Obec Dětmarovice

Sociální

 

Kontakt: Drahomíra Nogová     tel.: 596 540 143     socialni@detmarovice.cz

ČÁSTEČNÁ ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZA STUDIUM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Dne 22.3.2017 schválilo zastupitelstvo Obce Dětmarovice  poskytnutí částečné úhrady účastnického poplatku na studium Univerzity třetího věku ve výši 300,-Kč na jeden semestr akademického roku. 

Úhrada bude poskytnuta občanům Dětmarovic , kteří jsou poživateli starobního důchodu.

Žádost  občan  podává  na  příslušném  tiskopise, jehož přílohou je  doklad o pobírání starobního důchodu (s ochranou osobního údaje o výši důchodu) a potvrzení o studiu v programu Univerzity třetího věku (pro příslušný semestr).

Úhrada bude poskytnuta jako finanční dar a bude vyplacena v hotovosti na pokladně obecního úřadu po podání žádosti. 

Tiskopis žádosti

DAR NA OZDRAVNÝ POBYT PRO OBČANY DĚTMAROVIC

Dne 24.3.2017 byl ukončen příjem žádostí o dar na ozdravný pobyt pro občany  Dětmarovic nad 65 let, a to z důvodů vyčerpání schválených finančních prostředků na rok 2017.

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Dokumenty ke stažení

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Dokumenty ke stažení

 

SENIOR TAXI

Telefon: 774 181 081

Info ke stažení

 

BABY TAXI

Telefon: 774 181 081

Info ke stažení