Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Výbory a komise pro volební období 2022 - 2026

Jednácí řád výborů

Finanční výbor

Materiály pro členy finačního výboru

předseda - Ing. Martin Krůl 
členové:
 

Kontrolní výbor

Materiály pro členy kontrolního výboru

předseda - Mgr. Michaela Kaděrová
členové:

Výbor pro životní prostředí a hornickou činnost

předseda - 
členové:

Komise pro občanské záležitosti - SPOZ

předseda - 
členové:
 

Povodňová komise

předseda - Ing. Ladislav Rosman
členové:
Hubert Filip
Rostislav Hanusek
Vítězslav Josiek
Mgr. Marek Grác
Ing. Leonard Mynář
Ing. Marek Svrčina
Ladislav Rutka

Archiv VK 2018-2022 

Soubory ke stažení

Zápisy z jednání finančního výboru

Zápisy ze zasedání kontrolního výboru

Zápisy ze zasedání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Závazné stanovisko MŽP k záměru OKD,a.s. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023

Zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti

Zápisy ze zasedání z jednání sociální komise