Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 173 článků

Malý komentář k výsledku voleb

ing. Ladislav Rosman

13.10.2021

Úvaha k výsledku voleb

 Výsledek voleb je nutno akceptovat, to je bez debat. Jsou zde však některé aspekty vyplývající z předvolebních koalic stran zcela účelově před volbami sloučených z důvodu

„bezmocnosti“ těchto stran mít úspěch jako samostatné volební volební subjekty. Prosadit se jako samostatné měly evidentně před volbami předem za ztracené, což se obecně i vědělo.

A napadá mne, že se mohly strany spojit hned raději v pětičlenném provedení, aby byl výsledek voleb poněkud lepší, než ten dosažený - tak, tak, …o pověstný fous, tedy s převahou několik desetin procenta, asi i se štěstím.

Bude-li premiérem pan Fiala, jistě si s rozličností názorů svých „různorodých“ministrů dobře poradí, když dnes hovoří, že budou žít všichni pěkně vedle sebe jako dobří sousedé…A osobně doufám, že, nedej bože, spory v názorech třeba nezabrzdí práci na zvelebování státu, na pokračování jeho rozvoje, abychom v pelotonu EU zase netratili drahocenný čas. Všichni si pamatujeme jak spory ve vládě ještě před takovými osmi lety převládly natolik, že se v ČR dostaly do téměř kolapsu dlouho neopravované dálnice, mosty, železnice, nádraží, apod. Nejmenší důchody a platy s odchody lidí do zahraničí za lepším k tomu.  Ale pan Fiala je jistě schopný lídr a účinně zabrání nějakému zabrždění postupů, které dnes za posledních osm let staré vlády vedou k rychlému a viditelnému zlepšování stavu země. Dohánět pak zbytečně vzniklá zpoždění v rozvoji státu / nakonec i obce/ je věc prekérní, a to myslím, že vím o čem mluvím.

Úspěch „sečtených“ menších pravicových stran má ještě rozměr, o kterém se příliš nemluví.

Voliči jedné velké strany mohou být frustrováni z důvodu pocitu nespravedlnosti, přičemž zde hraje i roli to, že povědomí této „ukřivděné“ skupiny lidí je nastaveno „vektorově“ jedním směrem. A jak známo, vektory působící v jednom směru lze celkem dobře sečíst, kdežto u různosměrných vektorů /i názorových/ u malých stran se sečítání komplikuje, někdy se i vzájemně mohou vyrušit…, apod.

Velmi špatné by bylo, kdyby se ve státě rozšířil pocit beznaděje, frustrace a apatie ze stále se prohlubujícího příkopu rozdělujícího naši populaci. I zde je velká zodpovědnost nové vlády, která mimo jiné musí najít konsensus i v řadách těch voličů, kteří /zatím/ jen kroutí hlavami a stále nemají dobře zdůvodněné a zažité příčiny své prohry.

 13.10.2021, ing. Ladislav Rosman

Moudrost nade vše

ing. Ladislav Rosman

23.09.2021

Máme to zakódováno v hlavách

 Myslím tím „pocit nespokojenosti“. Dle mého názoru s ním žijeme od počátku existence lidstva a tento „pocit“, neboli stav nespokojenosti je motorem rozvoje společnosti a obecně lidstva. Ve zvířecí říši tento fenomén nenajdeme, snad jen v náznacích, ale lidstvo a naše civilizace se řítí neustále vpřed a zejména technické obory stavějí člověka již dnes do mnohem vyšších pozic než se „snilo“ například ve Verneovkách. A tyto představy jsou dnes v realitě života dále rychle překonávány.

A tak jsme svědky stavů, i ve společnosti, že si kolem sebe nějak zvlášť průběhu zlepšení nevšímáme, zapomínáme rychle na překonané překážky a stavíme si dále stále vyšší a vyšší cíle. Občas se konstatuje, že jsme se i v ČR nikdy tak dobře neměli…Ihned se ale ozvou „spravedliví oponenti“, že vše je špatně a oni by to udělali lépe.

