Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Odklízení sněhu je stále problém

ing. Ladislav Rosman

15.02.2021

Boj se sněhem ještě úplně nekončí

 Sluníčko je v polovině února již docela silné, stejně jsou silné ale dosud i noční mrazy. Poslední nadílka sněhu v období  12.2.-13.2. vyvolala opět výraznou kritiku ze strany spoluobčanů, zejména těch bydlících v okrajových částech obce a na samotách. Jen připomínám, že letos ošetřuje naše cesty organizace Služby města Orlová /SMO/, která v soutěži nabídek vyhrála nejnižší nabídnutou cenou prací. Ze stavu nepřesvědčivé připravenosti na tužší zimu u SMO je vedení obce silně rozladěno a chci jen tímto občany ubezpečit, že jsme v trvalém spojení s dispečinkem SMO, jako starosta obce pak věc komunikuji často se ředitelem SMO a samozřejmě využívám i svůj osobní kontakt na pana starostu města Orlové. To vše s cílem urgence odklízení sněhu na konkrétních neúnosných úsecích komunikací. Výsledek této snahy není bohužel uspokojivý, což m.j. vyhodnotíme na závěr letošní zimy, i pro výhled následující zimní sezóny 2021/2022.

V současné době si už nejvíce přejeme, aby další sníh raději nebyl…Nicméně za „starých časů“ ho bývalo hodně například i v měsíci březnu.

 Ing. Ladislav Rosman

Názvy ulic v obci

ing. Ladislav Rosman

08.02.2021

Ulice v obci Dětmarovice

 Názvy ulic tu nemáme, což je chyba. Podobně jako splaškovou kanalizaci – všude již historicky-dříve začali budovat, a u nás ne…, i ulice si všude v obcích už dávno nazvali,… u nás ne. Směřovali jsme tak v obci i v tomto směru neomylně ke skanzenu Moravskoslezského kraje.

Od roku 2010 jsem do zastupitelstva 2x předkládal návrh na vyřešení tohoto problému

a pokaždé byl návrh zastupitelstvem zamítnut. Překážkou ani nebyla ta práce s názvy ulic, ale hlavně to, že se změna v adrese dotkne všech dokumentů, a to u každého občana…Do vyřizování nových „papírů“ se pochopitelně nikomu nechce. A pozor, není to jen občanka a řidičák, ale i například listy vlastnictví, apod. Problém nezmizel, jen jsme ho před sebou valili,…jak ten brouk hovnivál, navíc s přibývající dobou je stále větší, už jen proto, že se navyšuje počet obyvatelstva.

Potřeba názvů ulic je ale stále akutnější, pro hasiče, pro poštu, úklid sněhu, záchranku, apod.

Pověstnou kouli hovnivála proto již dále koulet nelze !

Znovu téma do zastupitelstva předložíme a musíme se dát do práce, napřed na úřadě a následně v každé domácnosti, nic se nedá dělat. Až to budeme mít hotovo, budeme rádi, že jsme se do toho dali. V Okénku budou mít občané podrobné informace k aktualizaci osobních dokumentů a ostatních listin občana.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Větrné mlýnky jsou historie

ing. Ladislav Rosman

03.02.2021

       Větrné mlýnky v obci

( Dětmarovice „mlýnkovou velmocí“)

 V regionu severní Moravy byl kdysi rozšířen klasický malý větrný mlýnek a stával běžně v rozptýlené zástavbě selských stavení, pokud to příhodné povětrnostní podmínky jen trochu umožňovaly. Mlýnek sestával ze dřevěné boudy, uvnitř s mlecí sestavou, a nezbytným větrným lopatkovým kolem. Mlýnky z celé severní Moravy „odvál“ čas a jen někde zůstaly jejich trosky, často ale s docela zachovalou mechanikou mlýna. Stroj měl svůj značný dobový význam a nemyslím si, že by měl zmizet, aniž by naše děcka a vnuci o něm něco věděli. V naší obci máme zatím dvě repliky těchto mlýnků, které sestavili naši šikovní spolupracovníci ze zbytků, které byly v obci nalezeny a zrestaurovány tak, že na první pohled nepoznáte, že se jedná o repliku.

