Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Klíčový úspěch roku 2020

ing. Ladislav Rosman

26.01.2021

Klíčový úspěch loňského roku

Když jsme jako zastupitelé v lednovém Okénku hodnotili úspěchy loňského roku, byly hlavními tématy úspěšné historicky vysoké dotace, probíhající stavba Domova Pod kaplí a příprava stavby sportovní haly, stavby kanalizace, atd.

Dle mého názoru je ale klíčovým úspěchem ještě i jiná věc. Zatím vypadá nenápadně, ale pro obec bude mít do budoucnosti význam přímo obří. Kdo trochu texty v Okénku a na www. stránkách obce sleduje, zaznamenal určitě z posledních měsíců roku 2020 zprávy o obchvatu. Pozorný občan zaznamenal, že jsme spolu se starostou Bohumína panem Víchou vyvinuli velkou snahu o oživení stavby obchvatu obce, která byla již „pohřbena“ Ministerstvem dopravy se zvýrazněním priority jiné trasy – a to I/68 z Vrbice do Havířova. Nebyla síla to zvrátit, vypadalo to zcela beznadějně…, a museli jsme se obrátit až na předsedu vlády pana Babiše. A musím konstatovat, že se i za přispění poslankyně paní Andrey Babišové situace zcela změnila, a to ve prospěch Dětmarovic. JE TO I HISTORICKY ZCELA VÝJIMEČNÉ ! Přiznám se, že jsem na tuto nyní reálnou změnu už ani příliš nevěřil a o to větší je moje radost z následujícího postupu. Původní negativní pozice Centrální komise Ministerstva dopravy se totiž „skokem“ změnila na pozici pozitivní a obec má dnes k dispozici záznam z jednání i další rozhodující dokument, kterým se určují postupy pro provedení šetření vlivu na životní prostředí – EIA – a zároveň byly již pro rok 2021 vyčleněny prostředky pro projektování a další postupy. Je to výrazný zlom situace, který povede jistě, jak je v plánu, k zahájení stavby v roce 2028. Dnes už tomu lze věřit. Termínů bylo již sice v minulosti více, ale tentokrát již je zakotvena stavba v plánech ŘSD velmi bezprostředně a aktuálně, již pro tento rok. Předseda vlády naši stavbu osobně podpořil, to v minulosti nikdy nebylo ! Nová cesta bude navazovat na obchvat Karviné, který je již ve výstavbě a v únoru proběhne koordinace propojení obou staveb. Je třeba ale sdělit, že se jedná o zřejmě nejdražší stavbu obchvatu v ČR ! Náklady jsou totiž vyčísleny na 3,9 miliardy vč. DPH. Na území naší obce povede cesta  na pilotech- ve výšce nad terénem…Běžné náklady na obchvaty obcí „po zemi“ jsou v úrovni kolem 500 milionů Kč… Pokud bude zájem občanů se s projektem seznámit, uskutečníme velkou prezentaci na novém pětimetrovém plátně ve velkém sále Dělnického domu.

Současný stav je nesporný další velký úspěch obce a pro mne se potvrzuje opět to, že promyšlený, trvalý a důrazný „tah na branku“ bývá korunován úspěchem.  A tento moment je pro rozvoj obce velmi důležitý, a to i pro další období rozvoje obce.

Ing. Ladislav Rosman

Trocha sněhu nás zaskočila

ing. Ladislav Rosman

14.01.2021

Omluva občanům Dětmarovic

 Vážení spoluobčané,

registrovali jsme aktuálně oprávněnou nespokojenost s kvalitou zimní údržby komunikací a veřejných prostor v obci. Po lehkém nasněžení ve dnech 12.1 až 14.1. jsme se dočkali nemilého zjištění, že Služby města Orlové mají problém naše cesty uklidit tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí jinými minulými dodavateli této služby.

Hlavní trasy sice uklizené a vydatně prosolené, ale boční ulice a cesty k samotám – stav bídný, ani po 36 hodinách bez známky průjezdu odklízecí technikou.

Nutno říci, že jsme jisté problémy očekávali, ale takto velké ne. Na štěstí bylo sněhu pár centimetrů, ale kdyby spadlo takových 15 čísel, to už by byl rachot !

