Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

POSTUPY STAVBY KANALIZACE

ing. Ladislav Rosman

21.12.2020

Aktuálně k nové kanalizaci v obci

 V posledních deseti letech obec věnuje velké úsilí projektování a stavbě nové splaškové kanalizace. Dosud máme vybudovánu síť s ČOV a napojením domů v oblastech I. a II. etapy, v Koukolné je na další novou ČOV již připojena většina rodinných domků a připojovat se budou občané v nové síti na Olmovci. Celkem obnášejí kanalizační trasy cca 6 km a postavili jsme 2 nové čističky odpadních vod.

Kdyby se věnovala pozornost budování kanalizace před rokem 2010, byla by obec s pokrytím území na tom dnes lépe. Takto ale zbývá do příštích let ještě mnoho (i nevděčné) práce.

Na řadě v pokračování stavby je třetí etapa budování kanalizační sítě pokrývající území od rodinných domů Lincer – Šolonka až po Dělnický dům, včetně přilehlých oblastí. Projekt je hotov, autorem je firma IGEA a obec již má k projektu hotové územní rozhodnutí. Znamená to m.j., že jsme připraveni projekt za cca 160 mil. Kč  přihlásit na dotační titul, na jehož vyhlášení čekáme. Projekt počítá se třetí novou čističkou odpadních vod nedaleko ČOV 1 z I. a II. etapy. Co je výborné, že současně s projektem pro územní řízení je hotov i projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, takže vydání stavebního povolení odhadujeme cca v 8/2021. Vše se nám časově skládá velmi dobře, ale u třetí etapy je potřeba uvažovat, že budou nutné časové „podetapy“ a), b), c),  neboť je nereálné půl obce najednou kompletně „rozvrtat“ a zneprůjezdnit.

Vzhledem k velikosti projektu a díla, jeho přípravě v detailech bych tímto rád vyslovil uznání a poděkování panu Václavovi Kyjonkovi, pracovníkovi našich investic, který se projektu věnuje i ve svém volném čase, a to s velkou obětavostí.

 Ing. Ladislav Rosman

Konec roku se rychle blíží

ing. Ladislav Rosman

07.12.2020

Závěr roku 2020 se rychle blíží

Tento dvojko-nulový rok se asi nikomu příliš nelíbil a doufejme že například rok komunálních voleb 2022 -  s jasnou převahou dvojek v letopočtu nebude nějaký obdobně divný...Ale nejsem žádný numerolog – prognostik, ale ani škarohlíd,  a spíše se dívám do budoucnosti optimisticky.

Ve zdravici občanům prosincového Okénka jsem vzhledem k rychlému vývoji dění v obci již do uzávěrky nestihnul zapsat některé důležité postřehy, které si naši občané zaslouží vědět. Souvisí to s dalším nasměrováním vývoje v obci. Proto si dovolím ještě tento krátký text, z časových důvodů již jen do RUBRIKY STAROSTY, do Okénka později.

Informace se zejména týká rozhodnutí zastupitelstva obce o příštím vedení našeho Domova pod kaplí. Dvanáct z patnácti zastupitelů hlasovalo pro vedení zavedenou organizací Charita Bohumín, která v Bohumíně vede již dva podobné domovy a další sociální instituce. Přednost tak byla dána v této složité době vysoké míře jistoty, že se nám zahájení a záběh nové významné instituce v obci povede co nejlépe a nejplynuleji. Obec s vedením takové instituce nemá žádné zkušenosti. Jen připomínám, že objekt je pro seniory nad 65 let se zdravotním omezením alespoň stupně 2 / výjimečně pro stupeň 1/. Pozor, není to další DPS, jak si možná ještě dnes někteří lidé myslí, což i slyším v obci... Je to zcela jiné zařízení a jeho způsob provozování je mnohem složitější než u DPS. V objektu bude pracovat 16 pečovatelek přímé péče, asi dvě sestry a nasmlouvaný lékař. Lidé zde budou mít péči po dobu 24 hodin, budou zde nejmodernější polohovací postele a křesla, moderní koupací prostory, apod. Budova je moderně koncipována, s velkým prosvětlením prostor promyšleně situovanými prosklenými plochami, se společenskými a stravovacími místnostmi, apod. Samozřejmostí je naprosto bezbariérový a bezpečný pohyb po celé budově. Budova má sloužit převážně občanům naší obce, kteří budou při bodování potřebnosti umístění zvýhodněni deseti body navíc. Obec se bude podílet na výběru klientů. V okolí budovy bude krásný odpočinkový areál a rozhled z budovy zasklenými plochami se už dnes jeví jako velmi krásný, směrem do obce, ale i do přírody. Finanční příspěvek klienta se předpokládá, se vším základním zabezpečením, na úrovni  cca 11.500,- Kč/ měsíc. Jeho výše bude ale Charitou Bohumín stanovována individuálně a na tuto službu mají samozřejmě nárok i lidé s nižším důchodem. Podrobněji se náš občan dočte informace v příštím Okénku, kde bude článek osoby nejpovolanější – paní Zdeňky Kniezkové-Brňákové, ředitelky našeho Domova Pod kaplí.

Druhá informace, kterou mám připravenou pro naše občany nemohu bohužel potvrdit na 100% ani dnes, 7.12.2020.  Jedná se o avizovanou dotaci na stavbu sportovní haly v obci, což je projekt schválený zastupitelstvem obce, přihlášený k dotaci a dnes i se stavebním povolením. Avízo státní dotace je v řádu několika desítek milionů, informace však není oficiálně zatím potvrzena. Proto máme zatím na prosincové zastupitelstvo připravenou verzi rozpočtu 2021 bez předmětné stavby…Dost možná ale, že v únoru budeme navrhovat zastupitelstvu korekci rozpočtu, ve prospěch zahájení stavby haly. Naší obci bych to přál, i když jsem osobně nebyl pro souběžné vedení dvou takových velkých staveb, i to je v historii obce zcela výjimečné, ale zvládneme to. Je rovněž pravda, že i s touto případnou souběžnou stavbou bude naše perspektivní obec v situaci  „stále bez dluhu“.

7.12.2020, ing. Ladislav Rosman

 

Široký pojem životního prostředí

ing. Ladislav Rosman

30.10.2020

Třídění odpadu v obci a souvislost se životním prostředím

 Než jsem přišel v roce 2010 do funkce starosty, tvrdilo se v obci, že sběrný dvůr zde není potřeba, že jej není kde ani postavit a že stačí kontejnerová hnízda. Musel jsem osobně tehdy překonávat dost značný odpor. Sběrný dvůr se nám povedlo přes značný odpor i v zastupitelstvu prosadit, našli jsme na něho stavební místo, získali dotaci na stavbu a dnes je to základní pilíř třídění odpadu v obci, což dokumentují i srovnávací tabulkové přehledy obcí v regionu. Stovky tun odpadu projdou sběrným dvorem. Sbíráme a kompostujeme i větve stromů, to zdaleka všude zavedeno nemají. O potřebě třídění odpadu jsem v Okénku několikrát psal a výsledky za obec jsou jedny z nejlepších. Samo od sebe to nevzniklo…Chování některých občanů však situaci se tříděním velmi ztěžuje. Často se bezohledně míchají jednotlivé druhy odpadu v kontejnerech a na některých hnízdech nelze udržet základní, aspoň trochu důstojný pořádek. Lidé zde vozí a stavějí dokonce staré nábytky, najdete zde pytel s roztahanými zbytky kostí po okolí, chcíplého kocoura, střepy skla v bioodpadu, apod. Přestupková řízení jsou bez jakéhokoliv reálného účinku. Lidé z pochopitelných důvodů odmítají kontejnerová hnízda u svých domků a říkají : „ dejte to jinam“,…ale kam, prosím ? Z tohoto důvodu jsme již dvě hnízda v obci zrušili a chceme vyzkoušet metodu s přidělováním pytlů do domků. Žluté na plasty, modré na papír…, sběr zkusíme co 4 týdny. V Dolní Lutyni to už úspěšně zavedli a hnízda kromě hřbitova zrušili. A nejen v Lutyni, ale  například i v Karviné, na jižní Moravě, apod. Bude to sice dražší, ale ten nepořádek na důležitých místech v obci nelze dále akceptovat. A pozor, péče o životní prostředí není jen třídění odpadu, ten základní pořádek v obci je další, rovněž důležitá veličina ! Jsme ve 21. století, a ne ve středověku – viz další text.

 

Oblast životního prostředí je velmi široký pojem a zahrnuje nejen třídění odpadu. Řadí se zde i kvalita ovzduší, které dýcháme a které si ovlivňujeme svým činěním, je zde stav okolní přírody a zeleně, patří zde ten zmiňovaný pořádek v obci, kvalita a zlepšování veřejného prostranství v obci, úroveň komfortu života, a pozor, i vzájemné chování občanů, úroveň chování školní mládeže, kultura prostředí, úroveň respektu ke druhému… a našly by se další kategorie. Co je z toho nejdůležitější? Nechť si čtenář vybere sám, ale já si myslím, že jsou všechny jmenované aspekty vzájemně provázány a cokoliv bychom z uvedeného vyřadili, způsobí nám následný problém.

 

Ve zbývajícím čase do konce volebního období budeme hledat optimum „technologie“ sběru a třídění odpadu v rodinných domcích a co nejméně zatěžovat veřejná prostranství nepořádkem. Ve hře jsou ty již zmíněné žluté a modré igelitové pytle a uvažuji i o případném zavedení barevných popelnic k domkům. K těm stávajícím černým na komunál by mohly přijít modré na papírové zbytky a žluté na plasty… Sklo asi jen ve sběrném dvoře… Osobní auta jsou dnes v domcích všude, někde i třeba 3. A pozor, ty úvahy chci převést do reality, nejen o nich léta bez účelu diskutovat.

 Ladislav Rosman

 

 

Hrubá stavba do konce roku

ing. Ladislav Rosman

23.10.2020

STAVBA A PŘÍPRAVA DOMOVA PRO SENIORY

 Vážení spoluobčané,

 jsem přesvědčen, že naši občané sledují naši největší stavbu v obci, jak pokračuje dle plánu, který stanovuje, že do konce roku 2020 bude hrubá stavba pod střechou. Přes nepřízeň počasí je dosavadní harmonogram stavby téměř plněn a pro příští rok nám zbývá stavbu dokončit s cílem rozjezdu režimu s klienty od 1. kvartálu 2022. Jen připomínám, že objekt staví v solidním režimu a podmínkách Beskydská stavební a státní dotace činí 36,8 mil. Kč. Objekt bude mít dispozice pro celkem 30 klientů vyžadujících péči a dohled po dobu 24 hodin.

Již od léta 2020  obec pracuje na optimalizaci podmínek vedení Domova, jehož pracovní název Pod kaplí se obecně celkem líbí a myslím, i sedí, ale pokud by někdo přišel s něčím jiným - lepším, věc je otevřená. Samotný rodící se název objektu sice někteří, možná, až příliš prožívají, ale co se týče mne, je mi skoro lhostejný. Na rozdíl ovšem od plánované úrovně života a komfortu v objektu, což jsou veličiny, kde budu vyžadovat pro naše občany to nejlepší a tam neuhnu ani o píď. Zde bych i spoléhal na naši sociální komisi, aby pomohla.

Důležitý bude způsob vedení našeho objektu. Až bude číst občan v prosincovém Okénku tento článek, bude pravděpodobně již vybrán způsob provozování, případně firma, která obci objekt povede dle podmínek, které budou součástí uzavřené smlouvy.

V objektu bude zaměstnáno cca 15 lidí, z toho asi 12 pro přímou péči, dále sestry a nasmlouvaný lékař. Pokud by měla některá z občanek naší obce zájem o práci v objektu, a to pravděpodobně od 1.1.2022, může se zatím nezávazně přihlásit u starosty, tajemnice nebo vedoucí sociálního oddělení. Práce to bude v pěkném novém prostředí a všichni vidí, že jsme v období, kdy si konečně společnost uvědomuje důležitost sociální oblasti. Lékařská sféra a sociální oblast jsou dnes konečně „královské disciplíny“ s významnou preferencí společnosti. To konečně přináší s sebou i postupné zlepšování pracovních podmínek, včetně podmínek platových. Na potenciální zájemkyně se velmi těšíme.

 Ing. Ladislav Rosman

Význam disciplíny v krizovém stavu

ing. Ladislav Rosman

20.10.2020

Situace s Covidem 19

 Nedá mi to, musím učinit pár poznámek, aby i lidé v obci znali můj názor na situaci, která je pro celou naši společnost jistě velmi složitá a nepřehledná.

1. Je neuvěřitelné, kolik se vyrojilo politických talentů s hodnocením „tragického pochybení“ vlády, například s otevřením hranic na začátku prázdnin, ale i „sundáním roušek“ v červenci, apod. „To se mělo vědět,… Pomozme si sami, vládě navzdory“, atd. To se dočítáme v aktuálním tisku. Tito „vynikající prognostici“ jsou jistě ztracené talenty, jenom jsem zvědav co by psali, kdyby se vláda tehdy navzdory obří společenské poptávce, například ty hranice v červnu rozhodla nechat uzavřené a do Chorvatska by se tak nejelo.

2. To, že i autority jako „Žaloudík, Pirk, Klaus, Šmucler“, apod., veřejně píšou, že aféra Covid 19 je jen jakési marketingové dílo, chřipečka, a tím se zblbnul nepatřičně celý svět, považuji za zvláště nebezpečný jev. Poznámky tohoto druhu ze strany těchto autorit totiž značně rozkolísávají celou společnost, polarizují ji a účinný postup proti nákaze pak nelze uřídit. Část obyvatelstva se směje autoritám, nedodržuje opatření, demonstruje s trestuhodným podtextem a velmi škodí našemu státu. Velmi blízko je pak už celková anarchie společnosti.

3. Polarizace společnosti působí i na vládu a její rozhodování, neboť i tam jsou jen lidé, kteří nejsou jasnovidci, jak to po nich usilovně vyžadují zvláště reportéři ČT libující si zvláště v ohlížení se zpět, co se udělalo špatně a co se vědělo dopředu. Přitom po celou dobu vláda nedělá nic jiného, než že hledá optimální postup se změnami v krátkých časových úsecích tak, aby i vyhověla společenské poptávce co největší části obyvatelstva.

4. Obecně zřejmě není dostatečně pochopeno, že virus působí na každého specificky, zejména podle dědičných dispozic člověka, podle tělesné váhy, atd. Proto se někdo nakažený cítí jako zdravý, ale někdo na nákazu může i zemřít. Ale u někoho je to stále chřipečka…

5. V této situaci velmi obdivuji naši frontu zdravotníků. Ti si mnohde už sáhli na dno možností, a když si tuto představu konfrontuji s demonstranty proti opatření, jímá mne vztek a hrůza. Policie správně zasahuje při porušování zákona i aktuálních opatření vlády.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků