Obec Dětmarovice

Výbory a komise pro volební období 2014 - 2018

Finanční výbor

předseda - Ing.Miroslav Kozel
členové:
Ing. Alan Franek
Ing. Martin Krůl
Miluše Krůlová
Ing. Drahomír Kryska
Jaroslav Mana
Martin Müller

Kontrolní výbor

předseda - Mgr. Michaela Kaděrová
členové:
Petr Kopel
Marcela Kubičková
Jaroslav Mana
MUDr. Milan Mrázek
Ladislav Rutka
Miroslav Szuscik

Výbor pro hornickou činnost

předseda - Ing. Kamila Badurová
členové - Ing. Ivo Bednár, Ph.D.
Dušan Dostál
Antonín Dzialo
Jiřina Fialková
Ing. Bc. Julie Janáková
Ing. Ladislav Rosman
Bronislav Szwarc
Miroslav Wowra

Komise SPOZ

předseda - Dagmar Šnapková
členové - Bohumír Balon
Taťána Čempelová (zapisovatelka)
Zdeňka Foltynová
Zdeňka Galušková
Věra Klozová
Dagmar Rosmanová

Liduše Maroščíková
Anna Pavlíková 
Dáša Valicová

Eva Szyroká
Ludmila Videnková

 

Komise životního prostředí

předseda - Ing. Karel Dobrovolný
členové - Ing. Kamila Badurová
Taťána Čempelová (zapisovatelka)
Mgr. Martin Duda
Jarmila Popiolková
PaedDr. Věra Przeczková
Josef Tomčík

Sociální komise

předseda - Miluše Krůlová
členové – Iveta Bončková
Jana Krůlová
Jana Kubatková
Marcela Lewková
Halina Marcalíková
Drahomíra Nogová
Renáta Švedová
Ilona Uhrová
Mgr. Jarmila Zelková
Bc. Lenka Hanusková

Povodňová komise

předseda - Ing. Ladislav Rosman
členové – Mgr. Libor Stáňa
Ing. Marek Svrčina
Mgr. Anna Kiková
Rostislav Hanusek
Hubert Filip
Vítězslav Josiek
Ladislav Rutka

Soubory ke stažení

Usnesení z jednání finančního výboru

Usnesení ze dne 23.02.2015

Usnesení ze dne 03.06.2015

Usnesení ze dne 30.11.2015

Usnesení ze dne 30.11.2015

Usnesení ze dne 29.02.2016

Usnesení ze dne 25.05.2016

Usnesení ze dne 31.08.2016

Usnesení ze dne 23.11.2016

Usnesení ze dne 08.03.2017

Usnesení ze dne 05.06.2017

Usnesení ze dne 11.09.2017

Usnesení ze dne 27.11.2017

Usnesení ze dne 26.02.2018

Usnesení ze dne 06.06.2018

Usnesení ze dne 05.09.2018

Zápisy ze zasedání kontrolního výboru

Zápis ze dne 14.01.2015

Zápis ze dne 25.03.2015

Zápis ze dne 10.06.2015

Zápis ze dne 09.09.2015

Zápis ze dne 02.12.2015

Zápis ze dne 09.03.2016

Zápis ze dne 01.06.2016

Zápis ze dne 07.09.2016

Zápis ze dne 07.12.2016

Zápis ze dne 08.03.2017

Zápis ze dne 07.06.2017

Zápis ze dne 06.09.2017

Zápis ze dne 06.12.2017

Zápis ze dne 29.01.2018

Zápis ze dne 05.03.2018

Zápis ze dne 06.06.2018

Zápis ze dne 05.09.2018

Zápisy ze zasedání výboru pro hornickou činnost

Zápis ze dne 18.02.2015

Zápis ze dne 31.03.2015

Zápis ze dne 01.07.2015

Zápis ze dne 02.09.2015

Zápis ze dne 11.11.2015

Zápis ze dne 14.12.2015

ZÁPIS z veřejného projednání Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Závazné stanovisko MŽP k záměru OKD,a.s. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Zápis ze dne 15.02.2016

Zápis ze dne 11.04.2016

Zápis ze dne 17.08.2016

Zápis ze dne 22.2.2017

Zápis ze dne 21.09.2016

Z

Zápis ze dne 29.3.2017

Zápis ze dne 17.5.2017

zapis-z-vhc-5-5208.pdf

zapis-z--vhc-unor-2018-5-8201.pdf

zapis-z-vhc-2018-5-4659.pdf

zapis-z-vhc-zari-2018-5-6981.pdf

Zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti

Plán činností na rok 2016

Zápis ze dne 28.04.2015

Zápisy ze zasedání komise životního prostředí

Zápis ze dne 16.02.2015

Zápis ze dne 01.04.2015

Návrh vyhlášky zápisu ze dne 01.04.2016

Zápis ze dne 16.11.2015

Zápis ze dne 04.04.2016

Zápis ze dne 24.08.2016

zapis-kzp-24.4.2017-5-9781.pdf

zapis-z-6.11.2017pdf-5-7143.pdf

Usnesení z jednání sociální komise

Usnesení ze dne 23.03.2015

Usnesení ze dne 08.06.2015

Usnesení ze dne 02.09.2015

Usnesení ze dne 01.12.2015

Usnesení ze dne 14.03.2016

Usnesení ze dne 30.05.2016

Usnesení ze dne 12.09.2016

Usnesení ze dne 07.12.2016

Usnesení ze dne 06.03.2017

Usnesení ze dne 12.06.2017

Usnesení ze dne 18.09.2017

Usnesení ze dne 20.11.2017

Usnesení ze dne 7. 3. 2018

Usnesení ze dne 18. 6. 2018

Usnesení ze dne 17. 9. 2018