Funguje to ve státě i v obcích, a není toho ušetřena ani naše obec. Lidé, kteří často ani nemají o zlepšeních a postupech pořádný přehled ve svých obcích, kritizují, že se nepracuje na zlepšení stavu na dálnicích, ale i na místních komunikacích například u nás v obci, nevidí se například v obci nebývalá podpora seniorů, ale i dětí v naší škole, nevidí se nové zateplené fasády, opravené chodníky, nevidí se výrazná podpora spolkové činnosti a poplivávají se nové stavby počínaje novou klubovnou zahrádkářů, přes nový objekt pro seniory, až po stavbu sportovní haly a aktuálně projektované rozhledny. Nevidí se zkrášlená místa v obci, vydlážděné plochy a parkoviště. Dlouhodobé předchozí jen tlachání o nové kanalizaci se za posledních deset let povedlo převést do stavu realizace na čtyřech nezanedbatelných plochách našeho katastru, ale výsledkem je mnohdy jen nadávání na stočné, které se nyní musí dle zákona obcí vybírat…

A tak si často vzpomenu na starou ruskou pohádku O zlaté rybce. Přestože vznikla jistě dříve než před sto lety, je v ní moudrost, ke které se mnozí z nás nikdy za svůj život nepropracují…

 Ing. Ladislav Rosman

FINANCE JSOU DŮLEŽITÉ

ing. Ladislav Rosman

19.08.2021

Úvaha k finančním prostředkům obce

 Není pochyb o tom, že finance obce jsou v posledních deseti letech zdravé, narůstají úspory na účtech obce a obec je bez jakéhokoliv zadlužení, i když se ročně investuje v průměru 45 milionů Kč.

Občanům asi neuniklo, že stavba Domova U Kaple s financemi obce nijak zásadně nepohnula, i když se jedná o dílo za 65 mil. Kč. Jediný rok, kdy se přerušil „na chvíli“ kontinuální nárůst našich úspor byl rok 2018, kdy se platily velké faktury za stavby kanalizace v obci. Zajištěné státní dotace ale brzy zlom na grafu úspor „vyžehlily“ a v současné době obec disponuje

úsporami v celkové výši kolem devadesáti miliónů Kč.

Přesto ale vedení obce bude nadále velmi bedlivě sledovat vývoj obecních účtů i s tím, že rok 2022 bude muset být ve znamení omezení výdajů jen na nutnější položky. Investice a opravy se samozřejmě nezastaví, ale nebude jich takový běžný rozsah, na který jsme řadu let zvyklí. Co je toho příčinou ?

Je to další velká stavba, do které jsme se pustili po určitém váhání i v celkových souvislostech stavu společnosti po koronaviru 2020/2021. O stavbě sportovní haly za 91,7 mil. Kč se čtenář Okénka v září dočte na jiném místě. Náklad je to značný a vedení obce tento aspekt určitě nepodceňuje a nepodcení ani v roce 2022, kdy bude stavební firmou odvedena rozhodující část stavby. Až zhruba v polovině roku 2022 bude vedení obce zhruba vědět, s jakou bilancí na účtech roku 2022 budeme počítat. Neukazuje to na potřebu úvěru, ale jde o to, aby toto vedení obce nechalo do závěru volebního období pro nové vedení po volbách co nejlepší výchozí pozici.

 Srpen 2021, ing. Ladislav Rosman

STAVBU SPORTOVNÍ HALY JSME ZAHÁJILI

ing. Ladislav Rosman

10.08.2021

Sportovní halu postavíme

Občané jistě zaregistrovali již úvodní přípravné práce na stavbě naší nové sportovní haly. Stát bude ve fotbalovém areálu SK Dětmarovice a stavbu realizuje vybraná firma BD Stav za vysoutěžených 91,7 mil. Kč včetně DPH. Stavba je dle našeho názoru architektonicky řešena  velmi zdařile, není to žádná „plechová škatule“, a obec tak bude mít pro lidi další pěkné stavební dílo, a to do „stoleté“ budoucnosti. Dle mého názoru bude hala ozdobou obce.

