Obec Dětmarovice

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

OÚD/5616/2019

Domov pro seniory Dětmarovice - technický dozor stavebníka

Veřejná zakázka malého rozsahu

Případní zájemci se mohou obracet s dotazy na Obecní úřad v Dětmarovicích č.p. 27, kanc.
č. dv. 202 místní hospodářství, tel.: 596 540 148, GSM: 774 716 268
e-mail: mh@detmarovice.cz

Přílohy

01---priloha_1_kryci_list_nabidky-185-5232.docx

02---priloha_2_prikazni_smlouva-185-7763.docx

03---priloha_3_zakladni_zpusobilost-185-4236.doc

04---priloha_4_stavebni_povoleni-185-3795.pdf

05---priloha_5_projektova_dokumentace-185-7740.zip

Lhůta pro podání nabídky: 30.12.2019 do 10.00 hod.

OÚD/4629/2019

Regulace průtoku vody u potoku Krempulec (Glembovec) a jeho přítoků - studie

Veřejná zakázka malého rozsahu

Případní zájemci se mohou obracet s dotazy na Obecní úřad v Dětmarovicích č.p. 27, kanc. 
č. dv. 302 místní hospodářství, tel.: 596 540 159, GSM: 734 202 904
e-mail: pluhar.pavel@detmarovice.cz 

Přílohy

Krycí list

Položkový rozpočet

Mapa oblasti

Lhůta pro podání nabídky: 15.12.2019 do 9.00