Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2017

Ev.č. 050/2017

Vyrozumění o pokračování společného územního a stavebního řízení "Skleníky Dolní Lutyně - přípojky"

Vyvěšeno dne: 20.04.2017

Ev.č. 048/2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 06.04.2017

Ev.č. 045/2017

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016

Vyvěšeno dne: 24.03.2017

Ev.č. 035/2017

Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 14.03.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Ev.č. 031/2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lucie Jakubišinová

Vyvěšeno dne: 10.03.2017

Ev.č. 029/2017

Oznámení "Podpora obnovy kulturních památek"

Vyvěšeno dne: 06.03.2017

Ev.č. 023/2017

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno dne: 22.02.2017

Ev.č. 013/2017

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Vyvěšeno dne: 03.02.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet obce Dětmarovice

Ev.č. 025/2017

Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 24.02.2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice

Ev.č. 049/2017

Rozpočtová opatření obce Dětmarovice pro rok 2017

Vyvěšeno dne: 10.04.2017

Střednědobý výhled rozpočtu (Rozpočtový výhled)

Ev.č. 044/2017

Střednědobý výhled rozpočtu (Rozpočtový výhled)

Vyvěšeno dne: 23.03.2017