Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 104 článků

Pozor na nekalé praktiky

ing. Ladislav Rosman

09.04.2019

Nenechejte se napálit fušery a šmejdy

I v naší obci se občas objeví podivní lidé s podivnými nabídkami, za obvykle lákavých podmínek. Dokonce chtějí někteří i propagaci svých služeb na obecních stránkách obce. Tuto možnost ale nedáváme ani firmám známým, a už vůbec ne neznámým a cizím, a od počátku s pochybnostmi o prospěšnosti, o kvalitě služby, apod.

Obec přijala k této formě ekonomického počínání v obci Nařízení č.1/2017, TRŽNÍ ŘÁD, zákaz podomního prodeje.

V poslední době se objevili v okruhu našeho udržovaného hřbitova neznámí lidé nabízející přímo na místě udržovací práce a renovace pomníků. Někteří naši občané si již práci dle těchto nabídek vyzkoušeli… Nedobře odvedené dílo, nekvalita, platba předem a práce pak nikde, ..to jsou některé zkušenosti z této oblasti.

Pokud už je občan napálen, nebo je například zklamán kvalitou díla a finanční ztrátou, situaci musí řešit s Policií ČR. Vedení obce nemá dispozice pro nějaké účinné zásahy v tomto směru. A doporučuje se sjednání řádné, i když jednoduché smlouvy s případným dodavatelem prací. Vyplatí se to pro případ následných problémů. A každá, i jednoduchá smlouva, má mít část o věcném díle, o ceně, kvalitě, čase dodání a o případných sankcích za nedodržení podmínek z obou stran.

I v naší obci se poslední dobou objevili otravové, kteří nabízejí optimalizaci cen energií. Pozor, mohou mít i falešné průkazy a specializují se spíše na osaměle žijící lidi a seniory. Dejte si i na ně pozor, i na ně se vztahuje zákaz podomního „ekonomického počínání“, samozřejmě ve svůj prospěch. V dnešní době musí být člověk stále ve střehu a je potřebná od počátku rozvaha a selský rozum. Nedejme se obalamutit !

  1.4.2019                                 Ing. Ladislav Rosman

 

PROBLÉMY SYSTÉMU POSTAVENÉHO NA PENĚZÍCH

ing. Ladislav Rosman

27.03.2019

Některé důsledky systému postaveného hlavně na penězích

 Nikdo dnes asi nezpochybňuje, že je téměř všechno založeno na finanční úspěšnosti a rentabilitě. Lépe řečeno, co si na sebe nevydělá, je dlouhodobě neúnosné a neperspektivní. Nic by asi na tom nebylo ke zpochybnění a když například zavřou na vesnici „prodejnu papučí a ručníků“ z důvodu malého obratu, místní „babky“ ponadávají, ale dá se to unést, i pochopit. Jiné to ale je, když se jedná o oblast zdravotnictví… I to je nastaveno tak, že instituce nemohou být dlouhodobě prodělečné a též zdravotnický personál velmi hledí na to, aby jeho výplaty byly co nejdříve srovnatelné s výplatami v Západní Evropě…Bez ohledu na jiné profese, podle přísloví „bližší košile než kabát“. Neblahé výsledky působení tohoto systému na zdravotnické služby vidíme v okolí, ale i v naší obci. Není zde prostor celou věc rozebrat do důsledku, ale zaměřil bych se na dnes na již u nás neexistující lékárnu a bohužel i ohroženou stomatologii v naší obci. Obrat lékárny a její zisk v naší obci se firmě, která ji provozovala, jevil tak malý, že od dalšího provozování upustila. I jiné řetězce včetně Dr. Maxe nám provozování odmítly, dokonce i za stavu, kdy jsme ve vedení obce byli odhodláni nezanedbatelně lékárnu z prostředků obce dotovat ! V této souvislosti musím poděkovat řediteli Nemocnice Karviná - Havířov za nabídku realizace lékárenské výdejny s umístěním v naší obci. Už - už, se zdálo, že to bude řešení… Bohužel, nejsou lidi, kteří by byli ochotni jít obsluhovat do vesnické lékárenské výdejny za podmínek, které jsou ve městě podstatně jiné a lepší. Nepůjdou ani staří praktici, ani mladí lidé po vystudování, všichni se totiž tlačí do městských zařízení, která početně raketově narostla. Lékárnu v sousedních větších městech najdete skoro „na každém rohu“, v každém obchodním řetězci, ale v obci ne. Proč ? No proto, že zde je málo početná a ještě i „chudá“ klientela, a pak,… na acylpyrinu a sanorinu se nebohatne, to je podstatné ! To ví každý…

Se zubařinou ve vesnicích je to stejné, ne-li horší. Staří přesvědčení praktici pomalu odcházejí na zasloužený odpočinek a noví ? Zoufale nejsou…a hned tak nebudou ! Plombování zubů a jejich pracné léčení za nízké, zanedbané taxy dle starých tabulek pojišťoven, uvádějících dle prezidenta stomatologické komory pana Šmuclera dnes směšně nízké a nerealistické hodnoty, to opravdu není pro mladé zubaře zajímavé. Proto je na vesnici nikdo nedostane „ani párem volů“ ! Je třeba jít po škole zase do města, nejlépe většího, krajského, s podstatně bohatší klientelou, dělat implantáty, moderní nadstavby a nápravy s využitím moderních technologií. To se jinak platí než vesnické plomby „dědkům a babkám“ ! Člověk, a ještě například senior v tomto jistě není na prvním místě…, zase jej ty prachy v pomyslném běhu života předběhly,... a doběhly, neboť mu statisíce na nové „žuby“ obvykle scházejí.