A pozor, budeme mít mlýnek číslo 3, a stavbu plánujeme realizovat na jaře letošního roku. Je to poměrně slušně dochovaná mechanika mletí, původem z Albrechtic u Českého Těšína, kde stála jeho ruina v zahradě jednoho stavení s malým hospodářstvím. Původní majitelé se ruiny rádi zbavili a naše obec má tak základ pro stavbu třetího mlýnku. Je to vpravdě mlýneček - menší než předchozí dva mlýnky, ale bude se určitě velmi dobře vyjímat na ploše původního Bendova statku, kde má svou pozici v hotovém projektu zpracovaném šikovným projektantem jako parkovou úpravu s prvky bývalých selských staveb. Časem tam podle projektu přibude i replika stodoly se selskými stroji a dobovým selským náčiním. A tak Bendův statek bude nejen oddechovou oblastí v centru obce, ale i střediskem pro připomenutí starých časů.

 Ing. Ladislav Rosman

Vzkříšení lékárny nepravděpodobné

ing. Ladislav Rosman

01.02.2021

Stále stesky po lékárně v obci ?

 Naši lékárnu v obci zrušili v roce 2018, aniž se s vedením obce někdo radil. A  důvod byl jediný : nízký měsíční obrat, z toho nízký ekonomický efekt a tudíž žádný další zájem provozující firmy naši lékárnu dále provozovat. Na objekt se pak přišlo ještě podívat několik zájemců i z řad velkých lékárenských řetězců. Byli asi 4 a ani jednomu se toto podnikání nejevilo perspektivní. Tržby na Sanorinu a Acylpyrinu, atd., neuděláte. Ani nabízená finanční pobídka obce nezabrala. Dokonce i současní majitelé objektu zájem o provozování lékárny rovněž měli, ale už to bohužel nevidí perspektivně…

Dnes si navíc všichni zvykli na levnější nákup v lékárně Kauflandu, takže návrat do původní lékárny v obci je málo pravděpodobný.

Osobně vidím jedinou naději v případném navázání lékárny na potřebu léků klientů nového Domova pro seniory. Ale pokud se toto nepovede, s lékárnou v naší obci se budeme muset definitivně rozloučit. S trvalou ztrátou v podnikání je její provozování samozřejmě naivní utopie.

 Ing. Ladislav Rosman

Děkujme za déšť i sníh

ing. Ladislav Rosman

29.01.2021

Vody je jak zamlada

Ještě nedávno, v předloňském roce, se zdálo, že naše země definitivně vyprahne jak končiny v Chorvatsku. Starostlivá naše ministerstva zemědělství a životního prostředí servírovala nejednu možnost dotace na stavbu rybníčků, tůní, mokřadů a intenzivní využití dešťové vody. Dlouhé měsíce se zdálo, že už nezaprší…Lehly smrky, ale uschly i borovice a modříny a kůrovec zažil svoji nebývalou životní konjunkturu. Po pěti letech sucha se ale spolu s příchodem Cd 19 situace změnila. V roce 2020 došlo dokonce k vyrovnání i deficitu spodní vody, děcka měla špatné počasí o prázdninách a zemědělcům se více urodilo. Ještě v roce 2019 chodili zasmušilí vědci po lánech s kritikou, že historické meliorační odvodnění je úplně špatně a potrubí je potřeba vykopat, protože odvádí množství drahocenné vody…

Dnes, když jdu naší ulicí, pod níž je zapuštěno našimi moudrými předky bytelné dešťové odvodnění z přilehlých lánů, slyším z kanalizačních poklopů temný hukot množství odváděných vod ze srážek zimních, ale i podzimních. Kanalizace jsou plné krásně čisté dešťové vody a ta hučí „jak v Niagaře“.

Děkuji v duchu nejen blahodárnému vzpamatování přírody v našem mírném podnebním pásmu, ale i našim prozíravým předkům, kteří tu dešťovou kanalizaci postavili, a ani ve snu by mne už nenapadlo vykopávat v šedesátých letech minulého století zapuštěné meliorační systémy. Jestli má ale na změnu podnebí a počasí ten zatracený covid 19, to nevím.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků