Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2017

Ev.č. 042/2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci

Vyvěšeno dne: 23.03.2017

Ev.č. 041/2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vyvěšeno dne: 23.03.2017

Ev.č. 040/2017

SMOOK - OZNÁMENÍ

Vyvěšeno dne: 17.03.2017

Ev.č. 039/2017

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Vyvěšeno dne: 16.03.2017

Ev.č. 036/2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vyvěšeno dne: 14.03.2017

Ev.č. 035/2017

Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 14.03.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Ev.č. 032/2017

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstnance - úředník stavebního úřadu

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Ev.č. 031/2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lucie Jakubišinová

Vyvěšeno dne: 10.03.2017

Ev.č. 030/2017

Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou

Vyvěšeno dne: 06.03.2017

Ev.č. 029/2017

Oznámení "Podpora obnovy kulturních památek"

Vyvěšeno dne: 06.03.2017

Ev.č. 024/2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

Vyvěšeno dne: 23.02.2017

Ev.č. 023/2017

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 22.02.2017

Ev.č. 014/2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému: Květa Rončková

Vyvěšeno dne: 06.02.2017

Ev.č. 013/2017

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Vyvěšeno dne: 03.02.2017

Ev.č. 011/2017

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 01.02.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet obce Dětmarovice

Ev.č. 025/2017

Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 24.02.2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice

Ev.č. 043/2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 23.03.2017