Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2022

Ev. č. 147/2022

Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 14.12.2022

Vyvěšeno dne: 06.12.2022

Bude sňato dne: 15.12.2022

 

Ev. č. 146/2022

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Vodovodní přípojka pro technologii KČS Olmovec, Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 30.11.2022

Bude sňato dne: 16.12.2022

 

Ev. č. 145/2022

SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023

Vyvěšeno dne: 30.11.2022

Bude sňato dne: 31.01.2023

 

Ev. č. 144/2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dětmarovice - prezidentské volby v lednu 2023

Vyvěšeno dne: 28.11.2022

Bude sňato dne: 30.01.2023

 

Ev. č. 142/2022

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstnance - vedoucí úseku místního hospodářství

Vyvěšeno dne: 22.11.2022

Bude sňato dne: 08.12.2022

 

Ev. č. 140/2022

MM Karviné - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 22.11.2022

Bude sňato dne: 08.12.2022

 

Ev. č. 139/2022

Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2023

Vyvěšeno dne: 22.11.2022

Bude sňato dne: 02.01.2023

 

Ev. č. 137/2022

SMOOK - Návrh rozpočtu na rok 2023

Vyvěšeno dne: 18.11.2022

 

Ev. č. 136/2022

Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí v Dětmarovicích pro volbu prezidenta ČR v lednu 2023

Vyvěšeno dne: 14.11.2022

Bude sňato dne: 30.01.2023

 

Ev. č. 134/2022

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 04.11.2022

Bude sňato dne: 02.01.2024

 

Ev. č. 125/2022

Mgr. Kocinec, SE - Dražební vyhláška - el. dražba dne 16.12.2022

Vyvěšeno dne: 17.10.2022

Bude sňato dne: 19.12.2022

 

Ev. č. 110/2022

SMOOK - Oznámení k rozpočtové úpravě č. 2 pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 09.09.2022

Bude sňato dne: 02.01.2023

 

Ev. č. 100/2022

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, seznam nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 23.08.2022

Bude sňato dne: 01.01.2024

 

Ev. č. 087/2022

SMOOK - Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2021

Vyvěšeno dne: 08.07.2022

Bude sňato dne: 30.06.2023

 

Ev. č. 043/2022

SMOOK - Oznámení - Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 11.04.2022

 

Úřední deska 2021

Ev. č. 165/2021

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Vyvěšeno dne: 06.12.2021

 

Ev. č. 164/2021

Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2022

Vyvěšeno dne: 06.12.2021

 

Ev. č. 125/2021

MZe - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 15.09.2021

 

Úřední deska 2020

Ev.č. 086/2020

Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy

Vyvěšeno dne: 28.07.2020

 

Ev.č. 037/2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 06.04.2020

 

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev. č. 088/2022

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OÚD/1086/2022 - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 20.07.2022

 

Ev. č. 066/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - TJ Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 09.05.2022

 

Ev. č. 062/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 061/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 060/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno dne: 03.05.2022

 

Ev. č. 029/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Charita Bohumín

Vyvěšeno dne: 09.03.2022

 

Ev. č. 025/2022

Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 024/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 023/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 022/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 021/2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 092/2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zapůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva"

Vyvěšeno dne: 15.07.2021

 

Ev. č. 076/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

 

Ev. č. 071/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahradkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 06.05.2021

 

Ev. č. 035/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 22.03.2021

 

Ev. č. 030/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.03.2021

 

Ev.č. 024/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 08.03.2021

 

Ev.č. 170/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v MSK kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 31.12.2020

 

Ev.č. 147/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 30.11.2020

 

Ev.č. 129/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 128/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 22.10.2020

 

Ev.č. 069/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Vyvěšeno dne: 23.06.2020

 

Ev.č. 059/2020

Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky z Programu pro poskytování návratných finančních zápůjček "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3 výzva"

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 058/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český svaz včelařů

Vyvěšeno dne: 28.05.2020

 

Ev.č. 021/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 020/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 019/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 04.03.2020

 

Ev.č. 005/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 13.01.2020

 

Ev.č. 002/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.01.2020

 

Ev.č. 094/2019

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Vyvěšeno dne: 06.09.2019

 

Rozpočet a související dokumenty

Ev. č. 143/2022

Návrh rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2023

Vyvěšeno dne: 24.11.2022

 

Ev. č. 141/2022

Rozpočtové opatření č. 15 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 22.11.2022

 

Ev. č. 126/2022

Rozpočtové opatření č. 14 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 17.10.2022

 

Ev. č. 118/2022

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025

Vyvěšeno dne: 27.09.2022

 

Ev. č. 117/2022

Rozpočtové opatření č. 13 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 27.09.2022

 

Ev. č. 109/2022

Rozpočtové opatření č. 12 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 09.09.2022

 

Ev. č. 094/2022

Rozpočtové opatření č. 11 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 08.08.2022

 

Ev. č. 085/2022

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2021

Vyvěšeno dne: 04.07.2022

 

Ev. č. 084/2022

Rozpočtové opatření č. 10 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 04.07.2022

 

Ev. č. 083/2022

Rozpočtové opatření č. 9 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 04.07.2022

 

Ev. č. 078/2022

Rozpočtové opatření č. 8 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 13.06.2022

 

Ev. č. 068/2022

Rozpočtové opatření č. 7 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 16.05.2022

 

Ev. č. 059/2022

Rozpočtové opatření č. 6 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 02.05.2022

 

Ev. č. 049/2022

Rozpočtové opatření č. 5 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 13.04.2022

 

Ev. č. 030/2022

Rozpočtové opatření č. 4 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 09.03.2022

 

Ev. č. 020/2022

Rozpočtové opatření č. 3 - úpravy schválného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 02.03.2022

 

Ev. č. 014/2022

Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 16.02.2022

 

Ev. č. 005/2022

Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu roku 2022

Vyvěšeno dne: 12.01.2022

 

Ev. č. 172/2021

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2022

Vyvěšeno dne: 20.12.2021

 

Ev. č. 132/2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024

Vyvěšeno dne: 24.09.2021

 

Ev.č. 021/2019

Oznámení - schválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet aktuálního roku a střednědobý výhled rozpočtu na zákonem stanovené období

Vyvěšeno dne: 21.02.2019