Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2021

Ev. č. 075/2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 19/2021

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

Ev. č. 074/2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 18/2021

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

Ev. č. 073/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767815

Vyvěšeno dne: 07.05.2021

Ev. č. 072/2021

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

Ev. č. 069/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767814

Vyvěšeno dne: 05.05.2021

Ev. č. 068/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767802

Vyvěšeno dne: 04.05.2021

Ev. č. 067/2021

Schválený závěrečný účet SMOOKu za rok 2020

Vyvěšeno dne: 04.05.2021

Ev. č. 065/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767811

Vyvěšeno dne: 03.05.2021

Ev. č. 064/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767808

Vyvěšeno dne: 03.05.2021

Ev. č. 063/2021

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce "referent na úseku správy spisové služby a vnitra, asistent, administrativní pracovník""

Vyvěšeno dne: 29.04.2021

Ev. č. 062/2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 29.04.2021

Ev. č. 061/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767805

Vyvěšeno dne: 29.04.2021

Ev. č. 060/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767789

Vyvěšeno dne: 28.04.2021

Ev. č. 059/2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno dne: 28.04.2021

Ev. č. 058/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767798

Vyvěšeno dne: 27.04.2021

Ev. č. 057/2021

FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 26.04.2021

Ev. č. 056/2021

Vyhlášení nálezu

Vyvěšeno dne: 23.04.2021

Ev. č. 054/2021

ČEZ - Výpočet ceny vodného a stočného

Vyvěšeno dne: 21.04.2021

Ev. č. 053/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767778

Vyvěšeno dne: 21.04.2021

Ev. č. 051/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060770375

Vyvěšeno dne: 15.04.2021

Ev. č. 050/2021

Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Vyvěšeno dne: 14.04.2021

Ev. č. 049/2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764226

Vyvěšeno dne: 14.04.2021

Ev. č. 046/2021

Sčítání lidu 2021 - Informace pro občany

Vyvěšeno dne: 08.04.2021

Ev. č. 040/2021

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě - Nařízení č. 1

Vyvěšeno dne: 25.03.2021

Ev. č. 034/2021

Informace o omezení dopravní obslužnosti

Vyvěšeno dne: 18.03.2021

Ev.č. 028/2021

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Vyvěšeno dne: 15.03.2021

Ev. č. 019/2021

Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2020 a 2021

Vyvěšeno dne: 01.03.2021

Ev. č. 017/2021

Mimořádné opatření

Vyvěšeno dne: 24.02.2021

Ev. č. 016/2021

SMOOK - Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2021

Vyvěšeno dne: 22.02.2021

Ev.č. 001/2021

Rozpočet SMOOKu pro rok 2021

Vyvěšeno dne: 07.01.2021

Úřední deska 2020

Ev.č. 150/2020

Mimořádné opatření č. 30/2020 při epidemii

Vyvěšeno dne: 02.12.2020

Ev.č. 135/2020

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2021

Vyvěšeno dne: 13.11.2020

Ev.č. 110/2020

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 05.10.2020

Ev.č. 086/2020

Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy

Vyvěšeno dne: 28.07.2020

Ev.č. 048/2020

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2019"

Vyvěšeno dne: 04.05.2020

Ev.č. 037/2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 06.04.2020

Úřední deska 2019

Ev.č. 135/2019

SMOOK - Oznámení o střednědobém výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2021 - 2023

Vyvěšeno dne: 19.12.2019

Ev.č. 134/2019

SMOOK - Oznámení o rozpočtu SMOOK pro rok 2020

Vyvěšeno dne: 19.12.2019

Ev.č. 021/2019

Oznámení - schválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet aktuálního roku a střednědobý výhled rozpočtu na zákonem stanovené období

Vyvěšeno dne: 21.02.2019

Ev.č. 002/2019

Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020

Vyvěšeno dne: 03.01.2019

Úřední deska 2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev. č. 076/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

Ev. č. 071/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahradkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

Ev. č. 035/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 22.03.2021

Ev. č. 030/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.03.2021

Ev.č. 024/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 08.03.2021

Ev.č. 170/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v MSK kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 31.12.2020

Ev.č. 147/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 30.11.2020

Ev.č. 129/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

Ev.č. 128/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

Ev.č. 069/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 23.06.2020

Ev.č. 059/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

Ev.č. 058/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český svaz včelařů

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

Ev.č. 021/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

Ev.č. 020/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

Ev.č. 019/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

Ev.č. 005/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 13.01.2020

Ev.č. 002/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.01.2020

Ev.č. 094/2019

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Vyvěšeno dne: 06.09.2019

Ev.č. 035/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2019

Ev.č. 034/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2019

Ev.č. 009/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 24.01.2019

Ev.č. 008/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 24.01.2019

Rozpočet a související dokumenty

Ev. č. 070/2021

Schválený závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2020

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

Ev. č. 066/2021

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 04.05.2021

Ev. č. 052/2021

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 19.04.2021

Ev. č. 044/2021

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 30.03.2021

Ev.č. 022/2021

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 02.03.2021

Ev.č. 021/2021

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 02.03.2021

Ev.č. 005/2021

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 28.01.2021

Ev.č. 166/2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023

Vyvěšeno dne: 21.12.2020

Ev.č. 164/2020

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2021

Vyvěšeno dne: 21.12.2020

Ev.č. 100/2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022

Vyvěšeno dne: 25.09.2019