Obec Dětmarovice

Výbory a komise pro volební období 2018 - 2022

Finanční výbor

předseda - Miluše Krůlová 
členové:
Ing. Alan Franek
Ing. Lumír Jendryščík, MBA
Ing. Miroslav Kozel
Ing. Drahomír Kryska
Jaroslav Mana
Martin Müller
Ladislav Rutka
Mgr. Libor Stáňa 

Kontrolní výbor.

předseda - Bc. Michael Branny
členové:
Ing. Ivo Bednár PhD.
Ing. Milan Čempel
Jana Formandlová
Mgr. Michaela Kaděrová
Petr Kopel
Ing. Martin Krůl
Jiří Sznapka
Rostislav Vašut

 

Výbor pro životní prostředí a hornickou činnost

předseda - Ing. Kamila Badurová
členové:
Mgr. Martin Duda
Pavel Jakubec
Radim Kovář
MUDr. Eliška Lazarová
Jarmila Popiolková
Bc. Tereza Popiolková Kaděrová
Bronislav Szwarc
Jaroslav Šelong

Komise pro občanské záležitosti - SPOZ

předseda - Miroslav Wowra
členové:
Bohumír Balon
Taťána Čempelová
Zdeňka Foltynová
Věra Klozová
Miroslava Królová
Anna Pavlíková 
Dagmar Rosmanová
Dáša Valicová
Eva Szyroká
 

Sociální komise

předseda - Simona Témová
členové:
Iveta Bončková
Bc. Lenka Hanusková
Věra Klozová
Jana Krůlová
Jana  Kubatková
Marcela  Lewková
Halina Marcalíková
Alena Sznapková
Renáta Švedová 
Miluše Krůlová   

Povodňová komise

předseda - Ing. Ladislav Rosman
členové:
Hubert Filip
Rostislav Hanusek
Vítězslav Josiek
Mgr. Anna Kiková
Ing. Leonard Mynář
Ing. Marek Svrčina
Ladislav Rutka

 Archiv 2014-2018

Odkaz na zaheslované soubory

Soubory ke stažení

Zápisy z jednání finančního výboru

Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 9.1.2019

Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 27.2.2019

Zápis z 3. jednání finančního výboru ze dne 29.05.2019

Zápis z 4. jednání finančního výboru ze dne 28.08.2019

Zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 04.12.2019

Zápis ze 6. jednání finančního výboru ze dne 19.02.2020

Zápisy ze zasedání kontrolního výboru

Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru ze dne 30.01.2019

Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru ze dne 20.02.2019

Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 03.06.2019

Zápis z 4. zasedání kontrolního výboru ze dne 04.09.2019

Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru ze dne 27.11.2019

Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru ze dne 10.02.2020

Zápisy ze zasedání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost

ZÁPIS z veřejného projednání Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Závazné stanovisko MŽP k záměru OKD,a.s. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Zápis VŽPaHČ únor 2019

zapis-brezen-2019-5-3281.pdf

zapis-z-vzp-a-hĆ-cerven-2019-5-6045.pdf

zapis-rijen-2019-5-3684.pdf

zapis-z-27.11.2019-5-3517.pdf

Zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti

zapis-ze-zasedani-komise-pro-obcanske-zalezitosti-dne-27-5-6444.pdf

Usnesení z jednání Sociální komise

Usnesení ze dne 28. 1. 2019

Usnesení ze dne 22. 5. 2019

Zápis z jednání ze dne 16.10.2019

Zápis z jednání ze dne 12. 2. 2020