Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2018

Ev.č. 088/2018

Oznámení "Plán společných lovů v honitbách ORP Karviná v roce 2018"

Vyvěšeno dne: 20.09.2018

Ev.č. 087/2018

Oznámení o době a místu konání voleb v obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.09.2018

Ev.č. 086/2018

Územní souhlas veřejnou vyhláškou "Komunikace na parc.č. 1200 v Dětmarovicích - část veřejné osvětlení"

Vyvěšeno dne: 14.09.2018

Ev.č. 085/2018

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Milada Vegvary

Vyvěšeno dne: 13.09.2018

Ev.č. 084/2018

Oznámení o Rozpočtové úpravě č. 1 pro rok 2018 - SMOOK

Vyvěšeno dne: 13.09.2018

Ev.č. 082/2018

Rozhodnutí - Společné povolení "SO 01 - Komunikace"

Vyvěšeno dne: 10.09.2018

Ev.č. 081/2018

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno dne: 06.09.2018

Ev.č. 080/2018

První zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno dne: 06.09.2018

Ev.č. 079/2018

Jmenování členů okrskových volebních komisí v obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 06.09.2018

Ev.č. 076/2018

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 24.08.2018

Ev.č. 073/2018

Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí v Obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 21.08.2018

Ev.č. 072/2018

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 21.08.2018

Ev.č. 069/2018

Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu

Vyvěšeno dne: 07.08.2018

Sňato dne: 23.08.2018

Ev.č. 068/2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Dětmarovicích v době konání voleb do zastupitelstev ve dnech 5. října a 6. října 2018

Vyvěšeno dne: 06.08.2018

Ev.č. 067/2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 01.08.2018

Ev.č. 057/2018

Výpis z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 20.06.2018

Vyvěšeno dne: 22.06.2018

Ev.č. 030/2018

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017"

Vyvěšeno dne: 29.03.2018

Ev.č. 002/2018

Oznámení - Rozpočet, Rozpočtová opatření, Rozpočtový výhled

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 175/2017

Rozpočet SMOOK 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 032/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 031/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 028/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2018

Ev.č. 008/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 007/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet a související dokumenty

Ev.č. 083/2018

Rozpočtové opatření č. 11

Vyvěšeno dne: 11.09.2018

Ev.č. 070/2018

Rozpočtové opatření č. 10

Vyvěšeno dne: 07.08.2018

Ev.č. 061/2018

Rozpočtové opatření č. 9

Vyvěšeno dne: 11.07.2018

Ev.č. 059/2018

Rozpočtové opatření č. 8

Vyvěšeno dne: 27.06.2018

Ev.č. 056/2018

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2017

Vyvěšeno dne: 21.06.2018

Ev.č. 053/2018

Rozpočtové opatření č. 7

Vyvěšeno dne: 19.06.2018

Ev.č. 050/2018

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 04.06.2018

Ev.č. 035/2018

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

027/2018

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 22.03.2018

Ev.č. 021/2018

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 12.03.2018

Ev.č. 016/2018

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 13.02.2018

Ev.č. 009/2018

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 17.01.2018

Ev.č. 171/2017

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2018

Vyvěšeno dne: 15.12.2017

Ev.č. 170/2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

Vyvěšeno dne: 15.12.2017