Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2018

Ev.č. 104/2018

Veřejná vyhláška "Návrh na opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava na pozemní komunkaci MK 37c v Dětmarovicích"

Vyvěšeno dne: 13.11.2018

103/2018

Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy "Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje"

Vyvěšeno dne: 08.11.2018

Ev.č. 102/2018

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.10.2018

Ev.č. 098/2018

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019

Vyvěšeno dne: 10.10.2018

Ev.č. 097/2018

Usnesení "Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí"

Vyvěšeno dne: 08.10.2018

Ev.č. 092/2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 03.10.2018

Ev.č. 084/2018

Oznámení o Rozpočtové úpravě č. 1 pro rok 2018 - SMOOK

Vyvěšeno dne: 13.09.2018

Ev.č. 069/2018

Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu

Vyvěšeno dne: 07.08.2018

Sňato dne: 23.08.2018

Ev.č. 030/2018

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017"

Vyvěšeno dne: 29.03.2018

Ev.č. 002/2018

Oznámení - Rozpočet, Rozpočtová opatření, Rozpočtový výhled

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 175/2017

Rozpočet SMOOK 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 032/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 031/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 028/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2018

Ev.č. 008/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 007/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Rozpočet a související dokumenty

106/2018

Návrh "Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021"

Vyvěšeno dne: 16.11.2018

Ev.č. 105/2018

Návrh "Pravidla rozpočtového provizoria obce Dětmarovice pro rok 2019"

Vyvěšeno dne: 16.11.2018

Ev.č. 094/2018

Rozpočtové opatření č. 13

Vyvěšeno dne: 05.10.2018

Ev.č. 089/2018

Rozpočtové opatření č. 12

Vyvěšeno dne: 24.09.2018

Ev.č. 083/2018

Rozpočtové opatření č. 11

Vyvěšeno dne: 11.09.2018

Ev.č. 070/2018

Rozpočtové opatření č. 10

Vyvěšeno dne: 07.08.2018

Ev.č. 061/2018

Rozpočtové opatření č. 9

Vyvěšeno dne: 11.07.2018

Ev.č. 059/2018

Rozpočtové opatření č. 8

Vyvěšeno dne: 27.06.2018

Ev.č. 056/2018

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2017

Vyvěšeno dne: 21.06.2018

Ev.č. 053/2018

Rozpočtové opatření č. 7

Vyvěšeno dne: 19.06.2018

Ev.č. 050/2018

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 04.06.2018

Ev.č. 035/2018

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

027/2018

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 22.03.2018

Ev.č. 021/2018

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 12.03.2018

Ev.č. 016/2018

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 13.02.2018

Ev.č. 009/2018

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 17.01.2018

Ev.č. 171/2017

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2018

Vyvěšeno dne: 15.12.2017

Ev.č. 170/2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

Vyvěšeno dne: 15.12.2017