Obec Dětmarovice

Sociální

 

Kontakt: Bc.Lenka Hanusková     tel.: 596 540 143     hanuskova.lenka@detmarovice.cz

 

DAR NA OZDRAVNÝ POBYT PRO OBČANY DĚTMAROVIC

Dne 16. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Dětmarovice schválilo pro rok 2019 prostředky na poskytování daru na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic, a to v celkové výši 300 000 Kč. Dar ve výši 3 000 Kč může být občanu Dětmarovic poskytnut za níže uvedených podmínek:

- dovšení věku 65 let v daném roce,

- jednou ročně,

- na pobyt v České a Slovenské republice.

Žádosti vyplněné na příslušném tiskopise s potvrzením o pobytu a úhradě  jsou přijímány na Obecním úřadě Dětmarovice, kancelář č. 313 do vyčerpání schválené částky. Dar bude proplácen v hotovosti na pokladně obecního úřadu na základě darovací smlouvy, jejíž uzavření schválí Rada obce Dětmarovice.

Tiskopis žádosti 
   

 

ČÁSTEČNÁ ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZA STUDIUM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Dne 22.3.2017 schválilo zastupitelstvo Obce Dětmarovice  poskytnutí částečné úhrady účastnického poplatku na studium Univerzity třetího věku ve výši 300,-Kč na jeden semestr akademického roku. 

Úhrada bude poskytnuta občanům Dětmarovic, kteří jsou poživateli starobního důchodu.

Žádost  občan  podává  na  příslušném  tiskopise, jehož přílohou je  doklad o pobírání starobního důchodu (s ochranou osobního údaje o výši důchodu) a potvrzení o studiu v programu Univerzity třetího věku (pro příslušný semestr).

Úhrada bude poskytnuta jako finanční dar a bude vyplacena v hotovosti na pokladně obecního úřadu po podání žádosti. 

Tiskopis žádosti

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Dokumenty ke stažení

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Dokumenty ke stažení

 

SENIOR TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení

 

BABY TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení