Obec Dětmarovice

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

OÚD/4629/2019

Regulace průtoku vody u potoku Krempulec (Glembovec) a jeho přítoků - studie

Veřejná zakázka malého rozsahu

Případní zájemci se mohou obracet s dotazy na Obecní úřad v Dětmarovicích č.p. 27, kanc. 
č. dv. 302 místní hospodářství, tel.: 596 540 159, GSM: 734 202 904
e-mail: pluhar.pavel@detmarovice.cz 

Přílohy

Krycí list

Položkový rozpočet

Mapa oblasti

Lhůta pro podání nabídky: 31.10.2019 do 9.00