Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2017

Ev.č. 024/2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

Vyvěšeno dne: 23.02.2017

Ev.č. 023/2017

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 22.02.2017

Ev.č. 022/2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno dne: 17.02.2017

Ev.č. 021/2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 17.02.2017

Ev.č. 020/2017

Obec Dětmarovice - záměr pronajmout plochu na stožárech veřejného osvětlení

Vyvěšeno dne: 16.02.2017

Ev.č. 019/2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Vladimír Laskovský

Vyvěšeno dne: 16.02.2017

Ev.č. 018/2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Blažena Pejchalová

Vyvěšeno dne: 15.02.2017

Ev.č. 017/2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lucie Jakubišinová

Vyvěšeno dne: 13.02.2017

Ev.č. 015/2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY mimořádná veterinární opatření

Vyvěšeno dne: 07.02.2017

Ev.č. 014/2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému: Květa Rončková

Vyvěšeno dne: 06.02.2017

Ev.č. 013/2017

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Vyvěšeno dne: 03.02.2017

Ev.č. 011/2017

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 01.02.2017

Ev.č. 009/2017

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 30.01.2017

Ev.č. 007/2017

Záměr pachtu - zemědělského pachtu nemovité věci - pozemků

Vyvěšeno dne: 27.01.2017

Ev.č. 001/2017

Mimořádná veterinární opatření pro chovatele drůbeže a jiného ptactva

Vyvěšeno dne: 13.01.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Ev.č. 6/2016

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 19.01.2016

Rozpočet obce Dětmarovice

025/2017

Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 24.02.2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice

Ev.č. 026/2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 24.02.2017