Obec Dětmarovice

Úřední deska

Úřední deska 2018

Ev.č. 045/2018

Usnesení ve věci dědictví po Anně Kaňové

Vyvěšeno dne: 23.05.2018

Ev.č. 044/2018

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno dne: 23.05.2018

Ev.č. 042/2018

Pronájem nebytového prostoru v objektu č. 334

Vyvěšeno dne: 02.05.2018

Ev.č. 041/2018

Pronájem nebytového prostoru v objektu č. 320

Vyvěšeno dne: 02.05.2018

Ev.č. 040/2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno dne: 02.05.2018

Ev.č. 039/2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno dne: 27.04.2018

Ev.č. 038/2018

Veřejná vyhláška "Hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí"

Vyvěšeno dne: 27.04.2018

Ev.č. 037/2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

Ev.č. 036/2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

Ev.č. 030/2018

Oznámení "Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017"

Vyvěšeno dne: 29.03.2018

Ev.č. 002/2018

Oznámení - Rozpočet, Rozpočtová opatření, Rozpočtový výhled

Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Úřední deska 2017

Ev.č. 175/2017

Rozpočet SMOOK 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Ev.č. 033/2017

Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno dne: 13.03.2017

Veřejnoprávní smlouvy - jiná oznámení

Ev.č. 032/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice - 029

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 031/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 05.04.2018

Ev.č. 028/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 27.03.2018

Ev.č. 008/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 007/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 15.01.2018

Ev.č. 093/2017

Smlouva o poskytnutí dotace na spoluúčast farnosti na realizaci projektu "Zateplení Římskokatolické farnosti Dětmarovice" z rozpočtu Obce Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2017

Ev.č. 010/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 31.01.2017

Ev.č. 002/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 17.01.2017

Ev.č. 124/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 28.12.2016

Ev.č. 122/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 19.12.2016

Ev.č. 41/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.04.2016

Ev.č. 14/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 13/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 12/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Sportovní klub Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 10.02.2016

Ev.č. 101/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dětmarovice - Římskokatolická farnost Dětmarovice

Vyvěšeno dne: 07.11.2015

Rozpočet a související dokumenty

Ev.č. 035/2018

Rozpočtové opatření č. 5

Vyvěšeno dne: 23.04.2018

027/2018

Rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno dne: 22.03.2018

Ev.č. 021/2018

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno dne: 12.03.2018

Ev.č. 016/2018

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno dne: 13.02.2018

Ev.č. 009/2018

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 17.01.2018

Ev.č. 171/2017

Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2018

Vyvěšeno dne: 15.12.2017

Ev.č. 170/2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

Vyvěšeno dne: 15.12.2017

Ev.č. 085/2017

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2016

Vyvěšeno dne: 15.06.2017