Obec Dětmarovice

Sociální

 

Kontakt: Drahomíra Nogová     tel.: 596 540 143     sociální@detmarovice.cz

 

DAR NA OZDRAVNÝ POBYT PRO OBČANY DĚTMAROVIC

Dne 14.12.2016 schválilo zastupitelstvo Obce Dětmarovice pro rok 2017 prostředky na poskytování daru na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic, a to v celkové  výši 198 000,- Kč.

Dar ve výši 3000,- Kč může být poskytnut občanu Dětmarovic ve věku nad 65 let jednou ročně na tuzemský ozdravný pobyt. Žádost občan podává  na příslušném tiskopise, jehož přílohou je  doklad o zaplacení pobytu.

Žádosti budou přijímány do vyčerpání rozpočtované částky, tj. 198 000,-Kč.

Dar bude proplacen v hotovosti na pokladně obecního úřadu na základě darovací smlouvy, jejíž uzavření schválí Rada obce Dětmarovice.

 Tiskopis žádosti

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Dokumenty ke stažení

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Dokumenty ke stažení

 

SENIOR TAXI

Telefon: 774 181 081

Info ke stažení

 

BABY TAXI

Telefon: 774 181 081

Info ke stažení