Firma Služby města Orlové byla pro tuto úklidovou činnost obci již v minulosti vehementně  doporučována, například i zastupitelkou obce, ale nikdy v soutěži nabídek nevyhrála. Pro rok 2021 však nabídli konkurenční – nízké ceny -  a v tendru zvítězili. Letos u nás uklízejí sníh poprvé.

V současné době se snažíme zjednat u Služeb města Orlová rychlou nápravu, máme schůzku v Orlové, připravený záznam s nedostatky a v případě, že se nedohodneme, smlouvu zrušíme a dáme rychle příležitost například druhému v pořadí výsledku soutěže nabídek.

Zatím, prosím, přijměte naši omluvu a dbejte maximálně o své zdraví, i při pohybu a dopravě na zimních komunikacích.

 Ing. Ladislav Rosman

JAK SE OBCI DAŘILO V ROCE 2020 ?

ing. Ladislav Rosman

06.01.2021

Co se v obci v roce 2020 povedlo, a co se nepovedlo

 Začnu tím, co se nepovedlo. V obci vlivem Coronaviru usnul celkově společenský život, včetně našich pěkných spolkových činností. A to jsme, prosím, měli ambice přihlásit obec do soutěže Vesnice roku, kde se hodnotí zejména tato oblast života. Ale snad není všem dnům konec…

Naopak, v oblasti investic je obec historicky nejúspěšnější. Dokončili jsme stavbu nové splaškové kanalizace na čtyřech územích v obci. Zároveň máme hotov navazující projekt tzv. 3. etapy – blíže text na jiném místě v tomto lednovém výtisku Okénka. Dále jsme dokončili hrubou stavbu Domova Pod kaplí, na kterou jsme obdrželi skoro 38 mil. Kč státní dotace. Státní dotaci 3,5 mil. Kč jsme obdrželi i na stavbu chodníku za řekou a na nové vodovody máme dotaci 2,7 mil. Kč. Kanalizace Olmovec - 6 mil. státní dotace. No, a těsně před Vánocemi máme schválenou státní dotaci na stavbu sportovní haly – 30 mil. Kč, z čehož mám velkou radost. Stavbu na jaře 2021 zahájíme.

Celkový součet dotací státu získaných jen v r. 2020 je skoro 80 mil. Kč. Tato částka může být snad překonána v případě dotace na stavbu kanalizace ve 3. etapě…

Povedlo se zrealizovat i mnoho dalších menších oprav a investic, o čemž však budeme občany informovat příště, nebo si sami mohou informace najít v Rubrice starosty nebo Investice a opravy, včetně fotodokumentace.

A další projekty, například na zadržování vody v krajině, odpočinková plocha na Bendově statku, rozhledna na Nebrojovém kopci, nová parkovací plocha v centru, nové parkování u fotbalového hřiště SK,…a další pěkné projekty, čekají na realizaci.

 Ladislav Rosman

Co nás čeká v roce 2021 ?

04.01.2021

Jaký bude rok 2021 ?

Vážení spoluobčané,

úvodem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí a optimismu do roku 2021.

Právě minulý dvojko-nulový rok se asi nikomu příliš nelíbil a doufejme že například rok komunálních voleb 2022 -  s jasnou převahou dvojek v letopočtu nebude nějaký obdobně divný...  Nejsem ale žádný numerolog – prognostik, ale ani škarohlíd, a spíše se dívám do budoucnosti optimisticky. I do roku 2021.

Ve zdravici občanům prosincového Okénka jsem vzhledem k rychlému vývoji dění v obci již do uzávěrky nestihnul zapsat některé důležité postřehy, které si naši občané zaslouží vědět. Souvisí to s dalším nasměrováním vývoje v obci. Všechny informace a záměry dalšího vývoje v obci ale zatím úplně uvést nelze ani nyní, protože s velkou pravděpodobností bude v únoru zastupitelstvo rozhodovat o verzi rozpočtu b), která bude mít odlišnou skladbu plánu investic a oprav v obci. Ale o tom se čtenář dočte v jiném článku tohoto výtisku, kde jsou podrobnosti k vývoji kolem plánované stavby sportovní haly, i v souvislostech se státní dotací.

