Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Stavební úřad

  

Územní plán                 Mapa obce Dětmarovice DIGIS

 

 

Soubory ke stažení

Formuláře a žádosti

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY    DOCX    PDF

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ    DOCX    PDF

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY    DOCX    PDF

OHLÁŠENÍ STAVBY    DOCX    PDF

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ    DOCX    PDF

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU    DOCX    PDF

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU    DOCX    PDF

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora    DOCX    PDF

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY    DOCX    PDF

Vzorové formuláře

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY    DOCX    PDF

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU    DOCX    PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU –VYJÁDŘENÍ PODLE § 15    DOCX    PDF

Žádost o přidělení č.p./č.ev.    DOCX    PDF

Ohlášení dokončení stavby    DOCX    PDF

Informace pro občany