Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2023

Ev. č. 038/2023

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Vyvěšeno dne: 29.03.2023

Bude sňato dne: 14.04.2023

 

Ev. č. 037/2023

MM Karviné - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 21.03.2023

Bude sňato dne: 06.04.2023

 

Ev. č. 036/2023

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ

Vyvěšeno dne: 21.03.2023

Bude sňato dne: 06.04.2023

 

Ev. č. 035/2023

MM Karviné - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

Bude sňato dne: 03.04.2023

 

Ev. č. 028/2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstnance - referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy

Vyvěšeno dne: 15.03.2023

Bude sňato dne: 02.05.2023

 

Ev. č. 026/2023

Oznámení změny termínu uzavírky - silnice III/46810 v Závadě

Vyvěšeno dne: 13.03.2023

Bude sňato dne: 02.05.2023

 

Ev. č. 025/2023

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce "knihovnice pro obecní knihovnu"

Vyvěšeno dne: 08.03.2023

Bude sňato dne: 03.04.2023

 

Ev. č. 023/2023

Vyhlášení nálezu

Vyvěšeno dne: 06.03.2023

Bude sňato dne: 07.06.2023

 

Ev. č. 021/2023

ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Vyvěšeno dne: 27.02.2023

Bude sňato dne: 02.01.2024

 

Ev. č. 018/2023

Mgr. Fučíková, SE - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Vyvěšeno dne: 13.02.2023

Bude sňato dne: 20.04.2023

 

Ev. č. 005/2023

Finanční úřad pro MS kraj - Informace k dani z nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 20.01.2023

Bude sňato dne: 01.06.2023

 

Úřední deska 2022

Ev. č. 158/2022

SMOOK - Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2023

Vyvěšeno dne: 28.12.2022

Bude sňato dne: 01.01.2024

 

Ev. č. 134/2022

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 04.11.2022

Bude sňato dne: 02.01.2024

 

Ev. č. 100/2022

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, seznam nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 23.08.2022

Bude sňato dne: 01.01.2024

 

Ev. č. 087/2022

SMOOK - Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2021

Vyvěšeno dne: 08.07.2022

Bude sňato dne: 30.06.2023

 

Úřední deska 2021

Ev. č. 165/2021

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Vyvěšeno dne: 06.12.2021

 

Úřední deska 2020

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev. č. 034/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 033/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 032/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Charita Bohumín

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 031/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 030/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 029/2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 16.03.2023

 

Ev. č. 170/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v MSK kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 31.12.2020

 

Ev. č. 088/2022

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OÚD/1086/2022 - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

 

Ev. č. 066/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - TJ Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 09.05.2022

 

Ev. č. 062/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 061/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 060/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 029/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Charita Bohumín

Vyvěšeno dne: 09.03.2022

 

Ev. č. 025/2022

Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 024/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 023/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 022/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 021/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 092/2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zapůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva"

Vyvěšeno dne: 15.07.2021

 

Ev. č. 076/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

 

Ev. č. 071/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahradkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

 

Ev. č. 035/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 22.03.2021

 

Ev. č. 030/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.03.2021

 

Ev.č. 024/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 08.03.2021

 

Ev.č. 147/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 30.11.2020

 

Ev.č. 129/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 128/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 069/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 23.06.2020

 

Ev.č. 059/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 058/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český svaz včelařů

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 094/2019

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Vyvěšeno dne: 06.09.2019

 

Rozpočet a související dokumenty

Ev. č. 024/2023

Rozpočtové opatření č. 3 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2023

Vyvěšeno dne: 07.03.2023

 

Ev. č. 022/2023

Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2023

Vyvěšeno dne: 06.03.2023

 

Ev. č. 007/2023

Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2023

Vyvěšeno dne: 24.01.2023

 

Ev. č. 157/2022

Rozpočet obce Dětmarovice na rok 2023

Vyvěšeno dne: 28.12.2022

 

Ev. č. 118/2022

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025

Vyvěšeno dne: 27.09.2022

 

Ev. č. 085/2022

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2021

Vyvěšeno dne: 04.07.2022

 

Ev. č. 132/2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024

Vyvěšeno dne: 24.09.2021

 

Ev.č. 021/2019

Oznámení - schválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet aktuálního roku a střednědobý výhled rozpočtu na zákonem stanovené období

Vyvěšeno dne: 21.02.2019