Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2022

Ev. č. 073/22

EÚ České Budějovice, Mgr. Jan Škorpil, SE - Dražební vyhláška

Vyvěšeno dne: 24.05.2022

Bude sňato dne: 29.06.2022

 

Ev. č. 071/22

Vyhlášení zakázky malého rozsahu na zpracování technické studie - "Cyklistické propojení Dětmarovice a Godów" - Lávka přes řeku Olši, výzva k podání nabídek

Vyvěšeno dne: 23.05.2022

Bude sňato dne: 14.06.2022

 

Ev. č. 070/22

MM Karviné - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 18.05.2022

Bude sňato dne: 03.06.2022

 

Ev. č. 069/22

KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení stavby vodního díla a povolení nakládání s vodami

Vyvěšeno dne: 18.05.2022

Bude sňato dne: 03.06.2022

 

Ev. č. 067/22

ČEZ Distribuce - Upozornění na odstávku elektřiny dne 02.06.2022

Vyvěšeno dne: 16.05.2022

Bude sňato dne: 03.06.2022

 

Ev. č. 065/22

Výpis z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 27.04.2022 - stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Bude sňato dne: 26.09.2022

 

Ev. č. 058/22

SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - odpadní voda

Vyvěšeno dne: 28.04.2022

Bude sňato dne: 30.05.2022

 

Ev. č. 057/2022

SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno dne: 27.04.2022

Bude sňato dne: 30.05.2022

 

Ev. č. 055/2022

Elektrárna Dětmarovice - Oznámení - výpočet ceny vodného a stočného za rok 2021

Vyvěšeno dne: 27.04.2022

Bude sňato dne: 30.05.2022

 

Ev. č. 054/2022

EURODRAŽBY.CZ - Dražební vyhláška

Vyvěšeno dne: 25.04.2022

Bude sňato dne: 01.06.2022

 

Ev. č. 053/2022

Finanční úřad pro MS kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2022

Vyvěšeno dne: 21.04.2022

Bude sňato dne: 27.05.2022

 

Ev. č. 051/2022

Nabídka pronájmu - Dělnický dům v Dětmarovicích

Vyvěšeno dne: 20.04.2022

Bude sňato dne: 01.06.2022

 

Ev. č. 043/2022

SMOOK - Oznámení - Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 11.04.2022

 

Ev. č. 042/2022

Vyhlášení nálezu

Vyvěšeno dne: 04.04.2022

 

Ev. č. 041/2022

Sbírka zákonů ČR - částka 42 - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu

Vyvěšeno dne: 31.03.2022

 

Ev. č. 028/2022

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Tisková zpráva k přiznání k dani z příjmů fyz. osob za rok 2021

Vyvěšeno dne: 04.03.2022

 

Ev. č. 026/2022

Sbírka zákonů ČR - částka 24 - Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření

Vyvěšeno dne: 04.03.2022

 

Ev. č. 018/2022

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, seznam nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 25.02.2022

 

Ev. č. 006/2022

Finanční úřad pro MS kraj - Informace pro občany

Vyvěšeno dne: 19.01.2022

 

Úřední deska 2021

Ev. č. 165/2021

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Vyvěšeno dne: 06.12.2021

 

Ev. č. 164/2021

Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 06.12.2021

 

Ev. č. 125/2021

MZe - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 15.09.2021

 

Ev. č. 067/2021

Schválený závěrečný účet SMOOKu za rok 2020

Vyvěšeno dne: 04.05.2021

 

Úřední deska 2020

Ev.č. 086/2020

Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy

Vyvěšeno dne: 28.07.2020

 

Ev.č. 037/2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 06.04.2020

 

Úřední deska 2019

Ev.č. 021/2019

Oznámení - schválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet aktuálního roku a střednědobý výhled rozpočtu na zákonem stanovené období

Vyvěšeno dne: 21.02.2019

 

Úřední deska 2018

Úřední deska 2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev. č. 066/22

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - TJ Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 09.05.2022

 

Ev. č. 062/22

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 061/22

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 060/22

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 029/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Charita Bohumín

Vyvěšeno dne: 09.03.2022

 

Ev. č. 025/2022

Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 024/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 023/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 022/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 021/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 092/2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zapůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva"

Vyvěšeno dne: 15.07.2021

 

Ev. č. 076/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

 

Ev. č. 071/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahradkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

 

Ev. č. 035/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 22.03.2021

 

Ev. č. 030/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.03.2021

 

Ev.č. 024/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 08.03.2021

 

Ev.č. 170/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v MSK kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 31.12.2020

 

Ev.č. 147/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 30.11.2020

 

Ev.č. 129/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 128/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 069/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 23.06.2020

 

Ev.č. 059/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 058/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český svaz včelařů

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 021/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 020/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 019/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 005/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 13.01.2020

 

Ev.č. 002/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.01.2020

 

Ev.č. 094/2019

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Vyvěšeno dne: 06.09.2019

 

Rozpočet a související dokumenty

Ev. č. 072/22

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2021 - NÁVRH

Vyvěšeno dne: 23.05.2022

 

Ev. č. 068/22

Rozpočtové opatření č. 7 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 16.05.2022

 

Ev. č. 059/22

Rozpočtové opatření č. 6 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 02.05.2022

 

Ev. č. 049/2022

Rozpočtové opatření č. 5 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 13.04.2022

 

Ev. č. 030/2022

Rozpočtové opatření č. 4 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 09.03.2022

 

Ev. č. 020/2022

Rozpočtové opatření č. 3 - úpravy schválného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 014/2022

Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 16.02.2022

 

Ev. č. 005/2022

Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 12.01.2022

 

Ev. č. 172/2021

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2022

Vyvěšeno dne: 20.12.2021

 

Ev. č. 132/2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024

Vyvěšeno dne: 24.09.2021