Se stavbou jsme i docela váhali, protože musí řadu měsíců běžet současně se stavbou Domova U Kaple, což znamená věcnou i nákladovou zátěž, o které  se - ne zas tak dávno-  ve vedení obce „ani nesnilo“.  Termín dostavby je striktně dán do konce roku 2022. Navíc se dnes nacházíme v docela složitých podmínkách stavební sféry obecně, neboť opravdu scházejí stavební materiály, a to ještě dále negativně situaci ovlivňují i zvýšené ceny, mnohdy v řádu sta procent…

Stavbu ale zvládneme. Máme na ni příslib státní dotace ve výši 30 mil. Kč a tu vracet obec nechce. Možná už ani takovou šanci na tuto dotaci tak brzo opět mít nebudeme a na ministerstvu bychom utržili nálepku váhavých střelců, když jsme jako obec byli pro dotaci vybráni jako jedni z patnácti vyvolených, z celé ČR. Celková nákladová bilance stavby s dotací není vůbec tak špatná a lepší v budoucnu nebude. Spolu s dobrými podmínkami na stavbu Domova U Kaple je vytvořena situace, kdy obec v jednom volebním období postaví dvě nové významné budovy a instituce, které tady budou mít naši následovníci pro zvýšení komfortu bydlení v obci stejně, jako dnes z minula my máme Dělnický dům, krásnou základní školu, sportovní areál, ale i jiné další objekty a budovy v obci. Ani u této investice obec nepočítá s úvěrem a budou využity naše uspořené finanční prostředky za období cca deseti let hospodaření.

 Vím, že se realizace tohoto záměru všem lidem v obci úplně nezamlouvá, ale to je v podobných případech snad vždy. Z období skoro před sto lety byly v obci například boje o stavbu budovy školy v Koukolné / dnes MŠ Koukolná/, byly i pochybnosti ke stavbě Sokolovny, kterou realizovali naši dědové v chudobném prostředí, bez dotací a z materiálu různých kvalit… To mi vyprávěl můj děda, a podívejte se, Sokolovna již slouží skoro 100 let, a jak jsou již mnohé generace našich občanů rády, že zde stavba je, včetně trvale krásného areálu Sokolského hřiště.

Jsem přesvědčen o tom, že se nová sportovní hala v obci dobře dostaví a dobře v budoucnosti uplatní.

8.8.2021, Ing. Ladislav Rosman

Náprava nesprávných údajů na mapě obce

ing. Ladislav Rosman

06.08.2021

Potok Krympulec je opět Krympulcem

Mapa naší obce má v současnosti snad 15 časem získaných nedostatků, přičemž obsahuje i některá zkomolená pojmenování. Proto zastupitelstvo obce schválilo opravu dle aktuálních údajů a zároveň, i ve spolupráci s naší kronikářkou Dagmar Šnapkovou, schválilo návrat k původnímu pojmenování. Jedná se zejména o potok Krympulec / dosud zkomoleno na Glembovec, či Krempulec/ a Wilczkův kopec / dosud nesprávně Vlčkův kopec/. U jména Něbrojův kopec a Něbrojova kaple je již dříve Státním katastrálním úřadem ujednocen název s odvozením od příjmení Něbroj, ale nutno dát pozor, aby se někdy neobjevovala zkomolenina Nebroj, což se u nových výtisků někdy stává.

Je mi jasné, že problematika je zajímavá asi jen pro starousedlíky a občany starších ročníků narození. Nicméně význam je zde i v obecné rovině, a to v tom smyslu, že by se stará, původní pojmenování v obci neměla bezdůvodně měnit či komolit. Byl bych osobně rád, aby to pro příští generace občanů, kterých u nás  vcelku utěšeně přibývá, platilo i nadále.

Ladislav Rosman

Celkem 173 článků