Obec Dětmarovice

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

OÚD/2068/2018

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Kanalizace na Olmovci“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zájemci se mohou obrácet s dotazy na Obecní úřad v Dětmarovicích č.p. 27, kanc. č.dveř. 201 investiční výstavba, tel.: 774 716 267 email: vystavba@detmarovice.cz

Lhůta pro podání nabídky: 30.05.2018 do 09.00 hod.

OÚD/2084/2018

Domov pro seniory v Dětmarovicích - stavba inženýrských sítí

Veřejná zakázka malého rozsahu

Případní zájemci se mohou obracet s dotazy na Obecní úřad v Dětmarovicích č.p. 27, kanc. 
č. dv. 303 místní hospodářství, tel.: 596 540 148, GSM: 774 716 268
e-mail: mh@detmarovice.cz

Lhůta pro podání nabídky: 30. 05. 2018 do 10.00 hod.