V naší obci si zatím velmi považujeme pečlivou práci naší paní doktorky stomatoložky. Paní doktorka však signalizuje možný odchod do důchodu, čemuž se nelze divit. Proto již obec pár měsíců intenzivně hledá v regionu náhradu. Nabízíme ordinaci i s vybavením…, i další případné výhody. Myslíte, že se někdo alespoň ohlásil, připtal se, měl zájem ? Za několik měsíců ani jeden zájemce !

A tak si , vážení spoluobčané, čistěte dobře svůj chrup, aby opravdu vydržel co nejdéle. Nechci strašit, ale může být časem hůře…

 Ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

11.03.2019

JAK POKRAČUJEME S NOVOU SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ V OBCI

 Pro  zastupitele byl na 13.3.2019 připraven stručný popis stavu v oblasti stavby rozpracovaných etap, ale i výhled do dalšího počínání pro celkové odkanalizování naší obce.

Domnívám se, že problematika zajímá většinu občanů, proto jsme do Okénka ještě v rychlosti zařadili i uvedené téma :

a/ na 1. a 2. etapě „Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň jsou oba systémy ve zkušebním provozu. Kolaudaci celého kompletu předpokládáme ve druhé polovině roku 2019,

b/ U nově vybudovaného kanalizačního systému Koukolná, 1. etapa probíhá předávání stavby a připravuje se dokumentace pro postupné připojování objektů. ČOV je zde zatím v provozu bez zátěže. Kolaudace systému proběhne v r. 2020.

c/ U stavby kanalizace na Olmovci čekáme každým dnem na stavební povolení. Chtěli jsme začít už na podzim 2018, ale průtahy s vlastnictvím pozemků řízení řádně protáhly. Záležitost je na MM Karviná od 1.3.2018 ! Mnohokrát urgováno.

d/ Projekt kanalizace 3. etapy střed je v závěru svého obtížného zrodu a dokumentace bude podána pro územní souhlas do 31.3.2019. Po ukončení řízení s dokumentací 3. etapy otevřeme bez prodlení práce na projektu 4. etapy zahrnující oblast od Dělnického domu až k DPS č.p. 670, kde bude stát ČOV č.4.

e/ Oblast Glembovce a okolí máme v záměru řešit spádově do oblasti pozemků 3627/1 a 3627/5, kde by byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují přírodním způsobem již dnes…Návrh řešení nám už stručně posoudili i odborníci dvou nezávislých firem, a mělo by to jít. Řešení by mohlo být levnější a rada obce 4.3. schválila zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení povedlo, znamenalo by to velké zrychlení stavby v místech, které byly původně uvažovány až pro následné období, po roce 2028.

 Ing. Ladislav Rosman

 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU

ing. Ladislav Rosman

01.03.2019

Obec přihlásíme do soutěže VESNICE ROKU

 Jedním z bodů programu zastupitelstva obce 13.3. k projednání bude návrh k přihlášení naší obce do předmětné prestižní soutěže, která má své krajské, celostátní a dokonce „evropské“ kolo. Uvažovali jsme o tom i dříve, ale v obci jsme neměli z minulosti ani částečně moderní splaškovou kanalizaci, což by v soutěži bylo tak na pořádně velkou ostudu ! Naše rada již účast v soutěži projednala a byl informován i finanční výbor.

V kolektivu „přípravného výboru“ jsme přesvědčení, že naše obec má na to, aby se slušně navenek uvedla, nicméně, aby byla příprava důkladná, doporučili jsme naši účast až v roce 2020. Pro letošní rok tak máme čas na důkladnou přípravu prezentačních postupů, podkladů a materiálů, i na případné získávání zkušeností z jiných obcí, které již soutěž v ČR absolvovaly.

Jsme přesvědčeni o tom, že především úroveň spolkové práce, škola, podpora seniorů, zpracování kroniky, stav místních komunikací, ale i vzhled obce a oblast jejího rozvoje s plánováním na další roky jsou v naší obci na slušné úrovni, která se dá úspěšně prezentovat. Největší devízou jsou ale přičinliví lidé v obci, kteří umějí udělat takové akce jako jsou Medové dny, oslavy 100 let ČSR, prezentace historie obce, apod. Myslím, že to bude prestižní akce občanů – nás všech - a že se třeba objeví i další nové tváře s novými nápady jak obec navenek ukázat. Osobně se na účast v soutěži těším a spoléhám na to, že naši občané nezůstanou stranou tohoto dění.

 1.3. 2019, ing. Ladislav Rosman

ODPADY JSOU OBROVSKÝ PROBLÉM

ing. Ladislav Rosman

13.02.2019

Odpady jsou kardinálním problémem lidstva

 

Celkem 104 článků