „držet se při zemi“ v rozvoji obce nepovažuji vůbec za dobré, to je naším heslem už 12 let…. A zkuste si představit, že někdo Paříži dnes vezme Eifelovku…Nebude se vám už potom zdát, že to město už není „co bývalo“?

 Ing. Ladislav Rosman

Zdánlivě neřešitelné věci

ing. Ladislav Rosman

15.11.2021

Neřešitelné se ukázalo řešitelným

Zdálo se, že si neporadíme s nepořádkem u odpadových kontejnerů, v Koukolné u Motorestu a též v centru obce.  Spíš bylo konstatováno, že problém s největší pravděpodobností nemá řešení…I takové problémy samozřejmě  jsou, ale... Náš případ vyřešení nepořádku u samoobsluhy a u Dělnického domu ( předtím u Motorestu ) však ukazuje, že se zásadní problém vyřešit dal, jen to chtělo nápad a pak dostatečný „tah na branku“, i trochu té nezbytné odvahy, vlastně celého zastupitelstva. Prvním úspěchem bylo zavedení čistoty a pořádku na původním kontejnerovém stanovišti u Motorestu a dále už to byla jen opakovaná realizace… A dobrá práce našich výkonných pracovníků Místního hospodářství. 

S výsledkem, který vidíme na snímcích na konci týdne, po víkendu. A výsledek je skvělý. Žádné povalující se nepořádky, žádné přeplněné kontejnery, posílené a kultivované prostory u kontejnerů, které jsme naopak posílili v okrajových částech obce. A situaci dále ještě určitě zlepšíme, to je jen otázka času a řídicí administrativy obce.

Příloha : Fotky kontejnerových zákoutí dnes, z neděle - do Okénka

 15.10.2021, ing. Ladislav Rosman

Domov pro seniory byl předán

ing. Ladislav Rosman

31.10.2021

Náš Domov pro seniory U Kaple jsme slavnostně otevřeli a předali

 Objekt Domova byl zdárně dostavěn a dne 27.10.2021 jsme jej, dle dřívějších ujednání, předali organizaci Charita Bohumín. V provozu pro celkem třicet klientů bude objekt od 1.1.2022.

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat zastupitelům a mým spolupracovníkům, kteří stavbu podporovali jako perspektivní a užitečnou i do další budoucnosti obce. Rád bych vzpomněl

na počáteční několikeré, pozitivní konzultace k této problematice, kterých jsme se zúčastnili společně s paní Miluší Krůlovou a paní Drahomírou Nogovou na Krajském úřadě MSK. Rád bych poděkoval panu projektantovi ing. Novotnému za kvalitně zpracovaný projekt, velmi děkuji stavební firmě zastoupené pány Piprekem, a Strijou za poctivě odvedenou práci dokonce ve zkráceném termínu a bez vícenákladů. Rovněž děkuji našemu panu Hubertovi Filipovi, který obětavě stavbu za obec administroval a dozoroval, i byl v kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rád bych uvedl, že stavba měla podporu i ze strany pana premiéra Babiše, který m.j. ocenil její význam pro současnost i další období.

Na slavnostním předání objektu přijala účast řada osobností, například členové Poslanecké sněmovny ČR paní Andrea Babišová a pan Jiří Navrátil, stavbu požehnal biskup Ostravsko opavské diecéze Monsiňor Martin David a zúčastnil se i pan farář Martin Pastrňák. Akce se m.j. zúčastnili i GŘ Elektrárny Dětmarovice pan Martin Hančar a ředitel firmy Trestles pan Jiří Koukola. Společně jsme objektu popřáli úspěšné provozování v rukou Charity Bohumín, zejména ve prospěch občanů naší obce Dětmarovice.

 30.10.2021, Ing. Ladislav Rosman

Celkem 173 článků