Obec Dětmarovice

Sociální

 

Kontakt: Drahomíra Nogová     tel.: 596 540 143     socialni@detmarovice.cz

 

DAR NA OZDRAVNÝ POBYT PRO OBČANY DĚTMAROVIC

Dne 13.12.2017 schválilo zastupitelstvo Obce Dětmarovice pro rok 2018 prostředky na poskytování daru na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic, a to v celkové  výši 300 000,- Kč.

Dar ve výši 3000,- Kč může být poskytnut občanu Dětmarovic:

  • který  dovrší 65 let věku v daném roce
  • jednou ročně
  • na pobyt v České a Slovenské republice

Žádost občan podává  na příslušném tiskopise, jehož přílohou je  doklad o zaplacení pobytu.

Dar bude proplacen v hotovosti na pokladně obecního úřadu na základě darovací smlouvy, jejíž uzavření schválí Rada obce Dětmarovice.

Žádosti budou přijímány  od  2.1.2018  do  vyčerpání  rozpočtované částky,   tj. 300 000,-Kč.

Tiskopis žádosti

 

ČÁSTEČNÁ ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZA STUDIUM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Dne 22.3.2017 schválilo zastupitelstvo Obce Dětmarovice  poskytnutí částečné úhrady účastnického poplatku na studium Univerzity třetího věku ve výši 300,-Kč na jeden semestr akademického roku. 

Úhrada bude poskytnuta občanům Dětmarovic , kteří jsou poživateli starobního důchodu.

Žádost  občan  podává  na  příslušném  tiskopise, jehož přílohou je  doklad o pobírání starobního důchodu (s ochranou osobního údaje o výši důchodu) a potvrzení o studiu v programu Univerzity třetího věku (pro příslušný semestr).

Úhrada bude poskytnuta jako finanční dar a bude vyplacena v hotovosti na pokladně obecního úřadu po podání žádosti. 

Tiskopis žádosti

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Dokumenty ke stažení

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Dokumenty ke stažení

 

SENIOR TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení

 

BABY TAXI

Telefon: 608 709 599

Info ke stažení