Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2017

Ev.č. 110/2017

Veřejná vyhláška - Oznámení - K ochraně před nečinností

Vyvěšeno dne: 22.08.2017

Ev.č. 109/2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Dětmarovicích

Vyvěšeno dne: 21.08.2017

Ev.č. 108/2017

Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - Povolení k vypouštění předčištěných splaškových vod z ČOV "Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice - I. etapa Koukolná"

Vyvěšeno dne: 16.08.2017

Ev.č. 107/2017

Nabídka pronájmu nebytových prostor v 1. patře objektu č. 320 v Dětmarovicích

Vyvěšeno dne: 16.08.2017

Ev.č. 106/2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici

Vyvěšeno dne: 14.08.2017

Ev.č. 104/2017

Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami "Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice - I. etapa Koukolná"

Vyvěšeno dne: 10.08.2017

Ev.č. 103/2017

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.08.2017

Ev.č. 102/2017

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 02.08.2017

Ev.č. 101/2017

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Jana Halamová

Vyvěšeno dne: 02.08.2017

Ev.č. 095/2017

Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Květa Rončková

Vyvěšeno dne: 04.07.2017

Ev.č. 064/2017

Oznámení - Rozpočet, Rozpočtová opatření, Rozpočtový výhled

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 055/2017

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2016"

Vyvěšeno dne: 25.04.2017

Ev.č. 040/2017

SMOOK - OZNÁMENÍ

Vyvěšeno dne: 17.03.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet a související dokumenty

Ev.č. 105/2017

Rozpočtové opatření č. 11

Vyvěšeno dne: 11.08.2017

Ev.č. 097/2017

Rozpočtové opatření č. 10

Vyvěšeno dne: 14.07.2017

Ev.č. 087/2017

Rozpočtové opatření č. 9

Vyvěšeno dne: 16.06.2017

Ev.č. 086/2017

Rozpočtové opatření č. 8

Vyvěšeno dne: 16.06.2017

Ev.č. 085/2017

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2016

Vyvěšeno dne: 15.06.2017

Rozpočet, Rozpočtový výhled a Rozpočtová opatření byly zveřejněny v zákonné lhůtě, ale z důvodu změny formy zveřejnění byly dne 15.05.2017 provedeny úpravy

Vyvěšeno dne: 17.05.2017

Ev.č. 073/2017

Rozpočtové opatření č. 7

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 072/2017

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 071/2017

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 070/2017

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 069/2017

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 068/2017

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 067/2017

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 066/2017

Rozpočtový výhled na období 2017-2022

Vyvěšeno dne: 15.05.2017

Ev.č. 065/2017

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2017

Vyvěšeno dne: 15.05.2017