Podrobnější informace lze ale uvést k rozhodnutí zastupitelstva obce z prosince 2020 o příštím vedení našeho Domova pod kaplí. Dvanáct z patnácti zastupitelů hlasovalo pro jeho vedení tradiční organizací Charita Bohumín, která v Bohumíně vede již dva podobné domovy a další sociální instituce. Přednost tak byla dána v této složité době vysoké míře jistoty, že se nám zahájení a záběh nové významné instituce v obci povede co nejlépe a nejplynuleji. Obec s vedením takové instituce nemá žádné zkušenosti. Jen připomínám, že objekt je pro seniory nad 65 let se zdravotním omezením alespoň stupně 2 / výjimečně pro stupeň 1/. Pozor, není to další DPS, jak si možná ještě dnes někteří lidé myslí, což i slyším v obci... Je to zcela jiné zařízení a jeho způsob provozování je mnohem složitější než u DPS. V objektu bude pracovat 16 pečovatelek přímé péče, asi dvě sestry a nasmlouvaný lékař. Lidé zde budou mít péči po dobu 24 hodin, budou zde nejmodernější polohovací postele a křesla, moderní koupací prostory, apod. Budova je moderně koncipována, s velkým prosvětlením prostor promyšleně situovanými prosklenými plochami, se společenskými a stravovacími místnostmi, apod. Samozřejmostí je naprosto bezbariérový a bezpečný pohyb po celé budově. Budova má sloužit převážně občanům naší obce, kteří budou při bodování potřebnosti umístění zvýhodněni deseti body navíc. Obec se bude podílet na výběru klientů. V okolí budovy bude krásný odpočinkový areál a rozhled z budovy zasklenými plochami se už dnes jeví jako velmi krásný, směrem do obce, ale i do přírody. Finanční příspěvek klienta se předpokládá, se vším základním zabezpečením, na úrovni  cca 11.500,- Kč/ měsíc. Jeho výše bude ale Charitou Bohumín stanovována individuálně a na toto zaopatření mají samozřejmě nárok i lidé s nižším důchodem. Podrobněji se náš občan dočte informace v příštím Okénku, kde bude článek osoby nejpovolanější – paní Zdeňky Kniezkové-Brňákové DIS, ředitelky našeho Domova Pod kaplí.

Ladislav Rosman

 

STAVBA SPORTOVNÍ HALY

ing. Ladislav Rosman

23.12.2020

Sportovní halu stavíme !

 Jak jsem sděloval dříve, zastupitelé v září 2020 odhlasovali, že náš projekt haly přihlásíme k dotaci, která byla aktuálně vyhlášena.

Náš projekt jsme tedy na dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj přihlásili, a ejhle, v omezeném „spolku“ 34 vybraných obcí z celé ČR jsme se objevili, a to v seznamu z počátku 52. týdne. A byla nám přiznána dotace v plném rozsahu, tj. 30 mil. Kč. V únoru 2021 tedy bude zastupitelstvo schvalovat upravený rozpočet ve variantě b), s halou. Celkový součet dotačních financí za rok 2020 je pro tuto obec téměř 80 mil. Kč, což je historicky nejvyšší číslo, které snad může být ještě překonáno jen dotací na kanalizaci ve 3. etapě, což je projekt, který je již připraven a hodnota díla zde bude min. 160 mil. Kč. Chtěl bych poděkovat všem kdo se o dotaci zasloužili, zejména našemu panu Václavovi Kyjonkovi, který průběh žádosti administroval.

Hala musí být vystavěna v šibeničním čase,… v polovině roku 2022, takže jsme na našem úřadě okamžitě spustili  mechanismy příprav a výběrového řízení tak, aby se mohly stavební práce zahájit na jaře 2021. Jakkoliv to bude hodně nesnadné, bereme to jako výzvu a určitě se s tím „popasujeme“. Jen ještě dodávám, že snahou vedení obce zůstane, aby se zvládly naše obě velké nadzemní stavby bez jakéhokoliv úvěru.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků