Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Služby

 

SBĚRNÝ DVŮR V DĚTMAROVICÍCH

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice

Správce: Milan Johanes Tel. 734 202 919

Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.11.)
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.12. do 31.3.)
Středa od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

1.Sběrný dvůr slouží pro shromažďování těchto druhů odpadů:

 • papír a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • biologicky rozložitelný odpad
 • dřevo
 • pneumatiky
 • kovy
 • jedlé tuky a oleje
 • stavební odpad (staveb. suť maximální množství 1 přívěsný vozík na osobu a den
 • objemný odpad 
 • elektroodpad (TV a PC technika, lednice, mikrovlné trouby, mobily, apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu ( oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky, apod.)

2.Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Dětmarovice a odpad bude odebrán pouze po předložení občanského průkazu či jiného platného dokladu s vyznačenou adresou, která bude obsluhou zaznamenána. Právnické osoby ani fyzické osoby podnikající nejsou oprávněny tento sběrný dvůr využívat.
3.Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu pracovníka sběrného dvora, který od vás odpad převezme.
4.Osoba, která odpad odevzdává je povinna vyložit ho na určené místo dle pokynu pověřené osoby.
5.Za odevzdání odpadu se neplatí.
6.Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pokyny pověřených osob provozovatele

NOVÁ SLUŽBA POMOC S ODVOZEM ODPADŮ NA SBĚRNÝ DVŮR

V návaznosti na zrušenou službu přistavování velkoobjemových kontejnerů Rada obce Dětmarovice zavádí od 1.9.2015 novou službu pro pomoc zejména starším spoluobčanům, kteří nemají možnost přepravy odpadu do obecního sběrného dvora vlastním automobilem.

Odvoz bude bezplatně zajištěn občanům s trvalým pobytem v obci Dětmarovice, kteří dosáhli věku 63 let, žijí osamoceně a nevlastní ani nemají k dispozici osobní automobil (pomoc dětí či vnoučat) nebo občanům se zdravotním omezením.

Tato služba bude prováděna našimi pracovníky místního hospodářství. Odpad musí být zabalen, nejlépe v igelitových pytlích a připraven k naložení a odvozu před domem ( nejedná se o stěhovací službu). Odvoz bude zajišťován pro všechny druhy odpadu mimo stavební suti. Maximální rozměr jednoho kusu odpadu nesmí přesáhnout 2m, hmotnost jednoho kusu maximálně do 50 kg.

Termín odvozu bude dohodnut pouze v pracovních dnech na požádání, individuálně telefonicky nebo osobně, služba bude provedena následně do dvou pracovních dnů.

Kontaktní osoba: Taťána Čempelová, tel: 596 540 147

Upozornění : Tato služba není určena k zajištění vyklizení domů (např. před prodejem apod.).

Pokud bude služba požadována z domu, kde je běžně v užívání osobní automobil, nebude žádosti o předmětný odvoz odpadu vyhověno.

Věříme, že nebude docházet ke zneužívání této služby a budou ji využívat skutečně potřební občané.

OÚ Dětmarovice

 

highest quality swiss-made gs rolex datejust mens 41mm m126331 0002 stainless steel in the industry.free of charge and easier is considered to be best sp2s engangs vape 3800 puffs 12ml groen mango review type.