Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Sociální

 

Kontakt: Bc.Lenka Hanusková     tel.: 596 540 143     hanuskova.lenka@detmarovice.cz

DAR NA OZDRAVNÝ POBYT PRO OBČANY DĚTMAROVIC

 

Dne 14.12.2022 schválilo Zastupitelstvo obce Dětmarovice pro rok 2023  prostředky na poskytování daru na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic, a to v celkové  výši 300 000,- Kč.

 

Dar ve výši 2 500,- Kč může být poskytnut občanu Dětmarovic ve věku nad 65 let jednou ročně na ozdravný pobyt v České a Slovenské republice. Žádost občan podává  na příslušném tiskopise, jehož přílohou je  doklad o zaplacení pobytu.

 

Žádosti jsou přijímány od 2.1.2023 do vyčerpání rozpočtované částky, tj. 300 000,-Kč.

 

Dar bude proplacen v hotovosti na pokladně obecního úřadu na základě darovací smlouvy, jejíž uzavření schválí Rada obce Dětmarovice.

 

Tiskopis žádosti

 

  

ČÁSTEČNÁ ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZA STUDIUM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Dne 22.3.2017 schválilo Zastupitelstvo obce Dětmarovice poskytnutí částečné úhrady účastnického poplatku na studium Univerzity třetího věku ve výši 300,-Kč na jeden semestr akademického roku. 

Úhrada bude poskytnuta občanům Dětmarovic, kteří jsou poživateli starobního důchodu.

Žádost  občan  podává  na  příslušném  tiskopise, jehož přílohou je doklad o pobírání starobního důchodu (s ochranou osobního údaje o výši důchodu) a potvrzení o studiu v programu Univerzity třetího věku (pro příslušný semestr).

Úhrada bude poskytnuta jako finanční dar a bude vyplacena v hotovosti na pokladně obecního úřadu po podání žádosti. 

 

Tiskopis žádosti

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Dokumenty ke stažení

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba oznamuje změnu "Ceníku pečovatelské služby od 1.6.2023"

 

SENIOR TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení

 BABY TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení

 

 

DOMOV PRO SENIORY U KAPLE

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách: https://bohumin.charita.cz/jak-pomahame/1/ jako Žádost o přijetí do Domova pro seniory U Kaple Dětmarovice.

Dále je možné ho vyzvednout osobně v Domově pro seniory U Kaple, Dětmarovice 1521 nebo na Obecním úřadě v Dětmarovicích, kancelář č. 103, Bc. Hanusková.

 Vyplněné žádosti je možné předat:

-          poštou na adresu: Charita Bohumín

                                       Štefánikova 957

                                        735 81  Bohumín

-          e-mailem: michaela.lietavova@bohumin.charita.cz nebo info@bohumin.charita.cz.

Bližší informace k pořadníku, podávání žádostí a provozu Domova: Mgr. Michaela Lietavová, mobil: 736 142 269.