Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2019

Ev.č. 071/2019

Veřejná vyhláška "Oznámení o projednávání I. Zprávy o uplatňování územního plánu Dětmarovice jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Dětmarovice"

Vyvěšeno dne: 09.07.2019

Ev.č. 070/2019

Exekuční příkaz proti povinnému: Marek Vita

Vyvěšeno dne: 26.06.2019

Ev.č. 069/2019

Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby

Vyvěšeno dne: 26.06.2019

Ev.č. 068/2019

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 25.06.2019

Ev.č. 065/2019

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce "referent na úseku majetku"

Vyvěšeno dne: 12.06.2019

Ev.č. 059/2019

Vyhlášení nálezu "Pánská peněženka"

Vyvěšeno dne: 21.05.2019

Ev.č. 058/2019

Schválený závěrený účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018

Vyvěšeno dne: 20.05.2019

Ev.č. 052/2019

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 02.05.2019

Ev.č. 021/2019

Oznámení - schválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet aktuálního roku a střednědobý výhled rozpočtu na zákonem stanovené období

Vyvěšeno dne: 21.02.2019

Ev.č. 002/2019

Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020

Vyvěšeno dne: 03.01.2019

Úřední deska 2018

Ev.č. 114/2018

Oznámení "Rozpočet Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2019"

Vyvěšeno dne: 13.12.2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 053/2019

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Vyvěšeno dne: 07.05.2019

Ev.č. 035/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2019

Ev.č. 034/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2019

Ev.č. 009/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 24.01.2019

Ev.č. 008/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 24.01.2019

Ev.č. 032/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 031/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 028/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2018

Ev.č. 008/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 007/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Rozpočet a související dokumenty

Ev.č. 072/2019

Rozpočtové opatření č. 9

Vyvěšeno dne: 15.07.2019

Ev.č. 067/2019

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2018

Vyvěšeno dne: 17.06.2019

Ev.č. 066/2019

Rozpočtové opatření č. 8

Vyvěšeno dne: 17.06.2019

Ev.č. 063/2019

Rozpočtové opatření č. 7

Vyvěšeno dne: 10.06.2019

Ev.č. 062/2019

Rozpočtové opatření č. 6

Vyvěšeno dne: 05.06.2019

Ev.č. 057/2019

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 13.05.2019

Ev.č. 040/2019

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 10.04.2019

Ev.č. 032/2019

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 21.03.2019

Ev. č. 031/2019

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 13.03.2019

Ev.č. 020/2019

Rozpočtové opatření č. 1 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 4.2.2019

Vyvěšeno dne: 18.02.2019

Ev.č. 007/2019

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2019

Vyvěšeno dne: 21.01.2019

Ev.č. 117/2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021

Vyvěšeno dne: 20.12.2018