Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2018

Ev.č. 063/2018

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy "Ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí"

Vyvěšeno dne: 16.07.2018

Ev.č. 062/2018

Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení "Soukromé parkoviště pro osobní vozidla, p.č. 4134 a 4136 k.ú. Horní Lutyně..."

Vyvěšeno dne: 12.07.2018

Ev.č. 060/2018

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení návrhu bezpečnostního programu objektu provozovatele TOPEK - Oil.cz, a.s., a zaslání této bezpečnostní dokumentace k vyjádření

Vyvěšeno dne: 10.07.2018

Ev.č. 057/2018

Výpis z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 20.06.2018

Vyvěšeno dne: 22.06.2018

Ev.č. 054/2018

Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Květa Rončková

Vyvěšeno dne: 19.06.2018

Ev.č. 044/2018

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno dne: 23.05.2018

Ev.č. 042/2018

Pronájem nebytového prostoru v objektu č. 334

Vyvěšeno dne: 02.05.2018

Ev.č. 040/2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 02.05.2018

Ev.č. 030/2018

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017"

Vyvěšeno dne: 29.03.2018

Ev.č. 002/2018

Oznámení - Rozpočet, Rozpočtová opatření, Rozpočtový výhled

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 175/2017

Rozpočet SMOOK 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 032/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 031/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 028/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2018

Ev.č. 008/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 007/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet a související dokumenty

Ev.č. 061/2018

Rozpočtové opatření č. 9

Vyvěšeno dne: 11.07.2018

Ev.č. 059/2018

Rozpočtové opatření č. 8

Vyvěšeno dne: 27.06.2018

Ev.č. 056/2018

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2017

Vyvěšeno dne: 21.06.2018

Ev.č. 053/2018

Rozpočtové opatření č. 7

Vyvěšeno dne: 19.06.2018

Ev.č. 050/2018

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 04.06.2018

Ev.č. 035/2018

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

027/2018

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 22.03.2018

Ev.č. 021/2018

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 12.03.2018

Ev.č. 016/2018

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 13.02.2018

Ev.č. 009/2018

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 17.01.2018

Ev.č. 171/2017

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2018

Vyvěšeno dne: 15.12.2017

Ev.č. 170/2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

Vyvěšeno dne: 15.12.2017